Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBNOVITELNÉ NEOBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE Zdroje energií.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBNOVITELNÉ NEOBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE Zdroje energií."— Transkript prezentace:

1 OBNOVITELNÉ NEOBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE Zdroje energií

2 energie = schopnost konat práci (J/joule) lidé jsou na zdrojích energie závislí (doprava, průmysl, domácnost) hlavními zdroji energie jsou redoxní reakce nejvýhodnější plynná paliva (snadná doprava, šetrnější k životnímu prostředí, plynulé hoření, snadné zapálení) neobnovitelné zdroje energie (fosilní paliva – uhlí, ropa, zemní plyn) se vyčerpají do několika desítek let

3 UHLÍ hořlavá hornina, která vznikala až stovky milionů let z odumřelých rostlin  hnědé uhlí ve třetihorách (před 66 – 25 mil. let) – Mostecko, Chomutovsko  černé uhlí v prvohorách (před 300 – 250 mil. let) – Karviná, Ostravsko tvořeno převážně uhlíkem (černé uhlí až 92 % C) palivo i surovina chemického průmyslu tepelným rozkladem (karbonizace) nad 900 °C vzniká -> -> plyn (koksárenský, svítiplyn) -> černouhelný dehet (z něj dále benzen, naftalen) -> koks (dále se využívá při výrobě železa) http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/uhelne-elektrarny/flash-model-jak-funguje-uhelna-elektrarna.html

4

5 VÝHODYNEVÝHODY snadné skladovánínebezpečná těžba v dolech značné zásobyvznik škodlivých látek při spalování (SO 2, CO, CO 2, popílek) přímé využitízábor půdy

6 Tepelné elektrárny přeměňují tepelnou energie na energii elektrickou vyrábí teplo spalováním paliv (uhlí, zemní plyn) teplo uvolněné při hoření paliv přeměňuje vodu na vodní páru -> pohon turbíny -> rotor generátoru -> výroba elektrické energie dodávají asi 60 % elektrické energie spotřebované v ČR

7 ROPA směs uhlíku a vodíku – uhlovodíků (+ N, S, O) hnědá až černá, olejovitá, nerozpustná, zapáchající kapalina těžba vrty do zemské kůry upravuje se frakční destilací (rektifikací) -> dále vzniká:  propan – butan (LPG, vaření, topení)  benzín (palivo do zážehových motorů, rozpouštědlo)  petrolej (palivo do letadel, ke svícení)  plynový olej (s petrolejem = motorová nafta)  mazut (k topení v teplárnách, lodích) -> asfalt (povrch vozovek) -> oleje (mazadla, proti korozi)

8 Ropná plošina, ropný vrt

9 VÝHODYNEVÝHODY všestranné využití ropyropné havárie nebezpečí požáru

10 ZEMNÍ PLYN hořlavá směs uhlovodíků bez barvy a zápachu až 90 % tvořen methanem vznikl současně s ropou a uhlím do ČR dovážen hlavně z Ruska označení : CNG (stlačený plyn) LNG (zkapalněný) odorizace – přidání látek, které svým zápachem upozorní na únik plynu využití při vaření, topení, svícení, jako palivo

11 VÝHODYNEVÝHODY šetrný k životnímu prostředímožné havárie plynovodů snadná doprava plynovodynebezpečí výbuchu, požáru přímé využití

12 JADERNÁ ENERGIE radioaktivita = samovolný rozpad radioaktivních prvků na jiné prvky -> radioaktivní záření  jednotka 1 becquerel (1 B)/ dle objevitele neviditelného záření M. Curie – Sklodowská s manželem objevili radioaktivní prvky polonium a radium palivo – uran (izotopy )  štěpení jader uranu -> tepelná energie -> elektrická energie uvolněné neutrony naráží do dalších atomů uranu -> energie v ČR 30 % celkové spotřeby elektrické energie (Dukovany, Temelín) * izotopy se liší počtem neutronů v jádře

13 VÝHODYNEVÝHODY šetrný k životnímu prostředívznik a ukládání radioaktivního odpadu poměr množství suroviny x získaná energie nebezpečí atomových zbraní negativní vliv na zdraví (zhoubné nádory, leukémie)

14 Vodní energie v ČR největší podíl mezi obnovitelnými zdroji (4 %) naše toky ovšem nemají potřebný spád ani dostatečné množství vody, proto fungují jako doplňkové zdroje hlavních zdrojů energie mechanická energie proudící vody se mění na energii elektrickou v ČR také přečerpávací elektrárna (Dlouhé Stráně)

