Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Je průmyslové odvětví, které se zabývá všemi možnými zdroji energie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Je průmyslové odvětví, které se zabývá všemi možnými zdroji energie."— Transkript prezentace:

1 Je průmyslové odvětví, které se zabývá všemi možnými zdroji energie.
ENERGETIKA Je průmyslové odvětví, které se zabývá všemi možnými zdroji energie. Elektárny [online].[cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.inovacnipodnikani.cz/uvod/8>

2 ČR

3 Přehled zdrojů energie v ČR
Elektrárny v ČR [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <

4 Zdroje energie 1. Neobnovitelné zdroje energie
Mediafax, Temelín [online].[cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.regiony24.cz/ prvni-blok-temelinske-elektrarny-zacal-opet-dodavat-elektrinu-do-site> Science Week [online].[cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.scienceweek.cz/headlines/after/ />

5 Neobnovitelné zdroje energie
Zdroje, které se vyčerpají do několika desítek let. Patří sem tzv. fosilní paliva: uhlí ropa zemní plyn a dále jaderná energie Tepelná elektrárna [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.allforpower.cz/clanek/psg-international-postavi-tepelnou- elektrarnu-v-rusku/>

6 Neobnovitelné zdroje energie
Znečišťují životní prostředí, ovzduší, podílí se na skleníkovém efektu, znečišťují vodstvo. I přesto jsou důležitá pro průmysl. Tepelná elektárna [online].[cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.bi-bigben.de/seiten/braunkohle.htm>

7 Fosilní paliva Fosilní palivo je nerostná surovina, která vznikla v dávných dobách přeměnou odumřelých rostlin a těl za nepřístupu vzduchu. Řadí se sem především ropa, zemní plyn a uhlí. Používání fosilních paliv v masové míře souvisí s počátkem průmyslové revoluce, kdy do té doby nejrozšířenější palivo, dřevo nestačilo požadavkům na výhřevnost ani dostupnost v dostatečném množství. V současnosti je snaha od užívání fosilních paliv ustupovat, a nahrazovat je jadernou energií nebo obnovitelnými zdroji.

8 Uhlí Hořlavá hornina obsahující převážně uhlík, v malém množsví H, O, S, N Kvalita závisí na obsahu uhlíku Hořlavá hornina obsahující převážně uhlík, v malém množsví H, O, S, N. Kvalita závisí na obsahu uhlíku. Černé uhlí [online]. [cit ]. Dostupný z WWW:< to-count-out-coal-etfs.html>

9 Uhlí Černé uhlí obsahuje Hnědé uhlí obsahuje
75% až 92% uhlíku 60% až 75% uhlíku Černé uhlí [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/energsur/%C4%8Dern%C3%A 9%20uhl%C3%AD.html> Hnědé uhlí [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/energsur/hn%C4%9Bd%C3%A9%20 uhl%C3%AD.html>

10 Uhlí Vzniklo složitými procesy během několika stovek let.
Černé uhlí z plavuní, přesliček, kapradin. Hnědé uhlí z jehličnatých a listnatých stromů. Patří mezi fosilní paliva. Vznik uhlí [online]. [cit ].Dostupný z WWW: <http://nahosemennerostliny.chytrak.cz/>

11 Uhlí – těžba v ČR Výhody: Značné množství, až na 200 let.
Těžba uhlí [online]. [cit ]. Dostupné zWWW: <http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/loziska_cr.html>

12 Uhlí Nevýhody: Přeprava, nebezpečná těžba, ničení krajiny, vznik kyselých dešťů (SO2) a skleníkového efektu (CO2). Transport uhlí [online]. [cit ].Dostupné z WWW: <http://www.investortrip.com/is-coal-the- next-oil/> Uhelný důl [online]. [cit ].Dostupné z WWW: <http://ekonomika.idnes.cz/radni-usteckeho-kraje-chteji-odepsat-zasoby-uhli- na-mostecku-p53-/ekoakcie.asp?c=A081014_142407_ekoakcie_pin>

13 Ropa Vznikla složitými procesy z bahna, zbytků živočichů a řas za nepřístupu vzduchu pod tlakem nadvrstev spolu se zemním plynem. [online].[cit ]. Dostupné z WWW: <http://economics.webz.cz/kdy-dojde-ropa>

