Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systémy pro podporu rozhodování

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systémy pro podporu rozhodování"— Transkript prezentace:

1 Systémy pro podporu rozhodování
Hlubší pohled 2

2 Připomenutí obsahu minulé přednášky
Motivační příklad Konfigurace DSS Co to je DSS? – definice Charakterizace a možnosti DSS Komponenty DSS Subsystém datového managementu Subsystém modelového managementu

3 3.8 Subsystém znalostního managementu
Mnoho strukturovaných a částečně strukturovaných problémů je natolik obtížných, že je vhodné k běžným vlastnostem DSS přidat pro jejich řešení i expertní znalosti Pokročilejší DSS bývají vybaveny subsystémem znalostního managementu Poskytuje doporučení a nabízí vysvětlení neodborníkům

4 Jiné počítačové systémy
Data: externí a interní Datový management Modelový management Znalostní management Uživatelské rozhraní DSS Manager (uživatel)

5 Jiné počítačové systémy
Manager (uživatel) Data: externí a interní Datový management Modelový management Uživatelské rozhraní DSS ES 2 ES 1 ES 3 ES 4

6 Možná role subsystému znalostního managementu (Silverman, 1995)
Možnosti propojení expertního systému s matematickým modelováním: znalostní nástroj podporující ty kroky procesu rozhodování, které nelze podpořit matematikou inteligentní systém pro modelovou podporu rozhodování, který uživateli pomáhá budovat, používat a udržovat knihovny modelů expertní systém pro analýzu rozhodovacích problémů, který přenáší teoreticky přesné metody práce s neurčitostí do báze znalostí

7 Srovnání DSS a ES DSS ES Cíl Podpora lidského rozhodovatele
Kopírovat a nahradit lidského poradce Kdo radí/rozhoduje? Člověk s pomocí systému Systém Hlavní orientace Rozhodování Přenos znalostí a poradenství Směr dotazování Člověk » stroj Stroj » člověk Podpora koho? Jednotlivci, skupiny, organizace Především jednotlivci, skupiny Zpracování Numerické Symbolické Problémové okruhy Komplexní, integrované, široké Úzké, pevně vymezené Typy problémů Ad hoc, neopakující se Opakované Obsah databáze Věcné znalosti Procesní a věcné znalosti Kdo vyvíjí? Uživatel Znalostní inženýr, expert Způsob vývoje Protopypování Možnost dedukce Ne Omezeně ano Možnost vysvětlování Ano

8 Příklad (Inteligentní DSS u Eckerd Drug – nyní Rite Aid)
Léčiva jsou předmětem krádeží (cca 8%) Použití inteligentního DSS u velkého obchodního řetězce s léčivy Údaje o prodejích a přepravě zboží z celé obchodní sítě firmy Automatická inteligentní analýza signalizující nesrovnalosti při přepravě i ztráty ze skladů Detailní sledování jednotlivých kategorií léčiv Za první rok činnosti systém zjistil 147 případů potenciálních krádeží...

9 Složení znalostní komponenty
Subsystém znalostního managementu se skládá z jednoho nebo více inteligentních systémů. Softwarová podpora znalostního managementu zabezpečuje nezbytnou integraci a provádění těchto inteligentních systémů.

10 Inteligentní DSS DSS obsahující znalostní komponentu, se nazývají
DSS/ES expert support systems znalostní DSS

11 3.9 Subsystém uživatelského rozhraní
Uživatelské rozhraní zahrnuje všechny aspekty komunikace člověka a MSS. Zahrnuje kromě SW a HW také faktory jako „snadnost používání“, „přístupnost“ a interakce člověka s počítačem. Mnozí považují uživatelské rozhraní za nejdůležitější část MSS, protože se od něj odvozují mnohé pozitivní rysy MSS (síla, snadnost použití, flexibilita,…)

12 Více o uživatelském rozhraní
Zejména počítačoví neodborníci často ztotožňují uživatelské rozhraní s vlastním systémem (ono je pro ně ten systém) Nepohodlná a nevhodná uživatelská rozhraní patří k hlavním důvodům, proč využití těchto systémů zaostávalo za jejich vývojem

