Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZAHÁJENÍ mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2013

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZAHÁJENÍ mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2013"— Transkript prezentace:

1 ZAHÁJENÍ mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2013
, Brno Připravila: Dana Linhartová ZAHÁJENÍ mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2013 Křtiny, 17. –

2 Záštita konference ICOLLE 2013:
Kapitola 1 Záštita konference ICOLLE 2013: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR; JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje; Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., rektor Mendelovy univerzity v Brně.

3 Kapitola 2 Naši vzácní hosté (1): Dr. Ing. Luboš Sychra, vrchní ředitel kabinetu ministra, MŠMT ČR; Ing. Bc. et Bc. Petr Bannert, Ph.D., vedoucí Oddělení středního vzdělávání MŠMT ČR; RNDr. Hana Slobodníková, vedoucí Oddělení vzdělávání Odboru školství JMK; Mgr. Lucien Rozprým, Odbor školství JMK;

4 Kapitola 2 Naši vzácní hosté (2): Mgr. Erika Konupčíková, výkonná ředitelka AIVD ČR, o.s.; Mgr. Ilona Štorová, AIVD ČR,o.s., Age Management o.s.; Ing. Jitka Pohanková, Národní ústav vzdělávání, náměstkyně ředitele pro kurikulum, všeobecné a odborné vzdělávání;

5 Kapitola 2 Naši vzácní hosté (3): doc. PhDr. Vladimír Süss, Ph.D., děkan Fakulty tělesné výchovy a sportu UK v Praze; Prof. Ing. Milan Slavík, CSc. ředitel Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze.

6 Struktura vystoupení:
Kapitola 2 Struktura vystoupení: Jak to všechno začalo, aneb milníky rozvoje MENDELU; Něco z naší historie, aneb milníky ICV MENDELU; Naše minulost, současnost a budoucnost, aneb zhodnocení Koncepce rozvoje vysokoškolského ústavu na léta 2008 – 2013.

7 Jak to všechno začalo? (1)
Kapitola 3 Jak to všechno začalo? (1)

8 Jak to všechno začalo? (2)
Kapitola 3 Jak to všechno začalo? (2) 1919: - Zákonem č. 460/ 1919 Sb. zřízena Vysoká škola zemědělská v Brně (VŠZ), složená z odboru hospodářského a odboru lesnického; 1950: – vznik Zemědělské fakulty (7 kateder) a Lesnické fakulty (6 kateder);

9 Jak to všechno začalo? (3)
Kapitola 3 Jak to všechno začalo? (3) 1952: VŠV v Brně zrušena, přidělena k VŠZ jako Veterinární fakulta, Lesnická fakulta vyčleněna z VŠZ a převedena na VŠS v Brně, Zemědělská fakulta rozdělena na Agronomickou fakultu a Zootechnickou fakultu;

10 Jak to všechno začalo? (4)
Kapitola 3 Jak to všechno začalo? (4) 1956: změna názvu Vysoké školy zemědělské na Vysokou školu zemědělskou a lesnickou v Brně, Lesnická fakulta se znovu stala součástí VŠZ;

11 Jak to všechno začalo? (5)
Kapitola 3 Jak to všechno začalo? (5) 1959: opět název Vysoká škola zemědělská v Brně, zřízení Provozně ekonomické fakulty, - sloučení Agronomické fakulty a Zootechnické fakulty v Agronomickou fakultu;

12 Jak to všechno začalo? (6)
Kapitola 3 Jak to všechno začalo? (6) 1964: - zřízení Katedry pedagogiky na VŠZ; 1969: - obnovení samostatné Vysoké školy veterinární v Brně; 1985: - zřízena Zahradnická fakulta VŠZ se sídlem v Lednici (2 obory: Zahradnictví a Sadovnictví a krajinářství);