14 Ropa Je to hnědá až černá hořlavá kapalina s typickým zápachem, ve vodě nerozpustná, plave na hladině (čím starší tím lehčí). Je složena z uhlovodíků – směs sloučenin C a H. Surová nafta = zemní olej = černé zlato Ropa [online]. [cit ].Dostupné z WWW: <http://geologie.vsb.cz/loziska/suroviny/energsur/ropa.html>

15 Složení ropy Uhlík: 84–87 % Vodík: 11–14 % Kyslík: až 1 % Síra: až 4 %
Dusík: až 1 %

16 Ropa Ropa se těží ropnými vrty, ze kterých je na povrch vytlačována samočinně nebo pumpami. Ropná plošina [online].[cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.osel.cz/popisek.php?popisek=13210&img= jpg> Ropný vrt [online].[cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.financninoviny.cz/zpravy/cena-ropy-stoupla-na- nove-rocni-maximum-nad-81-dolaru-za-barel/403955>

17 Ropa Získává se z ní: benzín nafta petrolej (palivo letadel)
plynný olej (Dieslové motory) mazut (k topení na lodích) některé léky, hnojiva, pesticidy Benzín [online].[cit ]. Dostupné z WWW: <http://special.novinky.cz/2007/ekonomika-ropa-nahore-dolar-dole.html>

18 ROPA – jedn. frakce Nejlehčí plynné uhlovodíky jsou methan, ethan, propan, butan. Poslední dva jsou hlavní součásti automobilového paliva LPG. Petroleter tvoří uhlovodíky s délkou řetězce C5–7. Používají se jako rozpouštědla, např. při chemickém čištění oděvů. Další frakce jsou benzin (C6–12), petrolej (C10–15), ze kterého se vyrábí letecké palivo pro trysková letadla a plynový olej (C10–20) ze kterého se získává nafta a lehký topný olej. Zbytek (tzv. mazut) se podrobuje vakuové destilaci za sníženého tlaku, čímž se oddělují těžké topné oleje od asfaltu. Uhlovodíky s dlouhými řetězci (C35 a víc) mohou být hydrokrakováním rozštěpeny, čímž vzniknou mazací oleje.

19 Ropa Výhody: stále dostupný zdroj, mnohostranné využití.
Ropná rafinérie [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://ropna- vez.navajo.cz/>

20 VÝZNAM ROPY 95% veškerých potravin je pěstováno za přispění ropy
95% dopravy zprostředkovávají ropné deriváty 95% veškerého vyráběného zboží potřebuje pro svou výrobu ropu na výrobu jednoho typického počítače se spotřebuje ropa o množství desetinásobku jeho hmotnosti

21 Ropa Nevýhody: ropné havárie, znečištění ovzduší a vod
Ropná havárie [online].[cit ]. Dostupné z WWW: <http://zdrojeenergie.blogspot.com/2008/09/vytekani-ropy-do- oceanu.html> Ropná havárie[online].[cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.donfelder.cz/pc/images/zajimavosti/ jpg>

22 Ropné havárie Ropná havárie [online].[cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.reflex.cz/Clanek11328.html> Ropný tanker [online].[cit ]. Dostupné z WWW: <http://zpravy.idnes.cz/bylo-to-hruzne-popsal-pozar-tankeru-u-dubaje-pilot- letadla-pae-/zahranicni.asp?c=A090210_103402_zahranicni_top>

23 Zemní plyn V ryzí podobě je to hořlavá látka bez zápachu a barvy
Obsahuje 70% až 90% methanu (uhlovodík CH4) Zemní plyn [online].[cit ].Dostupné z WWW: <http://www.financninoviny.cz/zpravodajstvi/energetika/zpravy/prumerna-cena- plynu-pro-domacnosti-od-cervence-klesne/378425>

24 Zemní plyn Vznikl současně s ropou
Těží se z ložisek na pevnině i pod mořským dnem Transport LNG. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://piski.webnode.cz/news/par-zajimavosti-o-zemnim-plynu/>

25 Zemní plyn Přepravuje se buď plynovody nebo zkapalněný v tankerech
Využití: topení, svícení, pohonné palivo pro automobily Plynovod [online].[cit ]. Dostupné z WWW: <http://reservepetroleumusa.com/opportunities/index.html>

