Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Užitkové vlastnosti skotu. Mléčná užitkovost skotu -vyjadřuje ji množství mléka a jeho kvalita za určité časové období !!! dojnost, dojivost, dojitelnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Užitkové vlastnosti skotu. Mléčná užitkovost skotu -vyjadřuje ji množství mléka a jeho kvalita za určité časové období !!! dojnost, dojivost, dojitelnost."— Transkript prezentace:

1 Užitkové vlastnosti skotu

2 Mléčná užitkovost skotu -vyjadřuje ji množství mléka a jeho kvalita za určité časové období !!! dojnost, dojivost, dojitelnost !!! Tvorba mléka V mléčné žláze (alveoly - kanálky - mlékovody - žlázový mlékojem – struk) sekreční buňky- přestavba živin z krve tuk - z glycerolu a mastných kyselin bílkoviny - z volných aminokyselin laktóza - z krevní glukózy intenzívní růst mléčné žlázy – v období pohlavního dospívání a březosti

3

4 Spouštění mléka

5 Fyzikální a chemické vlastnosti mléka hustota 1,028-1,032 g/cm3 pH6,6-6,8 bod varu 100,15 o C bod tuhnutí -0,55 o C Složení mlékaMleziva (5-7 dní p.p.) voda 87,5%75% tuk 3,8%5,4% bílkoviny 3,3% (80% kasein) 15,10% (imunoglobuliny) laktóza4,7%3,3% miner. látky0,7%1,2% (hl. Mg)

6 Vliv na složení mléka  složení a kvalita krmné dávky  plemeno  technika chovu, způsob dojení  stádium laktace, fáze dne

7  Laktace má dvě fáze –vzestupná fáze, 30-60 dní –dosažení vrcholu (nejvyšší denní dojivost) –sestupná fáze  Perzistence - index –relativní pokles vzhledem k maximu –rozdíl mezi maximem a nějakým bodem perzistence - jeho dosažení –P 2:1

8 Hodnocení laktace laktační křivka (jednovrcholová, plochá) průběh - perzistence (stálost) laktace Index perzistence laktace(P 2:1 ) dojivost za 2. 100 dní laktace. 100 dojivost za 1. 100 dní laktace 80-89,9velmi dobrýlaktační křivkaplochá 70-79,9dobrýlaktační křivkanormální

9 Tvar laktační křivky Mléčná užitkovost skotu

10 Hodnocení laktace  normovaná laktace305 dní  zkrácené úseky laktace100, 200 dní  celoživotní užitkovost  relativní užitkovostna 100 kg živé hmotnosti FCM, PCM, LCM (FPLCM)přepočet na stejný obsah ml. složek FCM = M (0,4 + 0,15t) Mléčná užitkovost skotu

11 Vnitřní  Plemenná příslušnost  Dědivost produkce mléka h 2 = 0,25 - 0,30  procentický obsah bílkovinh 2 = 0,50 - 0,60  procentický obsah tukuh 2 = 0,40 - 0,50  produkce bílkovin v kgh 2 = 0,40  produkce tuku v kgh 2 = 0,35  Individualita  Činnost mléčné žlázy  Plodnost (vliv porodu, SP, mezidobí) Činitelé ovlivňující mléčnou užitkovost skotu

12 Vnější  Výživa  Technologie chovu – ustájení a ošetřování, dojení, stání na sucho, mikroklima  Kvalita odchovu  Pořadí laktace Činitelé ovlivňující mléčnou užitkovost skotu

13 Zpeněžování mléka cena za kg (l ) mléka zatřídění podle : obsahu složek mléka (tuk%, u bílkovin – splnit minimální obsah 3,4%) obsah tukuprosté sušiny ( 8,5%) počtu somatických buněk (hl. leukocyty – max. 400 000 v ml; obsah podle zdravotního stavu mléčné žlázy – mastitidy) mechanické nečistoty – nesmí obsahovat inhibiční látky – nesmí obsahovat (desinfekce, antibiotika, saponáty…) Coli bakterie – nesmí obsahovat celkový počet mikroorganismů (CPM) – počty dle limitů pro jakostní třídu …a další…

14 Technologie a technika dojení

15 vazné stáje - dojení na stání do konví nebo do potrubí volné ustájení - dojírny  příprava dojnice  kontrola vemene  klidné zacházení se zvířaty  šetrné a nepřerušované dojení  optimální technika

