Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Královéhradecký kraj © květen 2009

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Královéhradecký kraj © květen 2009"— Transkript prezentace:

1 Královéhradecký kraj © květen 2009
Regionální pohled na podporu cyklistické dopravy v Královéhradeckém kraji Úvodní strana Královéhradecký kraj © květen 2009

2 Charakteristika Královéhradeckého kraje
Královéhradecký kraj: Rozloha: km2 Obyvatelstvo: Statutární město: Hradec Králové Počet měst: 48 Počet obcí celkem: 448 Sousední kraje: Liberecký, Pardubický a Středočeský. Území Královéhradeckého kraje, díky své terénní konfiguraci, uspokojí nároky takřka všech cyklistů, využívají kolo nejenom jako dopravní prostředek při cestě do zaměstnání, ale rovněž pro zábavou rekreaci a sportovní vyžití. Horské cyklistické trasy nabízejí Krkonoše, Orlické hory, Broumovské stěny, Javoří nebo Jestřebí hory. Atraktivnost území zvyšují možnosti využití hraničních přechodů s Polskou republikou k návštěvě sousedního území. Podhůří kraje, nedosahující větších nadmořských výšek pak nabízí možnosti dalšího množství nejenom přírodních krás, ale rovněž historických a památkově cenných lokalit a objektů. Převážně v jižní části kraje je pak využitelnost kola jako dopravního prostředku umocněna převážně rovinatým terénem k dopravě do zaměstnání v rámci jednoho města nebo přijatelně dostupné spádové oblasti. Úvod, charakteristika KHK kraje Královéhradecký kraj ©

3 Koncepce cyklodopravy Královéhradeckého kraje a její základní systém
Rok 2003 Cyklistická doprava je řazena nejenom mezi ekologicky šetrný dopravní prostředek, ale její aktivní provozování je jedním ze základů zdravého způsobu života. Cyklista společně s chodcem však zároveň jedním z nejvíce ohrožených účastníků dopravy. Počty a rozsah zranění při kolizích cyklistů nebo chodců s motorovými dopravními prostředky jsou proto podnětem k řešením, která by v budoucnu postupně měla vést k maximálně možnému snížení dopravních rizik. V roce 2002 se rozhodl Krajský úřad Královéhradeckého kraje zadat zpracování pasportizace cyklodopravy kraje. Vybraný zpracovatel SURPMO Hradec Králové - základní cíl: Zmapovat stávající evidenci cyklotras na území kraje, jejich návaznosti, stav, včetně jejich důležitosti, návaznosti na sousední území, včetně mezinárodních souvislostí a jejich začlenění do stávající nebo předpokládané struktury cyklotras České republiky, Zpracovatel při realizaci úkolu vycházel: z metodiky KČT stávající sítě cyklotras a požadavků obcí mikroregionů potřeby napojení cyklotras na existující síť sousedních okresů a připravované záměry požadavků a nutnosti začlenění kraje do systému evropských cyklotras požadavku na zajištění bezpečnosti cyklistů Cílem bylo: zpracování pasportu cyklotras kraje stanovení hierarchie základní sítě s ohledem na vazby sousedních krajů, ČR a mezinárodní cyklotrasy a navržení základního členění systému posílení vzájemné vazby sídel kraje nemotoristickou dopravou vedenou jak po stávajících komunikacích, tak i převáděnou na samostatné cyklostezky, doporučit soubor opatření, která napomohou realizaci takto stanovených cílů Koncepce cyklodopravy KHK kraje a její základní systém - I Královéhradecký kraj ©

4 Koncepce cyklodopravy KHK kraje a její základní systém - II
Výsledný návrh SURPMa Koncepce cyklodopravy KHK kraje a její základní systém - II Královéhradecký kraj ©

