Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Průkaz energetické náročnosti budovy a Energetická liga téma prezentace: Dušan Balaja.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Průkaz energetické náročnosti budovy a Energetická liga téma prezentace: Dušan Balaja."— Transkript prezentace:

1 Průkaz energetické náročnosti budovy a Energetická liga téma prezentace: Dušan Balaja

2 ing.Dušan Balaja mobil: 775 577 901 dusan.balaja@irtn.cz Dušan Balaja

3 proto tlak EU na úspory proto změna naší legislativy v budovách dělá spotřeba energie obrovských 40% Dušan Balaja úvod:

4 povinný PENB = průkaz energetické náročnosti budovy - §7a povinné měření - §7 dvě zásadní povinnosti stanovené novelizací zákona č. 406/2000 Sb. ve znění zákona č. 318/2012 Sb. Dušan Balaja úvod:

5 bude to pouze povinný papír s razítkem je to pouze zvyšování nákladů na bydlení všeobecná reakce na povinnost PENB Dušan Balaja úvod:

6 žádnou úsporu energie to nepřinese pokud to úsporu energie přinese, tak bude kompenzována zvýšením ceny od dodavatelů všeobecná reakce na povinné měření Dušan Balaja úvod:

7 Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků je povinen zajistit průkaz energetické náročnosti pro užívané bytové domy nebo administrativní budovy (dle velikosti energeticky vztažné plochy): PENB Dušan Balaja větší než 1500 m 2 do 1. ledna 2015 větší než 1000 m 2 do 1. ledna 2017 menší než 1000 m 2 do 1. ledna 2019

8 Energeticky vztažná plocha K výpočtu celkové energeticky vztažné plochy se použije půdorysná plocha všech vytápěných podlaží stanovená z vnějších rozměrů budovy Dušan Balaja PENB

9 Energeticky vztažná plocha 10(šířka) x 25(délka) = 250 m2 250 x 5(vytápěná podlaží) = 1250 m2 Dušan Balaja PENB Příklad výpočtu (viz obrázek)

10 Vlastník budovy nebo SVJ jsou povinni: a) Zajistit průkaz: 1.Při prodeji budovy nebo ucelené části budovy 2.Při pronájmu budovy 3.Od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy Dušan Balaja PENB

11 Vlastník budovy nebo SVJ jsou povinni: b) Předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii: 1.Možnému kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se koupě budovy nebo ucelené části budovy 2.Možnému nájemci budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se nájmu budovy nebo ucelené části budovy Dušan Balaja PENB

12 Vlastník budovy nebo SVJ jsou povinni: c) Předat průkaz nebo ověřenou kopii: 1.Kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu kupní smlouvy 2.Nájemci budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu nájemní smlouvy Dušan Balaja PENB

13 Vlastník budovy nebo SVJ jsou povinni: d) Zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech při: 1.Prodeji budovy nebo ucelené části budovy 2.Pronájmu budovy nebo ucelené části budovy Dušan Balaja PENB (toto je nový odstavec uvedený v novelizaci zákona, právní předpis je vyhláška č. 78/2013 Sb.)

14 Vlastník budovy nebo SVJ jsou povinni: d) V případě prodeje nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy prostřednictvím zprostředkovatele mu předat grafickou část průkazu nebo její ověřenou kopii; zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu uvede předanou klasifikační třidu ukazatele energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech. Dušan Balaja PENB (toto je nový odstavec uvedený v novelizaci zákona, právní předpis je vyhláška č. 78/2013 Sb.)

15 Vlastník budovy nebo SVJ jsou povinni: POZOR pokud zprostředkovatel prodeje anebo pronájmu neobdrží grafickou část průkazu, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu Dušan Balaja PENB ! (toto je nový odstavec uvedený v novelizaci zákona, právní předpis je vyhláška č. 78/2013 Sb.)

16 Vlastník jednotky je povinen: Povinnosti jsou obdobné, jako u vlastníka budovy s jediným rozdílem - pokud vlastníkovi jednotky nebyl na jeho písemné vyžádání předán průkaz Dušan Balaja PENB

17 může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky v tom případě pro něj neplatí povinnost zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti Dušan Balaja PENB Pokud vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání předán průkaz

18 pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, u které nebyla po 1 lednu 1947 provedena větší změna dokončené budovy budovy, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci Dušan Balaja PENB Průkaz se neopatřuje

19 s energeticky vztažnou plochou menší než 50m2, pro náboženské účely, pro rodinnou rekreaci, užívány jen část roku, průmyslové budovy se spotřebou do 700GJ/rok budovy zpravodajských služeb Dušan Balaja PENB Průkaz se neopatřuje pro budovy

20 do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován do provedení změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody Dušan Balaja PENB Průkaz platí 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo:

