Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Užitkové vlastnosti skotu. Mléčná užitkovost skotu -vyjadřuje ji množství mléka a jeho kvalita za určité časové období !!! dojnost, dojivost, dojitelnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Užitkové vlastnosti skotu. Mléčná užitkovost skotu -vyjadřuje ji množství mléka a jeho kvalita za určité časové období !!! dojnost, dojivost, dojitelnost."— Transkript prezentace:

1 Užitkové vlastnosti skotu

2 Mléčná užitkovost skotu -vyjadřuje ji množství mléka a jeho kvalita za určité časové období !!! dojnost, dojivost, dojitelnost !!! Dojnost = schopnost tvořit mléko Dojivost = množství vyprodukovaného mléka Dojitelnost = schopnost spouštět mléko s různou intenzitou

3 Mléčná užitkovost skotu Vývoj mléčné žlázy fylogenetickým původem je to kožní žláza podnět k rozvoji mléčné žlázy je zahájení funkcí pohlavních hormonů (estrogen, progesteron) 11 % vývoje mléčné žlázy proběhne před zabřeznutím v době pohlavního dospívání 41 % vývoje během březosti 48 % v počátečních fázích laktace během dalších gravidit zvětšuje mléčná žláza hlavně svůj objem

4 Mléčná užitkovost skotu 3 základní funkce mléčné žlázy: sekrece mléka: alveoly - kanálky - mlékovody - žlázový mlékojem – struk sekreční buňky- přestavba živin z krve tuk - z glycerolu a mastných kyselin bílkoviny - z volných aminokyselin laktóza - z krevní glukózy shromažďování mléka –lalůčky, mlékovody, mlékojem spouštění mléka –kontrakce myoepiteliálních buněk (oxytocin), uvolnění svěrače >>>

5

6

7

8 Fyzikální a chemické vlastnosti mléka hustota 1,028-1,032 g/cm3 pH6,6-6,8 bod varu 100,15 o C bod tuhnutí -0,55 o C Složení mlékaMleziva (5-7 dní p.p.) voda 87,5%75% tuk 3,8%5,4% bílkoviny 3,3% (80% kasein)15,10% laktóza4,7%3,3% miner. látky0,7%1,2% (hl. Mg) Mléčná užitkovost skotu

9 Vliv na složení mléka  složení a kvalita krmné dávky (přetváření živin z krmení na plnohodnotnou mléčnou bílkovinu je 2 – 2,5 výhodnější než na maso)  plemeno  technika chovu, způsob dojení  stádium laktace, fáze dne Mléčná užitkovost skotu

10 Hodnocení mléčné užitkovosti  Hodnocení za laktaci, tj. od otelení do zaprahnutí se provádí po přepočtu na 305 dní laktace = normovaná laktace (je-li skutečná délka laktace v rozmezí 250 – 305 dní považuje se za normovanou laktaci skutečná délka laktace)  Laktace má dvě fáze –vzestupná fáze, 30-60 dní –dosažení vrcholu (nejvyšší denní dojivost) –sestupná fáze Mléčná užitkovost skotu

11 Hodnocení mléčné užitkovosti 1) Graficky = Laktační křivka (jednovrcholová, plochá)  Tvar laktační křivky má ekonomický význam  Nejcennější je plochá laktační křivka, tyto dojnice vyrábějí mléko levněji, lépe využívají objemných krmiv, mohou se dojit 2x denně a jsou po otelení méně metabolicky zatěžovány

12 Tvar laktační křivky Mléčná užitkovost skotu

13 2) Index perzistence (P 2:1 ) - průběh = perzistence laktace –relativní pokles vzhledem k maximu –rozdíl mezi maximem a nějakým bodem perzistence - jeho dosažení –P 2:1 dojivost za druhých 100 dní laktace. 100 dojivost za prvních 100 dní laktace 80-89,9velmi dobrýlaktační křivka - plochá 70-79,9dobrýlaktační křivka - normální méně než 60nevyhovující Mléčná užitkovost skotu

14 Hodnocení laktace  normovaná laktace305 dní  zkrácené úseky laktace100, 200 dní  celoživotní užitkovost  relativní užitkovostna 100 kg živé hmotnosti  Pro srovnávání laktací s různým zastoupením % tuku se provádí přepočet na obsah tuku 4% (FCM) FCM = M (0,4 + 0,15t)  PCM, LCM (FPLCM) přepočet na stejný obsah ml. složek Mléčná užitkovost skotu

15 Vnitřní  Plemenná příslušnost – tj. užitkový typ (plemena mléčná, kombinovaná a masná)  Dědivost produkce mléka h 2 = 0,25 - 0,30  procentický obsah bílkovinh 2 = 0,50 - 0,60  procentický obsah tukuh 2 = 0,40 - 0,50  produkce bílkovin v kgh 2 = 0,40  produkce tuku v kgh 2 = 0,35  Individualita  Činnost mléčné žlázy  Plodnost (vliv porodu, SP, mezidobí) Činitelé ovlivňující mléčnou užitkovost skotu

16 Vnější  Výživa (spolu s managementem se na výši mléčné užitkovosti podílí z 60 – 70 %)  Technologie chovu – ustájení a ošetřování, dojení, stání na sucho, mikroklima  Kvalita odchovu  Pořadí laktace Činitelé ovlivňující mléčnou užitkovost skotu