5 Cyklotrasy Evropského významu:
č.24 Labská cyklotrasa (Špindlerův Mlýn - Vrchlabí - Hostinné - Dvůr Králové nad Labem- Jaroměř - Hradec Králové - Vysoká nad Labem - Pardubický kraj), Takzvaná Žitavská cyklotrasa v koridoru z Libereckého kraje, jako KČT č.14 (Vyskeř) s pokračováním do Královéhradeckého kraje (Jičín) dále na Nechanice a Hradec Králové. Jako nejvýznamnější nadregionální cyklotrasy kraje byly vyhodnoceny cyklotrasy: Takzvaná Orlická cyklotrasa (Hradec Králové – Kostelec n.O. – Potštejn – Pardubický kraj KČT č. 22 (Jizerské – Jesenická magistrála (příhraniční), procházející krajem okresy Trutnov, Náchod, Rychnov n.Kn. KČT č. 14 (Liberec – Jičín - střední Čechy) KČT č. 182 (Hradec Králové – kopírující hranice kraje s krajem Pardubickým Borohrádek - Choceň KČT č. 222 (Hradec Králové – Třebechovice p.O. - Opočno – Dobruška – Sedloňov) KČT č (Náchodsko a Broumovsko – polské Kladsko) Hradec Králové – Jičín Nechanice – střední Čechy (Městec Králové) Kostelec n.O.– Deštné v Orlických horách Základní síť pak byla doplněna návrhem stávajících nebo navrhovaných regionálních cyklotras. Koncepce cyklodopravy KHK kraje a její základní systém - III Prvořadou prioritou mělo být vybudování následujících cyklostezek: při silnici I/11 úseky: Hradec Králové, Slezské Předměstí – Parlament; Podhůří křižovatka – Blešno; Blešno – Nepasice; Třebechovice p.O. – Týniště n.O.; Častolovice – Kostelec n.O., přičemž přednostně by měl být řešeny úseky v Hradci Králové, Blešno-Nepasice a Častolovice-Kostelec n.O. při Labské stezce úseky: Nemojov, přehr. hráz – Debrné; Vestřev – Hostinné; Hostinné – Kunčina Ves., přičemž přednostně by měl být řešen úsek Hostinné-Kunčina Ves. Peklo (u Nového Města n.M.) – Náchod (Bražec); Běloves CLO – Velké Poříčí Vrchlabí - Rudník Průjezd Novým Městem nad Cidlinou do Malých Kladrub Královéhradecký kraj ©

6 Shrnutí základních parametrů koncepce zpracované v roce 2003
Cyklotrasy celkem Délka v km Z toho vyznačené Evropské 168 39 Nadregionální 427,5 99 Regionální 363,5 135 Celkem 1014 273 Odhadované náklady na realizaci návrhu 60 km cyklostezek 99 mil. Kč Při parametrech: - průměrná cena při šíři 3 m a délce 1 km 1,65 mil. Kč Odhadované finanční náklady na doznačení cyklotras v rámci koncepce 741 km 2,23 mil.Kč - průměrný náklad na 1 km ,- Kč Odhad na údržbu značení: ,3 - 0,5 mil. Kč/ rok Odhad na údržbu těles v délce 1014 km 2,28 mil. Kč/rok Koncepce cyklodopravy KHK kraje a její základní systém - IV Předložené materiály a Koncepce základního systému cyklodopravy Královéhradeckého kraje byla projednána v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje a následně schválena usnesením č. 19/468/2003. Královéhradecký kraj ©

7 Realizace schválené Koncepce cyklodopravy v Královéhradeckém kraji
Vzhledem k rozsahu Koncepce cyklodopravy Královéhradeckého kraje je její realizace možná pouze v postupných dílčích krocích, úzké spolupráci na všech úrovních se všemi zainteresovanými subjekty, včetně hledání společných zájmů vně i navenek kraje a možných zdrojů financování. Jako prioritní byly navrženy k postupnému řešení následující cyklotrasy: Labská cyklotrasa, KČT č. 24, Evropská cyklotrasa, délka cyklotrasy 294 km z toho na území kraje 98 km Jizersko-krkonošská a Jesenicko-orlická magistrála, KČT č. 22 (příhraniční), nadregionální cyklotrasa, délka cyklotrasy 301 km z toho na území kraje 147 km Orlická cyklotrasa, nadregionální cyklotrasa, délka cyklotrasy 36 km z toho na území kraje 36 km Žitavská cyklotrasa Evropská cyklotrasa – výhledově navrhovaná Cyklotrasa Jičín–Rožďalovice, KČT č.14, v návrhu nadregionální cyklotrasa. Navržené cyklotrasy v rámci Koncepce jsou vnímány nejenom jako trasy pro cykloturistiku, ale rovněž navržené koridory jako dopravní cesty k možnému využití za cestou do zaměstnání. Jaký byl další postup: K naplňování postupu v koncepční realizaci páteřní sítě cyklotras byly bývalým odborem strategického plánování a investic Královéhradeckého kraje zadány na konci roku 2003 a následně roce 2004 ke zpracování, takzvané „Projekty“, které měly mimo jiné za cíl upřesnit navržené koridory a skutečné reálné vedení cyklotras v rámci schválené „Koncepce“ a jejich projednání se zainteresovanými subjekty vdaného území. Realizace schválené Koncepce cyklodopravy v Královéhradeckém kraji - I Královéhradecký kraj ©

