Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Otevřená ekonomika a Model IS-LM-BP (Mundell-Flemingův model) 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Otevřená ekonomika a Model IS-LM-BP (Mundell-Flemingův model) 1."— Transkript prezentace:

1 Otevřená ekonomika a Model IS-LM-BP (Mundell-Flemingův model) 1

2 Platební bilance (BP - balance of payment) Definice: 1. BP zachycuje rovnováhu ekonomiky vůči vnějšímu světu. 2. BP zachycuje ekonomické transakce se zahraničím za určité časové období. 3. BP je peněžní vyjádření ekonomických transakcí mezi určitou zemí a jejími zahraničními partnery za určité období (běžně za účetní rok). PLATEBNÍ BILANCE (jako celek) JE VŽDY VYROVNANÁ – k nerovnováze dochází uvnitř jejích složek PLATEBNÍ BILANCE (jako celek) JE VŽDY VYROVNANÁ – k nerovnováze dochází uvnitř jejích složek

3 Platební bilance - složky 1. běžný účet (BÚ) - sleduje následující bilance: obchodní bilance – export(+) a import(-) zboží a služeb,obchodní bilance – export(+) a import(-) zboží a služeb, bilance výnosů – výnosy z majetkových účastí domácích subjektů v zahraničí(+) a zahraničních subjektů u nás(-),bilance výnosů – výnosy z majetkových účastí domácích subjektů v zahraničí(+) a zahraničních subjektů u nás(-), bilance běžných převodů (čistě finanční mezinárodní převody, např. peníze z rozpočtů EU)bilance běžných převodů (čistě finanční mezinárodní převody, např. peníze z rozpočtů EU) 2. kapitálový účet - jde zde o pohyb kapitálu. Jedná se o půjčky, které soukromé osoby nebo vlády poskytují soukromým osobám nebo vládám v zahraničí, nebo je od nich sami získávají.Jedná se o půjčky, které soukromé osoby nebo vlády poskytují soukromým osobám nebo vládám v zahraničí, nebo je od nich sami získávají. 3. finanční účet (FÚ) - zachycuje dovoz a vývoz kapitálu. Dovozem zahraničního kapitálu (+) rozumíme, když zahraniční osoby nakupují česká aktiva (CP, nemovitosti) a nebo když poskytují půjčky českým osobám a nebo ukládají peníze v českých bankách.Vývozem kapitálu do zahraničí (-) rozumíme, když české osoby nakupují v zahraničí aktiva nebo když poskytují půjčky osobám se sídlem v zahraničí, a nebo když ukládají peníze v zahraničních bankách Spadají sem zejména: Přímé zahraniční investice (zakládání a nákup firem) – Z ČR(-) do ČR(+)Přímé zahraniční investice (zakládání a nákup firem) – Z ČR(-) do ČR(+) Portfoliové zahraniční investice (investice do akcií, dluhopisů a vklady na účty peněžních ústavů) – Z ČR(-) do ČR(+)Portfoliové zahraniční investice (investice do akcií, dluhopisů a vklady na účty peněžních ústavů) – Z ČR(-) do ČR(+) 4. rezervy (devizové) 5. chyby a opomenutí

4 Vztah platební bilance a změny devizových rezerv V praxi jsou salda FÚ a BÚ zpravidla opačná, tj. je- li deficit BÚ, pak země vykazuje přebytek FÚ, ale: salda FÚ a BÚ se nemusí vzájemně přesně krýt, pak zde hraje roli změna devizových rezerv a změna měnového kurzu salda FÚ a BÚ se nemusí vzájemně přesně krýt, pak zde hraje roli změna devizových rezerv a změna měnového kurzu např. BÚ = -200, FÚ = +150, pak ΔDR = 50 (úbytek se sleduje s kladným znaménkem) a PB=0 např. BÚ = -200, FÚ = +150, pak ΔDR = 50 (úbytek se sleduje s kladným znaménkem) a PB=0 nebo: BÚ = -200, FÚ = +250, pak ΔDR = -50 (přírůstek DR sledujeme se záporným znaménkem) a PB = 0 nebo: BÚ = -200, FÚ = +250, pak ΔDR = -50 (přírůstek DR sledujeme se záporným znaménkem) a PB = 0

