Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální pohled na podporu cyklistické dopravy v Královéhradeckém kraji 2 0 0 9 Královéhradecký kraj © květen 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální pohled na podporu cyklistické dopravy v Královéhradeckém kraji 2 0 0 9 Královéhradecký kraj © květen 2009."— Transkript prezentace:

1 Regionální pohled na podporu cyklistické dopravy v Královéhradeckém kraji 2 0 0 9 Královéhradecký kraj © květen 2009

2 Královéhradecký kraj © www.kr-kralovehradecky.cz Charakteristika Královéhradeckého kraje Území Královéhradeckého kraje, díky své terénní konfiguraci, uspokojí nároky takřka všech cyklistů, využívají kolo nejenom jako dopravní prostředek při cestě do zaměstnání, ale rovněž pro zábavou rekreaci a sportovní vyžití. Horské cyklistické trasy nabízejí Krkonoše, Orlické hory, Broumovské stěny, Javoří nebo Jestřebí hory. Atraktivnost území zvyšují možnosti využití hraničních přechodů s Polskou republikou k návštěvě sousedního území. Podhůří kraje, nedosahující větších nadmořských výšek pak nabízí možnosti dalšího množství nejenom přírodních krás, ale rovněž historických a památkově cenných lokalit a objektů. Převážně v jižní části kraje je pak využitelnost kola jako dopravního prostředku umocněna převážně rovinatým terénem k dopravě do zaměstnání v rámci jednoho města nebo přijatelně dostupné spádové oblasti. Královéhradecký kraj: Rozloha:4 758 km 2 Obyvatelstvo:554 181 Statutární město:Hradec Králové Počet měst:48 Počet obcí celkem:448 Sousední kraje: Liberecký, Pardubický a Středočeský.

3 Královéhradecký kraj © www.kr-kralovehradecky.cz Koncepce cyklodopravy Královéhradeckého kraje a její základní systém Rok 2003 Cyklistická doprava je řazena nejenom mezi ekologicky šetrný dopravní prostředek, ale její aktivní provozování je jedním ze základů zdravého způsobu života. Cyklista společně s chodcem však zároveň jedním z nejvíce ohrožených účastníků dopravy. Počty a rozsah zranění při kolizích cyklistů nebo chodců s motorovými dopravními prostředky jsou proto podnětem k řešením, která by v budoucnu postupně měla vést k maximálně možnému snížení dopravních rizik. V roce 2002 se rozhodl Krajský úřad Královéhradeckého kraje zadat zpracování pasportizace cyklodopravy kraje. Vybraný zpracovatel SURPMO Hradec Králové - základní cíl:  Zmapovat stávající evidenci cyklotras na území kraje, jejich návaznosti, stav, včetně jejich důležitosti, návaznosti na sousední území, včetně mezinárodních souvislostí a jejich začlenění do stávající nebo předpokládané struktury cyklotras České republiky, Zpracovatel při realizaci úkolu vycházel:  z metodiky KČT  stávající sítě cyklotras a požadavků obcí mikroregionů  potřeby napojení cyklotras na existující síť sousedních okresů a připravované záměry  požadavků a nutnosti začlenění kraje do systému evropských cyklotras  požadavku na zajištění bezpečnosti cyklistů Cílem bylo:  zpracování pasportu cyklotras kraje  stanovení hierarchie základní sítě s ohledem na vazby sousedních krajů, ČR a mezinárodní cyklotrasy a navržení základního členění systému  posílení vzájemné vazby sídel kraje nemotoristickou dopravou vedenou jak po stávajících komunikacích, tak i převáděnou na samostatné cyklostezky,  doporučit soubor opatření, která napomohou realizaci takto stanovených cílů