8 Prioritně řešené cyklotrasy
Jizersko – Jesenická magistrála Labská stezka Orlická cyklotrasa Žitavská Jičín – Rožďalovice Nový Bydžov - Kopidlno Realizace schválené Koncepce cyklodopravy v Královéhradeckém kraji - I Královéhradecký kraj ©

9 Jaké další kroky byly podniknuty v návaznosti na zpracovanou
„Koncepci“ Zjištění skutečného průběhu cyklotras na území kraje: cyklotras dosud nevyznačených, ale s přiděleným číslem KČT stávajících vyznačených cyklotras zjištění ostatních značených cyklotras na území kraje provedení zákresů do map 1:10 000 digitalizace mapových podkladů a jejich zapracování do GIS kraje Úkolem byly pověřeny následující subjekty: R-projekt Hradec Králové, Ing. M. Samohrd (oblast Královéhradecko, Trutnovsko) Branka, o.p.s. Náchod (oblast Broumovsko, Trutnovsko) Mgr. P. Ďoubalík (oblast Orlické hory) Mgr. J. Petera (oblast Jičínsko, Krkonoše) Podpora financování realizace cyklotras - II Královéhradecký kraj ©

10 Podpora financování realizace cyklostezek a cyklotras
V roce 2004 tak byl poprvé vyhlášen dílčí program k podpoře cyklodopravy pod názvem: „Podpora cyklodopravy v návaznosti na Koncepci cyklodopravy Královéhradeckého kraje“ s označením SPD Následně pro rok 2005, 2006, 2007, 2008 a 2009 byl po drobnějších modelových úpravách vyhlášen výše uvedený program. Podporovány jsou především projekty žadatelů, které mají přímou nebo návaznou souvislost na schválenou Koncepci. Schválené projekty řešily nebo řeší například: zvýšení bezpečnosti cyklistů v dopravě podporu realizace výstavby nových nebo obnovu stávajících povrchů dokumentaci k územnímu řízení, stavebnímu povolení a prováděcí - realizaci infrastruktury (vybavení odpočinkových míst) pro cyklisty značení cyklotras Podpora financování realizace cyklotras - I Královéhradecký kraj ©

11 Příklady realizace cyklostezek městy a obcemi kraje
Bez iniciativ představitelů obcí, měst mikroregionů, manažerů, dalších subjektů působících na území kraje, specialistů z oblasti cyklistiky a cyklodopravy, turistiky, včetně jednotlivých „nadšenců“, z řad občanů podporujících různými prostředky rozvoj cyklistiky by nebylo možné realizovat ani mnohé záměry krajské „Koncepce“. Jako první z postupně vznikajících cyklostezek na území kraje (mimo cyklostezky města Hradec Králové nebo města Trutnov) je příklad úseku víceúčelové cyklostezky v úseku Týništi nad Orlicí - Petrovice. Realizace byla uskutečněna z prostředků města a dotace SFDI. Cyklostezka je součástí Orlické cyklostrasy a je vedena v souběhu s komunikací I. třídy I/11. Město Týniště nad Orlicí (okres Rychnov nad Kněžnou) Cyklostezka Týniště nad Orlicí – Petrovice Parametry: Využití víceúčelová obousměrná (chodci, bruslaři) Šíře m (živičný povrch) Délka úseku ,6 km Zahájení stavby Dokončení stavby Financování stavby vícezdrojové SFDI 3,349 mil. Kč město Týniště nad Orlicí 2, mil. Kč Celkový objem finančních prostředků 7, mil. Kč Příklady realizace projektů subjekty samosprávy v Královéhradeckém kraji - I Královéhradecký kraj ©