17 Technologie a technika dojení Příprava vemene: - oddojení prvních střiků (kontrola – sraženiny, změna barvy) - očištění struků - suchou jednorázovou utěrkou s dez. účinky - teplou vodou (30 - 40°C) - poté osušit opět suchou jednoráz. utěrkou >>>>>> - přípravná masáž – max. 1 minutu, spouštěcí reflex (oxytocin, účinek 3 - 5 minut) >>>>>> Dojení – max. 5 – 7 minut, kontrola průběhu dojení, nedodojovat Po dojení – ošetření struků dezinf. roztokem  omezení mastitid >>>>>>

18 2x denně při intervalu mezi dojeními 12 hodin - optimální 3x denně - v první třetině laktace u vysokoužitkových dojnic, - interval mezi dojeními 8 hodin nebo 7-7-10 hodin, - chovatel musí zvážit, zda užitkovost zvýšená o 15-20% uhradí zvýšené náklady Technologie a technika dojení

19 vazné stáje - dojení na stání do konví nebo do potrubí >>>>>> volné ustájení – dojírny >>>>>>  klidný vstup a výstup krav  příprava dojnice  kontrola vemene  klidné zacházení se zvířaty  šetrné a nepřerušované dojení  optimální technika  dojírny - lepší pracovní podmínky pro dojiče

20 Rybinová dojírna

21 Paralelní dojírna Tandemové dojírny

22 Rotační dojírny

23 Zaměření pozice struků laseremDezinfekce struků rotujícími válečky Nasazení dojicího stroje a dojeníSejmutí stroje obslužným ramenem Dojicí robot MERLIN zpět

24  filtrování mléka (potrubní filtry, filtrace před vtokem do chladící nádrže)  snížení teploty po nadojení (za 150-180 minut) na 3-5 o C a udržení po celou dobu skladování  chladící tanky nebo nádrže s přímým nebo nepřímým chlazením  při mísení mléka z dalšího dojení teplota ne nad teplotu 10 o C  možno použít deskový chladič – chlazení mléka již při průchodu chladičem  skladovací kapacita chladících nádrží = průměrný denní nádoj + rezerva nejméně 20% Ošetřování a skladování mléka

25 Chladící nádrže

26 Kontrola mléčné užitkovosti ČR členem I.C.A.R. od r.1991 (Mezinárodní výbor pro kontrolu užitkovosti) ČSN 46 61 13 (novela z r. 1994 - ISO 1546-1981)  v chovech vybraných svazy chovatelů a oprávněnými organizacemi (na žádost chovatele)  u všech dojnic ve stádě  provádí pověřený a vyškolený pracovník  zjišťování dojivosti, obsah bílkovin, obsah tuku, příp. dalších mléčných složek, ukazatele kvality mléka (SB), vývin, ranost, plodnost, průběh porodu, důvody vyřazení krav, údaje o potomstvu, o podmínkách chovu  užitkovost za kontrolní období, za normovanou laktaci (305 dní)

27 METODY A - provádí pověřený pracovník oprávněné organizace Má dvě formy: A 4 - hlavní metoda (podklady pro kontrolu dědičnosti) - počet kontrol za rok 12-13, interval mezi kontrolními dny 28-30 - v kontrolní den ze všech dojení A T - střídavě z večerního a ranního dojení - počet kontrol za rok 12, interval mezi kontrolními dny 30 B - provádí chovatel ve spolupráci s pověřeným pracovníkem oprávněné organizace - počet kontrol za rok 12, interval mezi kontrolními dny 30 - publikace výsledků odděleně od výsledků kontroly A F - provádí chovatel (zjišťuje se pouze nádoj) Kontrola mléčné užitkovosti

28  dojivost - vážením - průtokoměry (Tru -Test)  odběr vzorků - poměrný vzorek, objem 25-30 ml (% tuků, bílkovin, laktózy)  první kontrola nejdříve 6.den po otelení  zaprahlá kráva - v kontrolní den méně než 3,0 kg mléka Tiskopisy:  kontrolní list krávy (všechny laktace, index stáda, mezidobí, celoživotní užitkovost, zkouška dojitelnosti, PH a RPH pro ukazatele mléčné užitkovosti)  seznam narozených telat (měsíčně, původ telete)  potvrzení o původu Kontrola mléčné užitkovosti

29 ČSN 46 6107 (r.1994)  jedenkrát za život dojnice, v I. laktaci, z jednoho denního dojení  MB - možnost i ve II. - IV. laktaci (pokud nebylo provedeno v I.laktaci)  současně s KU v kontrolní den  pomocí průtokoměru a stopek  doba dojení + strojního dodojování (pro určení celkového nádoje)  stanovení s přesností na 0,2 l  výdojek menší než 5 l se nehodnotí Kontrola dojitelnosti

30 Ukazatele:  APMV - absolutní průměrný minutový výdojek - v l/min. (nezahrnuje strojní dodojek)  nejdříve 50. a nejpozději 180. den laktace (D=počet dní laktace do kontr.dne)  standardizace na 100. laktační den (průměrný minutový výdojek) PMV = APMV + 0,001. (D - 100) Kontrola dojitelnosti

31 Ošetření mléčné žlázy před dojením Oddojovací hrnek Jednorázové ubrousky – suché Jednorázové ubrousky - vlhké zpět

32 Spouštění mléka – hormon oxytocin zpět technologie zpět funkce

33 Ošetření mléčné žlázy po dojení - desinfekce Dezinfektor zpět

34 Dojení ve vazném ustájení další >>

35 Dojicí konev Dojení do potrubí zpět


Stáhnout ppt "Užitkové vlastnosti skotu. Mléčná užitkovost skotu -vyjadřuje ji množství mléka a jeho kvalita za určité časové období !!! dojnost, dojivost, dojitelnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google