5 Vztah platební bilance a měnového kurzu obdobně máme-li deficit BÚ a přebytek FÚ je absolutně menší než tento deficit BÚ, pak domácí měna oslabí a PB se vyrovná obdobně máme-li deficit BÚ a přebytek FÚ je absolutně menší než tento deficit BÚ, pak domácí měna oslabí a PB se vyrovná směřuje-li PB ČR k deficitu, znamená to, že ze země odtéká více peněz než do ní přitéká → subjekty poptávají relativně více zahraniční měny než koruny – to vede k oslabení koruny směřuje-li PB ČR k deficitu, znamená to, že ze země odtéká více peněz než do ní přitéká → subjekty poptávají relativně více zahraniční měny než koruny – to vede k oslabení koruny směřuje-li PB ČR k přebytku, znamená to, že do země přitéká více peněz než z ní odtéká → subjekty poptávají relativně více koruny než zahraniční měny – to vede k posílení koruny směřuje-li PB ČR k přebytku, znamená to, že do země přitéká více peněz než z ní odtéká → subjekty poptávají relativně více koruny než zahraniční měny – to vede k posílení koruny

6 Křivka platební bilance - předpoklady Předpokládáme, že je PB složena pouze z BÚ a FÚ – ostatní jsou rovny nule Předpokládáme, že je PB složena pouze z BÚ a FÚ – ostatní jsou rovny nule Běžný účet  NX:Běžný účet  NX: export je autonomní (nezávisí na velikosti produktu), závisí na preferencích spotřebitele; export je autonomní (nezávisí na velikosti produktu), závisí na preferencích spotřebitele; import – část je indukovaná (závislá na produktu) import – část je indukovaná (závislá na produktu) Finanční účet:Finanční účet: hlavním faktorem, který jej ovlivňuje je úroková míra, tj. výnos finančních aktiv hlavním faktorem, který jej ovlivňuje je úroková míra, tj. výnos finančních aktiv investoři se rozhodují na základě výnosu (pokud jsou stejné podmínky) investoři se rozhodují na základě výnosu (pokud jsou stejné podmínky) Nezapomeňme, že pokud je na běžném účtu přebytek a pokud má být platební bilance za této situace vyrovnaná, musí být finanční účet deficitní (a naopak) Nezapomeňme, že pokud je na běžném účtu přebytek a pokud má být platební bilance za této situace vyrovnaná, musí být finanční účet deficitní (a naopak)

7 Čistý export Funkce čistého exportu vypadá nyní takto: NX = X 0 – m.Y + v.R Funkce čistého exportu vypadá nyní takto: NX = X 0 – m.Y + v.R tj. export mínus import (import M je indukovanou veličinou – takže ho rozepíšeme jako mezní sklon k dovozu m krát agregátní důchod Y) plus reálný devizový kurz R vyjadřující kupní sílu dotyčné měny v mezinárodním porovnání krát v, koeficient citlivosti zahraničního obchodu na změny reálného devizového kurzutj. export mínus import (import M je indukovanou veličinou – takže ho rozepíšeme jako mezní sklon k dovozu m krát agregátní důchod Y) plus reálný devizový kurz R vyjadřující kupní sílu dotyčné měny v mezinárodním porovnání krát v, koeficient citlivosti zahraničního obchodu na změny reálného devizového kurzu mezní sklon k dovozu m = kolik haléřů z každé koruny důchodu připadá na dovozmezní sklon k dovozu m = kolik haléřů z každé koruny důchodu připadá na dovoz