12 Dobrovolný svazek obcí Policka
(okres Náchod) KČT č. 22 Cyklostezka Police nad Metují - Bezděkov Parametry: Využití jednosměrná Šíře min. 1,5 m Délka úseku , 4 km Zahájení stavby /04 Dokončení stavby /04 Financování stavby vícezdrojové kraj , mil. Kč SFDI 1, mil. Kč DSO Policka 2, mil. Kč Celkový objem finančních prostředků 3, mil. Kč Příklady realizace projektů subjekty samosprávy v Královéhradeckém kraji - II Jednosměrná cyklostezka Police nad Metují - Velké Petrovice - Bezděkov Byla realizována v rámci vyhlášeného dílčího programu Královéhradeckého kraje SPD Realizovaný úsek podél komunikace II/303 v úseku Velké Petrovice – Police nad Metují (v Broumovském výběžku, okres Náchod) na části úseku cyklotrasy KČT č. 22. Realizováno v roce 2004. Královéhradecký kraj ©

13 Město Náchod (okres Náchod) KČT č. 22 Cyklostezka Náchod (Běloves) – hraniční přechod s PR – Malé Poříčí Parametry: Využití: obousměrná (možnost pěší, bruslaři) Šíře m Délka úseku , 4 km Zahájení stavby /04 Dokončení stavby /04 Financování stavby vlastní prostředky z rozpočtu města Celkový objem finančních prostředků 3,030 mil. Kč Úsek cyklostezky, který je součástí pokračování cyklotrasy KČT č. 22 Realizováno městem Náchod v roce 2005 předfinancováním z vlastních zdrojů na základě přijetí podaného projektu v rámci programu INTERREG III A. Příklady realizace projektů subjekty samosprávy v Královéhradeckém kraji - III Královéhradecký kraj ©

14 Město Náchod (okres Náchod) Cyklostezka Náchod (Malé Poříčí) – Velké Poříčí (katastr území města Náchoda) Parametry: Využití: obousměrnná (možnost pěší, bruslaři) Šíře m Délka úseku , 568 km Zahájení stavby /04 Dokončení stavby stavba před ukončením Financování stavby vícezdrojové - Program INRERREG III A Celkový objem finančních prostředků 1,380 mil. Kč 75% dotace EU 5% dotace stát 20% vlastní prostředky města z rozpočtu Úsek cyklostezky, který je součástí pokračování cyklotrasy KČT č. 22 Realizováno městem Náchod předfinancováním z vlastních zdrojů na základě přijetí podaného projektu v rámci programu INTERREG III A. Příklady realizace projektů subjekty samosprávy v Královéhradeckém kraji - III Královéhradecký kraj ©

15 Město Náchod (okres Náchod) Realizace cyklostezky ve městě Náchod podél rekonstrukce komunikace II/303. Cyklostezka je realizována jako víceúčelová, rovněž pro chodce v úseku Náchod autobusové nádraží – Náchod (Běloves) zastávka ČD Parametry: Využití víceúčelová Šíře ,5 - 3 m Délka úseku , 3 km Zahájení stavby /05 Dokončení stavby /05 (předpoklad) Financování stavby vícezdrojové - Program INRERREG III A Celkový objem finančních prostředků 9,592 mil. Kč 75% dotace EU 5% dotace stát 20% vlastní prostředky města z rozpočtu Příklady realizace projektů subjekty samosprávy v Královéhradeckém kraji - IV Královéhradecký kraj ©

16 Obec Velké Poříčí (okres Náchod) KČT č. 22 Cyklostezka Malé Poříčí (katastr území Obce Velké Poříčí) – Velké Poříčí, realizovaná obcí Velké Poříčí, předfinancováním vlastními prostředky a z úvěru na základě možnosti získání finanční dotace ze schváleného projektu v rámci programu INTRRREG. Parametry: Využití víceúčelová stezka Šíře m Délka úseku , 470 km Zahájení stavby Dokončení stavby stavba před ukončením Financování stavby vícezdrojové - Program INRERREG III A Celkový objem finančních prostředků 1,223 mil. Kč 75% dotace EU 5% dotace stát 20% vlastní prostředky města z rozpočtu Cyklostezka Velké Poříčí – část v povodí toku Brlenky, jako navazující a doplňující stavba na předchozí úsek. Parametry: Lávka 1 Šíře m Délka úseku m Lávka 2 Šíře ,44 m Délka úseku m Zahájení stavby Dokončení stavby Financování stavby vícezdrojové - Program INRERREG III A Celkový objem finančních prostředků 2,960 mil. Kč 75% dotace EU 5% dotace stát 20% vlastní prostředky města z rozpočtu Příklady realizace projektů subjekty samosprávy v Královéhradeckém kraji - IV Královéhradecký kraj ©