4 Královéhradecký kraj © www.kr-kralovehradecky.cz Výsledný návrh SURPMa

5 Královéhradecký kraj © www.kr-kralovehradecky.cz Cyklotrasy Evropského významu:  č.24 Labská cyklotrasa (Špindlerův Mlýn - Vrchlabí - Hostinné - Dvůr Králové nad Labem- Jaroměř - Hradec Králové - Vysoká nad Labem - Pardubický kraj),  Takzvaná Žitavská cyklotrasa v koridoru z Libereckého kraje, jako KČT č.14 (Vyskeř) s pokračováním do Královéhradeckého kraje (Jičín) dále na Nechanice a Hradec Králové. Jako nejvýznamnější nadregionální cyklotrasy kraje byly vyhodnoceny cyklotrasy:  Takzvaná Orlická cyklotrasa (Hradec Králové – Kostelec n.O. – Potštejn – Pardubický kraj KČT č. 22 (Jizerské – Jesenická magistrála (příhraniční), procházející krajem okresy Trutnov, Náchod, Rychnov n.Kn.  KČT č. 14 (Liberec – Jičín - střední Čechy)  KČT č. 182 (Hradec Králové – kopírující hranice kraje s krajem Pardubickým Borohrádek - Choceň  KČT č. 222 (Hradec Králové – Třebechovice p.O. - Opočno – Dobruška – Sedloňov)  KČT č. 4020 (Náchodsko a Broumovsko – polské Kladsko)  Hradec Králové – Jičín  Nechanice – střední Čechy (Městec Králové)  Kostelec n.O.– Deštné v Orlických horách Základní síť pak byla doplněna návrhem stávajících nebo navrhovaných regionálních cyklotras. Prvořadou prioritou mělo být vybudování následujících cyklostezek:  při silnici I/11 úseky: Hradec Králové, Slezské Předměstí – Parlament; Podhůří  křižovatka – Blešno; Blešno – Nepasice; Třebechovice p.O. – Týniště n.O.; Častolovice – Kostelec n.O., přičemž přednostně by měl být řešeny úseky v Hradci Králové, Blešno-Nepasice a Častolovice-Kostelec n.O.  při Labské stezce úseky: Nemojov, přehr. hráz – Debrné; Vestřev – Hostinné; Hostinné – Kunčina Ves., přičemž přednostně by měl být řešen úsek Hostinné-Kunčina Ves.  Peklo (u Nového Města n.M.) – Náchod (Bražec); Běloves CLO – Velké Poříčí  Vrchlabí - Rudník  Průjezd Novým Městem nad Cidlinou do Malých Kladrub

6 Královéhradecký kraj © www.kr-kralovehradecky.cz Shrnutí základních parametrů koncepce zpracované v roce 2003 Cyklotrasy celkemDélka v kmZ toho vyznačené Evropské16839 Nadregionální427,599 Regionální363,5135 Celkem1014273 Odhadované náklady na realizaci návrhu 60 km cyklostezek99 mil. Kč Při parametrech: - průměrná cena při šíři 3 m a délce 1 km1,65 mil. Kč Odhadované finanční náklady na doznačení cyklotras v rámci koncepce 741 km 2,23 mil.Kč Při parametrech: - průměrný náklad na 1 km3.000,- Kč Odhad na údržbu značení:0,3 - 0,5 mil. Kč/ rok Odhad na údržbu těles v délce 1014 km2,28 mil. Kč/rok Předložené materiály a Koncepce základního systému cyklodopravy Královéhradeckého kraje byla projednána v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje a následně schválena usnesením č. 19/468/2003.

7 Královéhradecký kraj © www.kr-kralovehradecky.cz Realizace schválené Koncepce cyklodopravy v Královéhradeckém kraji Vzhledem k rozsahu Koncepce cyklodopravy Královéhradeckého kraje je její realizace možná pouze v postupných dílčích krocích, úzké spolupráci na všech úrovních se všemi zainteresovanými subjekty, včetně hledání společných zájmů vně i navenek kraje a možných zdrojů financování. Jako prioritní byly navrženy k postupnému řešení následující cyklotrasy:  Labská cyklotrasa, KČT č. 24, Evropská cyklotrasa, délka cyklotrasy 294 km z toho na území kraje 98 km  Jizersko-krkonošská a Jesenicko-orlická magistrála, KČT č. 22 (příhraniční), nadregionální cyklotrasa, délka cyklotrasy 301 km z toho na území kraje 147 km  Orlická cyklotrasa, nadregionální cyklotrasa, délka cyklotrasy 36 km z toho na území kraje 36 km  Žitavská cyklotrasa Evropská cyklotrasa – výhledově navrhovaná  Cyklotrasa Jičín–Rožďalovice, KČT č.14, v návrhu nadregionální cyklotrasa. Navržené cyklotrasy v rámci Koncepce jsou vnímány nejenom jako trasy pro cykloturistiku, ale rovněž navržené koridory jako dopravní cesty k možnému využití za cestou do zaměstnání. Jaký byl další postup: K naplňování postupu v koncepční realizaci páteřní sítě cyklotras byly bývalým odborem strategického plánování a investic Královéhradeckého kraje zadány na konci roku 2003 a následně roce 2004 ke zpracování, takzvané „Projekty“, které měly mimo jiné za cíl upřesnit navržené koridory a skutečné reálné vedení cyklotras v rámci schválené „Koncepce“ a jejich projednání se zainteresovanými subjekty vdaného území.

