Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SkyWarn CzechoSlovakia

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SkyWarn CzechoSlovakia"— Transkript prezentace:

1 SkyWarn CzechoSlovakia
Vznik, činnosti, spolupráce, plány…

2 SkyWarn CzechoSlovakia
Vznik počátkem července 2006, tehdy se dvěma členy. Motivací k založení SW chybějící specializované předpovědi konvektivních bouří v rámci ČR a SR. Snaha prověřit v našich podmínkách předpovědi na základě metody ingrediencí používané v USA, snaha dokázat, že tato metoda je daleko kvalitnější než starší, v EU dosud používané metody předpovědí silné konvekce. Zaměření na pozorování výskytu supercel a velmi silných konvektivních bouří obecně, také dokumentace následků těchto bouří.

3 SkyWarn CzechoSlovakia
Naše předpovědi od začátku stavěny podobně jako předpovědi SPC nebo Estofexu. V úvodu popis celkové situace, např. poloha tlakových útvarů, frontálních rozhraní apod. v různých tlakových hladinách. V další části pak zaměření na jednotlivé oblasti podle očekávaného charakteru konvekce a doprovodných nebezpečných jevů. Základem každé předpovědi určení očekávaného druhu konvektivních bouří( v dnešné ČR, zdůrazňováno jako jeden ze základů každé předpovědi konvekce již v 60. letech RnDr. Jiřím Förchtgottem) Možné nebezpečné jevy pak odvozovány na základě druhu bouří a předpokládaných podmínek pro jednotlivé nebezpečné jevy.

4 Naše předpovědi Cyklona Emma

5 Naše předpovědi Derecho a supercely

6 Případové studie Derecho a supercely

7 Případové studie Derecho a supercely

8 Datová základna

9 Datová základna

10 Datová základna

11 Datová základna Testování v zahraničí vyvinutých algoritmů a vývoj vlastních pro získání více informací z radarových dat. Zaměření na detekci potenciálu bouří působit silná krupobití nebo downbursty. Otestovány různé produkty vyvinuté v USA, stejně tak i produkty vyvinuté na základě souborů dat z USA ale i vlastní produkt RGVR. Produkt RGVR je zaměřen na identifikaci intenzivních bouřkových buněk na základě hledání rozsáhlých ploch velké radarové odrazivosti ohraničených velkým gradientem odrazivosti.

12 Datová základna - RGVR RGVR sestavován několik měsíců, ispirací hystogramy bouřkových buněk a vývoj jejich charakteru v závislosti na vývojové fázi a projevech konvektivní bouře. V konečné fázi algoritmus prochází 1km radarová data s tím, že nejbližší okolí každého bodu(definované jako čtvrec 5*5km se středem v daném bodu)je prohledáváno za účelem nalezení nejvyšší a nejnižší odrazivosti. Následuje výpočet pomocí jednoduchého, empiricky odvozeného vzorce.

13 Datová základna - RGVR Nejsilnější bouře, nejvyšší hodnota HI.
Nejslabší bouře, velmi nízká hodnota HI.

14 Datová základna - RGVR

15 Datová základna - RGVR

16 Datová základna - RGVR

17 Datová základna - RGVR

18 Datová základna - RGVR

19 Datová základna - RGVR Produkt RGVR se nám zatím při naprosté většině situací ukazuje jako velmi dobrý ukazatel výrazných konvektivních bouří, jak se zdá, tak zejména pokud jde o riziko výskytu silných krupobití v bouřkách. K objektivní verifikaci je však potřebné větší množství dat než zatím máme k dispozici a to jak dat radarových tak pozorování z terénu a hlášení o vzniklých škodách. Produkt i přes svoji úspěšnost koncipován pouze jako doplňkový, pomocný produkt k datům kompozitní odrazivosti.

20 Datová základna – další zpracování
Vývoj testovacího programu, jež detekuje a hodnotí jednotlivé bouřkové buňky. Ty určovány podle stejné hranice jako jako v algoritmu ČHMÚ zvaném CELLTRACK (Kyznarová, Novák) , tj. 44dBZ. Kvůli omezení detekování „šumu“ při rozpadajících se větších buňkách vyloučeny oblasti s plochou pod 10 km2. V buňkách sledovám hystogram, ale i další hodnoty od maximální odrazivosti přes VIL, indexy pravděpodobnosti krupobití, po indexy určující maximální očekávaný průměr krup, šanci na silná krupobití a nebo potenciál pro downbursty. Velmi užitečný rychlý přehled vlastností všech buněk s upozorněním pro uživatele na možný potenciál daných bouří produkovat výrazné doprovodné jevy.

