Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poruchy výživy 12.5.2014 Zuzana Charvátová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poruchy výživy 12.5.2014 Zuzana Charvátová."— Transkript prezentace:

1 Poruchy výživy Zuzana Charvátová

2 + - Poruchy výživy nadvýživa = hyperalimentace
obezita podvýživa = hypoalimentace primární sekundární selektivní (kvalitativní) neselektivní (kvantitativní) Malnutrice je označení pro takový dlouhodobý stav výživy člověka, který nepokrývá všechny jeho potřeby (příjem potravy je nedostatečný, přílišný nebo nevyvážený)

3 Obezita stanovení normy hmotnosti člověka je do jisté míry záležitostí arbitrární za ideální hmotnost je považována ta, při které je nejdelší očekávaná doba života kulturní, geografický a historický aspekt

4 Obezita - kritéria BMI WHR index obvod pasu kaliperace
< 18,5 ,9 ,9 ,9 ˃ 40 BMI WHR index obvod pasu kaliperace bioelektrická bioimpedanční analýza podvodní vážení CT a MR

5 Obezita - dělení A. primární
tzv. „běžná“ (prostá) obezita multifaktoriálního původu genetické dispozice (koncepce šetrného genotypu) nevhodné stravovací návyky nedostatek fyzické aktivity B. sekundární endokrinopatie (hypotyreóza, Cushingův sy, hypogonadismus, sy polycystických ovárií) hypotalamické poruchy (kraniofaryngeom) monogenní genetické syndromy (Prader-Williho sy)

6 Metabolický syndrom = soubor klinických, biochemických a hormonálních abnormalit, které vznikají v souvislosti s poruchou účinku inzulinu Všechny dnes rozšířené definice obsahují následující kritéria: centrální obezita T2DM/PGT/hyperinzulinemie esenciální hypertenze dyslipidemie synonyma: Reavenův sy, metabolický sy X, dysmetabolický sy, smrtící kvartet Často se v souvislosti s metabolickým syndromem uvádí ještě: hyperfibrinogenemie zvýšená hladina inhibitoru plasminogenového aktivátoru PAI-1 nefropatie mikroalbuminurie hyperurikemie steatohepatitida

7 Kritéria metabolického syndromu dle mezinárodní
diabetologické federace (IDF)

8

9 + - Poruchy výživy nadvýživa = hyperalimentace
obezita podvýživa = hypoalimentace primární sekundární selektivní (kvalitativní) neselektivní (kvantitativní) Malnutrice je označení pro takový dlouhodobý stav výživy člověka, který nepokrývá všechny jeho potřeby (příjem potravy je nedostatečný, přílišný nebo nevyvážený)

10 Podvýživa primární = neadekvátní příjem
sociální a geografické životní podmínky marasmus x kwashiorkor psychické poruchy mentální anorexie, mentální bulimie, (poruchy vědomí) sekundární = z různých příčin dochází k poruše jedné nebo několika/všech funkcí střeva (trávení, vstřebávání, motilita, sekrece) malabsorpční (malasimilační) syndrom Klinické následky podvýživy atrofie svalstva i parenchymových orgánů pokles imunity - špatné hojení ran otoky z hypoproteinémie psychické změny, deprese, apatie

11 Marasmus Kwashiorkor Hlavní typy podvýživy
proteinová a energetická malnutrice = vyhublost až celková tělesná sešlost ← nedostatečný příjem E (prosté hladovění) s rovnoměrným nedostatkem všech živin, tzn. zejména proteinů a sacharidů ↓m, BMI; mizí podkožní tuk, „kost a kůže“ bez výraznější hypoproteinémie =˃ otoky chybí nebo mírné stav vyvolaný prostým hladověním u dětí u dospělých → marantický typ hladovění (protein-energetická malnutrice) Kwashiorkor proteinová malnutrice deficit plnohodnotných proteinů, resp. některých aminokyselin (např. tryptofan) nedostatečný růst a vývoj psychický útlum a letargie edémy z hypoproteinémie kwashiorkorový typ hladovění - stav s váznoucí proteosyntézou z důvodu neschopnosti dostatečně využít AK ve tkáních hyperkatabolismus provázený nadměrným odbouráváním vlastních proteinů za akutních patologických stavů - stresové hladovění

12 Orgánové změny při proteinovém a energetickém deficitu
ztráta hmotnosti – 5-10% většinou bez následků, 40% většinou letální relativní expanze ECT oproti ICT, ↓onkotický tlak plazmy („dobré“ pro vznik edémů) myokard -↓CO ↓ kontraktilita dých. svalů (↓VT, ↓VC, ↓minutová ventilace) ↓ motilita žaludku i žaludeční sekrece, atrofie sliznice tenkého střeva, ztráta klků ↓ exokrinní fce pankreatu ↓ hmota jater – množství hepatocytů se nemění, ale ↓ obsah tuků i glykogenu v bkách (u primární proteinové malnutrice jsou játra naopak zvětšena v důsledku tukové infiltrace a zvýš. množství glykogenu) negativní vliv na imunitní systém špatné hojení ran psychické změny, deprese, apatie

