Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor: Romana Nováková Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 Září 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor: Romana Nováková Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 Září 2013."— Transkript prezentace:

1 Autor: Romana Nováková Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 Září 2013

2  výslovnost klasická (restituovaná napodobující výslovnost klasické latiny)  výslovnost církevní (zároveň výslovnost italská navazující na pozdnělatinskou)  výslovnost vlastní jednotlivým národům

3  se hlásí ke středoevropské tradici  navazuje na výslovnost pozdnělatinskou a středoevropskou  většinu latinských hlásek vyslovujeme stejně jako české, ale výslovnost některých souhlásek, dvojhlásek a některých slabik je odlišná

4  písmo přejali Římané od Řeků prostřednictvím Etrusků  latinská abeceda měla od 3. století před n. l. 23 písmenKTERÁ? Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Qq, Rr, Ss, Tt, Vv, Xx, Yy, Zz

5  Římané znali jen velká písmena = majuskule  malá písmena = minuskule vznikla až ve středověku  písmeno V původně označovalo v i u  písmeno I se dodnes píše za i a j  K se zachovalo jen v několika slovech  Y a Z se vyskytuje jen ve slovech řeckého původu  G bylo původně označováno C  spřežka CH se vyslovovala ch

6 samohlásky souhlásky dvojhlásky slabiky sylaby diftongy vokály konsonanty

7  do tabulky doplňte několik dalších slov, v jejichž výslovnosti se uplatňují následující pravidla  pracujte se slovníkem  příklady čtěte se správnou výslovností  slova, u kterých použijete více pravidel při výslovnosti, podtrhněte

8 PravidloPříkladVýznam ae − éaegrotus laevus nemocný levý

9 PravidloPříkladVýznam oe − éoedema poena otok trest

10 PravidloPříkladVýznam ca − kacaput cantor hlava zpěvák

11 PravidloPříkladVýznam co − kocor colloquium srdce rozmluva

12 PravidloPříkladVýznam cu − kucura cultus péče úcta, pocta

13 PravidloPříkladVýznam ce − ceecce centum hle sto

14 PravidloPříkladVýznam ci/cy − cicisterna cylindrus vodní nádrž válec

15 PravidloPříkladVýznam c – k (před souhláskou nebo na konci slova) crux lac kříž mléko

16 PravidloPříkladVýznam ex − egz (před samohláskou ) exemplum exercitus příklad vojsko

17 PravidloPříkladVýznam s – z (mezi samohláskami nebo mezi l, r, n a samohláskou) rosa universus růže všechen

18 PravidloPříkladVýznam ph − fphilosophus phalanx filozof článek

19 PravidloPříkladVýznam ngu − ngvlingua sanguis jazyk krev

20 PravidloPříkladVýznam qu − kvaqua quoque voda také

21 PravidloPříkladVýznam su − sv (tvoří-li s následující samohláskou slabiku) suadeo Suetonius radím

22 PravidloPříkladVýznam ti – ci (před samohláskou nebo dvojhláskou) restitutio sententiae obnovení věty

23 PravidloPříkladVýznam di, ti, ni – dy, ty, ny distribuere nimis rozdělovat příliš

24 PravidloPříkladVýznam ti – ty (v řeckých slovech nebo předchází-li souhláska s, x, t) bestia Miltiades zvíře

25 PravidloPříkladVýznam i – j (na začátku slova před vokálem) iam iustus již spravedlivý

26 1. MOUCHOVÁ, Bohumila, Eva KUŤÁKOVÁ a Václav MAREK. Disco Latine. 1. vyd. Praha: Scientia, 1995, 198 s. ISBN 80-718-3045-3. 2. PIHLÍK, Petr. Latinská gramatika. 1. vyd. Plzeň: Veset, 1992, 113 s. ISBN neuvedeno. 3. Galerie MS Office


Stáhnout ppt "Autor: Romana Nováková Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 Září 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google