Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační systémy a technologie Ivana Rábová Ústav informatiky Tel: 545132224

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační systémy a technologie Ivana Rábová Ústav informatiky Tel: 545132224"— Transkript prezentace:

1 Informační systémy a technologie Ivana Rábová Ústav informatiky Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz

2 Další doporučená literatura Rábová I.: IS/IT (úvodní kurz), nyní e-learningová podpora v UIS Rábová I.: IS/IT (úvodní kurz), nyní e-learningová podpora v UIS Rábová I.: Diagramy UML a Rational Rose Rábová I.: Diagramy UML a Rational Rose Buchalcevová, Stanovská, Šimůnek: Základy softwarového inženýrství – základní témata Buchalcevová, Stanovská, Šimůnek: Základy softwarového inženýrství – základní témata Chlapek, Řepa, Stanovská: Techniky a nástroje vývoje IS Chlapek, Řepa, Stanovská: Techniky a nástroje vývoje IS Pour a kol.: Informační systémy a elektronické podnikání Pour a kol.: Informační systémy a elektronické podnikání Voříšek: Strategické řízení informačního systému a systémová integrace Voříšek: Strategické řízení informačního systému a systémová integrace Rábová: Podnikové informační systémy a technologie jejich vývoje Rábová: Podnikové informační systémy a technologie jejich vývoje http://budoucnostprofesi.cz/sektorove- studie/business-analytik-architekt.html http://budoucnostprofesi.cz/sektorove- studie/business-analytik-architekt.html

3 Základní pojmy Informace jsou data, kterým jejich uživatel přisuzuje určitý význam a které uspokojují konkrétní objektivní informační potřebu svého příjemce. Informace tedy vznikají z dat až v okamžiku jejich užití. Informace jsou data, kterým jejich uživatel přisuzuje určitý význam a které uspokojují konkrétní objektivní informační potřebu svého příjemce. Informace tedy vznikají z dat až v okamžiku jejich užití. (Informace představuje vypovídací schopnost dat, vzniká zpracováním dat a je cílem tohoto zpracování.) (Informace představuje vypovídací schopnost dat, vzniká zpracováním dat a je cílem tohoto zpracování.) Definice systému Definice systému „Systém je komplex prvků nacházejících se ve vzájemné interakci”, Bertalanfy. „Systém je komplex prvků nacházejících se ve vzájemné interakci”, Bertalanfy. Systém je účelově definovaná množina prvků a vazeb mezi nimi, které společně určují jeho vlastnosti.

4 Základní pojmy Pohledy na informaci Pohledy na informaci –Syntaktický pohled (vnitřní struktura informace, souvislost mezi znaky, které ji utváří) –Sémantický pohled (obsahový význam informace bez ohledu na vztah k jejímu příjemci) –Pragmatický pohled (význam informace pro příjemce, její praktické využití) Informační pyramida (od dat o reálném světě přes informace a znalosti po podnikové vize) Informační pyramida (od dat o reálném světě přes informace a znalosti po podnikové vize)

5 Základní pojmy Informační systém (IS) je komplex informací, lidí, použitých informačních technologií, organizace práce, řízení chodu systému (zabezpečuje propojení na prostředí) a metod sloužících ke sběru, přenosu, uchování a dalšímu zpracování dat za účelem tvorby a prezentace informací. Informační systém (IS) je komplex informací, lidí, použitých informačních technologií, organizace práce, řízení chodu systému (zabezpečuje propojení na prostředí) a metod sloužících ke sběru, přenosu, uchování a dalšímu zpracování dat za účelem tvorby a prezentace informací. IS Je nějakým způsobem organizován a začleněn do organizační struktury podniku, má určité ekonomické charakteristiky a musí být určitým způsobem řízen jak v době jeho budování tak v době jeho fungování. IS Je nějakým způsobem organizován a začleněn do organizační struktury podniku, má určité ekonomické charakteristiky a musí být určitým způsobem řízen jak v době jeho budování tak v době jeho fungování. Aplikační software (ASW) je systém, jehož cílem je počítačová podpora částí informačních systémů (ERP). Aplikační software (ASW) je systém, jehož cílem je počítačová podpora částí informačních systémů (ERP).