26 Zemní plyn – motorové palivo
Výhody: Levné, splňuje emisní limity Nevýhody: Vyšší náklady na vozidla (přestavba, zakoupení nového), prostorná tlaková nádrž

27 Zemní plyn Můžeme jej tankovat ve formě: a) stlačeného plynu CNG
b) zkapalněného plynu LNG Čerpací stanice CNG [online].[cit ]. Dostupé z WWW: <http://www.gascontrol.cz/produkty/plnici-stanice-cng.html>

28 Zemní plyn – těžba v ČR Tězba zemního plynu [online].[cit ]. Dostupné zWWW: <http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/loziska_cr.html>

29 Zemní plyn Výhody: Snadná doprava na velké vzdálenosti, velice ekologický (po shoření nevzniká popel ani oxidy síry a má nižší obsah škodlivých látek než ostatní fosilní paliva) Plynovod [online].[cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.blisty.cz/art/36293.html>

30 Zemní plyn Nevýhody: havárie plynovodů, nebezpečí požárů a výbuchů.
Odorizace je přidávání zapáchajících směsí (etyl-merkaptan) k zemnímu plynu, který je bez zápachu.

31 Tepelná elektrárna Spalováním fosilních paliv přeměňuje tepelnou energii na kinetickou energii a z ní generátory vytvářejí energii elektrickou Tepelné elektrárny dodávají 62 % (2009) elektrické energie v ČR Tepelná elektrárna [online].[cit ].Dostupné z WWW: <http://www.solarnienergie.net/ekologie.html>

32 Jaderná energie Je založena na získávání energie z jádra atomu
Jaderné reakce jsou doprovázeny radioaktivitou Model atomu [online].[cit ]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Atomov%C3%A9_j%C3%A1dro>

33 Jaderné elektrárny Palivem je radioaktivní uran nebo plutonium
Výhody: neznečišťují ovzduší, za normálních podmínek bezpečné. Nevýhody: vzniká radioaktivní odpad. Podílí se na celkové výrobě elektřiny v ČR 32 %. Jaderná elektárna [online].[cit ].Dostupné WWW: <http://www.panoramio.com/photo/ >

34 Jaderná energie Základní princip všech elektráren je vlastně stejný: elektřina vzniká v generátoru, jehož rotor se velmi rychle otáčí. Ve vodních elektrárnách otáčí rotorem turbína poháněná energii vodního proudu, u větrných elektráren je to vítr. Turbíny tepelných elektráren žene pára. Energií nabitou páru získáváme z parního kotle, pod kterým můžeme topit uhlím, naftou či plynem. Jaderné elektrárny jsou v zásadě elektrárny tepelné, teplo potřebné pro přeměnu vody na páru však v nich nezískáváme spalováním paliva, ale jaderným štěpením. Počínaje turbínou pohánějící generátor je jaderná elektrárna vlastně stejná jako klasická elektrárna uhelná. Jediný rozdíl - ovšem zásadní - je ve zdroji tepla. Schéma jaderné elektrárny 1. Reaktor, 2. Parogenerátor, 3. Čerpadlo, 4. Turbína, 5. Generátor, 6. Kondenzátor, 7. Přívod a odvod chladící vody

35 Jaderná energie Jaderná elektrárna – v podstatě tepelná elektrárna, která má místo parního kotle jaderný reaktor, v němž probíhá štěpení některých těžkých prvků za současného uvolňování velkého množství tepla Štěpná reakce: Mohou vznikat nová jádra o přibližně stejném protonovém čísle a uvolní se několik neutronů.Unikající neutrony narazí do dalšího atomu uranu a způsobí jeho štěpení – dochází k velmi rychlé řetězové reakci Moderátor – látka pro zpomalení neutronů, grafit, těžká voda Kontrola optim. počtu neutronů (průběh štěpné reakce) se provádí kontrolními tyčemi – z boru, kadmia (pohlcují neutrony). Tlaková nádoba s palivem (jaderné pruty) je omývána chladivem (může být i moderátorem), které předává teplo z reakce ve výměníku a vrací se zpět Paliva - uran, plutonium

36


Stáhnout ppt "Je průmyslové odvětví, které se zabývá všemi možnými zdroji energie."

Podobné prezentace


Reklamy Google