Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vladimír Bezděkovský. Zdroje, které se vyčerpají do několika desítek let. Patří sem tzv. fosliní paliva: – uhlí – ropa – zemní plyn – jaderná energie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vladimír Bezděkovský. Zdroje, které se vyčerpají do několika desítek let. Patří sem tzv. fosliní paliva: – uhlí – ropa – zemní plyn – jaderná energie."— Transkript prezentace:

1 Vladimír Bezděkovský

2 Zdroje, které se vyčerpají do několika desítek let. Patří sem tzv. fosliní paliva: – uhlí – ropa – zemní plyn – jaderná energie

3 Znečišťují životní prostředí, ovzduší, podílí se na skleníkovém efektu, znečišťují veškeré vodstvo. I přesto jsou důležitá pro průmysl.

4 Hořlavá hornina obsahující převážně uhlík Kvalita závisí na obsahu uhlíku

5 Černé uhlí obsahujeHnědé uhlí obsahuje 75% až 92% uhlíku60% až 75% uhlíku

6 Vzniklo složitými procesy během několika stovek let. Černé uhlí z plavuní, přesliček, kapradin. Hnědé uhlí z jehličnatých a listnatých stromů. Patří mezi fosilní paliva.

7 Výhody: Značné množství, až na 200 let.

8 Nevýhody: Přeprava, nebezpečná těžba, ničení krajiny, vznik kyselých dešťů (SO 2 ) a skleníkového efektu (CO 2 ).

9 Je to hnědá až černá hořlavá kapalina s typickým zápachem, ve vodě nerozpustná, plave na hladině. Je složena z uhlovodíků – směs sloučenin C a H. Nafta = zemní olej = černé zlato

10 Vznikla složitými procesy z bahna, zbytků živočichů a řas za nepřístupu vzduchu pod tlakem nadvrstev spolu se zemním plynem.

11 Ropa se těží ropnými vrty, ze kterých je na povrch vytlačována samočinně nebo pumpami.

12 Získává se z ní: – benzín – petrolej (palivo letadel) – plynný olej (Dieslové motory) – mazut (k topení na lodích) – některé léky, hnojiva, pesticidy

13

14 Výhody: stále dostupný zdroj, mnohostrané využití.

15 Nevýhody: ropné havárie, znečištění ovzduší

16

17 V ryzí podobě je to hořlavá látka bez zápachu a barvy Obsahuje 70% až 90% methanu (uholovodík)

18 Vznikl současně s ropou, uhlím Těží se z ložisek na pevnině i pod mořským dnem

19 Přepravuje se buď plynovody nebo zkapalněný v tankerech Využití: topení, svícení, pohoné palivo pro automobily

20 Může sloužit jako motorové palivo Výhody: Levné, splňuje emisní limity Nevýhody: Vyšší náklady na vozidla (přestavba, zakoupení nového), prostorná tlaková nádrž

21 Můžeme jej tankovat ve formě: a) stlačeného plynu CNG b) zkapalněného plynu LNG V ČR jezdí 1 000 aut

22 Tězba zemního plynu [online].[cit.2009-10-12]. Dostupné zWWW:

23 Výhody: Snadná doprava na velké vzdálenosti, velice ekologický (po shoření nevzniká popel, oxidy síry a má nižší obsah škodlivých látek než ostatní fosilní paliva)

24 Nevýhody: havárie plynovodů, nebezpečí požárů a výbuchů. Odorizace je přidávání zapáchajících směsí k zemnímu plynu, který je bez zápachu.

25 Spalováním fosilních paliv přeměňuje tepelnou energii na kinetickou energii a z ní generátory vytváří energii elektrickou Tepelné elektrárny dodávají 62 % elektrické energie v ČR

26  Využívá se štěpná reakce uranu  Řadí se mezi neobnovitelné zdroje, ačkoli uran je možné recyklovat  Ke štěpení dochází v reaktoru, kdy do uranu narazí neutron, atom začne kmitat a rozdělí se, dojde k uvolnění 2 až 3 dalších neutronů, které jsou schopné po zpomalení štěpit další jádra  Teplo pak proudí do parogenerátoru, vzniklá pára roztáčí turbínu, která pohání generátor. V něm dochází k přeměně na elektřinu.  ČR: Temelín, Dukovany http://what-if.xkcd.com/imgs/a/1/05.png http://toscali-veda-technika.blogspot.cz/2010/01/temelin-jaderna-elektrarna.html

27 Palivem je radioaktivní uran. Výhody: nezenčišťují ovzduší, za normálních podmínek bezpečné. Nevýhody: vzniká radioaktivní odpad. Podílí se na celkové výrobě elektřiny v ČR 33 %. http://what-if.xkcd.com/imgs/a/1/05.png

28  Posouzení závažnosti podle INES (The International Nuclear Event Scale) z roku 1990: -nemá bezpečnostní význam http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:INES_cs.svg možnost akutních i zpožděných zdravotních účinků v rozsáhlé oblasti, např. i více států;dlouhodobé důsledky na životní prostředí nutné plné uplatnění opatření pro snížení pravděpodobnosti zdravotních následků na obyvatelstvu zahrnutého do havarijních plánů obyvatelstvo-částečná opatření ukrytí, evakuace; těžké poškození velké části reaktoru → ozáření zaměstnanců (smrt); obyvatelstvo-bez vážnějších následků, kontrola potravin ozáření zaměstnanců (akutní zdravot.následky); žádná opatření pro obyvatelstvo) ozáření zaměstnanců překračující povolený roční limit lidská chyba, nedostatek bezpečnost.postupů např. při cvičení, zkouškách

29  Úroveň ozáření, tedy dávka ionizujícího záření, se udává v jednotkách zvaných sieverty (Sv). Sievert je v jednotkách SI m 2 /s 2.  Limit dávky je pro veřejnost stanoven na 1 mSv za rok a pro zaměstnance jaderných elektráren je povoleno až 50 mSv za rok, pokud ale za 5 let nebudou vystaveny dávce o vyšší hodnotě, než je 100 mSv(=0,1Sv). Expozice (příklad)Stupeň vážnostiPříznaky milisieverty (0,001 Sv)Přírodní záření– stovky milisievertů (0,1 Sv) Žádný okamžitý účinek Možná přechodná nevolnost, lehká horečka mezi 1 000 a 2 000 millisieverty (1 až 2 Sv) Významné zdravotní příznaky Zvracení, únava, horečka, riziko infekce mezi 2 000 a 4 000 millisieverty (2 až 4 Sv) Vážné zdravotní příznaky Dávení, horečka, trávicí problémy, krvácení, padání vlasů mezi 4 000 a 10 000 millisieverty (4 až 10 Sv) Velká pravděpodobnost úmrtí stejné, navíc závrať a dezorientace nad 10 000 millisievertů (více než 10 Sv) Úmrtí – http://www.dashofer.cz/download/e-noviny/enbp/ObrII3.jpg http://www.pozary.cz/storage/obrazek/uzel/2009/06/4a336db7ba84f/4c815e425db55.jpghttp://www.pozary.cz/storage/obrazek/uzel/2009/06/4a336db7ba84f/4c815e425db55.jpg ↓http://www.cernobyl-1986.eu/pictures/obeti/cernobyl-osetreni-popalenin.gif


Stáhnout ppt "Vladimír Bezděkovský. Zdroje, které se vyčerpají do několika desítek let. Patří sem tzv. fosliní paliva: – uhlí – ropa – zemní plyn – jaderná energie."

Podobné prezentace


Reklamy Google