8 Královéhradecký kraj © www.kr-kralovehradecky.cz Prioritně řešené cyklotrasy  Jizersko – Jesenická magistrála  Labská stezka  Orlická cyklotrasa  Žitavská  Jičín – Rožďalovice  Nový Bydžov - Kopidlno

9 Královéhradecký kraj © www.kr-kralovehradecky.cz Jaké další kroky byly podniknuty v návaznosti na zpracovanou „Koncepci“ „Koncepci“ Zjištění skutečného průběhu cyklotras na území kraje:  cyklotras dosud nevyznačených, ale s přiděleným číslem KČT  stávajících vyznačených cyklotras  zjištění ostatních značených cyklotras na území kraje  provedení zákresů do map 1:10 000  digitalizace mapových podkladů a jejich zapracování do GIS kraje Úkolem byly pověřeny následující subjekty:  R-projekt Hradec Králové, Ing. M. Samohrd (oblast Královéhradecko, Trutnovsko)  Branka, o.p.s. Náchod (oblast Broumovsko, Trutnovsko)  Mgr. P. Ďoubalík (oblast Orlické hory)  Mgr. J. Petera (oblast Jičínsko, Krkonoše)

10 Královéhradecký kraj © www.kr-kralovehradecky.cz Podpora financování realizace cyklostezek a cyklotras V roce 2004 tak byl poprvé vyhlášen dílčí program k podpoře cyklodopravy pod názvem: „Podpora cyklodopravy v návaznosti na Koncepci cyklodopravy Královéhradeckého kraje“ „Podpora cyklodopravy v návaznosti na Koncepci cyklodopravy Královéhradeckého kraje“ s označením SPD 200407 Následně pro rok 2005, 2006, 2007, 2008 a 2009 byl po drobnějších modelových úpravách vyhlášen výše uvedený program. Podporovány jsou především projekty žadatelů, které mají přímou nebo návaznou souvislost na schválenou Koncepci. Schválené projekty řešily nebo řeší například: - zvýšení bezpečnosti cyklistů v dopravě - podporu realizace výstavby nových nebo obnovu stávajících povrchů - dokumentaci k územnímu řízení, stavebnímu povolení a prováděcí - realizaci infrastruktury (vybavení odpočinkových míst) pro cyklisty - značení cyklotras

11 Královéhradecký kraj © www.kr-kralovehradecky.cz Příklady realizace cyklostezek městy a obcemi kraje Bez iniciativ představitelů obcí, měst mikroregionů, manažerů, dalších subjektů působících na území kraje, specialistů z oblasti cyklistiky a cyklodopravy, turistiky, včetně jednotlivých „nadšenců“, z řad občanů podporujících různými prostředky rozvoj cyklistiky by nebylo možné realizovat ani mnohé záměry krajské „Koncepce“. Jako první z postupně vznikajících cyklostezek na území kraje (mimo cyklostezky města Hradec Králové nebo města Trutnov) je příklad úseku víceúčelové cyklostezky v úseku Týništi nad Orlicí - Petrovice. Realizace byla uskutečněna z prostředků města a dotace SFDI. Cyklostezka je součástí Orlické cyklostrasy a je vedena v souběhu s komunikací I. třídy I/11. Město Týniště nad Orlicí (okres Rychnov nad Kněžnou) Cyklostezka Týniště nad Orlicí – Petrovice Parametry: Využitívíceúčelová obousměrná (chodci, bruslaři) Šíře 3 m (živičný povrch) Délka úseku 1,6 km Zahájení stavby22.09.2003 Dokončení stavby21.11.2003 Financování stavbyvícezdrojové SFDI3,349 mil. Kč město Týniště nad Orlicí2,900305 mil. Kč Celkový objem finančních prostředků7,249305 mil. Kč

