Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor: Romana Nováková Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 Březen 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor: Romana Nováková Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 Březen 2013."— Transkript prezentace:

1 Autor: Romana Nováková Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 Březen 2013

2  Při překládání je třeba najít nejdříve holý přísudek.  Potom podle tvaru určitého slovesa dohledat podmět.  Po přeložení podmětu a přísudku, tedy věty holé, najít a přeložit předmět a nakonec ostatní větné členy.  Větný rozbor po vhodném uspořádání latinského textu je základní podmínkou správného překladu.

3  Přeložte se slovníkem následující text.  Podtrhněte přísudek a podmět.  Rozšiřte latinský text vhodnými větami.

4 In schola sumus. Linguam Latinam in schola industrie discimus. Magister nos interrogat, nos magistro respondemus. Si omnes discipuli magistro bene responderent, magnopere gauderet. Magister librum pulchrum habet et nobis dicit: „Libri boni sunt et semper amici fidi erunt.“ Fabulam de lupa fratribusque Romulo et Remo narrat. In libro longo etiam multae famae de deis et bellis inveniuntur. Antiquis temporibus Romanis septem reges regnant. Postea duo consules potestatem habebant et in periculo dictator nominabatur. Romani multa bella contra finitimos alteros gerebant, victores erant et impérium magnum habebant. Gloria patriae semper a poëtis cantabatur. Poëtis scriptoribusque bonis magni honores tribuebantur. Discipuli magistro bene parent, verba magistri memoria tenent et librum legent. Industria et studium discipulorum laudabuntur.

5  Historia – magistra vitae ◦ Historie učitelkou života  In schola sumus. ◦ Jsme ve škole.  Linguam Latinam in schola industrie discimus. ◦ Ve škole se pilně učíme jazyk latinský.

6  Magister nos interrogat, nos magistro respondemus. ◦ Učitel se nás ptá, my učiteli odpovídáme.  Si omnes discipuli magistro bene responderent, magnopere gauderet. ◦ Kdyby všichni žáci učiteli správně odpovídali, velmi by se radoval.

7  Magister librum pulchrum habet et nobis dicit: ◦ Učitel má krásnou knihu a říká nám:  „Libri boni sunt et semper amici fidi erunt.“ ◦ „Dobré knihy jsou a vždy budou věrnými přáteli.“

8  Fabulam de lupa fratribusque Romulo et Remo narrat. ◦ Vypráví nám příběh o vlčici a dvou bratrech Romulovi a Removi.  In libro longo etiam multae famae de deis et bellis inveniuntur. ◦ V dlouhé knize je také mnoho pověstí o bozích i válkách.

9  Antiquis temporibus Romanis septem reges regnant. ◦ V dávných dobách vládlo Římanům sedm králů.  Postea duo consules potestatem habebant et in periculo dictator nominabatur. ◦ Později měli moc dva konzulové a v nebezpečí byl jmenován diktátor.

10  Romani multa bella contra finitimos alteros gerebant, victores erant et impérium magnum habebant. ◦ Římané vedli hodně válek proti jiným národům, vítězili a měli velkou říši.  Gloria patriae semper a poëtis cantabatur. ◦ Básníci slávu vlasti vždy opěvovali.

11  Poëtis scriptoribusque bonis magni honores tribuebantur. ◦ Dobrým básníkům a spisovatelům byly udělovány velké pocty.

12  Discipuli magistro bene parent, verba magistri memoria tenent et librum legent. ◦ Žáci dobře učitele poslouchají, slova učitele si pamatují a knihu si přečtou.  Industria et studium discipulorum laudabuntur. ◦ Snaha a píle žáků bude pochválena.

13 Jsme ve škole. Ve škole se pilně učíme jazyk latinský. Učitel se nás ptá, my učiteli odpovídáme. Kdyby všichni žáci učiteli správně odpovídali, velmi by se radoval. Učitel má krásnou knihu a říká nám: „Dobré knihy jsou a vždy budou věrnými přáteli.“ Vypráví nám příběh o vlčici a dvou bratrech Romulovi a Removi. V dlouhé knize je také mnoho pověstí o bozích i válkách. V dávných dobách vládlo Římanům sedm králů. Později měli moc dva konzulové a v nebezpečí byl jmenován diktátor. Římané vedli hodně válek proti jiným národům, vítězili a měli velkou říši. Básníci slávu vlasti vždy opěvovali. Dobrým básníkům a spisovatelům byly udělovány velké pocty. Žáci dobře učitele poslouchají, slova učitele si pamatují a knihu si přečtou. Snaha a píle žáků bude pochválena.

14 1. SEINEROVÁ, Vlasta. Latina pro střední školy, především gymnázia. Vyd. 2. Praha: Fortuna, 2000-2001, 2 sv. ISBN 80-7168-786-32. 2. ŠPAŇÁR, Július a Emanuel KETTNER. Latina pro I. - III. ročník středních všeobecně vzdělávacích škol. 1. vyd. Překlad Jiří Pech. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1966, 457 s., příl. Učebnice pro školy II. cyklu. ISBN neuvedeno. 3. Galerie MS Office


Stáhnout ppt "Autor: Romana Nováková Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 Březen 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google