16 Správný postup při dojení čištění vemene – omytí, osušení (oxytocin) oddojení prvních střiků dojení (oxytocin – spouštění mléka) po sejmutí dojícího zařízení desinfekce struků sanitace dojícího zařízení po každém ukončení dojení ve stáji (např. 2x denně) dodržovat hygienu, klidný přístup ke zvířatům

17

18 Dojení ve vazném ustájení

19 Rybinová dojírna

20 Paralelní dojírna Tandemové dojírny

21 Rotační dojírny

22

23 Robotizované dojení

24

25  filtrování mléka (potrubní filtry, filtrace před vtokem do chladící nádrže)  snížení teploty po nadojení (za 150-180 minut) na 3-5 o C a udržení po celou dobu skladování  při mísení mléka z dalšího dojení teplota ne nad teplotu 10 o C  skladovací kapacita chladících nádrží Ošetřování a skladování mléka

26 Chladící nádrže

27 Kontrola mléčné užitkovosti

28  v chovech vybraných svazy chovatelů a oprávněnými organizacemi (na žádost chovatele)  u všech dojnic ve stádě  provádí pověřený a vyškolený pracovník  zjišťování dojivosti, obsah bílkovin, obsah tuku, příp. dalších mléčných složek, ukazatele kvality mléka (SB), vývin, ranost, plodnost, průběh porodu, důvody vyřazení krav, údaje o potomstvu, o podmínkách chovu  užitkovost za kontrolní období, za normovanou laktaci (305 dní)

29 M e t o d a A : Zahrnuje zjišťování dojivosti a obsahu tuku, bílkoviny a laktózy, event. dalších složek mléka. Je prováděna ve dvou variantách. Kontrolu provádí pověřený pracovník oprávněné osoby. Varianta A4: v průměrných intervalech 27,5 až 30,5 dne ze všech dojení v kontrolním dnu 12, event. 13 kontrolá za rok považuje se za standardní Varianta AT: v průměrných třicetidenních intervalech z jednoho dojení střídavě jeden měsíc ráno a druhý měsíc večer při 12 kontrolách za rok při rozmezí 29,5 až 30,5 dne Kontrola mléčné užitkovosti - metody

30 M e t o d a B : Kontrolu provádí chovatel prostřednictvím osoby k tomu pověřené v průměrném intervalu 30 dnů ze všech dojení v průběhu kontrolního dne při 12 kontrolách za rok Za věrohodnost výsledků je zodpovědný chovatel (všechny záznamy provádí chovatel, nebo jím pověřená organizace). Zahrnuje zjišťování dojivosti a obsahu tuku, bílkovin a laktózy event.dalších složek mléka. Výsledky se publikují odděleně od metody A a nelze je použít pro účely kontroly dědičnosti mléčné užitkovosti.

31 Kontrola mléčné užitkovosti  dojivost - průtokoměry (Tru -Test)  odběr vzorků - poměrný vzorek, objem 25-30 ml (% tuků, bílkovin, laktózy)  první kontrola nejdříve 6.den po otelení  zaprahlá kráva - v kontrolní den méně než 3,0 kg mléka Tiskopisy!

32

33 Kontrola dojitelnosti  jedenkrát za život dojnice, v I. laktaci, z jednoho denního dojení  MB - možnost i ve II. - IV. laktaci (pokud nebylo provedeno v I.laktaci)  současně s KU v kontrolní den  pomocí průtokoměru a stopek  doba dojení + strojního dodojování (pro určení celkového nádoje)  stanovení s přesností na 0,2 l  výdojek menší než 5 l se nehodnotí

34 Kontrola dojitelnosti Ukazatele:  APMV - absolutní průměrný minutový výdojek - v l/min.  (nezahrnuje strojní dodojek)  nejdříve 50. a nejpozději 180. den laktace (D=počet dní laktace do kontr.dne)  standardizace na 100. laktační den (průměrný minutový výdojek) PMV = APMV + 0,001. (D - 100)

35


Stáhnout ppt "Užitkové vlastnosti skotu. Mléčná užitkovost skotu -vyjadřuje ji množství mléka a jeho kvalita za určité časové období !!! dojnost, dojivost, dojitelnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google