12 Královéhradecký kraj © www.kr-kralovehradecky.cz Dobrovolný svazek obcí Policka (okres Náchod) KČT č. 22 Cyklostezka Police nad Metují - Bezděkov Parametry: Využitíjednosměrná Šíře min. 1,5 m Délka úseku 1, 4 km Zahájení stavby09/04 Dokončení stavby10/04 Financování stavbyvícezdrojové kraj0,500 000 mil. Kč SFDI1,979 879 mil. Kč DSO Policka2,180 080 mil. Kč Celkový objem finančních prostředků3,299 799 mil. Kč Jednosměrná cyklostezka Police nad Metují - Velké Petrovice - Bezděkov Byla realizována v rámci vyhlášeného dílčího programu Královéhradeckého kraje SPD200407. Realizovaný úsek podél komunikace II/303 v úseku Velké Petrovice – Police nad Metují (v Broumovském výběžku, okres Náchod) na části úseku cyklotrasy KČT č. 22. Realizováno v roce 2004.

13 Královéhradecký kraj © www.kr-kralovehradecky.cz Město Náchod (okres Náchod) KČT č. 22 Cyklostezka Náchod (Běloves) – hraniční přechod s PR – Malé Poříčí Parametry: Využití:obousměrná (možnost pěší, bruslaři) Šíře 3 m Délka úseku 1, 4 km Zahájení stavby08/04 Dokončení stavby08/04 Financování stavbyvlastní prostředky z rozpočtu města Celkový objem finančních prostředků3,030 mil. Kč Úsek cyklostezky, který je součástí pokračování cyklotrasy KČT č. 22 Realizováno městem Náchod v roce 2005 předfinancováním z vlastních zdrojů na základě přijetí podaného projektu v rámci programu INTERREG III A.

14 Královéhradecký kraj © www.kr-kralovehradecky.cz Město Náchod (okres Náchod) Cyklostezka Náchod (Malé Poříčí) – Velké Poříčí (katastr území města Náchoda) Parametry: Využití:obousměrnná (možnost pěší, bruslaři) Šíře 3 m Délka úseku 0, 568 km Zahájení stavby05/04 Dokončení stavbystavba před ukončením Financování stavbyvícezdrojové - Program INRERREG III A Celkový objem finančních prostředků1,380 mil. Kč 75% dotace EU 5% dotace stát 20% vlastní prostředky města z rozpočtu Úsek cyklostezky, který je součástí pokračování cyklotrasy KČT č. 22 Realizováno městem Náchod předfinancováním z vlastních zdrojů na základě přijetí podaného projektu v rámci programu INTERREG III A.

15 Královéhradecký kraj © www.kr-kralovehradecky.cz Město Náchod (okres Náchod) Realizace cyklostezky ve městě Náchod podél rekonstrukce komunikace II/303. Cyklostezka je realizována jako víceúčelová, rovněž pro chodce v úseku Náchod autobusové nádraží – Náchod (Běloves) zastávka ČD Parametry: Využitívíceúčelová Šíře 2,5 - 3 m Délka úseku 2, 3 km Zahájení stavby05/05 Dokončení stavby10/05 (předpoklad) Financování stavbyvícezdrojové - Program INRERREG III A Celkový objem finančních prostředků9,592 mil. Kč 75% dotace EU 5% dotace stát 20% vlastní prostředky města z rozpočtu

16 Královéhradecký kraj © www.kr-kralovehradecky.cz Obec Velké Poříčí (okres Náchod) KČT č. 22 Cyklostezka Malé Poříčí (katastr území Obce Velké Poříčí) – Velké Poříčí, realizovaná obcí Velké Poříčí, předfinancováním vlastními prostředky a z úvěru na základě možnosti získání finanční dotace ze schváleného projektu v rámci programu INTRRREG. Parametry: Využitívíceúčelová stezka Šíře 3 m Délka úseku 0, 470 km Zahájení stavby2005 Dokončení stavbystavba před ukončením Financování stavbyvícezdrojové - Program INRERREG III A Celkový objem finančních prostředků1,223 mil. Kč 75% dotace EU 5% dotace stát 20% vlastní prostředky města z rozpočtu Cyklostezka Velké Poříčí – část v povodí toku Brlenky, jako navazující a doplňující stavba na předchozí úsek. Parametry: Lávka 1Šíře 2 m Délka úseku 91m Lávka 2Šíře 2,44 m Délka úseku 9m Zahájení stavby2005 Dokončení stavby2005 Financování stavbyvícezdrojové - Program INRERREG III A Celkový objem finančních prostředků2,960 mil. Kč 75% dotace EU 5% dotace stát 20% vlastní prostředky města z rozpočtu