6 Základní pojmy Obsah IS můžeme vyměřit těmito hlavními charakteristikami: Obsah IS můžeme vyměřit těmito hlavními charakteristikami: –Funkcemi, funkcionalitou IS (hierarchicky uspořádaný souhrn všech operací s daty). –Procesy, které podporuje. IS by měl v co největší míře podporovat optimalizaci podnikových procesů (procesní řízení firmy). –Daty, datovými zdroji, které jsou předmětem zpracování v rámci funkcí a procesů IS. Jiný přístup Jiný přístup –Každý IS se skládá ze tří částí: Lidé (osoby, které vyvíjí aktivity spojené s IS a jeho zabezpečením), data (předmět zpracování v IS) a technologie (soubor nástrojů, metod a znalostí, které slouží k činnostem, které IS plní, tj. sběr, přenos, prezentace a uchování dat, SŘBD, OS, Aplikační server)

7 Základní pojmy Informační technologie (IT) chápeme jako souhrn technických a programových prostředků včetně jejich metodického a znalostního zázemí, sloužících ke zpracování a poskytování informací. Informační technologie (IT) chápeme jako souhrn technických a programových prostředků včetně jejich metodického a znalostního zázemí, sloužících ke zpracování a poskytování informací. IS/IT (IS/ICT) IS/IT (IS/ICT) V běžném životě oba pojmy splývají IS reprezentuje potřebu informací, zatímco IT(ICT) uspokojení této potřeby. IS reprezentuje potřebu informací, zatímco IT(ICT) uspokojení této potřeby. ICT Informační a komunikační technologie

8 Základní pojmy Tvorba IS je vývoj programového vybavení včetně hardwarového pozadí, bezpečnostních mechanismů či pracovních postupů a doporučení. Tvorba IS je podpořena metodikou. Cílem metodiky je formalizovat postupy, definovat odpovědnosti a pravidla komunikace. Základem každého IS je správně navržená struktura dat. Tvorba IS je vývoj programového vybavení včetně hardwarového pozadí, bezpečnostních mechanismů či pracovních postupů a doporučení. Tvorba IS je podpořena metodikou. Cílem metodiky je formalizovat postupy, definovat odpovědnosti a pravidla komunikace. Základem každého IS je správně navržená struktura dat. Informační strategie je dokument průběžně teoreticky ověřovaný a modifikovaný, jehož úkolem je stálá integrace IS/ICT s globální strategií podniku. Informační strategie je dokument průběžně teoreticky ověřovaný a modifikovaný, jehož úkolem je stálá integrace IS/ICT s globální strategií podniku.

9 Základní pojmy Systémová integrace je komplexní služba s cílem vytvořit a provozovat IS v podniku metodou integrace různých produktů a služeb. Systémový integrátor je subjekt schopný poskytovat tuto službu související s analýzou, implementací a údržbou IS. Systémová integrace je komplexní služba s cílem vytvořit a provozovat IS v podniku metodou integrace různých produktů a služeb. Systémový integrátor je subjekt schopný poskytovat tuto službu související s analýzou, implementací a údržbou IS. Outsourcing je svěření tvorby a především údržby a provozu IS specializované firmě. Outsourcing je svěření tvorby a především údržby a provozu IS specializované firmě. Outsourcing je zajišťování činností spojených s informatikou dodavatelsky, tedy formou externích služeb (Outsourcing rozvoje IS, provozu IS a totální outsourcing). Trendem je outsourcing i jiných procesů než podporujících provoz IS. Outsourcing je zajišťování činností spojených s informatikou dodavatelsky, tedy formou externích služeb (Outsourcing rozvoje IS, provozu IS a totální outsourcing). Trendem je outsourcing i jiných procesů než podporujících provoz IS.

