Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor: Romana Nováková Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 Prosinec 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor: Romana Nováková Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 Prosinec 2013."— Transkript prezentace:

1 Autor: Romana Nováková Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 Prosinec 2013

2  Participium prézentu aktiva  Participium perfekta pasiva  Participium futura aktiva

3  od slovesného kmene přítomného  nom. sg. je tvořen příponou -ns  skloňuje se jako adjektivum III. deklinace ◦ laud-ans, laudantis ◦ mon-ens, monentis ◦ leg-ens, legentis ◦ audi-ens, audientis

4  ze supinového kmene  příponou –us, -a, -um  s tvary slovesa esse tvoří pasivní perfektum, plusquamperfektum a futurum II. ◦ laudatus, -a, -um ◦ monitus, -a, -um ◦ lectus, -a, -um ◦ auditus, -a, -um

5  ze supinového kmene  příponou –urus, -ura, -urum  s tvary slovesa esse tvoří opisné časování činné ◦ laudaturus, -ura, -urum ◦ moniturus, -ura, -urum ◦ lecturus, -ura, -urum ◦ auditurus, -ura, -urum

6  Vyhledejte ve slovníku stupnice latinských sloves.

7 Určete prézentní kmenUrčete kmen supinový  dormire  manere  crescere  navigare  dormio, -ire,-ivi,- itum  maneo, -ere, mansi, mansum  cresco, -ere, crevi, cretum  navigo, -are, -avi, -tum

8  Utvořte k daným infinitivům participia.

9 narrarescribererespondere Participium prézentu aktiva Participium perfekta pasiva Participium futura aktiva

10 narrarescribererespondere Participium prézentu aktiva Participium perfekta pasiva Participium futura aktiva narraturus scripturusresponsurus responsus respondensscribensnarrans narratusscriptus

11  Přeložte.  Skloňujte spojení.

12 Určete deklinaciUrčete rod  urbs defensa  vicus occupatus  restitutum oppidum  magister deletus  pueri laudentes  magistra narrans  scriptor scripturus  discipuli responsuri  domina punitura  ubráněné město  obsazená vesnice  obnovené město  zničený učitel  smějící se chlapci  vyprávějící učitelka  spisovatel hodlající psát  žáci chtějící odpovídat  paní chtějící potrestat

13  Přeložte věty.

14  Amici veniunt amicos adiutum. ____________________________  Venite omnia nobis narratum. ____________________________  Puella bene respondens a magistra laudatur. ____________________________  Carmina a Homero skripta iterum leguntur. ____________________________  Magistra fabulam narratura silentium petit. ____________________________  Romanis victis Germani castra expugnaverunt. ____________________________  Patria liberata cives felices erant. ____________________________ Přátelé přicházejí, aby přátelům pomohli. Přijďte, abyste nám vše vyprávěli. Dívka dobře odpovídající je chválena učitelkou. Básně napsané Homérem jsou znovu čteny. Učitelka, chtějíc vyprávět příběh, vyžaduje ticho. Když byli Římané v boji přemoženi, Germáni dobyli tábor. Po osvobození vlasti byli občané šťastni.

15  Přeložte věty.  Převeďte do pasiva.

16  Žáci napsali učiteli krásný dopis.  Pulchra epistula a discipulis magistro scripta est.

17  Války zničily a zničí mnohá města.  Multae urbes bellis deletae sunt et erunt.

18  Co je ablativ absolutní?  Uveďte příklad.  Spojení participia prézentu aktiva nebo participia perfekta pasiva s ablativem podstatného jména.

19 1. BLAŽEK, František. Latinská cvičebnice. 1. vyd. Plzeň: VESET, 1992. ISBN neuvedeno. 2. PIHLÍK, Petr. Latinská gramatika. 1. vyd. Plzeň: Veset, 1992, 113 s. ISBN neuvedeno. 3. Galerie MS Office


Stáhnout ppt "Autor: Romana Nováková Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 Prosinec 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google