Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Německý jazyk Ročník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Německý jazyk Ročník."— Transkript prezentace:

1 Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Německý jazyk Ročník : 8. Téma : Zájmena – druhy (zvratná, ukazovací) Autor : Mgr. Zuzana Dosedlová, DiS

2 Zájmena - druhy

3 Zájmena Co je to zájmeno? die Pronomen zájmena nahrazují nebo doprovázejí podstatná jména v německém jazyce Např. Nahrazení: Andrea liest ein Buch. Sie liest ein Buch. Doprovázení: Martin wäscht sich. Die Post liegt in dieser Richtung. Welche Farbe hat die Blume?

4 Zájmena podle významu a použití se rozdělují zájmena v němčině do následujících skupin: 1. Osobní 2. Zvratná 3. Přivlastňovací 4. Ukazovací 5. Tázací 6. Neurčitá a záporná

5 Zájmena Zvratná zájmena zvratná zájmena tvoří ve větě podmět, který se vztahuje na stejnou osobu nebo věc jako předmět (subjekt) věty zvratná zájmena se vyskytují pouze ve 3. osobě a infinitivu (jinde se nahrazuje osobními zájmeny 4. pád - (v češtině většinou se) těšit se ichfreue michwirfreuen uns dufreust dichihrfreut euch er, sie, esfreut sichsiefreuen sich

6 Zájmena 3. pád - (v češtině většinou si) koupit si ichkaufe mirwirkaufen uns dukaufst dirihrkauft euch er, sie, eskauft sichsiekaufen sich

7 Zájmena Pomocí otázky lze zjistit příslušný pád: 3. pád – Komu, co?4. pád – Koho, co? Např.: Ich wasche mir die Füße. – Myji si nohy. Wem wasche ich die Füße? Komu, čemu myji nohy? – sobě jedná se tedy o 3. pád správné zvratné zájmeno je tedy mir - v češtině se používá většinou si Ich freue mich auf Weihnachten? – Těším se na Vánoce. Auf wen freue ich mich? Na koho, co se těším? – Na Vánoce jedná se tedy o 4. pád správné zvratné zájmeno je tedy mich - v češtině se používá většinou se

8 Zájmena Ukazovací zájmena se používají na zdůraznění již známé, nebo obzvláště důležité osoby či věci při výslovnosti se ukazovací zájmena silně zdůrazňují Např. Wenn ich den erwische! – Jen když ho dostanu! An dieser Stelle lag meine goldene Uhr! – Na tomto místě ležely mé zlaté hodinky

9 Zájmena Zájmena ukazovací Mužský rodŽenský rodStřední rodMnožné číslo 1. pádderdiedasdie 2. páddessenderendessenderen/derer 3. páddemderendemdenen 4. páddendiedasdie Skloňování ukazovacích zájmen: der - die – das der - ten; die - ta; das - to

10 Zájmena Skloňování ukazovacích zájmen: dieser - diese – dieses dieser - tento; diese - tato; dieses - toto; –skloňují se jako člen určitý Zájmena ukazovací Mužský rodŽenský rodStřední rodMnožné číslo 1. páddieserdiesediesesdiese 2. páddiesesdieserdiesesdieser 3. páddiesemdieserdiesemdiesen 4. páddiesendiesediesesdiese

11 Seznam použitých zdrojů http://www.nemecky.net [online]. [cit. 2011-05-04]. Zájmena. Dostupné z WWW:. http://www.nemecky.net [online]. [cit. 2011-05-04]. Zájmena vztažná. Dostupné z WWW:. http://petra99.blog.cz [online]. [cit. 2011-05-04]. Obrázek. Dostupné z WWW:. KOLEČKOVÁ O. a kol., Sprechen Sie Deutch (1. díl), Polyglot : Praha. 1996, s. 239, ISBN 80-901988-3-X.


Stáhnout ppt "Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Německý jazyk Ročník."

Podobné prezentace


Reklamy Google