17 Královéhradecký kraj © www.kr-kralovehradecky.cz Parametry: Využití víceúčelová cyklostezka I.etapa k.ú. Vrchlabí – Lánov letecká škola Šíře 3 m Délka úseku0, 500 km Zahájení stav by:2006 Dokončení stavby:2007 Financování stavby vícezdrojové Celkový obje m finančních prostředků (rozpočet) 5,313 mil. Kč dotace SFDI dotace kraj vlastní prostředky z rozpočtu obce Parametryry: Využití víceúčelová cyklostezka II.etapa letecká škola - Lánov Šíře 3 m zúžený parametr v obci Lánov Délka úseku 934 m Zahájení stavby2007 Dokonč ení stavby2008 Financování stavby vícezdrojové Celkový objem finančních prostředků (rozpočet) 10,8 mil. Kč Cyklostezka Vrchlabí - Lánov

18 Královéhradecký kraj © www.kr-kralovehradecky.cz Podpora cyklodopravy v dotačním titulu 2004 - 2009

19 Královéhradecký kraj © www.kr-kralovehradecky.cz Podpora cyklodopravy v dotačním titulu 2009

20 Královéhradecký kraj © www.kr-kralovehradecky.cz AKTUALIZACE KONCEPCE CYKLODOPRAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2009 Zpracovatel dokumentu Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Brno pracoviště Olomouc

21 Královéhradecký kraj © www.kr-kralovehradecky.cz Návrhová část / opatření Ve 3 základních pilířích I. Rozvoj cyklistické dopravy II. Rozvoj cykloturistiky a terénní cyklistiky v kraji III. Koordinace a partnerství

22 Královéhradecký kraj © www.kr-kralovehradecky.cz Návrhová část / opatření 1.1.2. Realizovat opatření ve prospěch cyklistiky v rámci novostaveb a rekonstrukcích pozemních komunikacích, které patří kraji 1.1.3. Finanční podpora výstavby a údržby cyklistických stezek 1.1.1. Podpora projektové přípravy budování cyklostezek Podpora budování cyklostezek 1.1. Podpora budování cyklostezek

23 Královéhradecký kraj © www.kr-kralovehradecky.cz Návrhová část / opatření 2.2.1. Podpora projektové přípravy 2.3. Finanční podpora výstavby a údržby významných projektů na území kraje 2.1.1. Zajištění souhrnné prezentace kraje v oblasti cykloturistiky a cyklisitiky 2.2. Podpora významných projektů na území kraje 2.1. Rozvoj cykloturistiky a terénní cyklistiky 2.2.2. Finanční podpora výstavby a údržby významných projektů na území kraje 2.3.1. Podpora aktivit jednotlivých organizací cestovního ruchu a organizací působících v oblasti cykloturistiky a terénní cyklisitiky 2.3.2. Zajištění kvalitní instalace a údržby informativního značení cyklotras 2.4. Začlenění cyklistické dopravy do integrovaného dopravního systému 2.4.1. Podpora projektů integrujících kolo do jednotlivých druhů veřejné dopravy

24 Královéhradecký kraj © www.kr-kralovehradecky.cz Návrhová část / opatření 3.2.2. Aktualizace databáze plánů výstavby cyklistických komunikací na území kraje 3.2. Poradenství a propagace 3.1.1. Podporovat zpracování průzkumů sčítání cyklisitiky na území kraje 3.1. Koordinace aktivit kolem cyklisitické dopravy a cykloturistiky 3.1.3. Aktualizovat a doplňovat síť cyklotras a cyklostezek a přírodě blízkých rekreačních stezek pro cyklisty prostřednictvím GIS 3.2.1. Konference, semináře a školení v oblasti cyklodopravy, cykloturistiky a terénní cyklisitiky 3.2.2. Propagační akce na podporu cyklodopravy a terénní cyklistiky