10 Hospodářské prostředí a IS/IT (nová ekonomika) Nová ekonomika je založená na znalostech a myšlenkách, kde klíčem k tvorbě nových pracovních příležitostí a ke zvyšování životní úrovně jsou inovátorské nápady a technologie integrovaná ve službách a výrobcích. Je to ekonomika, kde riziko, nejistota a neustálá změna jsou spíše pravidlem, než výjimkou. Nová ekonomika je založená na znalostech a myšlenkách, kde klíčem k tvorbě nových pracovních příležitostí a ke zvyšování životní úrovně jsou inovátorské nápady a technologie integrovaná ve službách a výrobcích. Je to ekonomika, kde riziko, nejistota a neustálá změna jsou spíše pravidlem, než výjimkou. Novou ekonomiku reprezentují především tato odvětví: informační technologie, internet, telekomunikace, biotechnologie. Důraz je kladen na síťový charakter IT. Novou ekonomiku reprezentují především tato odvětví: informační technologie, internet, telekomunikace, biotechnologie. Důraz je kladen na síťový charakter IT. Viz tab 1 Viz tab 1

11 Hospodářské prostředí a IS/IT (nová ekonomika)

12 Vliv informatiky na řízení podniku Spektrum produktů a služeb v nabídce se rozšiřuje. Informatika nabízí nové prostředí pro rozvoj vazeb podniku s jeho okolím. Spektrum produktů a služeb v nabídce se rozšiřuje. Informatika nabízí nové prostředí pro rozvoj vazeb podniku s jeho okolím. Technologie e-business podporuje překročení tradičních hranic trhu a teritorií a posiluje pozice zákazníka. Technologie e-business podporuje překročení tradičních hranic trhu a teritorií a posiluje pozice zákazníka. Dodavatelé zvažují trvalou péči o zákazníka na základě jeho potřeb ale i potřeb jeho zákazníka (provázanost obchodních vztahů), potřeba vytvořit komunikační kanály se zákazníkem a pokusit se převzít jeho běžné provozní starosti (kontrola zásob na skladu, správa dodávaných zařízení, atd.). Zákazník dostává na jednom místě maximum služeb a produktů, které požaduje (tzv. integrace služeb). IS jsou postaveny na lidech na jejich schopnostech a znalostech (knowledge management). Dodavatelé zvažují trvalou péči o zákazníka na základě jeho potřeb ale i potřeb jeho zákazníka (provázanost obchodních vztahů), potřeba vytvořit komunikační kanály se zákazníkem a pokusit se převzít jeho běžné provozní starosti (kontrola zásob na skladu, správa dodávaných zařízení, atd.). Zákazník dostává na jednom místě maximum služeb a produktů, které požaduje (tzv. integrace služeb). IS jsou postaveny na lidech na jejich schopnostech a znalostech (knowledge management).

13 Trendy IS 1. Trendy globálního ekonomicko - společenského významu ( 1. Trendy globálního ekonomicko - společenského významu (Velký vliv na rozvoj IT má samozřejmě rozvoj komunikací, vývoj technologií pro přenos hlasu a dat po telefonních linkách, významnou kapitolou je vznik a rozvoj Internetu, který s sebou přinesl vznik takzvané „Nové ekonomiky“. Přestože postupně spousta internetových firem zkrachovala, podíl a vliv Internetu a těchto firem na rozvoj a chápání e-commerce a IT je obrovský.) Vytváření mezipodnikových komunikačních sítí. Možnosti sdílení logistických, finančních a dalších služeb. Silná konkurence, porovnatelnost cen, porovnatelnost nabídky produktů a služeb. Nové prodejní kanály (mobilní služby, internet, ebusiness). Nové možnosti marketingu. eLearning a vyšší dostupnost informačních zdrojů, možnost rekvalifikace zaměstnanců. Lepší možnosti outsourcingu informačních služeb (ASP). 2. Trendy se vztahem k ekonomice, řízení a organizaci podniku (viz dále) 3. Trendy v ASW (aplikační software), (viz dále)

