Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obnovitelné neobnovitelné zdroje energie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obnovitelné neobnovitelné zdroje energie"— Transkript prezentace:

1 Obnovitelné neobnovitelné zdroje energie

2 energie = schopnost konat práci (J/joule)
lidé jsou na zdrojích energie závislí (doprava, průmysl, domácnost) hlavními zdroji energie jsou redoxní reakce nejvýhodnější plynná paliva (snadná doprava, šetrnější k životnímu prostředí, plynulé hoření, snadné zapálení) neobnovitelné zdroje energie (fosilní paliva – uhlí, ropa, zemní plyn) se vyčerpají do několika desítek let

3 UHLÍ hořlavá hornina, která vznikala až stovky milionů let z odumřelých rostlin hnědé uhlí ve třetihorách (před 66 – 25 mil. let) – Mostecko, Chomutovsko černé uhlí v prvohorách (před 300 – 250 mil. let) – Karviná, Ostravsko tvořeno převážně uhlíkem (černé uhlí až 92 % C) palivo i surovina chemického průmyslu tepelným rozkladem (karbonizace) nad 900 °C vzniká -> > plyn (koksárenský, svítiplyn) > černouhelný dehet (z něj dále benzen, naftalen) > koks (dále se využívá při výrobě železa)

4

5 výhody nevýhody snadné skladování nebezpečná těžba v dolech
značné zásoby vznik škodlivých látek při spalování (SO2, CO, CO2, popílek) přímé využití zábor půdy

6 Tepelné elektrárny přeměňují tepelnou energie na energii elektrickou
vyrábí teplo spalováním paliv (uhlí, zemní plyn) teplo uvolněné při hoření paliv přeměňuje vodu na vodní páru -> pohon turbíny -> rotor generátoru -> výroba elektrické energie dodávají asi 60 % elektrické energie spotřebované v ČR

7 ROPA směs uhlíku a vodíku – uhlovodíků (+ N, S, O)
hnědá až černá, olejovitá, nerozpustná, zapáchající kapalina těžba vrty do zemské kůry upravuje se frakční destilací (rektifikací) -> dále vzniká: propan – butan (LPG, vaření, topení) benzín (palivo do zážehových motorů, rozpouštědlo) petrolej (palivo do letadel, ke svícení) plynový olej (s petrolejem = motorová nafta) mazut (k topení v teplárnách, lodích) -> asfalt (povrch vozovek) > oleje (mazadla, proti korozi)

8 Ropná plošina, ropný vrt

9 výhody nevýhody všestranné využití ropy ropné havárie nebezpečí požáru

10 ZEMNÍ PLYN hořlavá směs uhlovodíků bez barvy a zápachu
až 90 % tvořen methanem vznikl současně s ropou a uhlím do ČR dovážen hlavně z Ruska označení : CNG (stlačený plyn) LNG (zkapalněný) odorizace – přidání látek, které svým zápachem upozorní na únik plynu využití při vaření, topení, svícení, jako palivo

11 výhody nevýhody šetrný k životnímu prostředí možné havárie plynovodů
snadná doprava plynovody nebezpečí výbuchu, požáru přímé využití

12 JADERNÁ ENERGIE radioaktivita = samovolný rozpad radioaktivních prvků na jiné prvky -> radioaktivní záření jednotka 1 becquerel (1 B)/ dle objevitele neviditelného záření M. Curie – Sklodowská s manželem objevili radioaktivní prvky polonium a radium palivo – uran (izotopy ) štěpení jader uranu -> tepelná energie -> elektrická energie uvolněné neutrony naráží do dalších atomů uranu -> energie v ČR 30 % celkové spotřeby elektrické energie (Dukovany, Temelín) * izotopy se liší počtem neutronů v jádře

13 výhody nevýhody šetrný k životnímu prostředí
vznik a ukládání radioaktivního odpadu poměr množství suroviny x získaná energie nebezpečí atomových zbraní negativní vliv na zdraví (zhoubné nádory, leukémie)

14 Vodní energie v ČR největší podíl mezi obnovitelnými zdroji (4 %)
naše toky ovšem nemají potřebný spád ani dostatečné množství vody, proto fungují jako doplňkové zdroje hlavních zdrojů energie mechanická energie proudící vody se mění na energii elektrickou v ČR také přečerpávací elektrárna (Dlouhé Stráně)

15 výhody nevýhody elektrárny neznečišťují ovzduší zásah do vodních toků
nádrže také jako zásobárna pitné vody a ochrana před povodněmi čistá a šetrná výroba elektřiny

16 Sluneční energie Slunce je staré 4,6 mld let a ještě 5 mld let bude teoreticky svítit na Slunci jaderné reakce (přeměna jader H na He) ve fotovoltaických článcích krystaly křemíku -> při dopadu slunečního záření se uvolňují e- -> elektrický proud v ČR 0,1 % podílu na celkové výrobě elektřiny v ČR (hlavně jižní Morava)

17 výhody nevýhody obnovitelný zdroj energie velké počáteční náklady
nenáročná obsluha kolísavost slunečního záření čistá a šetrná výroba elektřiny

18 Větrná energie síla větru roztáčí vrtuli (větrnou turbínu) -> mechanická energie se mění na energii elektrickou v ČR 0,7 % spotřeby vhodné lokality v horských pohraničních pásmech Krušných hor a Jeseníků, popř. v oblasti Českomoravské vrchoviny

19 výhody nevýhody obnovitelný zdroj energie hlučnost automatická obsluha
nestálost žádná produkce plynných emisí

20 Přehled zdrojů energie v ČR

21 Zajímavé odkazy http://www.alternativni-zdroje.cz/
Film Home (Domov aneb kam směřuje naše cesta, 2009) Doporučuju!!!

22 Zdroje obrázků Elektrárny [online].[cit ]. Dostupné z WWW: < Černé uhlí [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: Hnědé uhlí [online]. [cit ].. Dostupné z WWW: Vznik uhlí [online]. [cit ].Dostupný z WWW: Elektrárny [online]. [cit ].. Dostupný z WWW: Mediafax, Temelín [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: < Těžba uhlí [online]. [cit ]. Dostupné zWWW: Uhelný důl [online]. [cit ].Dostupné z WWW: < Transport uhlí [online] [cit ].Dostupné z WWW: Tepelná elektrárna [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: Ropná plošina [online] [cit ].Dostupný z WWW: < Ropný vrt [online] . [cit ]. Dostupný z WWW: Zemní plyn [online] [cit ].Dostupné z WWW: < Čerpací stanice CNG [online]. [cit ]. Dostupé z WWW: Elektrárny v ČR [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < Dlouhé Stráně [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <


Stáhnout ppt "Obnovitelné neobnovitelné zdroje energie"

Podobné prezentace


Reklamy Google