13

14 Systém řízení uživatelského rozhraní
Poskytuje grafické uživatelské rozhraní Umožňuje uživateli používat různá vstupní zařízení Poskytuje data pomocí celé palety různých formátů a výstupných zařízení Podporuje uživatele různými formami pomoci (on-line help, diagnostika problémů, návrhy na řešení, apod.) Provádí interakci s databází a bází modelů

15 Systém řízení uživatelského rozhraní - 2
Organizuje uchovávání vstupních a výstupních dat Poskytuje barevnou, třírozměrnou grafiku a vykreslování dat v podobě grafů či diagramů Různé své funkce může zobrazit najednou použitím různých oken Podporuje komunikaci mezi uživateli navzájem nebo mezi uživatelem a konstruktéry MSS

16 Systém řízení uživatelského rozhraní - 3
Může poskytovat školení uživatele na příkladech (guided tour) Zajišťuje flexibilitu a adaptivitu MSS tak, aby se systém lehce přizpůsoboval různým problémům a technologiím Je schopno komunikovat použitím různých stylů dialogu s uživatelem Zachytává, ukládá a analyzuje dialogy s uživatelem, aby bylo možné úroveň dialogů zlepšit; uživatel také může do historie dialogů

17

18 Proces dialogu s uživatelem
Schematicky je uveden na obrázku Uživatel komunikuje s počítačem pomocí akčního jazyka, který zpracovává SŘUR (systém řízení uživatelského rozhraní) V pokročilejších systémech možnost použití přirozeného jazyka, nebo rozsáhlé možnosti voleb z menu SŘUR umožňuje uživateli interakci s datovým a modelovým subsystémem

19 3.10 Uživatel jako takový MSS podporují uživatele, který je obvykle manager, nebo obecněji tvůrce rozhodnutí Panuje velká rozdílnost mezi různými typy uživatelů, což komplikuje úlohu konstruktérů MSS Rozdíly jsou zejména v pozici, ve které uživatel působí v jeho kognitivních preferencích a schopnostech ve způsobech, jak dochází k rozhodnutím (styly rozhodování)

20 Třídy uživatelů MSS Dvě velké třídy uživatelů MSS:
manažeři specialisté či odborníci (finanční analytik, plánovač výroby, marketingový odborník) Počet specialistů převyšuje počet managerů asi v poměru 3:2 Specialisté mnohem více využívají počítačů, spíše inklinují k používání složitějších systémů Specialisté mnohdy pomáhají managerům při jejich rozhodování

21 Zprostředkovatelé Pomáhají managerům těžit z výhod DSS aniž by tito museli pracovat s počítačem: Asistent – má specializované znalosti o manažerských problémech, a jisté zkušenosti s technologiemi podpory rozhodování Expertní uživatel nástrojů – je velmi zkušený v použití nástrojů na řešení problémů Podnikový (systémový) analytik – má obecné znalosti z aplikační oblasti, je vzdělán v organizaci podniků, má zkušenosti z konstrukce DSS Moderátor skupinového DSS – řídí a koordinuje použití software pro skupinové rozhodování

22 Další poznámky Uživatelé se liší i v uvedených kategoriích Manažeři:
úroveň řízení v organizaci funkční působnost a oblast vzdělanostní úroveň a zaměření Specialisté: vzdělání oblast působení vztah k managementu

23 Základní volby hardware
3.11 Hardware pro DSS DSS se vyvíjejí paralelně s vývojem počítačového hardware a softwarových technologií Základní volby hardware = obvykle standardní HW sálový počítač organizace minipočítač pracovní stanice osobní počítač architektura klient/server

24 Příklad DSS – systém HEAVEN
Management dopravy na základě reálných dat (úroveň hluku, znečištění, aktuální dopravní situace) Lepší dostupnost environmentálních informací Podpora rozhodování městských zastupitelstev Lepší spolupráce zdravotnických, dopravních a environmentálních organizací

25

26 Zpracování dat a modelování v DSS systému HEAVEN

27 Kontextový diagram DSS systému HEAVEN

28 Konec


Stáhnout ppt "Systémy pro podporu rozhodování"

Podobné prezentace


Reklamy Google