8 Čistý export Export je autonomní veličinou, protože to, kolik my chceme vyvézt je primárně závislé na poptávce po našem zboží a tak ve vztahu k našemu výstupu je to autonomní veličina Export je autonomní veličinou, protože to, kolik my chceme vyvézt je primárně závislé na poptávce po našem zboží a tak ve vztahu k našemu výstupu je to autonomní veličina U dovozu jde o zápornou indukovanou veličinu, tzn. že čím větší bude domácí důchod, tím nižší bude čistý export – více se bude totiž dovážet a při jinak nezměněných okolnostech se snižuje náš čistý export U dovozu jde o zápornou indukovanou veličinu, tzn. že čím větší bude domácí důchod, tím nižší bude čistý export – více se bude totiž dovážet a při jinak nezměněných okolnostech se snižuje náš čistý export Kladná závislost u reálného kurzu znamená, že čím bude vyšší reálný kurz R, tím vyšší bude čistý export (zvýšení R znamená reálné znehodnocení domácí měny – z toho vyplývá, že jsou levnější vývozy ze země a dražší dovozy do země) Kladná závislost u reálného kurzu znamená, že čím bude vyšší reálný kurz R, tím vyšší bude čistý export (zvýšení R znamená reálné znehodnocení domácí měny – z toho vyplývá, že jsou levnější vývozy ze země a dražší dovozy do země)

9 Kapitálová mobilita Další důležitý rys modelu je mobilita kapitálu Dokonalá kapitálová mobilita: Dokonalá kapitálová mobilita: investoři mohou nakupovat nebo prodávat finanční aktiva bez jakýchkoliv omezení s nízkým nákladyinvestoři mohou nakupovat nebo prodávat finanční aktiva bez jakýchkoliv omezení s nízkým náklady Předpoklady:Předpoklady: neexistuje politické riziko neexistuje politické riziko měly by mít podobné daňové zatížení měly by mít podobné daňové zatížení stabilní měnový kurs stabilní měnový kurs domácí úroková míra se rovná zahraniční domácí úroková míra se rovná zahraniční Dokonalá kapitálová imobilita: Dokonalá kapitálová imobilita: kapitál se nemůže vůbec mezi zeměmi pohybovatkapitál se nemůže vůbec mezi zeměmi pohybovat

10 Odvození křivky BP BÚ FÚ 45° i Y BÚ (NX) Y + - + + - - Y1Y1 Y1Y1 Y2Y2 Y2Y2 i2i2 i1i1 i2i2 i1i1 BP FÚ i + - Odvození křivky BP začneme na levém horním grafu, kde je zobrazena funkce běžného účtu platební bilance (BÚ). Jak už jsme uvedli, s růstem domácího důchodu dochází ke zhoršení salda běžného účtu platební bilance. Při nižších úrovních důchodu je běžný účet v přebytku, při rostoucím důchodu se postupně dostává do deficitu. Na pravém horním grafu vidíme osu 45°. Osa představuje vyrovnanou platební bilanci, kdy deficit běžného účtu je pokryt přebytkem na finančním účtu platební bilance nebo přebytek běžného účtu je kompenzován deficitem na finančním účtu. Pokud je důchod na úrovni Y1, na běžném účtu je přebytek. Pokud má být platební bilance za této situace vyrovnaná, musí být finanční účet deficitní. Úrovni produktu Y 1 odpovídá rovnovážná úroveň úrokové míry i 1 (hodnotami Y 1 a i 1 je zajištěna rovnováha platební bilance). Těmito hodnotami je tedy definován první bod křivky BP. Dolní pravý graf zachycuje finanční účet platební bilance (FÚ). Různým úrokovým mírám odpovídá jiná výše salda finančního účtu. Čím vyšší je domácí úroková míra, tím vyšší je saldo finančního účtu. Pokud je domácí úroková míra stejná jako úroková míra zahraniční (i D =i F ), finanční účet je vyrovnaný. Pokud bude domácí úroková míra vyšší než zahraniční úroková míra, přiláká to do země zahraniční investory a dojde k přílivu kapitálu. Domácí kapitál zůstane v zemi. Finanční účet bude přebytkový. Pokud bude domácí úroková míra naopak nižší než zahraniční, dojde k odlivu kapitálu do ciziny. Finanční účet bude směřovat k deficitu. Zvýšením produktu na Y 2 dojde k deficitu BÚ, který musí být vyrovnán přebytkem FÚ. K tomu ale dojde jen pokud se zvýší úroková míra na i 2. Hodnoty Y 2 a i 2 poté definují druhý bod křivky BP. V tomto bodě je v rovnováze jak BÚ tak FÚ. Pro celkovou rovnováhu však není nezbytné, aby byly oba účty současně v rovnováze, ale aby byl deficit jednoho účtu kryt přebytkem druhého a celková obchodní bilance zůstane v rovnováze. Tuto rovnováhu představují všechny body na křivce 45°. Levý horní graf zobrazuje závislost BÚ na vytvořeném produktu. Při růstu Y se projevuje vliv mezního sklonu k importu a BÚ se postupně dostává do deficitu. To vyjadřuje klesající křivka BÚ. Do tohoto grafu budeme konstruovat křivku BP. Budeme sem přenášet hodnoty z osy x v horním grafu (úroveň produktu Y) a z osy y v pravém grafu (úroková míra i)

