Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Čím je omezováno rozšíření poloparazitické rostliny kokrhele menšího (Rhinanthus minor)? Autor: Školitel: Petr Blažek Jan Lepš Jihočeská univerzita v Českých.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Čím je omezováno rozšíření poloparazitické rostliny kokrhele menšího (Rhinanthus minor)? Autor: Školitel: Petr Blažek Jan Lepš Jihočeská univerzita v Českých."— Transkript prezentace:

1 Čím je omezováno rozšíření poloparazitické rostliny kokrhele menšího (Rhinanthus minor)? Autor: Školitel: Petr Blažek Jan Lepš Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Katedra botaniky

2 Čím je omezováno rozšíření poloparazitické rostliny kokrhele menšího (Rhinanthus minor)? Kokrhel menší: – poloparazit z čeledi Orobanchaceae – jednoletá bylina, bez semenné banky – málo těžkých semen – kvete v květnu až červnu – roste na loukách, pastvinách, lesních lemech a okrajích cest – v minulosti byl hojný, dnes na některých místech chybí Faktory omezující rozšíření druhů: dispersal limitation – rostlina na stanoviště není schopna domigrovat habitat limitation – rostlina na stanovišti není schopna přežít Cíl práce: – zjistit, do kterých společenstev je druh schopen invadovat, je-li doséván – zjistit, zda je v těchto společenstvech schopen přežívat – usoudit, který faktor omezuje rozšíření druhu Úvod

3 Metodika První sezóna: – 15 lokalit na Lišovském prahu – data: počet kokrhelů, fytocenologické snímky – lokality pokoseny před sběrem dat Čím je omezováno rozšíření poloparazitické rostliny kokrhele menšího (Rhinanthus minor)? Druhá sezóna: – v létě nasbírat semena na třech odlišných lokalitách v ČR (Lenora, Čertoryje, Hejdlov) – na podzim vysít druh do společenstev odpovídajících jeho přirozenému výskytu a zároveň zkušenostem z první sezóny (26 lokalit, na každé 3 čtverce 1,5 × 1,5 m, do každého čtverce 500 semen, na každou lokalitu ze třech různých míst sběru) – na jaře zjistit početní stav vysetých populací, provést fytocenologické snímky – zpracovat získaná data

4 Výsledky Reverzní analýza: CCA; 1. osa: 4,6%; p = 0,01 Čím je omezováno rozšíření poloparazitické rostliny kokrhele menšího (Rhinanthus minor)? 24 15 9 5,3 RhMinNum dvoucestná ANOVA (původ, lokalita) původ: F 2; 40 = 6,68; p = 0,003 Interakce místa původu semen s 1. i 2. osou CA 1. osa: F 2 = 0,83; p = 0,44; 2. osa: F 2 = 0,18; p = 0,84

5 Výsledky Čím je omezováno rozšíření poloparazitické rostliny kokrhele menšího (Rhinanthus minor)? CA osy vysvětlují 15,0 % variability (1. osa: 7,6 %; 2. osa: 7,4 %) CCA osy vysvětlují 10,7 % variability (1. osa: 5,9 %; 2. osa: 4,8 %)

6 Výsledky Úživnost: Optimum kvadratické regrese EllN = 5,04 EllF vs. EllN: r = 0,50; n = 63; p < 0,001 Kontury Loess Čím je omezováno rozšíření poloparazitické rostliny kokrhele menšího (Rhinanthus minor)?

7 Závěr Vlivy prostředí: – Byla nalezena společenstva a podmínky prostředí, ve kterých kokrhel lépe klíčí – Vhodný management může trvale udržovat vhodné podmínky pro uchycení semenáčků, ale časné kosení významně snižuje přežívání Závěr: – Habitat limitation převažuje nad dispersal limitation Čím je omezováno rozšíření poloparazitické rostliny kokrhele menšího (Rhinanthus minor)?

8 Petr Blažek Konec Čím je omezováno rozšíření poloparazitické rostliny kokrhele menšího (Rhinanthus minor)?

9 Odpovědi oponentce Jak mohly být lokality vybírány podle nároků druhu, když víme, že mu nesvědčí opuštěná louka a přesto byl druh na opuštěné louky vyséván? „Konkrétní místa pro vytyčení lokalit byla vybírána tak, aby co nejlépe odpovídala nárokům druhu. Při tom bylo využito zkušeností z první sezóny, a proto byla část lokalit vytyčena mimo kosené louky. Také byly lokality vybírány na rozlehlejším území, aby byla větší pravděpodobnost, že pokud budou lokality koseny, nebude to všude ve stejnou dobu.“ Čím je omezováno rozšíření poloparazitické rostliny kokrhele menšího (Rhinanthus minor)?

10 Odpovědi oponentce Na obrázek je ve zvyku odkazovat zkratkou Obr. a na tabulku zkratkou Tab. – Zprávy ČBS Jak může být Bealsův index ovlivněn tím, že fytocenologické snímky s R. minor byly z let 1956 – 1965? – Posun ve fytosociologických vazbách kokrhele po změně režimu kosení Poslední věta na str. 10 mi není příliš jasná, jak byly různé diagramy na Obr. 7 porovnávány? Navíc se tady tvrdí, že výskyt kokrhelu byl úzce korelován s Bealsovým indexem, zatímco na str. 15 dole se tvrdí, že hodnoty jsou korelovány slabě. Jak to je? „Počet kokrhelů je s Bealsovým indexem průkazně pozitivně korelován … Tuto korelaci však považuji za slabou z důvodu relativně nízké vysvětlené variability.“ První věta výsledků je hodně metafyzická, zvláště když ordinační osy vysvětlují malé procento variability. „Různorodost druhového složení odpovídá základním gradientům prostředí (Obrázek 4), z nichž průkazný vliv mají sklon svahu a skutečný osvit (Obrázek 5).” Čím si vysvětlujete velký vliv sklonu svahu? – negativní korelace s vlhkostí Čím je omezováno rozšíření poloparazitické rostliny kokrhele menšího (Rhinanthus minor)?

11 Výsledky Kontury Loess v diagramech CA Čím je omezováno rozšíření poloparazitické rostliny kokrhele menšího (Rhinanthus minor)?

12 Odpovědi oponentce Jak, poučen dosavadními zkušenostmi, byste postupoval při zakládání experimentu nyní? – Založit více menších ploch (1 × 1 m), dělat mezery mezi čtverci – Na jednu louku sít semena jen z jednoho místa původu – Pořídit fytocenologický snímek z místa původu, zjistit jaký se tam provádí management – Domluvit s majiteli luk termín kosení, nebo posekat vlastnoručně – Zařídit sběr dat v kratší době: lokality blíž u sebe nebo jezdit autem, mít alespoň jednoho diplomanta k ruce… – Proměnné prostředí: množství živin stanovit rozborem půdy, spočítat „suchostní“ index (meziroční srovnání), zvážit nadzemní biomasu – Udělat sadu malých vedlejších pokusů: klíčení semen na misce v roce sběru, po 1 roce skladování, při sběru semen v různém stádiu zralosti, klíčení semen na louce po vypletí (seed bank), při různých datech setí, regenerace rostlin při zastřižení v různém vývojovém stádiu Čím je omezováno rozšíření poloparazitické rostliny kokrhele menšího (Rhinanthus minor)?


Stáhnout ppt "Čím je omezováno rozšíření poloparazitické rostliny kokrhele menšího (Rhinanthus minor)? Autor: Školitel: Petr Blažek Jan Lepš Jihočeská univerzita v Českých."

Podobné prezentace


Reklamy Google