17 Cyklostezka Vrchlabí - Lánov
Parametry: Využití víceúčelová cyklostezka I.etapa k.ú. Vrchlabí – Lánov letecká škola Šíře 3 m Délka úseku 0, 500 km Zahájení stav by: 2006 Dokončení stavby: 2007 Financování stavby vícezdrojové Celkový obje m finančních prostředků (rozpočet) ,313 mil. Kč dotace SFDI dotace kraj vlastní prostředky z rozpočtu obce Parametryry: Využití víceúčelová cyklostezka II.etapa letecká škola - Lánov Šíře 3 m zúžený parametr v obci Lánov Délka úseku 934 m Zahájení stavby 2007 Dokonč ení stavby 2008 Financování stavby vícezdrojové Celkový objem finančních prostředků (rozpočet) 10,8 mil. Kč Podpora financování realizace cyklotras - II Královéhradecký kraj ©

18 Podpora cyklodopravy v dotačním titulu 2004 - 2009
Podpora financování realizace cyklotras - II Královéhradecký kraj ©

19 Podpora cyklodopravy v dotačním titulu 2009
Podpora financování realizace cyklotras - II Královéhradecký kraj ©

20 AKTUALIZACE KONCEPCE CYKLODOPRAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Podpora financování realizace cyklotras - II 2009 Zpracovatel dokumentu Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Brno pracoviště Olomouc Královéhradecký kraj ©

21 Návrhová část / opatření Ve 3 základních pilířích
Rozvoj cyklistické dopravy II. Rozvoj cykloturistiky a terénní cyklistiky v kraji III. Koordinace a partnerství Podpora financování realizace cyklotras - II Královéhradecký kraj ©

22 Návrhová část / opatření
1.1. Podpora budování cyklostezek Podpora projektové přípravy budování cyklostezek Realizovat opatření ve prospěch cyklistiky v rámci novostaveb a rekonstrukcích pozemních komunikacích, které patří kraji Finanční podpora výstavby a údržby cyklistických stezek Podpora financování realizace cyklotras - II Královéhradecký kraj ©

23 Návrhová část / opatření
2.1. Rozvoj cykloturistiky a terénní cyklistiky Zajištění souhrnné prezentace kraje v oblasti cykloturistiky a cyklisitiky 2.2. Podpora významných projektů na území kraje Podpora projektové přípravy Finanční podpora výstavby a údržby významných projektů na území kraje 2.3. Finanční podpora výstavby a údržby významných projektů na území kraje Podpora aktivit jednotlivých organizací cestovního ruchu a organizací působících v oblasti cykloturistiky a terénní cyklisitiky Zajištění kvalitní instalace a údržby informativního značení cyklotras Podpora financování realizace cyklotras - II 2.4. Začlenění cyklistické dopravy do integrovaného dopravního systému Podpora projektů integrujících kolo do jednotlivých druhů veřejné dopravy Královéhradecký kraj ©

24 Návrhová část / opatření
3.1. Koordinace aktivit kolem cyklisitické dopravy a cykloturistiky Podporovat zpracování průzkumů sčítání cyklisitiky na území kraje Aktualizace databáze plánů výstavby cyklistických komunikací na území kraje Aktualizovat a doplňovat síť cyklotras a cyklostezek a přírodě blízkých rekreačních stezek pro cyklisty prostřednictvím GIS 3.2. Poradenství a propagace Konference, semináře a školení v oblasti cyklodopravy, cykloturistiky a terénní cyklisitiky Propagační akce na podporu cyklodopravy a terénní cyklistiky Podpora financování realizace cyklotras - II Královéhradecký kraj ©