15 VÝHODYNEVÝHODY elektrárny neznečišťují ovzdušízásah do vodních toků nádrže také jako zásobárna pitné vody a ochrana před povodněmi čistá a šetrná výroba elektřiny

16 Sluneční energie Slunce je staré 4,6 mld let a ještě 5 mld let bude teoreticky svítit na Slunci jaderné reakce (přeměna jader H na He) ve fotovoltaických článcích krystaly křemíku -> při dopadu slunečního záření se uvolňují e - -> elektrický proud v ČR 0,1 % podílu na celkové výrobě elektřiny v ČR (hlavně jižní Morava)

17 VÝHODYNEVÝHODY obnovitelný zdroj energievelké počáteční náklady nenáročná obsluhakolísavost slunečního záření čistá a šetrná výroba elektřiny

18 Větrná energie síla větru roztáčí vrtuli (větrnou turbínu) -> mechanická energie se mění na energii elektrickou v ČR 0,7 % spotřeby vhodné lokality v horských pohraničních pásmech Krušných hor a Jeseníků, popř. v oblasti Českomoravské vrchoviny

19 VÝHODYNEVÝHODY obnovitelný zdroj energiehlučnost automatická obsluhanestálost žádná produkce plynných emisí

20 Přehled zdrojů energie v ČR

21 Zajímavé odkazy http://www.alternativni-zdroje.cz/ Film Home (Domov aneb kam směřuje naše cesta, 2009) Doporučuju!!! https://www.youtube.com/watch?v=XlTsyZQlqv0

22 Zdroje obrázků Elektrárny [online].[cit.2014-10-12]. Dostupné z WWW: Černé uhlí [online]. [cit.2014-10-12]. Dostupný z WWW:http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/energsur/%C4%8Dern%C3%A9%20uhl%C3%AD.htmlhttp://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/energsur/%C4%8Dern%C3%A9%20uhl%C3%AD.html Hnědé uhlí [online]. [cit.2014-10-12].. Dostupné z WWW: http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/energsur/hn%C4%9Bd%C3%A9%20uhl%C3%AD.html http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/energsur/hn%C4%9Bd%C3%A9%20uhl%C3%AD.html Vznik uhlí [online]. [cit.2014-10-12].Dostupný z WWW: http://nahosemennerostliny.chytrak.cz/http://nahosemennerostliny.chytrak.cz/ Elektrárny [online]. [cit.2014-10-12].. Dostupný z WWW: http://www.inovacnipodnikani.cz/uvod/8http://www.inovacnipodnikani.cz/uvod/8 Mediafax, Temelín [online]. [cit.2014-10-12]. Dostupný z WWW: Těžba uhlí [online]. [cit.2014-10-12]. Dostupné zWWW: http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/loziska_cr.htmlhttp://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/loziska_cr.html Uhelný důl [online]. [cit.2014-10-12].Dostupné z WWW: Transport uhlí [online] [cit.2014-10-12].Dostupné z WWW: http://www.investortrip.com/is-coal-the-next-oil/http://www.investortrip.com/is-coal-the-next-oil/ Tepelná elektrárna [online]. [cit.2014-10-12]. Dostupné z WWW: http://www.allforpower.cz/clanek/psg-international-postavi- tepelnou-elektrarnu-v-rusku/http://www.allforpower.cz/clanek/psg-international-postavi- tepelnou-elektrarnu-v-rusku/ Ropná plošina [online] [cit.2014-10-12].Dostupný z WWW: Ropný vrt [online]. [cit.2014-10-12]. Dostupný z WWW: http://www.financninoviny.cz/zpravy/cena-ropy-stoupla-na-nove-rocni- maximum-nad-81-dolaru-za-barel/403955http://www.financninoviny.cz/zpravy/cena-ropy-stoupla-na-nove-rocni- maximum-nad-81-dolaru-za-barel/403955 Zemní plyn [online] [cit.2014-10-12].Dostupné z WWW: Čerpací stanice CNG [online]. [cit.2014-10-12]. Dostupé z WWW: http://www.gascontrol.cz/produkty/plnici-stanice-cng.htmlhttp://www.gascontrol.cz/produkty/plnici-stanice-cng.html Elektrárny v ČR [online]. [cit.2014-10-12]. Dostupné z WWW: http://www.sps- pi.cz/dokumenty/sps/janousek/projekty/NORSKO_Vodni_dila_1999/WWW/Stechovice.html Dlouhé Stráně [online]. [cit.2015-01-01]. Dostupný z WWW:


Stáhnout ppt "OBNOVITELNÉ NEOBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE Zdroje energií."

Podobné prezentace


Reklamy Google