14 Trendy IS 4. Trendy v oblasti ICT (viz dále) 5. Trendy v oblasti metod a nástrojů vývoje IS/ICT (objekty, CASE systémy, standardy, probíhá odklon od klasického vodopádového vývoje IS/IT (etapy: specifikace požadavků, analýza, návrh, implementace a zavedení) a přechází se k inkrementálnímu vývoji IS), vznikají tzv. agilní metodiky vývoje IS. 6. Trendy v organizaci a řízení IS/ICT (systémová integrace a outsourcing, vznik útvarů informatiky, manažerů informatiky a dalších nových funkcí) Pozn. : Současné 4 klíčové oblasti IT průmyslu (HW, SW, IT služby, telekomunikační vybavení)

15 Ad 2. Trendy mající vztah k ekonomice, řízení a organizaci podniku Sílící podpora obchodní činnosti (ebusiness, ebanking) Sílící podpora obchodní činnosti (ebusiness, ebanking) Vliv na změny v organizačních strukturách (procesní řízení) Vliv na změny v organizačních strukturách (procesní řízení) Vznik virtuálních týmů Vznik virtuálních týmů Vznik datových skladů Vznik datových skladů Rozvoj znalostních systémů Rozvoj znalostních systémů Význam systémů podnikové inteligence - přesun priorit ke strategickému řízení Význam systémů podnikové inteligence - přesun priorit ke strategickému řízení Outsourcing Outsourcing Nákup služeb (místo nákupu licencí se management rozhodne nakoupit služby což bude znamenat mimo jiné technologické změny a větší nároky na provoz aplikací po internetu) Nákup služeb (místo nákupu licencí se management rozhodne nakoupit služby což bude znamenat mimo jiné technologické změny a větší nároky na provoz aplikací po internetu)

16 Ad 3. Trendy v ASW Aplikační software (aplikační programové vybavení) - systém, jehož cílem je počítačová podpora částí informačních systémů. Aplikační software (aplikační programové vybavení) - systém, jehož cílem je počítačová podpora částí informačních systémů. –Individuální ASW- specifické aplikační systémy pro individuálního zákazníka (organizaci) dle jeho požadavků. –Technologicky orientovaný ASW - OIS Trendem OIS je workgroup computing (groupware) a podpora workflow. Trendem OIS je workgroup computing (groupware) a podpora workflow. –Věcně orientovaný ASW – TASW (typový ASW) TASW – vlastnosti: modulový princip architektury, vysoká parametrizace, komplexnost a vysoká vnitřní složitost, vnitřní integrace s OIS, integrace datové základny. TASW – vlastnosti: modulový princip architektury, vysoká parametrizace, komplexnost a vysoká vnitřní složitost, vnitřní integrace s OIS, integrace datové základny.

17 ERP ERP (Enterprise Resource Planning) je IS, který umožňuje účelně a efektivně řídit všechny klíčové podnikové zdroje. Patří mezi TASW. ERP (Enterprise Resource Planning) je IS, který umožňuje účelně a efektivně řídit všechny klíčové podnikové zdroje. Patří mezi TASW. Vlastnosti: Vlastnosti: –Vlastnosti TASW (viz předchozí snímek) plus –Schopnost automatizovat a integrovat klíčové podnikové procesy. –Sdílet společná data a zpracovávat je v rámci celé organizace. –Vytvářet a zpřístupňovat informace v reálném čase. –Zpracovávat historické údaje. –Trendem v ERP je spojení s CRM, SCM a BI, podpora e podnikání

