Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZAHÁJENÍ mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2013 Křtiny, 17. – 18. 9. 2013 17. 9. 2013, Brno Připravila: Dana Linhartová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZAHÁJENÍ mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2013 Křtiny, 17. – 18. 9. 2013 17. 9. 2013, Brno Připravila: Dana Linhartová."— Transkript prezentace:

1 ZAHÁJENÍ mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2013 Křtiny, 17. – 18. 9. 2013 17. 9. 2013, Brno Připravila: Dana Linhartová

2 strana 2 Záštita konference ICOLLE 2013: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR; JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje; Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., rektor Mendelovy univerzity v Brně. Kapitola 1

3 strana 3 Naši vzácní hosté (1): Dr. Ing. Luboš Sychra, vrchní ředitel kabinetu ministra, MŠMT ČR; Ing. Bc. et Bc. Petr Bannert, Ph.D., vedoucí Oddělení středního vzdělávání MŠMT ČR; RNDr. Hana Slobodníková, vedoucí Oddělení vzdělávání Odboru školství JMK; Mgr. Lucien Rozprým, Odbor školství JMK; Kapitola 2

4 strana 4 Naši vzácní hosté (2): Mgr. Erika Konupčíková, výkonná ředitelka AIVD ČR, o.s.; Mgr. Ilona Štorová, AIVD ČR,o.s., Age Management o.s.; Ing. Jitka Pohanková, Národní ústav vzdělávání, náměstkyně ředitele pro kurikulum, všeobecné a odborné vzdělávání; Kapitola 2

5 strana 5 Naši vzácní hosté (3): doc. PhDr. Vladimír Süss, Ph.D., děkan Fakulty tělesné výchovy a sportu UK v Praze; Prof. Ing. Milan Slavík, CSc. ředitel Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze. Kapitola 2

6 strana 6 Struktura vystoupení: Jak to všechno začalo, aneb milníky rozvoje MENDELU; Něco z naší historie, aneb milníky ICV MENDELU; Naše minulost, současnost a budoucnost, aneb zhodnocení Koncepce rozvoje vysokoškolského ústavu na léta 2008 – 2013. Kapitola 2

7 strana 7 Jak to všechno začalo? (1) Kapitola 3

8 strana 8 Jak to všechno začalo? (2) 1919: - Zákonem č. 460/ 1919 Sb. zřízena Vysoká škola zemědělská v Brně (VŠZ), složená z odboru hospodářského a odboru lesnického; 1950: – vznik Zemědělské fakulty (7 kateder) a Lesnické fakulty (6 kateder); Kapitola 3

9 strana 9 Jak to všechno začalo? (3) 1952: -VŠV v Brně zrušena, přidělena k VŠZ jako Veterinární fakulta, -Lesnická fakulta vyčleněna z VŠZ a převedena na VŠS v Brně, -Zemědělská fakulta rozdělena na Agronomickou fakultu a Zootechnickou fakultu; Kapitola 3

10 strana 10 Jak to všechno začalo? (4) 1956: -změna názvu Vysoké školy zemědělské na Vysokou školu zemědělskou a lesnickou v Brně, -Lesnická fakulta se znovu stala součástí VŠZ; Kapitola 3

11 strana 11 Jak to všechno začalo? (5) 1959: -opět název Vysoká škola zemědělská v Brně, -zřízení Provozně ekonomické fakulty, - sloučení Agronomické fakulty a Zootechnické fakulty v Agronomickou fakultu; Kapitola 3

12 strana 12 Jak to všechno začalo? (6) 1964: - zřízení Katedry pedagogiky na VŠZ; 1969: - obnovení samostatné Vysoké školy veterinární v Brně; 1985: - zřízena Zahradnická fakulta VŠZ se sídlem v Lednici (2 obory: Zahradnictví a Sadovnictví a krajinářství); Kapitola 3

13 strana 13 Jak to všechno začalo? (7) 1990: - Katedra pedagogiky na PEF VŠZ reorganizována na Ústav inženýrské pedagogiky; 1995: -změna názvu Vysoká škola zemědělská v Brně na Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně; 1997: - vznik Oddělení pedagogiky na Ústavu humanitních věd PEF MZLU v Brně; Kapitola 3

14 strana 14 Jak to všechno začalo? (8) 2003: -vznik celoškolského pracoviště Institutu celoživotního vzdělávání; 2006: - Institut celoživotního vzdělávání se stal vysokoškolským ústavem (dle § 22 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb.); 2008: - zřízena Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (2 obory – Regionální rozvoj a Regional Development) Kapitola 3

15 strana 15 Jak to všechno začalo? (9) 2010: -změna názvu univerzity na Mendelova univerzita v Brně (MENDELU); 2013: -MENDELU tvoří 5 fakult (Agronomická fakulta, Lesnická a dřevařská fakulta, Provozně ekonomická fakulta, Zahradnická fakulta, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií) a 1 vysokoškolský ústav (Institut celoživotního vzdělávání); -Celkový počet studentů: cca 10 000. Kapitola 3

16 strana 16 MENDELU dnes: Kapitola 3

17 strana 17 Naše minulost, současnost a budoucnost (1): Kapitola 4

18 strana 18 Naše minulost, současnost a budoucnost (2): 2003: -rozhodnutím rektora č. 14/2003 vzniklo celoškolského pracoviště Institutu celoživotního vzdělávání; -úkol: zabezpečovat kontinuální rozvoj celoživotního vzdělávání prostřednictvím projektů CŽV (zjišťovat vzdělávací potřeby odborné veřejnost a zabezpečovat CŽV obsahově a organizačně); -zahájen 1. ročník studia na Univerzitě třetího věku. Kapitola 4