11 Křivka BP Křivka platební bilance vyjadřuje veškeré kombinace produktu a úrokové míry, při které je platební bilance v rovnováze Křivka platební bilance vyjadřuje veškeré kombinace produktu a úrokové míry, při které je platební bilance v rovnováze Sklon BP: Sklon BP: je dán stupněm kapitálové mobility, čím větší je KM, tím plošší je křivka BPje dán stupněm kapitálové mobility, čím větší je KM, tím plošší je křivka BP pokud je dokonalá KM – pak je BP horizontální, domácí úroková míra bude stále na úrovní světové mírypokud je dokonalá KM – pak je BP horizontální, domácí úroková míra bude stále na úrovní světové míry pokud je dokonalá kapitálová imobilita – je BP vertikální, úroková míra by vůbec neovlivnila pohyby kapitálupokud je dokonalá kapitálová imobilita – je BP vertikální, úroková míra by vůbec neovlivnila pohyby kapitálu Body mimo křivku BP: Body mimo křivku BP: Body nalevo: relativně vysoká úroková míra, FÚ je v přebytku, ale relativně nízký produkt, proto BÚ nebude v takovém deficitu aby vyrovnal přebytek FÚ  nalevo od křivky BP je přebytek BPBody nalevo: relativně vysoká úroková míra, FÚ je v přebytku, ale relativně nízký produkt, proto BÚ nebude v takovém deficitu aby vyrovnal přebytek FÚ  nalevo od křivky BP je přebytek BP Body napravo: v těchto bodech je deficit BPBody napravo: v těchto bodech je deficit BP

12 Mundell-Flemingův model (IS-LM-BP model) analyzuje účinky fiskální a monetární politiky v otevřené ekonomice analyzuje účinky fiskální a monetární politiky v otevřené ekonomice vychází z modelu IS-LM  má stejné předpoklady vychází z modelu IS-LM  má stejné předpoklady Předpoklady: Předpoklady: fixní cenová hladinafixní cenová hladina ekonomika je pod potenciálním produktem (nevyužité výrobní zdroje)ekonomika je pod potenciálním produktem (nevyužité výrobní zdroje) IS-LM je doplněn o BPIS-LM je doplněn o BP platí pro malé otevřené ekonomiky  země sama o sobě neovlivní výši (světové) produkce a zároveň neovlivní světovou úrokovou míru  domácí úroková míra by se za jinak stejných podmínek rovnala světové  model, který předpokládá dokonalou kapitálovou mobilituplatí pro malé otevřené ekonomiky  země sama o sobě neovlivní výši (světové) produkce a zároveň neovlivní světovou úrokovou míru  domácí úroková míra by se za jinak stejných podmínek rovnala světové  model, který předpokládá dokonalou kapitálovou mobilitu