18 Ekonomické systémy na českém trhu Tř í děn í dle : –cenov é hladiny –výkonu (rychlost) – funkčn í ho horizontu aplikace –velikosti dodavatelsk é firmy a dostupnosti servisu –know-how konzultantů –centralizovan é - decentralizovan é ře š en í –zku š enosti ze specifických oblast í hospod á řstv í –reference –flexibilita –robustnost –rychlost př í padných ú prav –spolehlivost –perspektivnosti ře š en í (technologie)

19 Ekonomické systémy na českém trhu Velc í hr á či –SAP R3 –BAAN IV –Oracle Financials –JDE Edwards Středn í tř í da –Microsoft Business Solution Navision a MBS Axapta, MBS CRM –SCALA –EXACT (eSynergie) –JBA (UK ) –K2 (tuzemsko) –Helios (Red, Orange, Green) Niž ší tř í da –JKR –Pohoda –C í gler SW Money –Abra Gold –Business 602 –ESO –Vision 32 –Karat –Merlin (FEIS) – a dal ší

20 Ad 3. Trendy v ASW Řešení IS v podniku lze realizovat třemi základními způsoby resp. jejich kombinacemi: –Vývojem specializovaného „jednoúčelového„ SW. –Nákupem a instalací TASW. –Komplexními projekty založenými na výběru velkých aplikačních SW, customizací a dořešením těch modulů, které chybí nebo neodpovídají potřebám zákazníka.

21 Ad 4. Trendy v oblasti ICT Otevřené systémy,které jsou standardizovány mezinárodními organizacemi a konsorcii (např. W3C, IEEE, ISO, OMG, …), členy takových skupin jsou často velcí a významní hráči na IT trhu (IBM, Microsoft, SUN, Oracle..), je možné odebírat a přidávat další funkce. Otevřené systémy, které jsou standardizovány mezinárodními organizacemi a konsorcii (např. W3C, IEEE, ISO, OMG, …), členy takových skupin jsou často velcí a významní hráči na IT trhu (IBM, Microsoft, SUN, Oracle..), je možné odebírat a přidávat další funkce. Třívrstvá architektura ASW Třívrstvá architektura ASW (prezentační, aplikační a datová vrstva). (prezentační, aplikační a datová vrstva). Distribuované zpracování založené na klient -server architektuře. Distribuované zpracování založené na klient -server architektuře. Grafické a multimediální uživatelské rozhraní. Grafické a multimediální uživatelské rozhraní. Od ISP k ASP (Internet System Providing, Aplication Service Providing), kdy uživatel řeší potřeby automatizace svých činností prostřednictvím pronájmu aplikací jako služby od ASP operátora za poplatek. Od ISP k ASP (Internet System Providing, Aplication Service Providing), kdy uživatel řeší potřeby automatizace svých činností prostřednictvím pronájmu aplikací jako služby od ASP operátora za poplatek.

22 Proč dochází k nespokojenosti ze strany uživatelů Proč dochází k nespokojenosti ze strany uživatelů Náklady na zavádění jsou vysoké a většinou překročí plánovanou částku. Náklady na zavádění jsou vysoké a většinou překročí plánovanou částku. Realizace IS je pomalá a termíny nebývají dodrženy. Realizace IS je pomalá a termíny nebývají dodrženy. Přínosy IS bývají v rozporu s očekáváními (nebylo dosaženo plánovaných cílů). Přínosy IS bývají v rozporu s očekáváními (nebylo dosaženo plánovaných cílů). Provoz IS je nákladný, těžko se přizpůsobuje rychlým změnám ve společnosti. Provoz IS je nákladný, těžko se přizpůsobuje rychlým změnám ve společnosti.