21 Datová základna – další zpracování

22 Datová základna – další zpracování
Pro výpočet pravděpodobnosti krup používána stejně jako v ČHMÚ Waldwogelova metoda. Pravděpodobnost silných krupobití a maximální průměr krup určovány podle algoritmu HDA vyvinutého v USA. Jako doplňkové indexy použity FOKR index, jež rozděluje konvekci do 4 kategorií podle pravděpodobnosti výskytu krup a pak algoritmus vyvinutý na základě souboru dat z krupobití na severu USA. Tento algoritmus jednoduše při překročení určitých limitních hodnot indikuje stavy NOSVRH, SHPOS, SVRH, EXHP Výpočet potenciálu pro downbursty na základě Stewartova algoritmu, závisí na vodním obsahu Cb a výšce vrcholků Cb.

23 Datová základna – další zpracování

24 Datová základna – další zpracování

25 Datová základna – další zpracování

26 SkyWarn – připravované produkty
Od července nový RS webu, vkládání předpovědí výhradně prostřednictvím webového rozhraní. Předpovědi konvekce zadávány kvůli následné možnosti verifikace po jednotlivých okresech(volba po krajích nebo okresech podle potřeby). Zavedeny některé nové produkty jednak v rámci předpovědí konvekce, jednak v rámci nowcastingu, kde půjde o obdobu „mesoscale discusions“ vydávaných americkou SPC. Možnost zasílání vydaných předpovědí formou ů nebo SMS-mailů(u některých operátorů nutné nejprve aktivovat). Možnost hlášení pozorovaných jevů od pozorovatelů z terénu, i prostřednictvím mobilních telefonů. Data možno rozdělovat podle spolehlivosti registrovaného pozorovatele, možnost přístupu ČHMÚ k těmto aktuálním hlášením. Možnost spolupráce ČHMÚ a amatérských pozorovatelů jejichž úroveň v poslední době rychle roste.

27 SkyWarn – připravované produkty
Předpověď stupně rizikovosti konvektivních bouří v dané oblasti, vydávána už v současnosti. Určuje předpokládaný potenciál vzniklých bouří působit nebezpečné jevy. Nově připravovaný produkt určující pravděpodobnost výskytu bouřky v daném regionu. Předpovídání bude do značné míry závislé na zkušenostech a úsudku prognostika. Pro nás dobrá možnost naučit se další aspekt předpovědi bouřek.

28 SkyWarn – připravované produkty
Popis podmínek z mezoměřítkového pohledu, popis dosavadního vývoje a popis očekávaného dění. Komentování výrazných faktorů v dané lokalitě jež mohou mět vliv na rozvoj či další vývoj konvekce.

29 SkyWarn – připravované produkty, plány do budoucna
Pravděpodobnostní předpovědi připravovány společněse zaváděním pravděpodobnostních předpovědí v rámci Estofexu jehož jsme dva z nás členy. V současnosti po rozšiřování SW o nové mladé lidi, většinou studenty gymnázií s plánem studovat meteorologii na VŠ, máme 5 prognostiků. Pozorování z terénu zajišťována na základě spolupráce lidmi z A.S.S. (www.bourky.com) nebo přímo našimi pozorovateli. Ve spolupráci s A.S.S. rovněž připravována realizace skriptů a programů umožňujících podrobné analýzy aerologických sondáží, s možností kombinace s daty ze SYNOP stanic.

30 SkyWarn – připravované produkty

31 SkyWarn – připravované produkty

32 SkyWarn – připravované produkty

33 SkyWarn – připravované produkty

34 SkyWarn – rozpracované projekty

35 SkyWarn – rozpracované projekty

36 SkyWarn – rozpracované projekty
Případová studie(Púčik, Rýva, Lacinová) zaměřující se na derecho , prezentování v rámci mezinárodní konference ECSS2009 pořádané na podzim v německém Landshutu. Rozpracovaná studie zaměřující se na „silné větrné bouře“ vázané na konvektivní systémy MCS. Zaměření se i na poslední !!možné!! derecho, jež zasáhlo území od S Švýcarska po J Čech Nově i detekce tzv. CID výbojů v bouřkách nad našim územím, zjištění možné korelace jejich výskytu s intenzitou konvektivních bouří. Pokusit se o detekci intenzivních spršek gama záření vznikajících v intenzivních bouřkách a jejich možnou vazbu na CID výboje, stejně tak spolu s rozjetým projektem A.S.S. zjištění možné souvislosti nadoblačných TLE výbojů se CID blesky v horních partiích Cb. Měření průběhu el. pole pod aktivní bouřkou v závislosti na jejím vývoji a rovněž i el. náboje přenášeného srážkovými částicemi padajícími na zemský povrch z oblaku.


Stáhnout ppt "SkyWarn CzechoSlovakia"

Podobné prezentace


Reklamy Google