25 Královéhradecký kraj © www.kr-kralovehradecky.cz Návrhová část / opatření Priorita 1. Rozvoj cyklistické dopravy Celková filosofie návrhu řešení cyklistické dopravy na území kraje je vedena snahou o zvýšení bezpečnosti cyklistů na pozemních komunikacích a zařazení cyklistické dopravy jako nedílné součásti dopravního systému. V rámci navrhovaných cílů a opatření je dán důraz na finanční podporu projektové přípravy a následné výstavby cyklistických stezek, na realizaci opatření ve prospěch cyklistiky v rámci novostaveb a rekonstrukcí pozemních komunikací, které patří kraji podpora vzniku BIKE & RIDE v uzlových bodech IDS. Priorita 2. Rozvoj cykloturistiky a terénní cyklistiky v kraji Vzhledem k povrchu a členitosti Královéhradeckého kraje, který je z velké části hornatý, se doporučuje na produkty směřované na horská kola). Právě v Královéhradeckém kraji je možné úspěšně aplikovat toto rozdělení podle švýcarského modelu (www.schweizmobil.ch). Za zmínku ale stojí, že daný model zastřešuje rovněž všechny ostatní druhy pohybové aktivity cestovního ruchu a to in-liny, pěší turistiku a vodáctví. Tento strategický dokument se pak zabývá pochopitelně jen cykloturistikou a terénní cyklistikou, každopádně je důležité hledat při navrhování tras a budování komunikací i synergii mezi jízdním kolem a in –liny a mezi jízdním kolem a pěšáky.www.schweizmobil.ch V rámci navrhovaných cílů a opatření je dán důraz na finanční podporu komplexní prezentace cykloturistiky v kraji, podporu významných projektů, podporu aktivit jednotlivých mikroregionů v oblasti cykloturistiky a terénní cyklistiky, zajištění kvalitní instalace a údržby informativního značení cyklotras a v neposlední řadě se jedná o podporu projektů integrujících kolo do jednotlivých druhů veřejné dopravy. Priorita 3. Koordinace a partnerství Jedná se o podporu zpracování průzkumů sčítání cyklistiky na území kraje, aktualizaci databáze plánů výstavby cyklistických komunikací na území kraje a aktualizaci sítě cyklotras a cyklostezek prostřednictvím GIS. Dále daná priorita zahrnuje konference, semináře, školení a propagační akce na podporu cyklodpravy a cykloturistiky.

26 Královéhradecký kraj © www.kr-kralovehradecky.cz Návrhová část / opatření AKČNÍ PLÁN NA VÝSTAVBU CYKLOSTEZEK PRO 2009 - 2015 Pro stanovení pořadí důležitosti budování cyklostezek se vychází nejprve z nerealizovaných priorit „Koncepce“ z roku 2003, které jsou doplněny o další lokality. Při jejich výběru byly se bral zřetel na faktory, které zvyšují bezpečnost cyklistů, umožní využití cyklostezky místním obyvatelstvem při cestě do práce, školy, za službami, kulturou apod. Na základě vyhodnocení všech těchto faktorů bylo stanoveno pořadí důležitosti výstavby cyklostezek s členěním na úseky, kde se zvyšuje bezpečnost cyklistů a současně leží na hlavní páteřní síti cyklotras a na úseky, kde je prioritou je zvýšení bezpečnosti cyklistů (odvedení cyklistů ze silnic I., II. a III. třídy). Labská stezka (cca 54km nových cyklostezek): Kuks - Hradec Králové (délka 23 km) P ředpokládané náklady jsou 130 mil. Kč. V současnosti bylo vyhlášeno výběrové řízení na zpracovatele Dokumentaci pro územní rozhodnutí (DUR) Hradec Králové – Vysoké nad Labem Jedná se o součást „Stezky mechu a perníku“, jejíž délka na území kraje činí cca 6km; k dispozici je zpracovaná Dokumentace k územnímu řízení (DUR) Kunčice nad Labem - Hostinné – Nemojov, po přehradní hráz Uvedený úsek je ve výhledové úvaze

27 Královéhradecký kraj © www.kr-kralovehradecky.cz 1.1.3. Finanční podpora výstavby a údržby cyklistických stezek. Labská stezka – 54 km nových cyklostezek; Orlická cyklotrasa – 17 km nových cyklostezek; Trasa č. 22 (příhraniční) – 25 km nových cyklostezek; cyklotrasa č. 4095 Náchod (Běloves) CLO - Rtyně v Podkrkonoší - (Trutnov) – 15 km nových cyklostezek; trasa Hradec Králové - Černilov – 7 km nových cyklostezek; další problémové úseky, kde by bylo vhodné zvažovat výstavbu samostatné cyklostezky, kde je prioritou zvýšení bezpečnosti cyklistů (odvedení cyklistů ze silnic I., II. a III. třídy) – 99 km nových cyklostezek. CELKEM – 217 KM NOVÝCH CYKLOSTEZEK ZA 450 mil. Kč Návrhová část / opatření Předpoklady :

