Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Větrný Jeníkov 20.3.2012 Kontrola užitkovosti Varianta A4A.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Větrný Jeníkov 20.3.2012 Kontrola užitkovosti Varianta A4A."— Transkript prezentace:

1 Větrný Jeníkov 20.3.2012 Kontrola užitkovosti Varianta A4A

2 Větrný Jeníkov 20.3.2012 KU do roku 2011 Metoda A - A4 - AT Metoda B Metoda F

3 Větrný Jeníkov 20.3.2012 Důvody rozšíření spektra KU Problematické odběry poměrných vzorků Velké riziko chybovosti Zdlouhavá manipulace se vzorky, zpomalení transportu dat chovateli Další modernizace KU Doporučení auditu ICAR

4 Větrný Jeníkov 20.3.2012 Definice A4 dle ICAR A – výkon kontroly mléčné užitkovosti pověřeným pracovníkem oprávněné osoby 4 – interval mezi kontrolami v týdnech

5 Větrný Jeníkov 20.3.2012 Stupně KU v Německu (Braniborsko) Schémamnožství mléka - zjišťováníodběry vzorků (zásadně v den KU) Sden kontroly – všechny výdojkyvšechny výdojky – poměrný vzorek Lden kontroly – všechny výdojkyvšechny výdojky – konstantní vzorky Mden kontroly – všechny výdojky1 výdojek – alternující doby dojení Nden kontroly – všechny výdojky1 výdojek – stejná doby dojení - korekce Tden kontroly – 1 výdojek – - alternující doby dojení 1 výdojek – alternující doby dojení Uden kontroly – 1 výdojek – - stejné doby dojení 1 výdojek – stejná doby dojení – korekce

6 Větrný Jeníkov 20.3.2012 KU ve Francii (ICAR) A4 39,3%, A5 17,9%, A6 7,1%, A7 4,2% AT4 10,9%, AT5 5,3%, AT6 2,1%, AT7 0,5% B4-8 4,9%, atd. Celkem 36 variant KU

7 Větrný Jeníkov 20.3.2012 Schéma metod KU v ČR (2012) Metoda A Varianta A4P – celý výdojek + poměrný vzorek Varianta A4A – celý výdojek + alternativní vzorek Varianta A4K – celý výdojek + konstantní vzorek Varianta A4T – dílčí výdojek + alternativní vzorek Metoda B Metoda F

8 Větrný Jeníkov 20.3.2012 Metoda A, varianta A4P Kg mléka = součet dílčích výdojků Vzorkování – objem vzorků se skládá z poměrných objemů dle technologie dojení Dvojí dojení – 2 stejné objemy (10 – 14 h.) Dvojí dojení – 2 stejné objemy (10 – 14 h.) Trojí dojení – 3 stejné objemy (8 ± 0,5 h.) Trojí dojení – 3 stejné objemy (8 ± 0,5 h.) Nepravidelné – 2 stejné objemy V+R (v RP počet dojení 5) Nepravidelné – 2 stejné objemy V+R (v RP počet dojení 5) Čtvero dojení – 4 stejné objemy ( 6 ± 0,5 ) Čtvero dojení – 4 stejné objemy ( 6 ± 0,5 ) Ostatní – systém kg mléka → ml vzorku Ostatní – systém kg mléka → ml vzorku Bez korekce Bez korekce

9 Větrný Jeníkov 20.3.2012 Metoda A, varianta A4A Kg mléka = součet dílčích výdojků Vzorkování – Celý objem vzorku se odebírá z jednoho dílčího výdojku střídavě jeden měsíc večer, druhý ráno Celý objem vzorku se odebírá z jednoho dílčího výdojku střídavě jeden měsíc večer, druhý ráno Důležitý interval mezi dojeními Důležitý interval mezi dojeními Korekce dle regresních rovnic Korekce dle regresních rovnic Lze využít jak při dvojím tak při trojím dojení včetně nepravidelného Lze využít jak při dvojím tak při trojím dojení včetně nepravidelného

10 Větrný Jeníkov 20.3.2012 Varianta A4A – dojící roboty Metodicky varianta A4A, celkový výdojek, jeden vzorek Odebírá se pouze první vzorek od jedné dojnice v kontrolním dnu Vzhledem k dojení dle potřeby zvířete lze předpokládat pravidelnost dojení Bez korekce

11 Větrný Jeníkov 20.3.2012 Metoda A, varianta A4K Kg mléka = součet dílčích výdojků Vzorkování – Celý objem vzorku se odebírá z jednoho dílčího výdojku vždy ve stejnou denní dobu (v ICAR stupeň A C ) Celý objem vzorku se odebírá z jednoho dílčího výdojku vždy ve stejnou denní dobu (v ICAR stupeň A C ) Důležitý interval mezi dojeními Důležitý interval mezi dojeními Korekce dle regresních rovnic Korekce dle regresních rovnic Zbývá dopočítat regresní rovnice pro interval mezi dojeními 12/12 hod. Zbývá dopočítat regresní rovnice pro interval mezi dojeními 12/12 hod.

