Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Datová základna datová základna = jediný zdroj informací z datové základny můžeme získat – informace vložené – informace odvozené datová základna = jeden.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Datová základna datová základna = jediný zdroj informací z datové základny můžeme získat – informace vložené – informace odvozené datová základna = jeden."— Transkript prezentace:

1 Datová základna datová základna = jediný zdroj informací z datové základny můžeme získat – informace vložené – informace odvozené datová základna = jeden ze základních stavebních kamenů aplikace správné fungování datové základny ovlivňují – uživatel – zabezpečuje vkládání dat – projektant – musí navrhnout vhodnou strukturu datové základny

2 Datová základna datová základna – umožňuje tvorbu modelů => možnost simulace 5 problémových okruhů 1.Zdroje dat 2.Vytvoření a údržba datové základny 3.Klíče a číselníky 4.Kontroly dat 5.Ochrana dat

3 Zdroje dat 4 zásady při práci se zdroji dat 1.Minimalizace vstupů – všechna podstatná data musí být vložena – nesmí být ohrožena funkčnost aplikace 2.Maximalizace výstupů – nevytvářet „umělé informační výstupy“ – nevyžádané informační výstupy zvyšují náklady 3.Každý údaj vkládat pouze jednou – nedochází ke zvětšování rozsahu datové základny – nejsou vkládány různé hodnoty 4.Vkládání pouze primárních údajů

4 Vytvoření a údržba datové základny nesprávný předpoklad = provozování aplikace je podmíněno pouze existencí programu => splnění této podmínky nepostačuje => DZ nebo její část musí být naplněna daty vytvoření datové základny je časově náročné nesprávný názor uživatele = zakládání datové základny je práce navíc => tato práce se zhodnotí teprve při provozování aplikace

5 Vytvoření a údržba datové základny kdo je zodpovědný za vkládání dat do DZ? 2 odlišné přístupy 1.odpovědnost nese a data do DZ vkládá pracovník, u něhož data vznikají 2.odpovědnost je přenesena na pracovníky „výpočetního střediska“ => správný je přístup 1 => projevy přístupu 2 zvýšení nákladů na zpracování vznik chyb, které „výpočetní středisko“ neodhalí prodloužení celkové doby potřebné k naplnění DZ

6 Vytvoření a údržba datové základny vytvořená datová základna + ověření funkcí projektu ve zkušebním provozu => zahájení rutinního provozu provoz aplikace => vznik nových dat => nutnost jejich doplňování do datové základny = změnová data – slouží k aktualizaci datové základny – jsou přímo zpracována

7 Klíče a číselníky identifikační a klasifikační údaje – mají větší význam pro zpracování dat – jsou využívány zejména pro – třídění – výběrové operace – aktualizaci => nevhodnost verbálního označení - důvody – nejednoznačnost – přílišná rozsáhlost

8 Klíče a číselníky tvorba klíčů = nestandardizovaným popisným údajům (mají proměnnou délku) přiřadíme údaje ve standardním tvaru a standardní délce příklad:popisný údajFialová Lucie klíčFIA014 číselník – nadřízený pojem k pojmu klíč číselník – seznam všech popisných údajů a jim přiřazených klíčů příklad:číselník bankovních institucí název banky – kód banky

9 Klíče a číselníky způsoby tvorby klíčů prosté pořadové očíslování – vhodné pro málo rozsáhlé soubory kombinace číslic a písmen – nabízí větší možnosti kombinací => kratší klíče klíče se zvláštním významem každé pozice – z klíče lze odvodit některé informace dělení číselníků podle autorství externí – organizace je přebírá a používání je povinné interní – vznik uvnitř organizace, na níž je omezena platnost

10 Klíče a číselníky dvě zásady pro konstrukci klíčů jednoduchost – není vhodné tvořit vícemístné klíče, jestliže popisné údaje nabývají pouze malého poštu stavů mnemotechnika – využití vztahu mezi klíčem a popisným údajem – příkladypopisný údajklíč rodinný stav svobodnýS jazyk anglickýA pohlaví ženaZ vzdělání vysokoškolskéV

