Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Po 30-ti dnech užívání vitamínového přípravku se 75% osob cítí nejméně o 25% lépe Po vypití 0,5 l energetického nápoje Red Bull poklesne koncentrace nežádoucích.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Po 30-ti dnech užívání vitamínového přípravku se 75% osob cítí nejméně o 25% lépe Po vypití 0,5 l energetického nápoje Red Bull poklesne koncentrace nežádoucích."— Transkript prezentace:

1 Po 30-ti dnech užívání vitamínového přípravku se 75% osob cítí nejméně o 25% lépe Po vypití 0,5 l energetického nápoje Red Bull poklesne koncentrace nežádoucích látek v krvi o 25%

2 Registrované léky podléhají schválení a registraci SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv) Pro schválení je nutno prokázat léčivý účinek a vyhodnotit možné nežádoucí účinky Potravinové doplňky nepodléhají schválení a registraci. Prodejce ručí za bezpečnost takových přípravků, ale jejich léčivé účinky nemusí být oficiálně ověřeny.

3 Statistická studie Observační retrospektivní prospektivní retroprospektivní Experimentální Aktivní ovlivnění pacienta nejčastěji přiřazení jedné ze dvou srovnávaných terapií

4 Etická komise Informovaný souhlas pacienta povoluje klinické testování nového přípravku schvaluje předložený plán pokusu vysvětlení studie všechna plánovaná vyšetření možnost odstoupení, i bez důvodu využití získaných údajů

5 Dvojitě slepý randomizovaný klinický pokus k ověření účinnosti a bezpečnosti aktivní substance Symphytum při sportovních úrazech (podvrtnutí kotníku) v různých koncentracích 1% vs 10%

6 Jak zajistit srovnatelnost porovnávaných skupin Randomizace - náhodné přiřazení terapie neznámé ovlivňující faktory budou rovnoměrně zastoupeny v obou skupinách Kriteria pro výběr osob do studie: Věk: 18 – 50 let První návštěva lékaře do 24 hod po úrazu Podvrtnutý kotník bez zlomeniny a bez potrhání vazů (fixace obinadlem), ne revmatismus nebo artróza Pacient netrpí kožní alergií, neužívá analgetika Ne těhotné a kojící ženy (ani plánující rodinu) Úraz se nestal ve středu

7 Jak zajistit srovnatelnost hodnocení Stejné instrukce pro všechny vyšetřující Standardizace měřících postupů Slepé pokusy pacient pacient + lékař pacient + lékař + statistik

8 Zaslepení + randomizace 1 2 3 4 … Sada očíslovaných vzorků masti ½ koncentrace aktivní substance 1 % ½ koncentrace aktivní substance 10 % Tabulka s kódy je zapečetěná

9 Průběh sledování pacienta 1. návštěva ( 0. den) Splňuje kritéria pro zařazení do studie? (RTG) Je ochoten podepsat informovaný souhlas? Zhodnocení vstupního stavu, založení protokolu Aplikace masti a obinadla, pacient obdrží vzorek masti a instrukce 2. návštěva 3. (4.) den 3. návštěva 7. (8.) den zhodnocení 4. návštěva 14. (15.) den stavu

10 Bolest Visual analog scale VAS žádná bolest maximální bolest 100 mm Změření provede až hodnotitel

11 Obtížně měřitelné veličiny Spolupráce matky s ošetřujícím personálem: Plní doporučení sester, je aktivní, klade dotazy5 Plní doporučení sester, je pasivní4 Jednotlivé případy opomenutí3 Opakované případy nedodržení doporučené péče2 Nedodržuje doporučení, bylo nutno řešit s oš. lékařem1

12 Hodnocení stavu Bolest v klidu v mm VAS při pohybu Pohyblivost úhel stupeň Otokv mm obvod (osmička) Od 2. návštěvy Celkový efekt: Snášenlivost, nežádoucí účinky rozdíl proti zdravé noze špatný akceptovatelný dobrý velmi dobrý

13 Zpracování výsledků 203 kompletních protokolů – ukončen sběr dat Kopie, originály uloženy Otevření tabulky kódů Statistické hodnocení : Přepis dat do tabulky

