Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JÁDRO A OBAL ATOMU 14. dubna 2013VY_32_INOVACE_170312_Jadro_a_obal_atomu_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JÁDRO A OBAL ATOMU 14. dubna 2013VY_32_INOVACE_170312_Jadro_a_obal_atomu_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava."— Transkript prezentace:

1 JÁDRO A OBAL ATOMU 14. dubna 2013VY_32_INOVACE_170312_Jadro_a_obal_atomu_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Víchová. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.

2 Mikrosvět Atom Jádro atomu Elektronový obal atomu

3 Makrosvět je část přírody, v níž platí zákony klasické fyziky je svět, který je našimi smysly pochopitelný a sledovatelný pracuje s rozměry od tisícin milimetru po miliony kilometrů zkoumá děje, které trvají sekundy až léta popisuje pohyby s rychlostmi od jednotek po tisíce kilometrů za sekundu Mikrosvět dále

4 Mikrosvět je část přírody, kde platí zákony kvantové fyziky, která vznikla ve 20. letech 20. století je svět, který našimi smysly nelze přímo pozorovat pracuje z rozměry 10 -18 – 10 -9 m zkoumá děje trvající krátké časové intervaly, např. jen 10 -24 s Do mikrosvěta patří atomy a elementární částice. Je to jiný svět než makrosvět, není to pouze náš zmenšený svět. Mikrosvět dále

5 Pro fungování makrosvěta jsou důležité procesy v mikrosvětě: vznikají v něm chemické a biologické struktury nutné pro život vzniká zde záření Mikrosvět dále na základě kvantové a jaderné fyziky můžeme tvořit nové druhy látek Obr.1

6 Megasvět je část přírody, která tvoří strukturu vesmíru Mikrosvět pracuje z velkými rozměry, řádově 10 6 světelných let popisuje ho obecná teorie relativity Obr.2 další kapitolazpět na obsah

7 je nejmenší částice hmoty, kterou chemickými prostředky nelze dále dělit (fyzikálními ano, např. jaderná reakce) určuje vlastnosti daného chemického prvku skládá se z jádra a obalu Částice v atomu jsou elektrony, které mají záporný náboj a nacházejí se v obalu atomu lze je vyjmout a vytvořit nabitý iont jsou protony, které mají kladný náboj a nalézají se v jádře atomu jsou neutrony, které nemají elektrický náboj a nacházejí se v jádře atomu Elektron je stále považován za nedělitelnou elementární částici. Protony a neutrony se skládají z kvarků. Kvarky jsou nejmenší známé částice, ze kterých se skládá hmota. Proton se skládá ze tří kvarků. Atom dále

8 Přímý důkaz teorie kvarků se podařil americkým fyzikům ve Stanfordu v Kalifornii. Pomocí této teorie se podařilo předpovědět řadu dříve neznámých částic. Zatím se nepodařilo z nukleonů (částice jádra) uvolnit kvarky. Další experimenty, které by měly potvrdit kvarkovou hypotézu, se provádějí v Cernuve Švýcarsku. Atomy dále Obr.3

9 Atomy různých druhů se liší počtem jednotlivých částic. Atomy různých prvků se liší protonovým číslem, které udává počet protonů v jádře. Atomy jednoho prvku se mohou lišit počtem neutronů – tzv. nukleonovým číslem. Můžeme atomy pozorovat pod mikroskopem? Atomy dále odpověď Atomy nelze pozorovat optickým mikroskopem, můžeme pouze vidět objekty 10 000x větší než atom. V roce 1981 byl sestrojen v Curychu rastrovací mikroskop, který umožňuje zobrazit jednotlivé atomy ležící na povrchu látky. Je založen na principu „tunelování“ a dovoluje rozlišení 10 -10 m.

10 S jednotlivými atomy se podařilo manipulovat v roce 1989. Pro manipulaci byl použit rastrovací tunelový mikroskop při nízkých teplotách v ultravysokém vakuu. V atomu působí elektromagnetická síla mezi protonem a elektronem, tato síla drží elektrony v elektronovém obalu. Mezi protony působí odpudivá síla. Atomy další kapitolazpět na obsah

11 je kladně nabitá část atomu představuje 99,9% hmotnosti atomu průměr jádra je 10 -15 m, tedy 100 000x méně, než je průměr atomu obsahuje nukleony (protony a neutrony) jaderné síly mají malý dosah, omezený pouze na oblast jádra Proton je subatomární jaderná částice s elementárním nábojem 1,6.10 -19 C má klidovou hmotnost přibližně 1,672.10 -27 Kg Je 1836x těžší než elektron je to stabilní částice má antičástici – antiproton, který je stejně velký náboj, ale opačného znaménka byl objeven v roce 1919 E. Rutherfordem Jádro atomu dále

12 Jádro atomu vodíku má jeden proton. Ostatní jádra mají více protonů. Jádro atomu dále Obr.4 Na obrázku vidíte složení protonu ze tří kvarků.