11 Kontroly dat důležitý aspekt = zpracovávat správná data => zabezpečení obsahové a formální správnosti dat vznik chyb – zdroje člověk – způsobuje největší množství chyb nevhodná organizace práce, použití nesprávných metod a postupů – chyby jsou těžko odhalitelné – např. nereprezentativní vzorek při realizaci ankety technické zabezpečení projektu – nepatrný podíl na chybách programové vybavení – nízký podíl – příčiny vedoucí k chybám jsou těžko odhalitelné

12 Kontroly dat dvě zásady pro dosažení obsahové korektnosti dat 1.důležitější je chybám předcházet než chyby odstraňovat => rychlejší zpracování => nižší náklady způsoby předcházení chybám – minimalizace manuálně vstupujících dat – vhodná formální úprava vstupujících dat – volba vhodných klíčů – dodržování principu odpovědnosti za data

13 Kontroly dat 2.uplatňujeme soustavu kontrol – dělení kontrolních metod – formální – logické formální kontroly – použití zejména při záznamu, vstupu dat => cíl = zajistit soulad mezi – daty na předloze – daty na počítačovém médiu soulad = shodná posloupnost znaků

14 Formální kontroly dat nejužívanější formální kontroly vizuální kontrola – nejjednodušší, nejlevnější kontrola kontrola opakovaným zápisem – opakovaný zápis musí provádět jiná osoba kontrola typu údaje – hodnota údaje musí být zapsána pouze povolenými znaky kontrola povinnosti výskytu údaje – bez jejich zadání nemůže zpracování pokračovat kontrola rozsahu údaje – délka údaje musí být v daném intervalu – hodnota údaje musí mít předem danou délku

15 Logické kontroly dat logické kontroly – jsou založeny na logickém vztahu různých dat mezi sebou kontrola pomocí intervalu – je vkládaná hodnota v intervalu ? kontrola podle seznamu – zjišťování přípustnosti údaje – kontrolovaný údaj se porovnává s předem určenou množinou přípustných hodnot – tato množina bývá nejčastěji prezentována ve formě tabulky nebo číselníku kontrola podle masky (vzoru) – jsou zkoumány jednotlivé znaky údaje, jejich pořadí a přípustnost na dané pozici

16 Kontroly dat závěrečné poznámky ke kontrolám dat kontroly uplatňujeme pouze v míře nezbytně nutné pro zabezpečení požadované míry spolehlivosti dat – je zbytečné požadovat 100% spolehlivost dat – měla by být úměrná významu počítačové aplikace – existují chyby, které nejsme schopni odhalit – větší počet kontrol = zvyšování nákladů + prodloužení zpracování maximální počet kontrol realizujeme automatizovaně – manuálně kontrolujeme pouze tehdy, když to jinak nejde

17 Ochrana dat data musíme chránit před těmito vlivy zničení – obnovení potřebné datové základny by bylo – nemožné – možné – postupy ochrany před zničením – vytváření bezpečnostních kopií – využití systémových prostředků neautorizovaný přístup – k datům musí mít přístup pouze oprávnění uživatelé – užití hesel

18 Ochrana dat neoprávněná manipulace – jednotliví uživatelé nemohou mít stejná práva – důvody rozdílnosti uživatelů vztah uživatele k dané aplikaci postavení uživatele v systému řízení postavení uživatele v systému zpracování dat – dělení uživatelů do několika kategorií závěrečné poznámky nároky na ochranu dat rostou – s počtem účastníků zpracování dat – s interaktivním režimem zpracování žádná ochrana není dokonalá


Stáhnout ppt "Datová základna datová základna = jediný zdroj informací z datové základny můžeme získat – informace vložené – informace odvozené datová základna = jeden."

Podobné prezentace


Reklamy Google