Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diferenciální diagnostika otoků dolních končetin as. MUDr. Pavlína Piťhová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diferenciální diagnostika otoků dolních končetin as. MUDr. Pavlína Piťhová."— Transkript prezentace:

1 Diferenciální diagnostika otoků dolních končetin as. MUDr. Pavlína Piťhová

2 Otok o Častý důvod návštěvy lékaře o Nadměrné hromadění tekutiny v intersticiálním prostoru, tj. extracelulárně a extrakapilárně o Klinicky: viditelné a hmatatelné prosáknutí o Fyziologie: Starlingova rovnováha mezi tvorbou a odsunem tekutiny z intersticia tvorbaodsun

3 ArteriolaVenula filtrace resorpce prekapilární odpor postkapilární odpor 10% do lymfatického systému 90% do žilního systému platí rovnováha: filtrace = resorpce + odtok lymfy „Starlingova rovnováha“ filtrační tlak onkotický tlak Obr. : výměna tekutiny mezi kapilárou a intersticiem permeabilita tlak intersticia

4 Rozdělení otoků o Generalizované = symetrické o především na podkladě retence sodíku a vody o generalizované zvýšení permeability kapilární membrány o Místní = asymetrické o poruchy Starlingovy rovnováhy o obstrukce, žilní a lymfatická insuficience, komprese, otoky zánětlivé či alergické

5 Diagnostická kritéria o Anamnéza – varixy, bércové vředy, užívané léky, rodinná anamnéza o Klinický obraz o Laboratorní vyšetření – CB, CRP, pro-BNP o Pomocná vyšetření o Stemmerovo znamení – neschopnost utvořit řasu na 2.prstu nohy o „Pitting“ test – po zatlačení na otok po dobu 1 min se vytvoří perzistující důlek o Duplexní UZ cévního systému a podkoží o Digitální fotopletysmografie o CT, MR, echoKG, rtg s+p…

6 Fyzikální vyšetření o Stemmerovo znamení – vytvoří se kožní řasa na bazi 2.prstce – positivní test znamená, že řasu nelze vytvořit o „Pitting“ test – Zatlačí se prst, pokud zanechává důlek v oblasti otoku – positivní test

7 Generalizované (symetrické) otoky o Kardiální : o u chronického selhání pravého srdce ♥ o perimaleolární otoky k večeru o kůže napjatá, hladká, lesklá, pohmatově těstovitá, tlak prstu vytvoří důlek, který se vyrovná po delší době o lokalizace dle polohy těla o vertikálně x horizontálně

8 Generalizované (symetrické) otoky o Hypoproteinemické o pokles albuminu v plazmě o malabsorbce, malnutrice o Jaterní o Snížení produkce albuminu o + dochází k retenci vody a soli o Renální – nefrotický sy, ak.glomerulonefritida.. o Zvýšení odpadu bílkovin do moče o + retence soli a vody o Perimaleolární, otoky víček – lokalizace dána tenkým podkožním vazivem, nejvíce ráno

9 ArteriolaVenula filtrace resorpce prekapilární odpor postkapilární odpor 10% do lymfatického systému 90% do žilního systému filtrační tlak onkotický tlak permeabilita tlak intersticia Zůstává v intersticiu Otoky generalizované, statické, polékové

10 Generalizované (symetrické) otoky o Statické o Časté, benigní o Vznikají po dlouhém stání nebo sezení v horku o Typické pro dlouhé cesty, horší mobilitu – artrózy („geriatrické otoky“), paraparézy… o Mizí po elevaci končetin o Cyklický idiopatický edém o Cyklický výskyt, nezávislé na menstruačním cyklu o Častý současný výskyt jiných obtíží (bolest hlavy, nevolnost, psychické poruchy, oligurie, obstipace) o Může se střídat období bez otoku s manifestovaným otokem či permanentní otok s periodickou intenzitou o Otoky navozené léky o NSAID, kortikoidy, Ca antagonisté, progesteron

11 Lokalizované (asymetrické) otoky o Hluboká žilní tromboza o Chronická žilní insuficience o Lymfedém o Lipedém o Zánětlivý otok o Alergický otok

12 Lokalizované (asymetrické) otoky o Hluboká žilní trombóza o Poměrně náhlý začátek o Kůže napjatá, lesklá, teplá, vytlačí se a zůstává důlek o Bolestivé, „plné lýtko“ o Pozitivní Homan´s znamení o Varovné „Prattovy žíly“ o DUS otok převážně subfasciálně

