Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Průkaz energetické náročnosti budovy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Průkaz energetické náročnosti budovy"— Transkript prezentace:

1 Průkaz energetické náročnosti budovy
téma prezentace: Průkaz energetické náročnosti budovy a Energetická liga Dušan Balaja

2 mobil: 775 577 901 dusan.balaja@irtn.cz
ing.Dušan Balaja mobil: Dušan Balaja

3 v budovách dělá spotřeba energie obrovských 40%
úvod: v budovách dělá spotřeba energie obrovských 40% proto tlak EU na úspory proto změna naší legislativy Dušan Balaja

4 dvě zásadní povinnosti stanovené novelizací zákona č. 406/2000 Sb.
úvod: dvě zásadní povinnosti stanovené novelizací zákona č. 406/2000 Sb. ve znění zákona č. 318/2012 Sb. povinný PENB = průkaz energetické náročnosti budovy - §7a povinné měření - §7 Dušan Balaja

5 všeobecná reakce na povinnost PENB
úvod: všeobecná reakce na povinnost PENB bude to pouze povinný papír s razítkem je to pouze zvyšování nákladů na bydlení Dušan Balaja

6 všeobecná reakce na povinné měření
úvod: všeobecná reakce na povinné měření žádnou úsporu energie to nepřinese pokud to úsporu energie přinese, tak bude kompenzována zvýšením ceny od dodavatelů Dušan Balaja

7 (dle velikosti energeticky vztažné plochy):
PENB Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků je povinen zajistit průkaz energetické náročnosti pro užívané bytové domy nebo administrativní budovy (dle velikosti energeticky vztažné plochy): větší než 1500 m2 do 1. ledna 2015 větší než 1000 m do 1. ledna 2017 menší než 1000 m do 1. ledna 2019 Dušan Balaja

8 Energeticky vztažná plocha
PENB Energeticky vztažná plocha K výpočtu celkové energeticky vztažné plochy se použije půdorysná plocha všech vytápěných podlaží stanovená z vnějších rozměrů budovy Dušan Balaja

9 Energeticky vztažná plocha
PENB Energeticky vztažná plocha Příklad výpočtu (viz obrázek) 10(šířka) x 25(délka) = 250 m2 250 x 5(vytápěná podlaží) = 1250 m2 Dušan Balaja

10 Vlastník budovy nebo SVJ jsou povinni:
PENB Vlastník budovy nebo SVJ jsou povinni: a) Zajistit průkaz: Při prodeji budovy nebo ucelené části budovy Při pronájmu budovy Od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy Dušan Balaja

11 Vlastník budovy nebo SVJ jsou povinni:
PENB Vlastník budovy nebo SVJ jsou povinni: b) Předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii: Možnému kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se koupě budovy nebo ucelené části budovy Možnému nájemci budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se nájmu budovy nebo ucelené části budovy Dušan Balaja

12 Vlastník budovy nebo SVJ jsou povinni:
PENB Vlastník budovy nebo SVJ jsou povinni: c) Předat průkaz nebo ověřenou kopii: Kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu kupní smlouvy Nájemci budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu nájemní smlouvy Dušan Balaja

13 Vlastník budovy nebo SVJ jsou povinni:
PENB Vlastník budovy nebo SVJ jsou povinni: d) Zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech při: Prodeji budovy nebo ucelené části budovy Pronájmu budovy nebo ucelené části budovy (toto je nový odstavec uvedený v novelizaci zákona, právní předpis je vyhláška č. 78/2013 Sb.) Dušan Balaja

14 Vlastník budovy nebo SVJ jsou povinni:
PENB Vlastník budovy nebo SVJ jsou povinni: d) V případě prodeje nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy prostřednictvím zprostředkovatele mu předat grafickou část průkazu nebo její ověřenou kopii; zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu uvede předanou klasifikační třidu ukazatele energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech. (toto je nový odstavec uvedený v novelizaci zákona, právní předpis je vyhláška č. 78/2013 Sb.) Dušan Balaja

15 Vlastník budovy nebo SVJ jsou povinni:
PENB Vlastník budovy nebo SVJ jsou povinni: POZOR pokud zprostředkovatel prodeje anebo pronájmu neobdrží grafickou část průkazu, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu ! (toto je nový odstavec uvedený v novelizaci zákona, právní předpis je vyhláška č. 78/2013 Sb.) Dušan Balaja

16 Vlastník jednotky je povinen:
PENB Vlastník jednotky je povinen: Povinnosti jsou obdobné, jako u vlastníka budovy s jediným rozdílem - pokud vlastníkovi jednotky nebyl na jeho písemné vyžádání předán průkaz Dušan Balaja

17 Pokud vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání předán průkaz
PENB Pokud vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání předán průkaz může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky v tom případě pro něj neplatí povinnost zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti Dušan Balaja

18 PENB Průkaz se neopatřuje
pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, u které nebyla po 1 lednu 1947 provedena větší změna dokončené budovy budovy, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci Dušan Balaja