21 výhoda = objektivní stavebně technické porovnání objektu nevýhoda = lidské chování se nevejde do norem mimo to = v domě nezůstane po 10 let situace neměnná – (stárnutí objektu, změna regulace aj. ) Dušan Balaja PENB PENB porovnává objekty s normovaným chováním uživatelů

22 Dušan Balaja PENB Jak postihnout chování uživatelů a proměny objektu ?

23 domy stavěny v jedné lokalitě stavěny stejnou technologií stavěny ve stejné době podobné velikosti Dušan Balaja Energetická liga = EL Bellušova ulice

24 Rozdíl mezi nejlepším a nejhorším domem je 123 – 51 = 72 kWh/m2 (to je pro byt 60 m2 rozdíl přes 7.000 Kč/ročně) Dušan Balaja Ulice Bellušova v Praze Energetická liga rozúčtování za rok 2010 kWh/ m2 Bellušova 1858-6151 Bellušova 1862-6453 Bellušova 1848-5169 Bellušova 1812-1474 Bellušova 1845-4774 Bellušova 1855-5775 Bellušova 1805-0788 Bellušova 1852-5495 Bellušova 1865-67103 Bellušova 1808-11104 Bellušova 1843-44104 Bellušova 1801-02115 Bellušova 1803-04123

25 Na tomto reprezentativním vzorku je vidět naprosto zřetelný rozdíl mezi měřenými a neměřenými byty v roce 2010 rozúčtování za rok 2010 kWh/ m2 měření Bellušova 1858-6151ano Bellušova 1862-6453ano Bellušova 1848-5169ano Bellušova 1812-1474ano Bellušova 1845-4774ano Bellušova 1855-5775ano Bellušova 1805-0788ano Bellušova 1852-5495ne Bellušova 1865-67103ne Bellušova 1808-11104ne Bellušova 1843-44104ne Bellušova 1801-02115ne Bellušova 1803-04123ne Dušan Balaja Energetická liga Ulice Bellušova v Praze

26 V roce 2013 vidíme, že to nebylo žádné náhodné rozdělení, opět mají měřené domy nižší měrnou spotřebu tepla rozúčtování za rok 2013 kWh/ m2 měření Bellušova 1858-6143ano Bellušova 1862-6449ano Bellušova 1845-4763ano Bellušova 1848-5164ano Bellušova 1812-1465ano Bellušova 1855-5768ano Bellušova 1805-0775ano Bellušova 1808-1175ne Bellušova 1852-5480ne Bellušova 1865-6790ne Bellušova 1843-4492ne Bellušova 1801-0293ne Bellušova 1803-0498ne Dušan Balaja Energetická liga Ulice Bellušova v Praze

27 domy stavěny v jedné lokalitě stavěny stejnou technologií stavěny ve stejné době podobné velikosti NÁM OBJEKTIVNĚ UKÁZALY, ŽE MĚŘENÍ PŘINÁŠÍ ÚSPORY = MÁ SMYSL Dušan Balaja Energetická liga Bellušova ulice

28 v letošním ročníku Energetické Ligy skončil dům na 18 místě tabulky panel. domů Dušan Balaja dnes jsou v Bellušově ulici již všechny domy osazeny (nebo se právě osazují) měřením Energetická liga Bellušova ulice v Praze

29 v letošním ročníku Energetické Ligy skončil dům na 18 místě tabulky panel. domů Dušan Balaja bude zajímavé porovnávat, jak se změní postavení nově osazených domů v tabulce EL bude zajímavé porovnávat hodnoty EL s PENB Energetická liga Bellušova ulice v Praze v příštích letech

30 na příkladu Bellušovy ulice jsme si ukázali princip Energetické ligy pouze s tím rozdílem. že v Energetické lize jsou dle měrné spotřeby tepla seřazeny stovky objektů Dušan Balaja Energetická liga

31 Dušan Balaja

32 www.energetickaliga.cz je otevřený projekt pro všechny domy, které chtějí trvale sledovat a porovnávat svou spotřebu projekt funguje pod záštitou České společnosti pro rozvoj bydlení Dušan Balaja

33 veškeré údaje EL vycházejí z rozúčtování a jsou každoročně bedlivě kontrolovány přísným zrakem uživatelů Dušan Balaja Energetická liga

34 každoročním porovnáním měrné spotřeby tepla se EL zásadně odlišuje od PENB, který se provádí 1x za 10 let EL jednoznačně zohledňuje chování uživatelů, zatímco PENB ne Dušan Balaja Energetická liga

35 1Nechvílova 1820-22, P36,9 2Janského, Prusíkova 2419-24, P38,0 3Jarníkova 1868-70, P38,1 4Španielova 1317-23, P39,3 5Borovanského, Janského 2206-11, P39,5 6Zlešická 1846-48, P39,9 7Bellušova 1858-61, P40,5 8Nechvílova 1824-26, P41,5 9Gregorova 2090-92, P42,6 10Drimlova, Jánského 2364-69, P43,0 kWh/m2 v závorce jsou uvedeny pořadí a hodnoty loňského ročníku Dušan Balaja Ročník 2013 v kategorii panelových domů

