Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Historie počítačových sítí a jejich postupný vývoj.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Historie počítačových sítí a jejich postupný vývoj."— Transkript prezentace:

1 Historie počítačových sítí a jejich postupný vývoj

2 Za posledních 30 let dochází ve světě k informační explozi, která se projevuje obrovským nárůstem objemu a zároveň komplexnosti informací. Každé odvětví lidské činnosti vyžaduje pro dosažení kvality a efektivnosti aktuální a relevantní informace. Donedávna standardní doba papírová je nenávratně pryč a namísto ní se úspěšně prosazuje používání jiných alternativních médií, vhodných pro použití výpočetní techniky, jež je jediná schopná pomoci člověku zdolávat informační nápor. Velmi rychle bylo překonáno období spojené s izolovanými počítači pro uchování a zpracování dat. Pro, kvalitní práci bylo nutno získávat údaje z okolí, analyzovat je, zpracovávat podle zadaných algoritmů (tj. vložit do údajů zkušenosti, znalosti se subjektivním rysem) a dále je distribuovat. Z toho vyplynuly požadavky na úzký kontakt mezi jednotlivými počítači a jejich okolím. Začala se prosazovat úsporná filozofie založená na úvaze, že informace stačí vložit do systému jen jednou a otázka jejich dalšího využívání spočívá pouze v jejich přenosu a vhodné technologii zpracování. Základním předpokladem je však pokrok v oblasti výpočetní techniky a vyřešení vzájemné komunikace.

3 Rámcový vývoj komunikace mezi počítači

4 Vývoj probíhal postupně v několika etapách. Na počátku, když síť neexistovala, se údaje přenášely mezi počítači na příslušných médiích (štítky, děrné pásky, diskety, disky apod.) Takovéto systémy jsou označovány jako nespřažené (off-line). V oblasti počítačů a telekomunikací je termín off-line definován jako stav zařízení, vybavení nebo tzv. funkční jednotky, kdy toto zařízení nebo jednotka je ve stavu off-line (např. je bez přívodu energie či je tento odpojen, anebo je v úsporném režimu či zcela vypnuto).

5 Vývoj probíhal postupně v několika etapách. Uživatelé však volali po komunikaci v reálném čase prostřednictvím tzv. spřažených (on-line) systémů. Pro tyto účely se velmi rychle začaly využívat sériové a paralelní porty pro dvojbodové propojení počítačů, což představovalo podstatně rychlejší způsob přenosu dat. V oblasti počítačů a telekomunikací je termín on-line definován jako stav zařízení, vybavení nebo tzv. funkční jednotky, kdy musí být splněna jedna z těchto podmínek: je pod přímou kontrolou (ovládáním) jiného zařízení nebo systému, s kterým je asociována je dostupná pro bezprostřední použití na žádost systému bez lidské intervence (tj. je schopno případné příkazy vykonat samo, aniž by musel zasahovat člověk) je připojeno k systému a je operativní je funkční a připravena k službě

6 Vývoj probíhal postupně v několika etapách. Zařízení, která mohou být on-line nebo off-line, nemusí být nutně spjata s internetem může jít o jakékoli zařízení, které lze ovládat pomocí jiného zařízení bez lidské intervence Patří sem : poplašná zařízení, vytápění, klimatizace…, která lze vzdáleně (de)aktivovat či jinak ovládat; profesionální studiové fotografické blesky, které lze nastavit tak, že se spustí na signál z fotoaparátu; některá záznamová média, schopná nahrávat v režimu „slave – master“; nebo třeba kamera, napojená do CCTV okruhu.

7 Vývoj probíhal postupně v několika etapách. Později byly budovány terminálové sítě, jež umožňovaly práci více uživatelů na jednom obvykle sálovém počítači (mainframe) - terminál představuje hvězdicové uspořádání s centrálním uzlem. Terminál je v informatice označení pro jednoduché elektronické nebo elektro- mechanické zařízení sloužící pro komunikaci s počítačem. Terminál vytváří vzdálené uživatelské rozhraní (anglicky Human-Machine Interface, HMI), pomocí kterého uživatel počítač ovládá, spouští programy, pořizuje vstupy pro programy (typicky pomocí klávesnice) a počítač na něm zobrazuje výstupy (typicky na monitoru). Původní terminály byly znakové a sloužily operátorům pro připojení k sálovým počítačům pomocí sériového kabelu čí modemu a telefonní linky, později i počítačové sítě. Později vznikly grafické terminály, které umožňovaly využívat grafické uživatelské rozhraní, které jsou dnes označovány jako tenký klient. Neinteligentní terminály byly postupně nahrazovány emulovanými inteligentními terminály na bázi PC nebo WS. Nevýhodou této koncepce však byla úplná závislost terminálů na ústředním počítači.


Stáhnout ppt "Historie počítačových sítí a jejich postupný vývoj."

Podobné prezentace


Reklamy Google