13 Fiskální politika v systému fixního měnového kurzu, DKM Fiskální expanze – IS doprava Fiskální expanze – IS doprava Přes trh peněz vzroste domácí úroková míra  příliv kapitálu  příchod €, zvýšená poptávka po domácí měně, tlak na zhodnocení domácí měny  Přes trh peněz vzroste domácí úroková míra  příliv kapitálu  příchod €, zvýšená poptávka po domácí měně, tlak na zhodnocení domácí měny  CB se snaží držet kurs  zásah  skoupí přebytečnou zahraniční měnu a pouští do oběhu domácí měnu  posun křivky LM doprava tak dlouho, dokud se úrokové míry nevyrovnají CB se snaží držet kurs  zásah  skoupí přebytečnou zahraniční měnu a pouští do oběhu domácí měnu  posun křivky LM doprava tak dlouho, dokud se úrokové míry nevyrovnají  produkt se zvýšil, FP je v této situaci účinná  produkt se zvýšil, FP je v této situaci účinná i D = i F i D > i F i Y BP LM IS Y0Y0 Y1Y1 IS’ LM’ iDiD

14 Fiskální politika v systému flexibilního měnového kurzu, DKM Fiskální expanze, křivka IS se posune nahoru Fiskální expanze, křivka IS se posune nahoru Domácí úroková míra je vyšší než světová  příliv kapitálu Domácí úroková míra je vyšší než světová  příliv kapitálu (teď nastává rozdíl) CB neudržuje fixní měnový kurz  příliv kapitálu povede k zhodnocení domácí měny  čistý export se snižuje (ten je obsažen v křivce IS – snižuje se produkt)  posun IS zpět do původní úrovně (teď nastává rozdíl) CB neudržuje fixní měnový kurz  příliv kapitálu povede k zhodnocení domácí měny  čistý export se snižuje (ten je obsažen v křivce IS – snižuje se produkt)  posun IS zpět do původní úrovně Nastal tzv. mezinárodní vytěsňovací efekt – za této situace by FP byla zcela neúčinná (v tom směru, že nám neovlivní produkt) Nastal tzv. mezinárodní vytěsňovací efekt – za této situace by FP byla zcela neúčinná (v tom směru, že nám neovlivní produkt) i D = i F i D > i F i Y BP LM IS Y0Y0 = Y 1 IS’ iDiD

15 Monetární politika v systému fixního měnového kurzu, DKM Monetární expanze (CB zvyšuje množství peněz v oběhu) – posun křivky LM doprava Monetární expanze (CB zvyšuje množství peněz v oběhu) – posun křivky LM doprava Domácí úr. míra pod světovou, investoři odcházejí, všichni se zbavují domácí měny  znehodnocení  CB udržuje fixní měnový kurs – zasáhne – začne skupovat přebytečné koruny a ze svých rezerv pouští zahr. měnu  snižuje peněžní zásobu  LM se vrací Domácí úr. míra pod světovou, investoři odcházejí, všichni se zbavují domácí měny  znehodnocení  CB udržuje fixní měnový kurs – zasáhne – začne skupovat přebytečné koruny a ze svých rezerv pouští zahr. měnu  snižuje peněžní zásobu  LM se vrací  v tomto případě je monetární politika zcela neúčinná a navíc CB ztrácí kontrolu na peněžní zásobou  v tomto případě je monetární politika zcela neúčinná a navíc CB ztrácí kontrolu na peněžní zásobou i D = i F i D < i F i Y BP LM IS Y0Y0 = Y 1 LM’ iDiD

16 Monetární politika v systému flexibilního měnového kurzu, DKM Dojde k monetární expanzi, křivka LM se posouvá dolů Dojde k monetární expanzi, křivka LM se posouvá dolů Domácí úroková míra je nižší než světová, odliv kapitálu z domácí ekonomiky  CB nijak nezasáhne, dochází k znehodnocení kurzu domácí měny  ovlivnění čistého exportu (import klesá, export se zvyšuje) – zlepšení NX  křivka IS doprava, až se vrátí na úrokovou světovou míru, produkt vzroste na Y 1 Domácí úroková míra je nižší než světová, odliv kapitálu z domácí ekonomiky  CB nijak nezasáhne, dochází k znehodnocení kurzu domácí měny  ovlivnění čistého exportu (import klesá, export se zvyšuje) – zlepšení NX  křivka IS doprava, až se vrátí na úrokovou světovou míru, produkt vzroste na Y 1  v tomto případě je monetární politika účinná (  CB může kontrolovat peněžní zásobu)  v tomto případě je monetární politika účinná (  CB může kontrolovat peněžní zásobu) i D = i F i D < i F i Y BP LM IS Y0Y0 Y1Y1 IS’ LM’ iDiD