13 Jak to všechno začalo? (7)
Kapitola 3 Jak to všechno začalo? (7) 1990: - Katedra pedagogiky na PEF VŠZ reorganizována na Ústav inženýrské pedagogiky; 1995: změna názvu Vysoká škola zemědělská v Brně na Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně; 1997: - vznik Oddělení pedagogiky na Ústavu humanitních věd PEF MZLU v Brně;

14 Jak to všechno začalo? (8)
Kapitola 3 Jak to všechno začalo? (8) 2003: vznik celoškolského pracoviště Institutu celoživotního vzdělávání; 2006: - Institut celoživotního vzdělávání se stal vysokoškolským ústavem (dle § 22 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb.); 2008: - zřízena Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (2 obory – Regionální rozvoj a Regional Development)

15 Jak to všechno začalo? (9)
Kapitola 3 Jak to všechno začalo? (9) 2010: změna názvu univerzity na Mendelova univerzita v Brně (MENDELU); 2013: MENDELU tvoří 5 fakult (Agronomická fakulta, Lesnická a dřevařská fakulta, Provozně ekonomická fakulta, Zahradnická fakulta, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií) a 1 vysokoškolský ústav (Institut celoživotního vzdělávání); Celkový počet studentů: cca

16 Kapitola 3 MENDELU dnes:

17 Naše minulost, současnost a budoucnost (1):
Kapitola 4 Naše minulost, současnost a budoucnost (1):

18 Naše minulost, současnost a budoucnost (2):
Kapitola 4 Naše minulost, současnost a budoucnost (2): 2003: rozhodnutím rektora č. 14/2003 vzniklo celoškolského pracoviště Institutu celoživotního vzdělávání; úkol: zabezpečovat kontinuální rozvoj celoživotního vzdělávání prostřednictvím projektů CŽV (zjišťovat vzdělávací potřeby odborné veřejnost a zabezpečovat CŽV obsahově a organizačně); zahájen 1. ročník studia na Univerzitě třetího věku.

19 Naše minulost, současnost a budoucnost (3):
Kapitola 4 Naše minulost, současnost a budoucnost (3): 2004: ICV převzal z PEF výuku doplňujícího pedagogického studia Studium učitelství odborných předmětů a Studium učitelství odborného výcviku; ICV zahájil čtyřsemestrální kurzy studijních oborů Finance a Veřejná správa.

20 Naše minulost, současnost a budoucnost (4):
Kapitola 4 Naše minulost, současnost a budoucnost (4): 2005: - na ICV zahájen studijní program Studium k výkonu specializovaných činností – koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií.

21 Naše minulost, současnost a budoucnost (5):
Kapitola 4 Naše minulost, současnost a budoucnost (5): 2006: - rozhodnutím rektora č. 15/2006 se Institut celoživotního vzdělávání stal vysokoškolským ústavem; - ICV se bude podílet na uskutečňování akreditovaných studijních programů; ICV se bude vykonávat vědeckou, výzkumnou a vývojovou činnost;

22 Naše minulost, současnost a budoucnost (6):
Kapitola 4 Naše minulost, současnost a budoucnost (6): struktura VÚ ICV: Oddělení vzdělávání učitelů, Oddělení dalšího odborného vzdělávání, Oddělení vzdělávání seniorů; získána akreditace na Bc. studijní program Specializace v pedagogice (ve studijních oborech Učitelství odborných předmětů, Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku); zahájeny kurzy specializovaného čtyřsemestrálního studijního programu Rostlinolékařství.

23 Naše minulost, současnost a budoucnost (7):
Kapitola 4 Naše minulost, současnost a budoucnost (7): 2007: na VÚ ICV převedeni odborní asistenti/asistenti zajišťující výuku pedagogických věd z Ústavu humanitních věd PEF; zahájena výuka v Bc. studijním programu Specializace v pedagogice.