13 Lokalizované (asymetrické) otoky o Chronická žilní insuficience o A/ flebedém o Postižení chlopní, nedostatečná funkce svalově-žilní pumpy, zevní komprese žil (Bakerova cysta!!) o Pozvolný začátek, zpočátku perimaleolární o Otok měkký, lze vytlačit důlek, který rychle mizí o Bolest, pocit tíhy, noční svalové křeče, otoky o Zhoršení symptomů večer, po dlouhém stání, v horku, u žen před menstruací, při HAK, v graviditě o Stemmerovo znamení negativní o Postupný rozvoj trofických změn o B/ flebolymfedém o Sekundární postižení lymfatického systému při CVI o Ireverzibilní otok s vysokým obsahem proteinů o Stemmerovo znamení pozitivní o Nemizí ani po elevaci končetin

14 Lokalizované (asymetrické) otoky o Lymfedém o Vysokoproteinový otok při dysfunkci lymfatické drenáže při normální kapilární funkci o Otok je tuhý, nebolestivý o Kůže bledá, chladná, ztluštělá o Nedá se vytlačit důlek o Nemizí ani po elevaci končetiny o Sloupovitý tvar lýtka, kvadratický tvar prstů o Pozitivní Stemmerovo znamení

15 Lokalizované (asymetrické) otoky o Lymfedém o A/ vrozený – primární o Nedostatečný vývoj mízních cév nebo uzlin o Postihuje 1 nebo obě končetiny o Praecox – manifestuje se do 35let věku o Tardum – manifestuje se až po 35.roce věku o B/ získaný – sekundární o Získaná obstrukce lymfatických uzlin a/nebo cév o Malignity, trauma, záněty, chirurgické zákroky, radioterapie o Začíná pod překážkou a postupuje směrem k periferii

16 Lokalizované (asymetrické) otoky o Lipedém o Není otok dorza o Bývá symetricky na obou končetinách o Stemmerovo znamení negativní o Typický výskyt u žen, palpační bolestivost o Zánětlivý otok o Dolor, calor, rubor, funcio laesa…. o Erysipel, flegmóna, furunkl… o Alergický otok o Postihuje větší plochu kůže o Bodnutí hmyzem Zvýšená lokální permeabilita kapilár

17 Diferenciální diagnostika otoků DK AKUTNÍ OTOKY Jednostranné Flebotrombóza Tromboflebitida Bakteriální zánět Poúrazový Pooperační Artritida, artroza Oboustranné Příčiny generalizovaného otoku (kardiální, renální, jaterní, hypoproteinemický..) Oboustranná flebotrombóza Tromboza dolní duté žíly Idiopatický cyklický otok

18 Diferenciální diagnostika otoků DK CHRONICKÉ OTOKY Jednostranné Při CVI Lymfedém Angiodysplázie Oboustranné Příčiny generalizovaného otoku (kardiální, renální, jaterní, hypoproteinemický..) Statický – velmi častý, při horší mobilitě – artrózy, insuf svalově žilní pumpy, sedavé zaměstnání, dlouhé cesty, paraparézy.. Lipedém Navozené léky

19 Symetrie Otok dorza nohy Tuhost podkoží Palpační bolestivost Stemmerovo znamení Pitting test Hyperpigmentace Ústup po elevaci Hematomy Projevy u žen lymfedém -++-++-±-- flebedém (CVI) --±--+++±- lipedém +--+---±++ Diferenciální diagnostika otoků dolních končetin

20 Léčba otoků dolních končetin Léčba základního onemocnění – U otoků kardiálního, renálního, hypoproteinemického…. Medikamentózní terapie – Venofarmaka (diosmin, hesperidin, troxerutin) – Proteázy – enzymatické preparáty Kompresívní terapie – Obinadla s krátkým tahem, aplikace graduovaného tlaku – Kompresívní punčochy s graduovanou kompresí Chirurgické řešení

21 Léčba otoků dolních končetin Lymfodrenáž – Manuální – obnovuje funkci kapilární mízní pumpy – Přístrojová – Kontraindikace: absolutní – malignita, srdeční selhání, akutní bakteriální infekce, akutní tromboza/flebitida Relativní – dekomp.hypertenze, hypotenze, hyperthyreoza Režimová opatření – Elevace DK, omezení dlouhého stání/sezení – Redukce hmotnosti – Vhodná obuv – Cvičení svalově-žilní pumpy


Stáhnout ppt "Diferenciální diagnostika otoků dolních končetin as. MUDr. Pavlína Piťhová."

Podobné prezentace


Reklamy Google