17 Shrnutí - model IS-LM-BP makroekonomický model (J. M. Fleming, R. A. Mundell), který popisuje současnou rovnováhu trhu zboží, trhu peněz (vnitřní rovnováha) a vnější rovnováhu (platební bilance) pomocí křivek IS, LM a BP. Současná rovnováha je v průsečíku těchto tří křivek. makroekonomický model (J. M. Fleming, R. A. Mundell), který popisuje současnou rovnováhu trhu zboží, trhu peněz (vnitřní rovnováha) a vnější rovnováhu (platební bilance) pomocí křivek IS, LM a BP. Současná rovnováha je v průsečíku těchto tří křivek. Vycházíme ze dvou základních křivek modelu IS - LM: V případě otevřené ekonomiky je model IS - LM navíc doplněn o křivku BP, která vyjadřuje rovnováhu platební bilance (BP = Balance of payment). Vycházíme ze dvou základních křivek modelu IS - LM: V případě otevřené ekonomiky je model IS - LM navíc doplněn o křivku BP, která vyjadřuje rovnováhu platební bilance (BP = Balance of payment).

18 Shrnutí - model IS-LM-BP I v modelu IS-LM-BP zachováváme předpoklad konstantní cenové hladiny, podobně jako v modelu IS-LM. Vyrovnání obou trhů v modelu IS-LM-BP není možné pomocí pohybů úrokové míry jako v modelu IS- LM, protože tento pohyb je kvůli volnému pohybu kapitálu, který úrokovou míru udržuje na úrovni odpovídající úrokové paritě, omezen. I v modelu IS-LM-BP zachováváme předpoklad konstantní cenové hladiny, podobně jako v modelu IS-LM. Vyrovnání obou trhů v modelu IS-LM-BP není možné pomocí pohybů úrokové míry jako v modelu IS- LM, protože tento pohyb je kvůli volnému pohybu kapitálu, který úrokovou míru udržuje na úrovni odpovídající úrokové paritě, omezen. K rovnováze modelu IS-LM-BP dochází v tom okamžiku, kdy se ekonomika nachází na křivce BP, tedy když je splněna podmínka úrokové parity a platební bilance je vyrovnaná. K rovnováze modelu IS-LM-BP dochází v tom okamžiku, kdy se ekonomika nachází na křivce BP, tedy když je splněna podmínka úrokové parity a platební bilance je vyrovnaná. Pokud se ekonomika nachází mimo křivku BP (platební bilance je nevyrovnaná), dochází k procesu vyrovnání, jehož průběh závisí na systému měnového kurzu. Je tedy nutné odlišit situaci s pevným měnovým kurzem od situace s pružným měnovým kurzem. Pokud se ekonomika nachází mimo křivku BP (platební bilance je nevyrovnaná), dochází k procesu vyrovnání, jehož průběh závisí na systému měnového kurzu. Je tedy nutné odlišit situaci s pevným měnovým kurzem od situace s pružným měnovým kurzem.