25 Návrhová část / opatření
Priorita 1. Rozvoj cyklistické dopravy Celková filosofie návrhu řešení cyklistické dopravy na území kraje je vedena snahou o zvýšení bezpečnosti cyklistů na pozemních komunikacích a zařazení cyklistické dopravy jako nedílné součásti dopravního systému. V rámci navrhovaných cílů a opatření je dán důraz na finanční podporu projektové přípravy a následné výstavby cyklistických stezek, na realizaci opatření ve prospěch cyklistiky v rámci novostaveb a rekonstrukcí pozemních komunikací, které patří kraji podpora vzniku BIKE & RIDE v uzlových bodech IDS. Priorita 2. Rozvoj cykloturistiky a terénní cyklistiky v kraji Vzhledem k povrchu a členitosti Královéhradeckého kraje, který je z velké části hornatý, se doporučuje na produkty směřované na horská kola). Právě v Královéhradeckém kraji je možné úspěšně aplikovat toto rozdělení podle švýcarského modelu ( Za zmínku ale stojí, že daný model zastřešuje rovněž všechny ostatní druhy pohybové aktivity cestovního ruchu a to in-liny, pěší turistiku a vodáctví. Tento strategický dokument se pak zabývá pochopitelně jen cykloturistikou a terénní cyklistikou, každopádně je důležité hledat při navrhování tras a budování komunikací i synergii mezi jízdním kolem a in –liny a mezi jízdním kolem a pěšáky. V rámci navrhovaných cílů a opatření je dán důraz na finanční podporu komplexní prezentace cykloturistiky v kraji, podporu významných projektů, podporu aktivit jednotlivých mikroregionů v oblasti cykloturistiky a terénní cyklistiky, zajištění kvalitní instalace a údržby informativního značení cyklotras a v neposlední řadě se jedná o podporu projektů integrujících kolo do jednotlivých druhů veřejné dopravy. Podpora financování realizace cyklotras - II Priorita 3. Koordinace a partnerství Jedná se o podporu zpracování průzkumů sčítání cyklistiky na území kraje, aktualizaci databáze plánů výstavby cyklistických komunikací na území kraje a aktualizaci sítě cyklotras a cyklostezek prostřednictvím GIS. Dále daná priorita zahrnuje konference, semináře, školení a propagační akce na podporu cyklodpravy a cykloturistiky. Královéhradecký kraj ©

26 Návrhová část / opatření
AKČNÍ PLÁN NA VÝSTAVBU CYKLOSTEZEK PRO Pro stanovení pořadí důležitosti budování cyklostezek se vychází nejprve z nerealizovaných priorit „Koncepce“ z roku 2003, které jsou doplněny o další lokality. Při jejich výběru byly se bral zřetel na faktory, které zvyšují bezpečnost cyklistů, umožní využití cyklostezky místním obyvatelstvem při cestě do práce, školy, za službami, kulturou apod. Na základě vyhodnocení všech těchto faktorů bylo stanoveno pořadí důležitosti výstavby cyklostezek s členěním na úseky, kde se zvyšuje bezpečnost cyklistů a současně leží na hlavní páteřní síti cyklotras a na úseky, kde je prioritou je zvýšení bezpečnosti cyklistů (odvedení cyklistů ze silnic I., II. a III. třídy). Labská stezka (cca 54km nových cyklostezek): Kuks - Hradec Králové (délka 23 km) Předpokládané náklady jsou 130 mil. Kč. V současnosti bylo vyhlášeno výběrové řízení na zpracovatele Dokumentaci pro územní rozhodnutí (DUR) Podpora financování realizace cyklotras - II Hradec Králové – Vysoké nad Labem Jedná se o součást „Stezky mechu a perníku“, jejíž délka na území kraje činí cca 6km; k dispozici je zpracovaná Dokumentace k územnímu řízení (DUR) Kunčice nad Labem - Hostinné – Nemojov, po přehradní hráz Uvedený úsek je ve výhledové úvaze Královéhradecký kraj ©

27 Návrhová část / opatření
Finanční podpora výstavby a údržby cyklistických stezek. Předpoklady : Labská stezka – 54 km nových cyklostezek; Orlická cyklotrasa – 17 km nových cyklostezek; Trasa č. 22 (příhraniční) – 25 km nových cyklostezek; cyklotrasa č Náchod (Běloves) CLO - Rtyně v Podkrkonoší - (Trutnov) – 15 km nových cyklostezek; trasa Hradec Králové - Černilov – 7 km nových cyklostezek; další problémové úseky, kde by bylo vhodné zvažovat výstavbu samostatné cyklostezky, kde je prioritou zvýšení bezpečnosti cyklistů (odvedení cyklistů ze silnic I., II. a III. třídy) – 99 km nových cyklostezek. CELKEM – 217 KM NOVÝCH CYKLOSTEZEK ZA 450 mil. Kč Podpora financování realizace cyklotras - II Královéhradecký kraj ©