19 strana 19 Naše minulost, současnost a budoucnost (3): 2004: -ICV převzal z PEF výuku doplňujícího pedagogického studia Studium učitelství odborných předmětů a Studium učitelství odborného výcviku; -ICV zahájil čtyřsemestrální kurzy studijních oborů Finance a Veřejná správa. Kapitola 4

20 strana 20 Naše minulost, současnost a budoucnost (4): 2005: - na ICV zahájen studijní program Studium k výkonu specializovaných činností – koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií. Kapitola 4

21 strana 21 Naše minulost, současnost a budoucnost (5): 2006: - rozhodnutím rektora č. 15/2006 se Institut celoživotního vzdělávání stal vysokoškolským ústavem; - ICV se bude podílet na uskutečňování akreditovaných studijních programů; -ICV se bude vykonávat vědeckou, výzkumnou a vývojovou činnost; Kapitola 4

22 strana 22 Naše minulost, současnost a budoucnost (6): -struktura VÚ ICV: Oddělení vzdělávání učitelů, Oddělení dalšího odborného vzdělávání, Oddělení vzdělávání seniorů; -získána akreditace na Bc. studijní program Specializace v pedagogice (ve studijních oborech Učitelství odborných předmětů, Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku); -zahájeny kurzy specializovaného čtyřsemestrálního studijního programu Rostlinolékařství. Kapitola 4

23 strana 23 Naše minulost, současnost a budoucnost (7): 2007: -na VÚ ICV převedeni odborní asistenti/asistenti zajišťující výuku pedagogických věd z Ústavu humanitních věd PEF; -zahájena výuka v Bc. studijním programu Specializace v pedagogice. Kapitola 4

24 strana 24 Naše minulost, současnost a budoucnost (8): 2008: - zahájena výuka v akreditovaném Bc. studijním programu Technické znalectví a pojišťovnictví; - zahájeny kurzy jednosemestrálního studijního programu Odpadové hospodářství a environmentální management obcí; Kapitola 4

25 strana 25 Naše minulost, současnost a budoucnost (9): - U3V: zřízeny nástavbové programy: Lesy a lidé, Zahrada a zdraví, založen Klub U3V, Otevřeny pobočky U3V v Bruntále a Olomouci; - vytvořen stěžejní strategický dokument Koncepce rozvoje vysokoškolského ústavu na léta 2008 – 2013. Kapitola 4

26 strana 26 Dnešní sídlo VÚ ICV MENDELU: Kapitola 4

27 strana 27 Zhodnocení koncepce rozvoje VÚ ICV MENDELU na léta 2008 – 2013 a jeho další směr viz LINHARTOVÁ, D., DANIELOVÁ, L., BRANDSTÄTTER, M. Zhodnocení koncepce rozvoje vysokoškolského ústavu a jeho další směr. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2013, Brno: ICV MENDELU, s. 308 – 330, ISBN 978-80-7375-825-7. Kapitola 5

28 strana 28 Současnost VÚ ICV MENDELU: Oddělení vysokoškolského ústavu: Oddělení sociálních věd, Oddělení expertního inženýrství, Oddělení dalšího odborného vzdělávání, Oddělení seniorského vzdělávání, Poradenské centrum Kapitola 5

29 strana 29 Předpokládané Bc. studijní obory: Učitelství odborných předmětů, Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku, Pedagogika volného času, Sociální pedagogika a životní prostředí. Rozvoj lidských zdrojů. Technické znalectví a pojišťovnictví, Procesní a projektové řízení, Poradenství, Service science management and engineering. Kapitola 5

30 strana 30 Akreditované studijní programy a obory: Kapitola 5

31 strana 31 Předpokládané počty studentů VÚ: Kapitola 5

32 strana 32 Skutečné počty studentů VÚ: Kapitola 5

33 strana 33 Předpokládané počty zaměstnanců VÚ: Kapitola 5

34 strana 34 Skutečné počty zaměstnanců VÚ: Kapitola 5

35 strana 35 Akademičtí pracovníci VÚ dle akademických pozic – srpen 2013: Kapitola 5

36 strana 36 Publikační činnost VÚ: Kapitola 5

37 strana 37 Projekty řešené na VÚ: Kapitola 5

38 strana 38 Počty posluchačů celoživotního vzdělávání: Kapitola 5

39 strana 39 Počty posluchačů seniorského vzdělávání: Kapitola 5

40 strana 40 Počty klientů Poradenského centra: Kapitola 5

41 strana 41 Směry rozvoje VÚ ICV MENDELU: zvýšit nabídku studijních programů; stát se nositelem mezinárodních výzkumných projektů; rozšířit nabídku kurzů dalšího vzdělávání v souladu se strategickými dokumenty vlády ČR a JMK; vytvořit ucelenou nabídku psychologických a odborných poradenských služeb; stabilizovat personální zabezpečení na všech odděleních VÚ; připravit novou koncepci financování VÚ. Kapitola 5

42 strana 42 Ať se Vám u nás s námi líbí! Kapitola 6


Stáhnout ppt "ZAHÁJENÍ mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2013 Křtiny, 17. – 18. 9. 2013 17. 9. 2013, Brno Připravila: Dana Linhartová."

Podobné prezentace


Reklamy Google