13 Neutron je subatomární jaderná částice, která nemá elektrický náboj má klidovou hmotnost přibližně 1,674.10- 27 kg mimo atomové jádro je neutron nestabilní a rozpadá se na proton, elektron a antineutrina skládá se ze tří kvarků, které se přitahují má antičástici - antineutron je obsažen ve všech jádrech atomů mimo jádro atomu vodíku byl objevem v roce 1932 J. Chadwickem Jádro atomu dále

14 Složení neutronu: Jádro atomu Obr.5 další kapitolazpět na obsah

15 Elektron je subatomární částice se záporným elektrickým nábojem o velikosti 1,6.10 -19 C tvoří obal kolem jádra atomu umožňuje vedení elektrického proudu v kovech, v polovodičích, v plynech i ve vakuu jeho název pochází z řeckého slova má klidovou hmotnost 9,1.10 -31 kg má antičástici, která se nazývá pozitron, která má opačný náboj je stabilní částicí byl objeven v roce 1897 J.J. Thomsonem Elektronový obal atomu dále

16 Elektronový obal atomu má poloměr 10 -10 m a v podstatě odpovídá poloměru celého atomu hmotnost elektronového obalu je 0,01% celé hmotnosti atomu vlastnosti elektronu v obalu jsou dány řešení Schrödingerovy rovnice pro daný atom vlastnosti elektronu lze popsat pomocí čtyř kvantových čísel (hlavního, vedlejšího, magnetického a spinového) energie elektronu je charakterizována hlavním a vedlejším kvantovým číslem velikost momentu hybnosti je dán vedlejším kvantovým číslem směr momentu hybnosti určuje magnetické kvantové číslo Elektronový obal atomu dále

17 Atomový orbital popisuje prostorové rozložení pravděpodobného výskytu elektronu jednotlivé orbitaly jsou označeny písmenky s,p,d,f Elektronový obal atomu dále Obr.6

18 Příklady jednotlivých orbitalů s, p a d ukazují obrázky. Elektronový obal atomu koneczpět na obsah Obr.9 Obr.8 Obr.7

19 POUŽITÁ LITERATURA ŠTOLL, Ivan. Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU. Praha: Prometheus, 2003. ISBN 80-7196-223-6

20 CITACE ZDROJŮ Obr. 1 ULFLUND. Http://en.wikipedia.org/wiki/File:Oxygen_molecule.png: Wikimedia Commons [online]. 18 July 2012 [cit. 2013-04-14]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Oxygen_molecule.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Oxygen_molecule.png Obr. 2 NASA. Http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:NGC_4414_%28NASA-med%29.jpg: Wikimedia Commons [online]. 23 September 2006 [cit. 2013-04-14]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/NGC_4414_%28NASA-med%29.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/NGC_4414_%28NASA-med%29.jpg Obr. 3 JORGE STOLFI. Http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Helium_atom_QM.svg: Wikimedia Commons [online]. 10 June 2011 [cit. 2013-04-14]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Helium_atom_QM.svg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Helium_atom_QM.svg Obr. 4 ARPAD HORVATH. Http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Quark_structure_proton.svg: Wikimedia Commons [online]. 16 March 2006 [cit. 2013-04-14]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Quark_structure_proton.svghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Quark_structure_proton.svg Obr. 5 ARPAD HORVATH. Http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Quark_structure_neutron.svg: Wikimedia Commons [online]. 16 March 2006 [cit. 2013-04-14]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/Quark_structure_neutron.svghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/Quark_structure_neutron.svg

21 CITACE ZDROJŮ Obr. 6 FALCORIAN. Soubor:HAtomOrbitals.png: Wikimedia Commons [online]. 4 July 2009 [cit. 2013-04-14]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/HAtomOrbitals.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/HAtomOrbitals.png Obr. 7 GEEK3. Soubor:Hydrogen eigenstate n2 l0 m0.png: Wikimedia Commons [online]. 25 August 2010 [cit. 2013-04-14]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/Hydrogen_eigenstate_n2_l0_m0.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/Hydrogen_eigenstate_n2_l0_m0.png Obr. 8 DHATFIELD. Soubor:P2M1.png: Wikimedia Commons [online]. 25 September 2008 [cit. 2013-04-14]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/P2M1.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/P2M1.png Obr. 9 DHATFIELD. Soubor:F4M-1.png: Wikimedia Commons [online]. 25 September 2008 [cit. 2013-04-14]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/F4M-1.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/F4M-1.png Pro vytvoření DUM byl použit Microsoft PowerPoint 2010.

22 Děkuji za pozornost. Miroslava Víchová


Stáhnout ppt "JÁDRO A OBAL ATOMU 14. dubna 2013VY_32_INOVACE_170312_Jadro_a_obal_atomu_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava."

Podobné prezentace


Reklamy Google