Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor: Romana Nováková Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 Říjen 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor: Romana Nováková Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 Říjen 2013."— Transkript prezentace:

1 Autor: Romana Nováková Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 Říjen 2013

2 Zájmena podle významu:  osobní a zájmeno zvratné  přivlastňovací  ukazovací  tázací  vztažná  neurčitá  záporná  zájmenná adjektiva

3  Pronomina personalia jsou zájmena osobní.  Skloňujte zájmena: ego, tu, nos, vos a zájmeno zvratné.  Doplňte tabulku.

4 egotunosvos zvratné zájmeno nom. gen. dat. ak. vok. abl.

5 egotunosvos zvratné zájmeno nom. ego tu nos vos gen. meitui nostri nostrum vestri vestrum sui dat. mihitibinobisvobissibi ak. metenosvosse vok. abl. me mecum te tecum nobis nobiscum vobis vobiscum se secum

6  „Časujte“ ve všech osobách vždy s českým překladem následující věty.

7 singulárplurál  Duco mecum.  Ducis tecum.  Ducit secum.  Ducimus nobiscum.  Ducitis vobiscum.  Ducunt secum.

8 singulár plurál  Noceo mihi.  Noces tibi.  Nocet sibi.  Nocemus nobis.  Nocetis vobis.  Nocent sibi.

9 singulár plurál  Delecto me.  Delectas te.  Delectat se.  Delectamus nos.  Delectatis vos.  Delectant se.

10  Pronomina possessiva – zájmena přivlastňovací se skloňují podle adjektiv I. a II. deklinace.  Určete pád a číslo.  Spojení přeložte.

11  amicum meum ◦ 4. sg.  puella tua ◦ 1., 5. sg.  patriam nostram ◦ 4. sg.  magistrorum vestrorum ◦ 2. pl.  discipulis nostris ◦ 3., 6. pl.

12  amore meo ◦ 6. sg.  consilii sui ◦ 2. sg.  deos suos ◦ 4. pl.  pro patria tua ◦ 6. sg.  in oppidum nostrum ◦ 4. sg.  ex terra vestra ◦ 6. sg.

13  Nejčastější ukazovací zájmena − pronomina demonstrativa jsou: is, ea, id; hic, haec, hoc; ille, illa, illud; idem, eadem, idem.  Skloňování se podobá skloňování adjektiv I. a II. deklinace.  Doplňte do vět správné tvary zájmen (nahrazujte zájmena, přeložte).

14  ___________________________ domus pulchra est.  ___________________________ agros nemo colit.  ___________________________ liberorum parentes severi erant.  ___________________________ decus saepe vedere possumus. Ea, haec, illa Eos, hhos, illos Eorum, horum, illorum Id, hoc, illud

15  ___________________________ pueri industria maxima est.  ___________________________ temporibus homines feliciter vivebant.  ___________________________ verbis me laudabat.  ___________________________ homini semper credabam. Eius, huius, illius Eis, his, illi Eis, his, illis Ei, huic, illi

16  Tento dům je krásný.  Ta pole nikdo neobdělává.  Rodiče těch dětí jsou přísní.  Tu ozdobu můžeme vidět často.  Píle toho chlapce je největší.  V těch časech žili lidé šťastně.  Těmi slovy mě chválil.  Tomu člověku jsem vždy věřil.

17  Zájmena vztažná – pronomina relativa se skloňují stejně jako zájmena tázací – pronomina interogativa.  Přeložte věty s těmito zájmeny do latiny.

18  Kdo k nám přijde? _____________________________  Koho jsi viděl? _____________________________  Čí je tato kniha? _____________________________  Co budeš vyprávět? _____________________________  Co je nového? _____________________________  Kým byla báseň napsána? _____________________________ Quis ad nos veniet? Quem videbas? Cuius est hic liber? Quid narrabis? Quid est novi? A quo carmen scribebatur?

19  Komu píšeš dopis? _____________________________  Jaké knihy čtete? _____________________________  Kterého žáka učitel chválil? _____________________________  Které jazyky se ve škole učíš? _____________________________  Čtu báseň, kterou jsi napsal. _____________________________  Odpovídá žák, který je tázán. _____________________________ Cui epistulam scribis? Quem discipulum magister laudabat? Quos libros legitis? Quas linguas in schola discis? Lego carmen, quod scribebas. Respondet discipulus, qui interrogatur.

20  Skloňujte záporná zájmena – pronomina negativa.  Etc.

21 1. BLAŽEK, František. Latinská cvičebnice. 1. vyd. Plzeň: VESET, ISBN neuvedeno. 2. PIHLÍK, Petr. Latinská gramatika. 1. vyd. Plzeň: Veset, 1992, 113 s. ISBN neuvedeno. 3. Galerie MS Office


Stáhnout ppt "Autor: Romana Nováková Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 Říjen 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google