28 Královéhradecký kraj © www.kr-kralovehradecky.cz

29 Priority Královéhradeckého kraje pro nadcházející období Priorita č.1 - oblast cyklodopravy

30 Královéhradecký kraj © www.kr-kralovehradecky.cz Labská cyklotrasa KČT č.24 Základní informace: Labská cyklotrasa č. 24 Hradec Králové – Kuks - celková délka trasy cca 26 km, z toho novostavba přibližně 22 km - základní šířka komunikace 3 m, povrch se předpokládá zpevněný, živičný. - víceúčelová cyklostezka pro cyklisty, pěší, in-line bruslaře, vozíčkáře a další nemotorové uživatele (komunikace bude zároveň sloužit pro správce vodního toku, popř. pro vjezd na přilehlé pozemky). Nositel projektu a investor: Pro realizaci projektu založena společnost Královéhradecká labská o.p.s. Datum založení: 30.12.2008 Zakladatelé o.p.s: Královéhradecký kraj Statutární město Hradec Králové Město Smiřice Město Jaroměř Obec Kuks Předpokládané náklady stavby …………. 132 mil. Kč Celkové náklady projektu …………………145 mil. Kč

31 Královéhradecký kraj © www.kr-kralovehradecky.cz Cyklostezka Hradec Králové – Pardubice: Stezka mechu a perníku Základní informace: „Stezka mechu a perníku“ je dílčí částí mezinárodního záměru vedení cyklostezky podél Labe od jeho pramenu po Hamburk a přímo navazuje na již vybudovaný úsek od Pardubic do Rábů pod Kunětickou horou a na systém cyklostezek města Hradec Králové. Navržená cyklostezka umožní vymístění cyklistů a pěších ze silnice III/29810, která bude výhledově plnit funkci přivaděče z rychlostní silnice R35 (MÚK Bukovina) do Hradce Králové a přispěje ke zvýšení bezpečnosti nejen cyklistů a pěších, ale i automobilové dopravy. Nositel projektu: Statutární město Hradec Králové Statutární město Pardubice Krajský úřad Pardubického kraje Krajský úřad Královéhradeckého kraje Parametry navrženého úseku cyklostezky : - délka ………………………….. 18.667 m - šíře ………………………....... 3 m - konstrukce vozovky …. asfaltobeton Předpokládané náklady na výstavbu Stavební náklady82.000.000 Kč Celkové náklady105.000.000 Kč Labská cyklotrasa KČT č.24

32 Královéhradecký kraj © www.kr-kralovehradecky.cz Podpora cyklodopravy dotačním titulem vyhlašovaným Královéhradeckým krajem každoročně od roku 2004 Podpora provozu cyklobusů v turistických regionech Oblasti podpory:  podpora dotace ztráty z provozu cyklobusů  podpora propagace Priorita 2 – Rozvoj cykloturistiky a terénní cyklistiky v kraji

33 Královéhradecký kraj © www.kr-kralovehradecky.cz Cyklobusy 2008

34 Královéhradecký kraj © www.kr-kralovehradecky.cz Žadatelé o podporu - cyklobusy v Královéhradeckém kraji 2009

35 Královéhradecký kraj © www.kr-kralovehradecky.cz Podpora cyklobusů v dotačním titulu 2004 - 2009

36 Královéhradecký kraj © www.kr-kralovehradecky.cz Podpora cyklobusů v dotačním titulu 2004 - 2009

37 Královéhradecký kraj © www.kr-kralovehradecky.cz Královéhradecký kraj Cyklokonference 2009 Špindlerův Mlýn 26. – 27. 5. 21009 odborná část Doprovodný program 28. 5. 2009 – Náchod 29. 5. 2009 – Hradec Králové 30. 5. 2009 – Kostelec nad Orlicí Informace a výstupy cyklokonference: www. cyklokonference.cz

38 Královéhradecký kraj © www.kr-kralovehradecky.cz Děkuji za pozornost Krajský úřad Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245 Hradec Králové 503 02 Telefon: 495 817 111 Fax: 495 817 336 http:// www. kr-kralovehradecky.cz E-mail: podatelna@kr-kralovehradecky.czpodatelna@kr-kralovehradecky.cz pmucha@kr-kralovehradecky.czKontakty


Stáhnout ppt "Regionální pohled na podporu cyklistické dopravy v Královéhradeckém kraji 2 0 0 9 Královéhradecký kraj © květen 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google