12 Větrný Jeníkov 20.3.2012 Metoda A, varianta A4T Zjišťuje se množství mléka a obsah složek v kontrolním dnu jen jednou a to střídavě jeden měsíc večer a druhý ráno Kg mléka = pouze dílčí výdojek Vzorkování – Celý objem vzorku z příslušného dílčího výdojku Korekce jak kg mléka, tak složek Nelze využít při vícečetném dojení

13 Větrný Jeníkov 20.3.2012 Metoda A, varianta A4A Nabídka metod KU rozšířena o variantu A4A z důvodů : Odstranění problémových odběrů Snížení chybovosti Zvýšení objektivity Rychlejší transport dat chovateli Možnost další modernizace KU

14 Větrný Jeníkov 20.3.2012 Odstranění problémových odběrů Snížení chybovosti V případě velkých stád Vliv složitějších dojících technologií Vícečetné dojení Robotické dojení

15 Větrný Jeníkov 20.3.2012 Zvýšení objektivity Při technologii s více dojírnami je nutné vzorky slévat Možnost velké chybovosti z důvodů tzv.“přehmátnutí“ Nutnost velmi dobrého promíchání, velká časová náročnost Vysoká spotřeba konzervačního činidla (překonzervování vzorků)

16 Větrný Jeníkov 20.3.2012 Rychlejší transport dat chovateli Velké chovy s více dojírnami Slévání vzorků Přečíslovávání vzorků → další zdroj chyb Možnost modernizovat KU

17 Větrný Jeníkov 20.3.2012

18 Modernizace KU Elektronické RP, HZOP Vzorkovnice s čárovými kódy Pořizovače dat Elektronický transport dat

19 Větrný Jeníkov 20.3.2012 Modernizace KU

20 Větrný Jeníkov 20.3.2012 Tvorba metodiky Nabrání dostatečného počtu vzorků Nabrání dostatečného počtu vzorků - K výpočtu využity výsledky 4.500 vzorků - Z každého dojení celý vzorek - Plemena C a H - Zahrnuty všechny technologie - Zahrnuty různé intervaly mezi dojeními

21 Větrný Jeníkov 20.3.2012 Tvorba metodiky Analýza pokusných vzorků - Vzorky konzervované D&F Control - Analýza na obsah tuku, bílkovin, laktózy a počtu somatických buněk - Přístroje firmy Bentley a Foss - Pravidelná kalibrace

22 Větrný Jeníkov 20.3.2012 Tvorba metodiky Stanovení přepočtových faktorů - Ve spolupráci s VÚCHS Rapotín - Pro různé intervaly mezi dojeními - Výpočet základních statistických ukazatelů - Výsledky z rutinní KU – referenční hodnota - Stanovení regresních rovnic pro všechny intervaly a všechny mléčné složky

23 Větrný Jeníkov 20.3.2012

24 Doba dojení Interval v hodinách Označení intervalu Přepočet Večer (1) 8 hodin trojí dojení1 T: y = 0,6971. x + 1,1044 B: y = 0,9219. x + 0,2291 L: y = 0,8298. x + 0,8348 SB: = 0,8732. x + 43,246 méně než 11 hodin 2 T: y = 0,7552. x + 0,5126 B: y = 0,9412. x + 0,1863 L: y = 0,8911. x + 0,5258 SB: = 0,8592. x - 14,424 11 a více hodin3 T: y = 0,7748. x + 0,5948 B: y = 0,9319. x + 0,2063 L: y = 0,9446. x + 0,2684 SB: = 0,8264. x + 10,358

25 Větrný Jeníkov 20.3.2012 Doba dojení Interval v hodinách Označení intervalu Přepočet Ráno (2) 8 hodin trojí dojení4 T: y = 0,6871. x + 1,3191 B: y = 0,9353. x + 0,2582 L: y = 0,9348. x + 0,3065 SB: = 1,0026. x + 19,591 více než 13 hodin5 T: y = 0,8016. x + 0,9680 B: y = 0,9648. x + 0,1290 L: y = 0,9421. x + 0,2753 SB: = 0,9466. x + 67,530 13 a méně hodin6 T: y = 0,8754. x + 0,6841 B: y = 0,9619. x + 0,1415 L: y = 0,9413. x + 0,2886 SB: = 1,0319. x + 24,719 12 hodin0 Bez korekce

26 Větrný Jeníkov 20.3.2012 Zapojení do A4A K 30.1.2012 celkem 201 chov K 14.3.2012 celkem 310 chovů 20,37% z chovů zapojených do KU

27 Větrný Jeníkov 20.3.2012 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Větrný Jeníkov 20.3.2012 Kontrola užitkovosti Varianta A4A."

Podobné prezentace


Reklamy Google