Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor: Romana Nováková Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 Říjen 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor: Romana Nováková Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 Říjen 2013."— Transkript prezentace:

1 Autor: Romana Nováková Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 Říjen 2013

2 Zájmena podle významu:  osobní a zájmeno zvratné  přivlastňovací  ukazovací  tázací  vztažná  neurčitá  záporná  zájmenná adjektiva

3  Pronomina personalia jsou zájmena osobní.  Skloňujte zájmena: ego, tu, nos, vos a zájmeno zvratné.  Doplňte tabulku.

4 egotunosvos zvratné zájmeno nom. gen. dat. ak. vok. abl.

5 egotunosvos zvratné zájmeno nom. ego tu nos vos ------ gen. meitui nostri nostrum vestri vestrum sui dat. mihitibinobisvobissibi ak. metenosvosse vok. abl. me mecum te tecum nobis nobiscum vobis vobiscum se secum

6  „Časujte“ ve všech osobách vždy s českým překladem následující věty.

7 singulárplurál  Duco mecum.  Ducis tecum.  Ducit secum.  Ducimus nobiscum.  Ducitis vobiscum.  Ducunt secum.

8 singulár plurál  Noceo mihi.  Noces tibi.  Nocet sibi.  Nocemus nobis.  Nocetis vobis.  Nocent sibi.

9 singulár plurál  Delecto me.  Delectas te.  Delectat se.  Delectamus nos.  Delectatis vos.  Delectant se.

10  Pronomina possessiva – zájmena přivlastňovací se skloňují podle adjektiv I. a II. deklinace.  Určete pád a číslo.  Spojení přeložte.

11  amicum meum ◦ 4. sg.  puella tua ◦ 1., 5. sg.  patriam nostram ◦ 4. sg.  magistrorum vestrorum ◦ 2. pl.  discipulis nostris ◦ 3., 6. pl.

12  amore meo ◦ 6. sg.  consilii sui ◦ 2. sg.  deos suos ◦ 4. pl.  pro patria tua ◦ 6. sg.  in oppidum nostrum ◦ 4. sg.  ex terra vestra ◦ 6. sg.

13  Nejčastější ukazovací zájmena − pronomina demonstrativa jsou: is, ea, id; hic, haec, hoc; ille, illa, illud; idem, eadem, idem.  Skloňování se podobá skloňování adjektiv I. a II. deklinace.  Doplňte do vět správné tvary zájmen (nahrazujte zájmena, přeložte).

14  ___________________________ domus pulchra est.  ___________________________ agros nemo colit.  ___________________________ liberorum parentes severi erant.  ___________________________ decus saepe vedere possumus. Ea, haec, illa Eos, hhos, illos Eorum, horum, illorum Id, hoc, illud

15  ___________________________ pueri industria maxima est.  ___________________________ temporibus homines feliciter vivebant.  ___________________________ verbis me laudabat.  ___________________________ homini semper credabam. Eius, huius, illius Eis, his, illi Eis, his, illis Ei, huic, illi

16  Tento dům je krásný.  Ta pole nikdo neobdělává.  Rodiče těch dětí jsou přísní.  Tu ozdobu můžeme vidět často.  Píle toho chlapce je největší.  V těch časech žili lidé šťastně.  Těmi slovy mě chválil.  Tomu člověku jsem vždy věřil.

17  Zájmena vztažná – pronomina relativa se skloňují stejně jako zájmena tázací – pronomina interogativa.  Přeložte věty s těmito zájmeny do latiny.

18  Kdo k nám přijde? _____________________________  Koho jsi viděl? _____________________________  Čí je tato kniha? _____________________________  Co budeš vyprávět? _____________________________  Co je nového? _____________________________  Kým byla báseň napsána? _____________________________ Quis ad nos veniet? Quem videbas? Cuius est hic liber? Quid narrabis? Quid est novi? A quo carmen scribebatur?

19  Komu píšeš dopis? _____________________________  Jaké knihy čtete? _____________________________  Kterého žáka učitel chválil? _____________________________  Které jazyky se ve škole učíš? _____________________________  Čtu báseň, kterou jsi napsal. _____________________________  Odpovídá žák, který je tázán. _____________________________ Cui epistulam scribis? Quem discipulum magister laudabat? Quos libros legitis? Quas linguas in schola discis? Lego carmen, quod scribebas. Respondet discipulus, qui interrogatur.

20  Skloňujte záporná zájmena – pronomina negativa.  Etc.

21 1. BLAŽEK, František. Latinská cvičebnice. 1. vyd. Plzeň: VESET, 1992. ISBN neuvedeno. 2. PIHLÍK, Petr. Latinská gramatika. 1. vyd. Plzeň: Veset, 1992, 113 s. ISBN neuvedeno. 3. Galerie MS Office


Stáhnout ppt "Autor: Romana Nováková Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 Říjen 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google