23 Kritické faktory úspěchu a rizika při zavádění IS/IT 1. Chybně postavená globální strategie podniku, nerespektování vlastnických a organizačních změn v podniku 2. Podcenění významu konkurenceschopnosti podniku 3. Budování IS/IT bez jednotné koncepce, nedůsledné řízení projektu a podcenění role IS/IT managementem 4. Zanedbá se stav lidí a rozsah změn před zavedením nového IS/IT 5. Chybně se odhadne časová a finanční náročnost případně provozní nároky 6. Nevhodně se zvolí syst. integrátor případně sepíše smlouva

24 Výhody nasazení metod návrhu Zvyšuje se kvalita produktu a zjednodušuje se plánování a řízení. Zvyšuje se kvalita produktu a zjednodušuje se plánování a řízení. Usnadňuje se komunikace mezi analytiky, návrháři a programátory a zadavateli IS. Usnadňuje se komunikace mezi analytiky, návrháři a programátory a zadavateli IS. Snižují se náklady a odstraňuje se závislost na jednotlivých osobách. Snižují se náklady a odstraňuje se závislost na jednotlivých osobách. Dokumentace je tvořena systematicky a jednotně. Dokumentace je tvořena systematicky a jednotně.

25 Stupně standardizace metod vývoje IS Podniková úroveň Podniková úroveň Národní úroveň Národní úroveň Mezinárodní úroveň Mezinárodní úroveň Standardy de iure (SSADM, UML) Standardy de iure (SSADM, UML) Standardy de facto (metody podporované CASE systémy). Standardy de facto (metody podporované CASE systémy).

26 Efektivnost zavádění IS Efektivnost Efektivnost je účinnost prostředků vložených do nějaké činnosti hodnocená z hlediska užitečného výsledku této činnosti. výdajepřínosy Zatímco výdaje do IS jsou viditelné, přínosy jsou neviditelné, nelze tedy prokázat konzistentní vztah mezi výdaji na IS a ukazateli úspěšnosti podniku. Pro určování efektivnosti se používají základní (náklady a výnosy) a doplňkové ukazatele a rovnice pro dobu návratnosti.

27 Náklady a přínosy Náklady Náklady –Jednorázové Náklady na vývoj IS (dočasné vybavení pracovišť, konzultace, cestovné..) Náklady na investice (HW, SW, realizace sítě …) Náklady na vlastní implementaci IS (konverze dat, školení pracovníků …). –Pravidelné roční Stálé (odpisy, mzdy, energie, údržba SW, HW..) Variabilní (cestovné, penále, doprava, kurzy…).

28 Druhové členění nákladů Náklady na HW Náklady na HW –Počítače –Periferní zařízení –Komunikační technika Náklady na SW Náklady na SW –Operační systémy –Databázové systémy –Síťový SW –Aplikační SW Náklady na pracovníky Náklady na pracovníky –Projektanti a vývojoví pracovníci –Systémová správa (DB a sítě) –Technici a provozní personál –Pracovníci přípravy dat Náklady na služby Náklady na služby –Servis HW, vývoj a údržba aplikace, komunikační služby, externí zpracování některých agend, outsourcing IS Náklady na režii Náklady na režii –Energie, platy pro správu IS/IT, náklady na materiál

29 Náklady a přínosy Přínosy Přínosy –Kvantifikovatelné Jednorázové (prodej projektu IS) Roční (zvýšení výroby, zvýšení odbytu, snížení nákladů, úspora pracovníků, nižší skladové zásoby..). –Nekvantifikovatelné Zjednodušení a urychlení přístupu k informacím Kvalitnější evidence Přesnější zpracování informací Zlepšení jména firmy, efektivnější práce, kvalitnější vztah se zákazníkem…

30 Náklady a přínosy Doba návratnosti Doba návratnosti T N = (N j – P j )/(P r -N r ) kde N j - jednorázové náklady na realizaci IS N j - jednorázové náklady na realizaci IS P j – jednorázový přínos IS P j – jednorázový přínos IS P r – pravidelný roční přínos IS P r – pravidelný roční přínos IS N r – pravidelný roční náklad na provoz IS. N r – pravidelný roční náklad na provoz IS.


Stáhnout ppt "Informační systémy a technologie Ivana Rábová Ústav informatiky Tel: 545132224"

Podobné prezentace


Reklamy Google