19 Průkaz se neopatřuje pro budovy
PENB Průkaz se neopatřuje pro budovy s energeticky vztažnou plochou menší než 50m2, pro náboženské účely, pro rodinnou rekreaci, užívány jen část roku, průmyslové budovy se spotřebou do 700GJ/rok budovy zpravodajských služeb Dušan Balaja

20 Průkaz platí 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo:
PENB Průkaz platí 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo: do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován do provedení změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody Dušan Balaja

21 PENB porovnává objekty s normovaným chováním uživatelů
výhoda = objektivní stavebně technické porovnání objektu nevýhoda = lidské chování se nevejde do norem mimo to = v domě nezůstane po 10 let situace neměnná – (stárnutí objektu, změna regulace aj. ) Dušan Balaja

22 Jak postihnout chování uživatelů a proměny objektu ?
PENB Jak postihnout chování uživatelů a proměny objektu ? Dušan Balaja

23 stavěny stejnou technologií stavěny ve stejné době podobné velikosti
Energetická liga = EL Bellušova ulice domy stavěny v jedné lokalitě stavěny stejnou technologií stavěny ve stejné době podobné velikosti Dušan Balaja

24 Ulice Bellušova v Praze
rozúčtování za rok 2010 kWh/ m2 Bellušova 51 Bellušova 53 Bellušova 69 Bellušova 74 Bellušova Bellušova 75 Bellušova 88 Bellušova 95 Bellušova 103 Bellušova 104 Bellušova Bellušova 115 Bellušova 123 Energetická liga Ulice Bellušova v Praze Rozdíl mezi nejlepším a nejhorším domem je 123 – 51 = 72 kWh/m2 (to je pro byt 60 m2 rozdíl přes Kč/ročně) Dušan Balaja

25 Ulice Bellušova v Praze
rozúčtování za rok 2010 kWh/ m2  měření Bellušova 51 ano Bellušova 53 Bellušova 69 Bellušova 74 Bellušova Bellušova 75 Bellušova 88 Bellušova 95 ne Bellušova 103 Bellušova 104 Bellušova Bellušova 115 Bellušova 123 Energetická liga Ulice Bellušova v Praze Na tomto reprezentativním vzorku je vidět naprosto zřetelný rozdíl mezi měřenými a neměřenými byty v roce 2010 Dušan Balaja

26 Ulice Bellušova v Praze
rozúčtování za rok 2013 kWh/ m2  měření Bellušova 43 ano Bellušova 49 Bellušova 63 Bellušova 64 Bellušova 65 Bellušova 68 Bellušova 75 Bellušova ne Bellušova 80 Bellušova 90 Bellušova 92 Bellušova 93 Bellušova 98 Energetická liga Ulice Bellušova v Praze V roce 2013 vidíme, že to nebylo žádné náhodné rozdělení, opět mají měřené domy nižší měrnou spotřebu tepla Dušan Balaja

27 NÁM OBJEKTIVNĚ UKÁZALY, ŽE MĚŘENÍ PŘINÁŠÍ ÚSPORY = MÁ SMYSL
Energetická liga Bellušova ulice domy stavěny v jedné lokalitě stavěny stejnou technologií stavěny ve stejné době podobné velikosti NÁM OBJEKTIVNĚ UKÁZALY, ŽE MĚŘENÍ PŘINÁŠÍ ÚSPORY = MÁ SMYSL Dušan Balaja

28 Bellušova ulice v Praze
Energetická liga Bellušova ulice v Praze dnes jsou v Bellušově ulici již všechny domy osazeny (nebo se právě osazují) měřením v letošním ročníku Energetické Ligy skončil dům na 18 místě tabulky panel. domů Dušan Balaja

29 Bellušova ulice v Praze v příštích letech
Energetická liga Bellušova ulice v Praze v příštích letech bude zajímavé porovnávat, jak se změní postavení nově osazených domů v tabulce EL bude zajímavé porovnávat hodnoty EL s PENB v letošním ročníku Energetické Ligy skončil dům na 18 místě tabulky panel. domů Dušan Balaja

30 na příkladu Bellušovy ulice jsme si ukázali princip Energetické ligy
Energetická liga na příkladu Bellušovy ulice jsme si ukázali princip Energetické ligy pouze s tím rozdílem. že v Energetické lize jsou dle měrné spotřeby tepla seřazeny stovky objektů Dušan Balaja

31 Dušan Balaja

32 je otevřený projekt pro všechny domy, které chtějí trvale sledovat a porovnávat svou spotřebu projekt funguje pod záštitou České společnosti pro rozvoj bydlení Dušan Balaja

33 veškeré údaje EL vycházejí z rozúčtování a jsou každoročně bedlivě kontrolovány přísným zrakem uživatelů Energetická liga Dušan Balaja

34 EL jednoznačně zohledňuje chování uživatelů, zatímco PENB ne
každoročním porovnáním měrné spotřeby tepla se EL zásadně odlišuje od PENB, který se provádí 1x za 10 let EL jednoznačně zohledňuje chování uživatelů, zatímco PENB ne Energetická liga Dušan Balaja