36 měrná spotřeba tepla na vytápění kWh/m2 kategorie domu >130,50nevyhovující <130,50max. přípustná hodnota dle vyhl. 194/2007 <100,00dům se slušnými parametry <70,00dům s výbornými parametry <50,00nízkoenergetický dům <15,00pasivní dům <5,00nulový dům Dušan Balaja rozdělení domů dle kategorií

37 kWh/m2 v závorce jsou uvedeny pořadí a hodnoty loňského ročníku Dušan Balaja všechny uvedené objekty dosahují parametru nízkoenergetického domu 1Nechvílova 1820-22, P36,9 2Janského, Prusíkova 2419-24, P38,0 3Jarníkova 1868-70, P38,1 4Španielova 1317-23, P39,3 5Borovanského, Janského 2206-11, P39,5 6Zlešická 1846-48, P39,9 7Bellušova 1858-61, P40,5 8Nechvílova 1824-26, P41,5 9Gregorova 2090-92, P42,6 10Drimlova, Jánského 2364-69, P43,0

38 Nechvílova 1820-22, Praha 4 Chodov Dušan Balaja vítěz ročníku 2013 v kategorii panelových domů

39 kWh/m2 v závorce jsou uvedeny pořadí a hodnoty loňského ročníku 1Klíčovská 787Praha 935,2 2U Uranie 1583/21-25Praha 738,5 3Nupaky 456Nupaky40,4 4Nupaky 410Nupaky40,8 5Nupaky 464Nupaky43,6 6Ke Stadionu 946Praha 943,6 7Tyršovo nám 2218-19Roztoky u Prahy43,6 8Blachut.,Haken.,Podval. 929/1Praha 944,1 9Tyršovo nám. 2220-21Roztoky u Prahy44,2 10Ke Stadionu 947Praha 944,7 Dušan Balaja Ročník 2013 v kategorii nepanelových domů

40 Klíčovská 787, Praha 9 Dušan Balaja Vítěz ročníku 2013 v kategorii nepanelových domů

41 U Uránie 1583, Praha7 2. místo – nejlepší nový dům Dušan Balaja Ročník 2013 v kategorii nepanelových domů

42 je pozoruhodné, že hodnoty u nejlepších revitalizovaných panelových domů jsou srovnatelné s hodnotami nejlepších nových nepanelových domů

43 zařazení objektu do ENERGETICKÉ LIGY je bezplatné uzávěrka přihlášek je 31/10, ale bude posunuta, protože tento týden přišlo velké množství přihlášek Dušan Balaja

44 že dodavatelé tepla vyvíjejí činnost směrem ke kompenzaci sníženého odběru vyšší cenou, je možno na trhu pozorovat již nyní (např. smlouvy se změnou fakturovaných parametrů) na obranu proti tomu v EL již probíhá v testovacím (neveřejném) režimu srovnávání cen tepla u jednotlivých objektů Dušan Balaja cena tepla

45 tady by Energetická liga suplovala úlohu státu, který sice objektům naordinoval opatření na snížení spotřeby tepla ale nevyvinul žádné úsilí na potlačení kompenzačního cenového efektu zveřejněním a srovnáním cen tepla by došlo k vysoce efektivní bariéře otevřenosti Dušan Balaja cena tepla

46 dá se říci, že Energetická liga supluje i další roli státu na kterou stát naprosto rezignoval a sice, že prezentuje úspěchy státní politiky revitalizace objektů (dotace) jestliže revitalizované panelové domy dosahují stejných parametrů měrné spotřeby tepla jako nové domy, je to jednoznačně úspěch Dušan Balaja

47 mysleli jsme si, že děláme naši práci dobře, ale až Energetická liga nám ukázala jak dobře (jeden z vítězů EL) Dušan Balaja Vyjádření vlastních účastníků ligy - 1

48 nemohli byste do EL zapojit i dům naproti. Výborně opravili střechu technologií kterou zvažujeme, ale neumějí mi říci s jakým výsledkem. Já bych si je porovnala s naším domem (předsedkyně SVJ Praha 17) Dušan Balaja Vyjádření vlastních účastníků ligy - 2

49 nacházíme se sice na nelichotivém 177 místě, ale chceme se určitě účastnit i příštích ročníků. Je to naše jediná zbraň proti nechuti vlastníků bytů investovat do revitalizace (předseda SVJ Praha 4) Dušan Balaja Vyjádření vlastních účastníků ligy - 3

50 Děkuji za Vaši pozornost Dušan Balaja www.energetickaliga.cz Dušan Balaja


Stáhnout ppt "Průkaz energetické náročnosti budovy a Energetická liga téma prezentace: Dušan Balaja."

Podobné prezentace


Reklamy Google