Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor: Romana Nováková Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 Duben 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor: Romana Nováková Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 Duben 2013."— Transkript prezentace:

1 Autor: Romana Nováková Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 Duben 2013

2  sloveso  časování = konjugace (coniugatio)  oznamovací způsob = indikativ (ind.)  rozkazovací způsob = imperativ (imp.)  neurčitý způsob = infinitiv (inf.)  činný rod = aktivum (akt.)  trpný rod = pasívum (pas.)  jednotné číslo = singular (sg.)  množné číslo = plural (pl.)

3  přítomný čas = prezens (prez.)  budoucí čas = futurum I. (fut. I.)  minulý čas (souminulý) = imperfektum (impf.)

4  Od kmene prézentního se tvoří všechny určité tvary prézentu, imperfekta a futura I.; imperativ a infinitiv v rodě činném i trpném; gerundium, gerundivum a participium prézentu.  Pravidelná latinská slovesa se dělí podle prézentního kmene ve čtyři způsoby časování neboli konjugace.  U všech sloves jsou ve všech časech tvořených od kmene prézentního tyto osobní přípony:

5 konjugacekmenvzor (gen. sg.) I.-alauda-re II.-emone-re III.-elege-re IV.-iaudi-re

6  Tvořte jednotlivé časy a tvary.  Nejprve si určete konjugaci.  Doplňte tabulku − v jednotlivých řádcích osobu a číslo zachovejte.

7 Indikativ prézentu aktiva Indikativ prézentu pasiva Indikativ imperfekta aktiva Indikativ imperfekta pasiva Indikativ futura aktiva Indikativ futura pasiva laboras amabatur tenemur delebam erudiebantur habent scribimini credebatis diligo veniebas cantabo puniemur

8 Určete konjugaci  Indikativ prézentu aktiva  Indikativ prézentu pasiva  Indikativ imperfekta aktiva  Indikativ imperfekta pasiva  Indikativ futura aktiva  Indikativ futura pasiva Zachovejte osobu a číslo  laboras  laboraris  laborabas  laborabaris  laborabis  laboraberis

9 Určete konjugaci  Indikativ prézentu aktiva  Indikativ prézentu pasiva  Indikativ imperfekta aktiva  Indikativ imperfekta pasiva  Indikativ futura aktiva  Indikativ futura pasiva Zachovejte osobu a číslo  amat  amatur  amabat  amabatur  amabit  amabitur

10 Určete konjugaci  Indikativ prézentu aktiva  Indikativ prézentu pasiva  Indikativ imperfekta aktiva  Indikativ imperfekta pasiva  Indikativ futura aktiva  Indikativ futura pasiva Zachovejte osobu a číslo  tenemus  tenemur  tenebamus  tenebamur  tenebimus  tenebimur

11 Určete konjugaci  Indikativ prézentu aktiva  Indikativ prézentu pasiva  Indikativ imperfekta aktiva  Indikativ imperfekta pasiva  Indikativ futura aktiva  Indikativ futura pasiva Zachovejte osobu a číslo  deleo  deleor  delebam  delebar  delebo  delebor

12 Určete konjugaci  Indikativ prézentu aktiva  Indikativ prézentu pasiva  Indikativ imperfekta aktiva  Indikativ imperfekta pasiva  Indikativ futura aktiva  Indikativ futura pasiva Zachovejte osobu a číslo  erudiunt  erudiuntur  erudiebant  erudiebantur  erudient  erudientur

13 Určete konjugaci  Indikativ prézentu aktiva  Indikativ prézentu pasiva  Indikativ imperfekta aktiva  Indikativ imperfekta pasiva  Indikativ futura aktiva  Indikativ futura pasiva Zachovejte osobu a číslo  habent  habentur  habebant  habebantur  habebunt  habebuntur

14 Určete konjugaci  Indikativ prézentu aktiva  Indikativ prézentu pasiva  Indikativ imperfekta aktiva  Indikativ imperfekta pasiva  Indikativ futura aktiva  Indikativ futura pasiva Zachovejte osobu a číslo  scribitis  scribimini  scribebatis  scribebamini  scribetis  scribemini

15 Určete konjugaci  Indikativ prézentu aktiva  Indikativ prézentu pasiva  Indikativ imperfekta aktiva  Indikativ imperfekta pasiva  Indikativ futura aktiva  Indikativ futura pasiva Zachovejte osobu a číslo  creditis  credimini  credebatis  credebamini  credetis  credemini

16 Určete konjugaci  Indikativ prézentu aktiva  Indikativ prézentu pasiva  Indikativ imperfekta aktiva  Indikativ imperfekta pasiva  Indikativ futura aktiva  Indikativ futura pasiva Zachovejte osobu a číslo  diligo  diligor  diligebam  diligebar  diligam  diligar

17 Určete konjugaci  Indikativ prézentu aktiva  Indikativ prézentu pasiva  Indikativ imperfekta aktiva  Indikativ imperfekta pasiva  Indikativ futura aktiva  Indikativ futura pasiva Zachovejte osobu a číslo  venis  veniris  veniebas  veniebaris  venies  venieris

18 Určete konjugaci  Indikativ prézentu aktiva  Indikativ prézentu pasiva  Indikativ imperfekta aktiva  Indikativ imperfekta pasiva  Indikativ futura aktiva  Indikativ futura pasiva Zachovejte osobu a číslo  canto  cantor  cantabam  cantabar  cantabo  cantabor

19 Určete konjugaci  Indikativ prézentu aktiva  Indikativ prézentu pasiva  Indikativ imperfekta aktiva  Indikativ imperfekta pasiva  Indikativ futura aktiva  Indikativ futura pasiva Zachovejte osobu a číslo  punimus  punimur  puniebamus  puniebamur  puniemus  puniemur

20 Indikativ prézentu aktiva Indikativ prézentu pasiva Indikativ imperfekta aktiva Indikativ imperfekta pasiva Indikativ futura aktiva Indikativ futura pasiva laboraslaborarislaborabaslaborabarislaborabislaboraberis amatamaturamabatamabaturamabitamabitur tenemustenemurtenebamustenebamurtenebimustenebimur deleodeleordelebamdelebardelebodelebor erudiunterudiunturerudiebanterudiebanturerudienterudientur habenthabenturhabebanthabebanturhabebunthabebuntur scribitisscribiminiscribebatisscribebaminiscribetisscribemini creditiscrediminicredebatiscredebaminicredetiscredemini diligodiligordiligebamdiligebardiligamdiligar venisvenirisveniebasveniebarisveniesvenieris cantocantorcantabamcantabarcantabocantabor punimuspunimurpuniebamuspuniebamurpuniemuspuniemur

21 Vyhledejte ve slovníku příklady dalších sloves z jednotlivých konjugací (časujte).

22 1. PIHLÍK, Petr. Latinská gramatika. 1. vyd. Plzeň: Veset, 1992, 113 s. ISBN neuvedeno. 2. SEINEROVÁ, Vlasta. Latina pro střední školy, především gymnázia. Vyd. 2. Praha: Fortuna, 2000-2001, 2 sv. ISBN 80-7168-786-32. 3. ŠPAŇÁR, Július a Emanuel KETTNER. Latina pro I. - III. ročník středních všeobecně vzdělávacích škol. 1. vyd. Překlad Jiří Pech. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1966, 457 s., příl. Učebnice pro školy II. cyklu. ISBN neuvedeno. 4. Galerie MS Office


Stáhnout ppt "Autor: Romana Nováková Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 Duben 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google