35 Ročník 2013 v kategorii panelových domů kWh/m2 1 Nechvílova 1820-22, P
36,9 2 Janského, Prusíkova , P 38,0 3 Jarníkova , P 38,1 4 Španielova , P 39,3 5 Borovanského, Janského , P 39,5 6 Zlešická , P 39,9 7 Bellušova , P 40,5 8 Nechvílova , P 41,5 9 Gregorova , P 42,6 10 Drimlova, Jánského , P 43,0 Dušan Balaja v závorce jsou uvedeny pořadí a hodnoty loňského ročníku

36 rozdělení domů dle kategorií
měrná spotřeba tepla na vytápění kWh/m2 kategorie domu >130,50 nevyhovující <130,50 max. přípustná hodnota dle vyhl. 194/2007 <100,00 dům se slušnými parametry <70,00 dům s výbornými parametry <50,00 nízkoenergetický dům <15,00 pasivní dům <5,00 nulový dům Dušan Balaja

37 všechny uvedené objekty dosahují parametru nízkoenergetického domu
kWh/m2 1 Nechvílova , P 36,9 2 Janského, Prusíkova , P 38,0 3 Jarníkova , P 38,1 4 Španielova , P 39,3 5 Borovanského, Janského , P 39,5 6 Zlešická , P 39,9 7 Bellušova , P 40,5 8 Nechvílova , P 41,5 9 Gregorova , P 42,6 10 Drimlova, Jánského , P 43,0 Dušan Balaja v závorce jsou uvedeny pořadí a hodnoty loňského ročníku

38 vítěz ročníku 2013 v kategorii panelových domů
Nechvílova , Praha 4 Chodov Dušan Balaja

39 Ročník 2013 v kategorii nepanelových domů kWh/m2 1 Klíčovská 787
Praha 9 35,2 2 U Uranie 1583/21-25 Praha 7 38,5 3 Nupaky 456 Nupaky 40,4 4 Nupaky 410 40,8 5 Nupaky 464 43,6 6 Ke Stadionu 946 7 Tyršovo nám Roztoky u Prahy 8 Blachut.,Haken.,Podval. 929/1 44,1 9 Tyršovo nám 44,2 10 Ke Stadionu 947 44,7 Dušan Balaja v závorce jsou uvedeny pořadí a hodnoty loňského ročníku

40 Vítěz ročníku 2013 v kategorii nepanelových domů
Klíčovská 787, Praha 9 Dušan Balaja

41 Ročník 2013 v kategorii nepanelových domů U Uránie 1583, Praha7
2. místo – nejlepší nový dům Dušan Balaja

42 je pozoruhodné, že hodnoty u nejlepších revitalizovaných panelových domů
jsou srovnatelné s hodnotami nejlepších nových nepanelových domů

43 ENERGETICKÉ LIGY je bezplatné
zařazení objektu do ENERGETICKÉ LIGY je bezplatné uzávěrka přihlášek je 31/10, ale bude posunuta, protože tento týden přišlo velké množství přihlášek Dušan Balaja

44 cena tepla že dodavatelé tepla vyvíjejí činnost směrem ke kompenzaci sníženého odběru vyšší cenou, je možno na trhu pozorovat již nyní (např. smlouvy se změnou fakturovaných parametrů) na obranu proti tomu v EL již probíhá v testovacím (neveřejném) režimu srovnávání cen tepla u jednotlivých objektů Dušan Balaja

45 ale nevyvinul žádné úsilí na potlačení kompenzačního cenového efektu
cena tepla tady by Energetická liga suplovala úlohu státu, který sice objektům naordinoval opatření na snížení spotřeby tepla ale nevyvinul žádné úsilí na potlačení kompenzačního cenového efektu zveřejněním a srovnáním cen tepla by došlo k vysoce efektivní bariéře otevřenosti Dušan Balaja

46 dá se říci, že Energetická liga supluje i další roli státu na kterou stát naprosto rezignoval a sice, že prezentuje úspěchy státní politiky revitalizace objektů (dotace) jestliže revitalizované panelové domy dosahují stejných parametrů měrné spotřeby tepla jako nové domy, je to jednoznačně úspěch Dušan Balaja

47 Vyjádření vlastních účastníků ligy - 1
mysleli jsme si, že děláme naši práci dobře, ale až Energetická liga nám ukázala jak dobře (jeden z vítězů EL) Dušan Balaja

48 Vyjádření vlastních účastníků ligy - 2
nemohli byste do EL zapojit i dům naproti. Výborně opravili střechu technologií kterou zvažujeme, ale neumějí mi říci s jakým výsledkem. Já bych si je porovnala s naším domem (předsedkyně SVJ Praha 17) Dušan Balaja

49 Vyjádření vlastních účastníků ligy - 3
nacházíme se sice na nelichotivém 177 místě, ale chceme se určitě účastnit i příštích ročníků. Je to naše jediná zbraň proti nechuti vlastníků bytů investovat do revitalizace (předseda SVJ Praha 4) Dušan Balaja

50 Děkuji za Vaši pozornost
Dušan Balaja Dušan Balaja


Stáhnout ppt "Průkaz energetické náročnosti budovy"

Podobné prezentace


Reklamy Google