Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Význam regenerace ze semen pro změny druhového složení v důsledku pastvy Anna Kladivová školitelka: doc., RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Význam regenerace ze semen pro změny druhového složení v důsledku pastvy Anna Kladivová školitelka: doc., RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Význam regenerace ze semen pro změny druhového složení v důsledku pastvy Anna Kladivová školitelka: doc., RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.

2 Úvod  Pastva hospodářských zvířat v ČR v minulosti rozšířena  V druhé polovině minulého století postupně upadá – zejména na méně úživných stanovištích  Po ukončení pastvy dochází k zarůstání a úbytku druhů  V současnosti návrat k pastvě – management ochrany přírody na chráněných územích  Finančně náročné – nový typ pastvy – neznáme jeho vliv

3 Existující studie  Srovnávající několik managementů  Zahrnující flóru i faunu  Monitoringy změn ve vegetaci – neznáme mechanismy těchto změn

4 Mechanismy změn vegetace  Predikce dalšího vývoje vegetace  Příspěvek generativního rozmnožování  Limitace semeny x stanovišti

5  Od roku 2005  Několik částí:  Pozorování vlivu pastvy na konkrétní (vzácné) druhy rostlin (Klára Florová)  Vlastnosti druhů určující reakci na pastvu (Hanka Mayerová)  Monitoring změn ve vegetaci (Anna Šlechtová)  Objasnění mechanismů těchto změn (moje práce) Obnova pastvy v CHKO Český kras

6 Základní otázky 1.Do jaké míry je generativní reprodukce na lokalitě ovlivněna dostupností semen vs. vhodnými stanovišti? 2.Jaké jsou zdroje nových druhů na lokalitě? 3.Jak celkově přispívá regenerace ze semen k pozorovaným změnám ve vegetaci?

7  Odebrány vzorky semenné banky  Na pasených i nepasených plochách  pozorování přirozených semenáčků  výsevový pokus Metodika

8 Lokalita  CHKO Český kras - Pání hora nedaleko obce Bubovice  Mozaika stepi, trávníku a křovin  Výskyt vzácných druhů: Anacamptis pyramidalis, Pulsatilla pratensis subsp. bohemica  Ohroženo zarůstáním travinami a keři

9

10 Semenná banka  Odebíráno 100 cm 3, vně každého ze čtyř rohů trvalých ploch založených pro monitoring (AŠ) - 4 x 24 vzorků  Odebráno před pastvou a novou produkcí semen  klíčení probíhalo ve skleníku od května 2005 do října 2006  Vyhodnocení druhového složení semenné banky, srovnání druhového složení semenné banky a vegetace a jejími změnami v čase

11  Jejich vzcházení a přežívání na pasených a nepasených trvalých plochách  12 párů ploch o rozměrech 33 cm x 33 cm uvnitř ploch pro monitoring (AH)  semenáčky, označeny barevnými špendlíky  Srovnání klíčení a přežívání mezi plochami, vztažení ke změnám ve vegetaci Pozorování přirozených semenáčků

12 Výsevový pokus  Dostupnost semen x podmínky stanoviště  Založeno 12 dvojic trvalých ploch 1 m × 1 m (v blízkosti ploch AH)  Založen v letech 2005, 2006  Opakovaně snímkovány čtverce o velikosti 66 cm × 66 cm  Vyseté druhy: Dianthus carthusianorum, Teucrium chamaedrys, Trifolium medium, Melampyrum arvense, Alyssum montanum, Eryngium campestre, Tragopogon dubius, Salvia pratensis, Echium vulgare, Centaurea scabiosa, Helianthemum grandiflorum, Sanguisorba minor, Scabiosa ochroleuca

13  Výsevový pokus  2005, 2006, 2007 a 2008 - odečtení ploch  Semenná banka  Od května 2005 do října 2006 (1370 semenáčků, 54 druhů)  Zpracování výsledků v programu CANOCO  Přirozené semenáčky  Označené a zapsané semenáčky vzešlé v roce 2005, 2006, 2007 a 2008 Co je hotovo

14  Výsevový pokus  U pokusu z 2006 odečíst přežívání do r. 2009 – druhý rok  Semenná banka  Zkontrolovat výsledky z CANOCA a zkusit je vztáhnout k semenáčkům a změnám ve vegetaci Co je potřeba udělat

15  Přirozené semenáčky  Zkusit zaznamenat ještě dva odečty v roce 2009  Přepsat odečty do počítače – zatím 5 z 10  Čtení článků, práce s počítačem Co je potřeba udělat

16  Můj zdravotní stav  V polovině dubna už konečně budu mít použitelné brýle  Další operace očí plánovaná na polovinu května  Jak budu zvládat další zkoušky a zápočty Na čem to závisí

17 Závěr Držte mi palce, ať už s tím konečně pohnu

18 Díky za pozornost …

19

20


Stáhnout ppt "Význam regenerace ze semen pro změny druhového složení v důsledku pastvy Anna Kladivová školitelka: doc., RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google