28 Podpora financování realizace cyklotras - II
Královéhradecký kraj ©

29 Priority Královéhradeckého kraje pro nadcházející období
Priorita č.1 - oblast cyklodopravy Podpora financování realizace cyklotras - II Královéhradecký kraj ©

30 Labská cyklotrasa KČT č.24
Základní informace: Labská cyklotrasa č. 24 Hradec Králové – Kuks - celková délka trasy cca 26 km, z toho novostavba přibližně 22 km základní šířka komunikace 3 m, povrch se předpokládá zpevněný, živičný. - víceúčelová cyklostezka pro cyklisty, pěší, in-line bruslaře, vozíčkáře a další nemotorové uživatele (komunikace bude zároveň sloužit pro správce vodního toku, popř. pro vjezd na přilehlé pozemky). Nositel projektu a investor: Pro realizaci projektu založena společnost Královéhradecká labská o.p.s. Datum založení: Zakladatelé o.p.s: Královéhradecký kraj Statutární město Hradec Králové Město Smiřice Město Jaroměř Obec Kuks Předpokládané náklady stavby …………. 132 mil. Kč Celkové náklady projektu …………………145 mil. Kč Podpora financování realizace cyklotras - II Královéhradecký kraj ©

31 Labská cyklotrasa KČT č.24
Cyklostezka Hradec Králové – Pardubice: Stezka mechu a perníku Základní informace: „Stezka mechu a perníku“ je dílčí částí mezinárodního záměru vedení cyklostezky podél Labe od jeho pramenu po Hamburk a přímo navazuje na již vybudovaný úsek od Pardubic do Rábů pod Kunětickou horou a na systém cyklostezek města Hradec Králové. Navržená cyklostezka umožní vymístění cyklistů a pěších ze silnice III/29810, která bude výhledově plnit funkci přivaděče z rychlostní silnice R35 (MÚK Bukovina) do Hradce Králové a přispěje ke zvýšení bezpečnosti nejen cyklistů a pěších, ale i automobilové dopravy. Nositel projektu: Statutární město Hradec Králové Statutární město Pardubice Krajský úřad Pardubického kraje Krajský úřad Královéhradeckého kraje Parametry navrženého úseku cyklostezky : délka ………………………… m šíře ……………………… m - konstrukce vozovky …. asfaltobeton Předpokládané náklady na výstavbu Stavební náklady Kč Celkové náklady Kč Podpora financování realizace cyklotras - II Královéhradecký kraj ©

32 Podpora provozu cyklobusů v turistických regionech
Priorita 2 – Rozvoj cykloturistiky a terénní cyklistiky v kraji Podpora cyklodopravy dotačním titulem vyhlašovaným Královéhradeckým krajem každoročně od roku 2004 Podpora provozu cyklobusů v turistických regionech Podpora financování realizace cyklotras - II Oblasti podpory: podpora dotace ztráty z provozu cyklobusů podpora propagace Královéhradecký kraj ©

33 Podpora financování realizace cyklotras - II
Cyklobusy 2008 Podpora financování realizace cyklotras - II Královéhradecký kraj ©

34 Žadatelé o podporu - cyklobusy v Královéhradeckém kraji 2009
Podpora financování realizace cyklotras - II Královéhradecký kraj ©

35 Podpora cyklobusů v dotačním titulu 2004 - 2009
Podpora financování realizace cyklotras - II Královéhradecký kraj ©

36 Podpora cyklobusů v dotačním titulu 2004 - 2009
Podpora financování realizace cyklotras - II Královéhradecký kraj ©

37 Informace a výstupy cyklokonference: www. cyklokonference.cz
Královéhradecký kraj Cyklokonference 2009 Špindlerův Mlýn 26. – odborná část Doprovodný program – Náchod – Hradec Králové – Kostelec nad Orlicí Informace a výstupy cyklokonference: www. cyklokonference.cz Podpora financování realizace cyklotras - II Královéhradecký kraj ©

38 Děkuji za pozornost Kontakty Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Pivovarské náměstí Hradec Králové Telefon: Fax: www. kr-kralovehradecky.cz Závěr - V Královéhradecký kraj ©


Stáhnout ppt "Královéhradecký kraj © květen 2009"

Podobné prezentace


Reklamy Google