24 Naše minulost, současnost a budoucnost (8):
Kapitola 4 Naše minulost, současnost a budoucnost (8): 2008: - zahájena výuka v akreditovaném Bc. studijním programu Technické znalectví a pojišťovnictví; - zahájeny kurzy jednosemestrálního studijního programu Odpadové hospodářství a environmentální management obcí;

25 Naše minulost, současnost a budoucnost (9):
Kapitola 4 Naše minulost, současnost a budoucnost (9): - U3V: zřízeny nástavbové programy: Lesy a lidé, Zahrada a zdraví, založen Klub U3V, Otevřeny pobočky U3V v Bruntále a Olomouci; - vytvořen stěžejní strategický dokument Koncepce rozvoje vysokoškolského ústavu na léta 2008 – 2013.

26 Dnešní sídlo VÚ ICV MENDELU:
Kapitola 4 Dnešní sídlo VÚ ICV MENDELU:

27 Kapitola 5 Zhodnocení koncepce rozvoje VÚ ICV MENDELU na léta 2008 – a jeho další směr viz LINHARTOVÁ, D., DANIELOVÁ, L., BRANDSTÄTTER, M. Zhodnocení koncepce rozvoje vysokoškolského ústavu a jeho další směr. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2013, Brno: ICV MENDELU, s. 308 – 330, ISBN

28 Současnost VÚ ICV MENDELU:
Kapitola 5 Současnost VÚ ICV MENDELU: Oddělení vysokoškolského ústavu: Oddělení sociálních věd, Oddělení expertního inženýrství, Oddělení dalšího odborného vzdělávání, Oddělení seniorského vzdělávání, Poradenské centrum

29 Předpokládané Bc. studijní obory:
Kapitola 5 Předpokládané Bc. studijní obory: Učitelství odborných předmětů, Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku, Pedagogika volného času, Sociální pedagogika a životní prostředí. Rozvoj lidských zdrojů. Technické znalectví a pojišťovnictví, Procesní a projektové řízení, Poradenství, Service science management and engineering.

30 Akreditované studijní programy a obory:
Kapitola 5 strana 30 Akreditované studijní programy a obory:

31 Předpokládané počty studentů VÚ:
Kapitola 5 strana 31 Předpokládané počty studentů VÚ:

32 Skutečné počty studentů VÚ:
Kapitola 5 strana 32 Skutečné počty studentů VÚ:

33 Předpokládané počty zaměstnanců VÚ:
Kapitola 5 strana 33 Předpokládané počty zaměstnanců VÚ:

34 Skutečné počty zaměstnanců VÚ:
Kapitola 5 strana 34 Skutečné počty zaměstnanců VÚ:

35 Akademičtí pracovníci VÚ dle akademických pozic – srpen 2013:
Kapitola 5 strana 35 Akademičtí pracovníci VÚ dle akademických pozic – srpen 2013:

36 Publikační činnost VÚ:
Kapitola 5 strana 36 Publikační činnost VÚ:

37 Kapitola 5 strana 37 Projekty řešené na VÚ:

38 Počty posluchačů celoživotního vzdělávání:
Kapitola 5 strana 38 Počty posluchačů celoživotního vzdělávání:

39 Počty posluchačů seniorského vzdělávání:
Kapitola 5 strana 39 Počty posluchačů seniorského vzdělávání:

40 Počty klientů Poradenského centra:
Kapitola 5 strana 40 Počty klientů Poradenského centra:

41 Směry rozvoje VÚ ICV MENDELU:
Kapitola 5 Směry rozvoje VÚ ICV MENDELU: zvýšit nabídku studijních programů; stát se nositelem mezinárodních výzkumných projektů; rozšířit nabídku kurzů dalšího vzdělávání v souladu se strategickými dokumenty vlády ČR a JMK; vytvořit ucelenou nabídku psychologických a odborných poradenských služeb; stabilizovat personální zabezpečení na všech odděleních VÚ; připravit novou koncepci financování VÚ.

42 Ať se Vám u nás s námi líbí!
Kapitola 6 Ať se Vám u nás s námi líbí!


Stáhnout ppt "ZAHÁJENÍ mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2013"

Podobné prezentace


Reklamy Google