Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor: Romana Nováková Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 Září 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor: Romana Nováková Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 Září 2013."— Transkript prezentace:

1 Autor: Romana Nováková Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 Září 2013

2  Doby, kdy bylo běžné prokládat český text dlouhými latinskými citáty a vsuvkami jsou sice už dávno pryč, ale latina z našeho jazyka přece jen úplně nevymizela.  Dodnes se v češtině objevuje řada krátkých latinských obratů, které přes svou zjevnou cizost téměř zdomácněly.

3  Znáte spolehlivě význam následujících třinácti obratů, které v současnosti patří k nejběžnějším?  Označte správné odpovědi.  Pro ověření správnosti použijte slovník.

4 a)na úvěr, bez zaplacení b)v dobré víře, v dobrém úmyslu c)dobrovolně, z vlastní vůle, bez donucení d)nezištně, dobročinně

5 a)bez prodlení, okamžitě b)za žádných okolností, nikdy c)za prvé, v první řadě d)jen pro tento případ, k tomu účelu

6 a)nynější, existující stav b)postavení osoby, její práva a povinnosti c)obnovení původního stavu, rehabilitace d)stav po nemoci, rekonvalescence

7 a)podle práva, právně b)vzhledem k okolnostem, pod tlakem okolností c)spravedlivě, nestranně d)nezákonně, protizákonně

8 a)chráněný listovním tajemstvím b)na cestě mezi odesílatelem a adresátem, „v poště“ c)bez přípravy, unáhleně, ukvapeně d)po skončení, dodatečně

9 a)výjimečná osobnost, zpravidla umělecká b)osoba zadržovaná policií jiného státu c)nevítaná, nežádoucí osoba d)osoba s mimořádně vysokým postavením

10 a)zdlouhavě, rozvláčně b)podle spisů, doslovně, věrně c)rychle, bez odkladu d)ke spisům

11 a)při soudním řízení b)ve zkumavce, v laboratorních podmínkách c)bez znalosti věci, neinformovaně d)v předběžné, pracovní podobě

12 a)pro případ nouze b)se zřetelem k minulosti c)(pouze) pro potřeby soudu d)pro budoucnost

13 a)přímo, přímočaře b)předem c)na posledním místě d)přede všemi ostatními, přednostně

14 a)(pouze) pro úřední potřebu b)z úřední moci, povinnosti c)osvobozený od soudních poplatků d)podle předpisu, předepsaného postupu

15 a)ve skutečnosti, skutečně b)bez přihlédnutí k faktům, bez znalosti situace c)ode dne podání (žádosti, stížnosti apod.) d)podle skutečnosti, pravdivě

16 a)před stanoveným termínem, předčasně b)po stanovené lhůtě splatnosti, opožděně c)do nekonečna d)bez (zbytečných) průtahů, operativně

17 Znáte jiné obraty?

18 1. PETRÁČKOVÁ, Věra a Jiří KRAUS. Akademický slovník cizích slov: [A-Ž]. Vyd. 1. Praha: Academia, 1998, 834 s. ISBN 80-200-0607-9. 2. Slavná slova: latinská rčení: litera scripta manet. Praha: Univers, 1993, 135 s. ISBN 80-901-5250-3. 3. Galerie MS Office


Stáhnout ppt "Autor: Romana Nováková Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 Září 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google