Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lesní pedagogika motivace, cíle a praktická realizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lesní pedagogika motivace, cíle a praktická realizace."— Transkript prezentace:

1 Lesní pedagogika motivace, cíle a praktická realizace.
6. dubna 2017 Lesní pedagogika

2 Lesy tvoří významnou součást krajiny ČR
Česká republika patří k zemím s vysokou lesnatostí. Lesní pozemky pokrývají v současné době výměru cca 33,4 % z celkového území státu a lesa přibývá Les – genius loci

3 Proč právě lesní pedagogika ?
Potřeba obnovy a regenerace prostřednictvím přírody stoupá stejnou měrou jakou se všední život od přírody vzdaluje; Příroda bez lidí nemá smysl; Lesní pedagogika nezprostředkovává vědomosti, ale životní hodnoty; Prostřednictvím lesní pedagogiky získává naše poslání lesníků radost a smysl; 6. dubna 2017 Lesní pedagogika 3 3

4 Kdo je lesní pedagog ? Vzděláním a povoláním lesník
Absolvent kurzu lesní pedagogiky Odborník s otevřeným srdcem

5 Co to znamená být lesnickým odborníkem ?
Lesnická botanika, zoologie, nauka o lesním prostředí, stroje a zařízení, pěstování lesa, lesní těžba, ekonomika a účetnictví, hospodářská úprava lesa, ochrana lesa a přírodního prostředí, myslivost

6 Formy lesní pedagogiky
Je realizována výhradně lesníky Prostřednictvím vlastního prožitku v lese Trvá zpravidla 4 hodiny střídají se v ní různé činnosti pohyb i zamyšlení, kolektivní i individuální činnosti pokusy i ukázky důsledků, ilustrace práce lesníků a úkolů lesnictví dle zaměření vycházky

7 Lesní pedagogika není jen sezónní záležitost
6. dubna 2017 Lesní pedagogika 7 7

8 Cíle lesní pedagogiky I.
Zprostředkování všech funkcí lesa: Vodochranná, půdoochranná funkce; Klimatická funkce Společenská funkce; Rekreační funkce; Ekologická funkce. Hospodářská funkce; 6. dubna 2017 Lesní pedagogika

9 Význam moderního lesnictví
Ochrana lesa pro jeho pokračování Zachovávání biodiversity Těžební rezervy Podpora pozitivního vlivu na klima Multifunkčnost lesa jako důležitého faktoru ekonomiky Multifunkčnost lesa pro občany, pro krajinu

10 Cíle lesní pedagogiky II
Odpovědné chování přiměřené lesu; Úcta před tvořením; Respektování lesního prostředí, dodržování pravidel , zákonů a ochrany majetku 6. dubna 2017 Lesní pedagogika

11 Význam produkční f-ce lesa a LH
HDP 0,6 % Investice 0,3% Počet pracovníků 0,7 % jako odvětví prvovýroby LH generuje 5% pracovních míst Obdobný je podíl na HDP zejména ve spojitosti s dodavatelským a zpracovatelským průmyslem, který je umístěn navíc především na venkově

12 Cíle lesní pedagogiky III
Vzbuzování tvůrčích, kreativních sil; Rozvíjení fantazie; Rozvíjení bez výkonového tlaku. 6. dubna 2017 Lesní pedagogika

13 Cílové skupiny lesní pedagogiky
Mateřská škola Základní škola Speciální školy Střední škola Volnočasové aktivity Rodiny Dospělí Senioři NNO 6. dubna 2017 Lesní pedagogika

14 Kroužky lesní pedagogiky I
zájemcům zájemce z řad studentů 2. a 3. ročníků umožňujeme získat kvalifikaci lesního pedagoga, samostatně pracovat může ale až po ukončení lesnického vzdělání 6. dubna 2017 Lesní pedagogika

15 Kroužky lesní pedagogiky II
Stejně jako na kurzech pro dospělé probíráme teorii komunikační dovednosti, základy psychologie, pedagogiky, didaktiky a samozřejmě praktické aktivity v lese 6. dubna 2017 Lesní pedagogika

16 Kroužky lesní pedagogiky III
připravujeme se a realizujeme aktivity EVVO vnitřní – školky,školy, družiny, DD; venkovní – arboretum, školní polesí,; vyrábíme pomůcky; Účastníme se Dnů stromů a Země apod. 6. dubna 2017 Lesní pedagogika

17 Pomůcka pro CIJ Kufr plný dřeva (2007) Makroskopické znaky dřev
Klíč k určování dřev Cizojazyčně popsané sbírky přírodnin 6. dubna 2017 Lesní pedagogika 17

18 Kroužky lesní pedagogiky IV
Absolventi jsou schopni: vytvářet programy LP v místě svého působení; realizovat aktivity LP; obdrží certifikát o absolvování základního kurzu. 6. dubna 2017 Lesní pedagogika

19 Pořádáme kurzy pro začínající lesní pedagogy
Kurz trvá 40 hodin během 5 dnů. (základy psychologie, didaktika, pedagogika, plánování a organizování aktivit, praktická hospitovaná realizace programů) Zakončen je předáním certifikátu. 6. dubna 2017 Lesní pedagogika

20 Kurzy pro pokročilé lesní pedagogy
Kurz navazuje na předchozí pro začátečníky Je zaměřen na nestandartní skupiny klientů (handicapovaní , senioři , rodiny s dětmi…) a na specializovaná lesnická témata a na kontroverzní situace Prohlubuje předchozí zkušenosti a znalosti účastníků