14 Hlavní porovnávaný efekt pokles bolesti při pohybu 3.den Σx i / n Průměr Směrodatná odchylka s (SD) Rozdíl VAS 99 104

15 Počet respondentů Respondent – pokles na VAS alespoň 16 mm

16 Populace a výběr Populace: kompletní množina výskytů daného jevu Výběr: vzorek vybraný z celé populace Z výběru závěry o celé populaci

17 Hypotéza a významnost H 0 : H A : Statistický test umožňuje rozhodnutí pro jeden ze závěrů: μ 1 = μ 2 μ 1 ≠ μ 2 Nulová Alternativní Výběry: x 1, x 2 x 1 ≠ x 2 1. Zamítáme H 0, platí H A formulace Prokázali jsme rozdíl, rozdíl je statisticky významný 2. Nezamítáme H 0 formulace Neprokázali jsme rozdíl, rozdíl je statisticky nevýznamný CHYBA β = nepřijata platná hypotéza (H A ) Existující rozdíl v účinku léků považujeme za neprokázaný. Chyba β může být značná u malých souborů CHYBA α = přijata neplatná hypotéza (H A ) (Přijmeme hypotézu o rozdílném účinku dvou léků, když ve skutečnosti je účinek stejný) CHYBA α nesmí překročit 5% (1:20) Významnost – p hodnota = riziko chyby přijetí neplatné hypotézy (H A ) p Závěr 1 p>0.05 => Závěr 2 p – výsledek testu

18 Testy hypotéz II. Rozdílnost průměrů 1. Srovnání výběru s populací (normou)– u-test, interval spolehlivosti Příklad: hodnoty FVC u zdravých (normální populace) a fibrózy 2. Srovnání dvou výběrů (nezávislé, různé osoby) – t-test (dvouvýběrový) Příklad: hodnoty FVC astmatiků ve srovnání s fibrózou Pokles bolesti (VAS) 1% versus 10% aktivní substance 3. Srovnání dvou výběrů (závislé, tytéž v různých situacích) – párový t-test Příklad: FVC u skupiny astmatiků před léčbou a po ní Fibróza astma léčené zdravá populace 1 23 neléčené Hypotézy o průměru

19 Výpočet významnosti Statistické tabulky Porovnání výsledku s kritickou hodnotou (krit. hodnota závisí na n) Kritická hodnota překročena VÝSLEDEK 5,3 p < 0,05 Významné Nevýznamné p > 0,05 p < 0,05 Výsledek významný Dvouvýběrový t-test Konkrétní příklad

20 Testy hypotéz III. Rozdílnost rozptylů Použití:  Přesnost měření Př:Tatáž sada krevních vzorků vyšetřena v různých laboratořích  Vyrovnanost účinku léků Př: V průměru shodný efekt, ale různá variabilita ? Proč u někoho výborný efekt, u někoho slabý Předchází t-testu, volba správné varianty volba t-testu v Excelu Grafická reprezentace Srovnání rozdílu rozptylů – F-test Hypotézy o rozptylu

21 Hypotézy o pořadových číslech 1)Není normální rozložení 2)Vstupní data pořadová Wilcoxonův test Srovnávání mediánů Příklad: Srovnávání výsledků písemných testů podle pohlaví

22 Srovnání četností u souborů, kde je znak přítomen – nepřítomen Příklad: testování léků A a B, s výsledkem efektu „zabral“ a „nezabral“ výskyt onemocnění u osob v riziku a bez Rozdílnost četností alternativních dat A B Hypotézy o alternativních hodnotách Metoda: χ 2 test

23 χ 2 test: Hypotézy o alternativních hodnotách χ 2 = 3,1 p = 0,08 χ 2 = 3,84 p = 0,05 χ 2 = 6,25 p = 0,012 χ 2 = 19,8 p = 0,00001 kritická hodnota

24 Kuchařka postupu POSOUZENÍ ROZLOŽENÍ (odlehlé hodnoty, 2 vrcholy, symetrie) URČENÍ TESTU VÝPOČET (Z NAŠICH DAT) KRITICKÁ HODNOTA (Z TABULEK) VÝZNAMNOST ZÁVĚR


Stáhnout ppt "Po 30-ti dnech užívání vitamínového přípravku se 75% osob cítí nejméně o 25% lépe Po vypití 0,5 l energetického nápoje Red Bull poklesne koncentrace nežádoucích."

Podobné prezentace


Reklamy Google