13 Prosté hladovění - metabolická charakteristika
= energie nutná ke krytí životních funkcí se čerpá ze zásobní tukové tkáně šetří se tělesné proteiny, nevzniká inzulinová rezistence nerozvíjí se hyperkatabolismus (x stresové hladovění) A. krátkodobé zásobní glykogen ( hodin) AK z tělních proteinů - tzv. labilní proteiny: viscerální proteiny a p. z kosterních svalů 75g proteinů/den; 160g tuku/den TAG z tukové tkáně B. dlouhodobé → metabolická adaptace = snížení BM snižují se ztráty proteinů (20-30g/den), dominance tuků (150g/den) ztráty strukturních proteinů tvorba ketolátek (využívá i mozek a srdce)

14 zánětlivá a hormonální
Stresové hladovění přívod živin ke tkáním normální nebo dokonce zvýšený, ale tkáně nedokážou tyto zdroje využít pro syntetické pochody nedochází k útlumu BM → hypermetabolický stav, hyperkatabolismus (metab. stres) velké zhmoždění tkání (trauma/polytrauma, popáleniny) SIRS, sepse zánětlivá a hormonální aktivace } hyperglykémie a inzulinová rezistence negativní dusíková bilance - rychlá mobilizace tkáňových proteinů (strukturní i funkční) lipolýza - lipotoxicita hyperkinetická cirkulace → hypoperfúze tkání porucha využití kyslíku

15 Kachexie Další formy podvýživy
chorobná vyhublost a celková tělesná sešlost, zchátralost může být i při dostatečné a správné výživě - sekundární vznik podobné stresovému hladovění, ale spojováno s chronickými chorobnými stavy nádorová kachexie, kardiální kachexie, respirační a revmatická onemocnění, HIV infekce nelze ji zvrátit zvýšeným příjmem potravy Sarkopenie = abnormální snížení svalové hmoty při zachování tělesné hmotnosti při nedostatku pohybu Emaciace = vyzáblost, vychrtlost Inanice = vyzáblost, vysílení

16 Nádorová kachexie závažnost nekoreluje s velikostí a typem tumoru
anorexie dysregulace center regulace příjmu potravy v n. ARC aktivace imunitního systému ↑ klidový metabolismus up-regulace uncoupling proteinů „wasting“ tkání - tuková tkáň (zejm. viscerální) a sval ↓proteosyntéza a ↑proteolýza ↑lipolýza porucha transportu Glu

17 Mentální anorexie Mentální bulimie Poruchy příjmu potravy
nenormální psychický vztah k jídlu Mentální anorexie odmítání jídla na základě přesvědčení, že dotyčná osoba má nadváhu psychosomatické onemocnění, neznámá patogeneze - několik hypotéz (aktivace „rewarding drah, evoluční hypotéza) intenzivní strach z růstu hmotnosti i přes zjevnou podvýživu porušená percepce vlastního těla (dysmorfie) amenorrhea alespoň po 3 po sobě jdoucí cykly cílevědomé snižování vlastní tělesné hmotnosti (omezení příjmu nebo excesivní výdej) Mentální bulimie epizody záchvatovitého přejídání následná kompenzace nevhodnými rituály - zvracení, aplikace projímadel bez výrazné podvýživy, normální tělesná hmotnost eroze chrupu od trávicích šťáv, hypovolémie a rozvrat vnitřního prostředí

18 Malabsorpční (malasimilační) syndrom - MASY
primární = porucha spojena přímo s tenkým střevem a enterocyty celiakální sprue tropická sprue selektivní malabsorpce sekundární = tenké střevo intaktní, ale proces asimilace nepracuje správně z jiných příčin především poruchy sekrece pankreatické šťávy a žluči chronická pankreatitida cystická fibróza chronická jaterní onemocnění obstrukce žlučových cest srdeční choroby záření resekce systémová onemocnění nespecifické střevní záněty

19 průjem, váhový úbytek, slabost a nevýkonnost, anémie
Klinický obraz průjem, váhový úbytek, slabost a nevýkonnost, anémie méně obvyklé, ale často pokročilé projevy: otoky, svalová atrofie, krvácivé projevy, poruchy kůže, nehtů a vlasů, u žen poruchy menstruace a infertilita bolesti břicha nespecifické , spíše pocity nafouknutí a plnosti, plynatost, nechutenství