21 Příklady aktivit I

22 Příklady aktivit II Ukázky práce s motorovou pilou Orientace v terénu
6. dubna 2017 Lesní pedagogika

23 Splňuje lesní pedagogika očekávání dětí
Chtějí jít do aktivit s vášní a dychtivostí, potřebují být přijímáni a zažívat v činnostech pocit štěstí, příjemnosti a slasti. V prevenci patologických forem chování dávají přednost prožitkovým akcím, kde mohou mít prostor k aktivitě a seberealizaci Jsou zaměření na skupinové dění, chtějí sdílet společné hodnoty, účastnit se a být skupinou přijímáni. Mají potřebu podílet se na společných cílech. Chtějí se učit dovednostem, které zúročí v životě. Chtějí, aby jejich požadavky byly respektovány

24 Splňuje lesní pedagogika očekávání učitelů
Zeměpis - regionální zeměpis, práce s mapami, terénní geografické práce a aplikace Dějepis - například při aktivitách rozhovor se stromem nebo počítání letokruhů se dají velmi neformálně připomenout historické události velmi poutavou formou Aplikace výpočetní techniky- práce s mapovými podklady,

25 Splňuje lesní pedagogika očekávání učitelů
Matematika – závislosti, vztahy a práce s daty, geometrie v rovině a prostoru, aplikační úlohy, vytváření prostorové představivosti, orientace v terénu, např. měření výšek, tloušťky, objemy a povrchy, převody jednotek, odhady vzdáleností, používání měřítka mapy, číst a rozumět jednoduchým technickým výkresům – účast na stavbě jednoduchých zařízení, oplocenka, krmelec. Fyzika – klid a pohyb těles, gravitační pole gravitační síla - skládání sil, valivé a smykové tření – např. při přibližování dřeva, jednoduché stroje a jejich užití v praxi, motory, hydraulická zařízení a jejich užití v praxi , vlastnosti zvuku, optika, převody jednotek Chemie – pesticidy, koncentrace roztoků, jedy.

26 Splňuje lesní pedagogika očekávání učitelů
Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Znalost regionu, popis zážitků z cest, znát běžná povolání a pracovní činnosti, čtení orientace v mapě, přírodní památky v okolí bydliště, popsat vliv činnosti lidí na přírodu, provést jednoduchý pokus Vzdělávací oblast Člověk a společnost kultivované vyjadřování vlastních myšlenek, názorů, postojů, osobních potřeb a jejich obhajování, znát základní práva povinnosti občanů – např. činnosti zakázané v lesích, využívat v krizových situacích služeb pomáhajících organizací- např. traumatologický plán

27 Splňuje lesní pedagogika očekávání učitelů
Vzdělávací oblast Umění a kultura hra na jednoduché dřevěné nástroje, hudebně pohybové hry, realizovat svůj tvůrčí záměr pomocí přírodnin Vzdělávací oblast Člověk a zdraví – aplikace pohybových dovedností, les jako tělocvična Vzdělávací oblast Člověk a svět práce – vytvářet jednoduchými postupy různé předměty, dodržovat technologickou kázeň, provádění pěstitelských pozorování, zásady bezpečného kontaktu se zvířaty

28 Splňuje lesní pedagogika očekávání učitelů
Cizí jazyk - lesní pedagogové existují a realizují své aktivity v několika desítkách evropských států.V případě výjezdu například do Rakouska či Německa ale i dalších států zahrnutých v mezinárodní síti lesních pedagogů by určitě byla možnost zařídit tam pro žáky aktivity lesní pedagogiky jak v němčině, tak v angličtině či francouzštině.

29 Splňuje lesní pedagogika očekávání učitelů
Český jazyk a literatura – tvoření otázek a odpovídání na ně , vypravování vlastního prožitku, popsat činnosti a děje, dramatizace jednoduché situace, rozlišovaní odborné slovní zásoby, umocnění prožitku z četby krásné literatury nebo poezie o přírodě prostřednictvím konkrétních dojmů z toho, co autor popisuje, etymologie slov

30 Jiné aktivity EVVO konané lesníky
Dny s LČR Různé akce pro děti na výstavách Účast na dnech Země, Den stromu Prázdninové akce Účast a pořádání přírodovědných soutěží Podpora SEV a dalších organizací, které se zabývají EVVO ……

31 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL)
Nábřežní 1326, Brandýs nad Labem Kontaktní osoba: Ing. Lada Matoušková Prylová, ÚHÚL se lesní pedagogice věnuje aktivně od r. 2002,. má 9 poboček v celé České republice, na každé má průměrně 3 (vyškolené) lesní pedagogy, kteří po domluvě zdarma programy zajišťují. Ve spolupráci s dalšími lesnickými organizacemi (např. LČR) pořádá ÚHÚL jedno- až vícedenní akce v rámci hlavně lesnických výstav určené zejména pro ZŠ z dostupného okolí.

32 Lesní pedagogika- nástroj EVVO
Významným atributem práce pedagoga je komunikace a interperetace. Lesní pedagogika se snaží, aby byla srozumitelným nástrojem, který dokáže předávat cílené a jasné odpovědi i když formou vlastního poznání prostřednictvím prožitku v lese.

33 Kontakty: Střední lesnická škola Jurikova 588, Hranice tel: fax: Střední lesnická škola Sdružení lesních pedagogů ČR Jurikova 588, Hranice 6. dubna 2017 Lesní pedagogika

34 Kontakt na pobočku v Moravskoslezském kraji
ÚHÚL, pobočka Frýdek-Místek Lesní pedagog: Daniela Šprochová Nádražní 2811 Frýdek-Místek 1 Tel.:  481 Více informací naleznete na

35 Děkujeme za Váš čas a Vaši pozornost.
Těšíme se na setkání při lesní pedagogice Lesní pedagogika


Stáhnout ppt "Lesní pedagogika motivace, cíle a praktická realizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google