19 Dodatek

20 Křivka BP její obecný tvar roste – např. když se pohybujeme po křivce z bodu 1 do bodu 2, dochází k růstu úrokové míry i, na FÚ je tendence vzniku přebytku, ale pohybujeme se po křivce vyrovnané platební bilance, proto musí být přebytek FÚ kompenzován adekvátním deficitem BÚ, toto splňuje vzestup důchodu, protože když roste důchod, klesá čistý export její obecný tvar roste – např. když se pohybujeme po křivce z bodu 1 do bodu 2, dochází k růstu úrokové míry i, na FÚ je tendence vzniku přebytku, ale pohybujeme se po křivce vyrovnané platební bilance, proto musí být přebytek FÚ kompenzován adekvátním deficitem BÚ, toto splňuje vzestup důchodu, protože když roste důchod, klesá čistý export BP obecný tvar BP horizontální kapitál dokonale mobilní i Y Y1Y1 1 2 BP vertikální dokonale imobilní kapitál i1i1 i2i2 Y2Y2 extrémní tvary BP mohou být: horizontální – nekonečně malá změna domácí úrokové míry vyvolá takové kapitálové toky, že to musí být kompenzováno nekonečně velkým přizpůsobením běžného účtuhorizontální – nekonečně malá změna domácí úrokové míry vyvolá takové kapitálové toky, že to musí být kompenzováno nekonečně velkým přizpůsobením běžného účtu případ, kdy je kapitál dokonale mezinárodně mobilní případ, kdy je kapitál dokonale mezinárodně mobilní situace, ve které se nacházejí malé otevřené ekonomiky např. v ČR situace, ve které se nacházejí malé otevřené ekonomiky např. v ČR domácí ekonomika není sama schopna ovlivňovat velikost domácí úrokové míry domácí ekonomika není sama schopna ovlivňovat velikost domácí úrokové míry tzn. že jsou malé otevřené ekonomiky cenovými příjemci mezinárodní úrokové sazby tzn. že jsou malé otevřené ekonomiky cenovými příjemci mezinárodní úrokové sazby pro vývoj platební bilance je rozhodující vývoj finančního účtu pro vývoj platební bilance je rozhodující vývoj finančního účtu vertikální – nepatrně malá změna důchodu (ovlivňující běžný účet) musí vyvolat nekonečně velké změny úrokové míry, aby se přizpůsobil kapitálový účet (aby to vykompenzoval)vertikální – nepatrně malá změna důchodu (ovlivňující běžný účet) musí vyvolat nekonečně velké změny úrokové míry, aby se přizpůsobil kapitálový účet (aby to vykompenzoval) případ, kdy je kapitál mezinárodně zcela imobilní případ, kdy je kapitál mezinárodně zcela imobilní pro vývoj platební bilance je rozhodující vývoj běžného účtu (neboli NX) pro vývoj platební bilance je rozhodující vývoj běžného účtu (neboli NX) situace, ve které se nacházejí země se zcela nesměnitelnou měnou, které uplatňují velké administrativní bariéry na import kapitálu (např. KLDR) situace, ve které se nacházejí země se zcela nesměnitelnou měnou, které uplatňují velké administrativní bariéry na import kapitálu (např. KLDR)

21 Fiskální politika v systému fixního měnového kurzu, NKM i D = i F i D1 > i F i Y BP LM IS Y0Y0 Y1Y1 IS’ LM’ iDiD i D2 > i F Fiskální expanze – IS doprava Fiskální expanze – IS doprava Přes trh peněz vzroste domácí úroková míra  příliv kapitálu  příchod €, zvýšená poptávka po domácí měně, tlak na zhodnocení domácí měny  Přes trh peněz vzroste domácí úroková míra  příliv kapitálu  příchod €, zvýšená poptávka po domácí měně, tlak na zhodnocení domácí měny  CB se snaží držet kurs  zásah  chce skoupit přebytečnou zahraniční měnu a poušt ět do oběhu domácí měnu  posun křivky LM doprava, ale díky nedokonalé kapitálové mobilitě se v zemi udrží úroková míra na vyšší úrovni než zahraniční (zahraniční subjekty by rády ukládaly v ČR, ale překážky přelévání kapitálu mnohé odradí) CB se snaží držet kurs  zásah  chce skoupit přebytečnou zahraniční měnu a poušt ět do oběhu domácí měnu  posun křivky LM doprava, ale díky nedokonalé kapitálové mobilitě se v zemi udrží úroková míra na vyšší úrovni než zahraniční (zahraniční subjekty by rády ukládaly v ČR, ale překážky přelévání kapitálu mnohé odradí)


Stáhnout ppt "Otevřená ekonomika a Model IS-LM-BP (Mundell-Flemingův model) 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google