20 Céliakální sprue (céliakie, glutenová enteropatie, netropická sprue)
= autoimunitní onemocnění charakterizované malabsorpcí ← výsledek zánětlivého poškození sliznice tenkého střeva po požití lepku, spouštěč gliadin (štěpný produkt lepku) Eti.: multifaktoriální onemocnění: genetické faktory (vysoká incidence u určitých HLA typů, vysoká prevalence u dvojčat), imunologické faktory, vlivy zevního prostředí (zavádění lepku do jídelníčku, infekce lidským intestinálním adenovirem) morfologie: zánět a atrofie sliznice tenkého střeva, poruchy ve vyzrávání enterocytů a lymfoplazmocelulární infiltrace Klinický obraz: typické příznaky odlišné u dětí a dospělých, různě těžký malabsorbční sy, steatorea, průjmy, hubnutí Duhringova herpetiformní dermatitida = kožní manifestace celiakální sprue Diagnostika: stanovení protilátek v séru: EMA (endomysiální) a tTGA (proti tkáňové transglutamináze) + histologický nález z bioptického vzorku Komplikace: vysoký výskyt maligního lymfomu (EATC) často sdruženo s: T1DM, atopický ekzém, prim. biliární cirhóza, RA, atd. léčba: bezlepková dieta, kortikoidy – k navození remise, kdy nestačí dieta, substituční léčba (vitamíny, elektrolytů a živin dle klinických projevů a lab. nálezů)

21 Selektivní malabsorpce
Tropická sprue = onemocnění charakterizované malabsorpčním syndromem, které je vázáno na tropické oblasti (Indie, karibské obl., jihových. Asie) patogeneze není dostatečně vyjasněna – přebujení střevních bakterií – nejsou invazivní, ale zřejmě jejich toxiny odpovědné za strukturální změny sliznice projevy: malabsorpce, vodnaté průjmy, bolesti břicha, hubnutí, únava Whippleova nemoc infekční agens Tropheryma whipplei systémové onemocnění - horečka, bolesti kloubů, neurologické příznaky (poruchy CNS), malabsorpce a průjmy souvislost s imunodeficitem Selektivní malabsorpce týká se většinou jedné či několika přesně definovaných látek klinicky nejvýznamnější jsou deficity disacharidáz nejč. deficit laktázy → intolerance kravského mléka flatulence, abdominální distenze, bolesti břicha a průjmy - řídké, vodnaté, kysele páchnoucí, napěněné stolice, které mohou obsahovat patologickou příměs dg.: anamnéza, příp. laktózový toleranční test terapie: bezlaktózová dieta, mléčné výrobky se zkvašenou laktózou

22 Malabsorpční (malasimilační) syndrom - MASY
primární = porucha spojena přímo s tenkým střevem a enterocyty celiakální sprue tropická sprue selektivní malabsorpce sekundární = tenké střevo intaktní, ale proces asimilace nepracuje správně z jiných příčin především poruchy sekrece pankreatické šťávy a žluči chronická pankreatitida cystická fibróza chronická jaterní onemocnění obstrukce žlučových cest srdeční choroby záření resekce systémová onemocnění nespecifické střevní záněty

23 Crohnova choroba (ileitis terminalis, enteritis regionalis)
chronický zánětový proces postihující převážně tenké střevo granulomatózní zánět postihuje všechny vrstvy GIT → fisury, vředy, píštěle okrsky postižené sliznize střídají okrsky intaktní etiopatogeneze: faktory genetické (výskyt v rodinnách) faktory imunologické (nerovnováha mezi střevním imunitním systémem a střevní mikroflórou, slizniční CD4 lymfocyty indukují zánět) faktory infekční vlivy vnějšího prostředí projevy: vleklé průjmy, bolesti břicha, subfebrilie, ztráta výkonnosti, únavnost, zevní i vnitřní píštěle, často extraintestinální příznaky (klouby, kůže, oko) Ulcerózní kolitida (idiopatická proktokolitida) nespecifický, hemoragicko-katarální zánět postihující sliznici konečníku (přilehlé části kolon), superficiální postižení etiopatogeneze: podobná CN projevy: průjmovité, krvavé stolice promísené s hlenem nebo hnisem vyšší riziko kancerogeneze

24 Hypovitaminózy A - šeroslepost, keratinizace, keratomalacie, slepota
D - rachitis, osteomalacie E - neuropatie, ateroskleróza (antioxidanty, scavengery) K - poruchy koagulace B1- beri-beri - polyneuropatie (suchá forma), kardiovaskulární sy (vlhká forma) Wernickeův-Korsakoffův sy B2 - kožní poruchy, glossitis B6 - dermatitida, neuropatie B12 - perniciózní anémie, neuropatie, atrofie sliznic GIT C - skorbut Kyselina listová – megaloblastová anémie, glositis, dyspeptické potíže

25 děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Poruchy výživy 12.5.2014 Zuzana Charvátová."

Podobné prezentace


Reklamy Google