Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292."— Transkript prezentace:

1 BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292 Přednáška č. 3: Destruktivní zkoušení betonu v konstrukcích – jádrové vývrty Ing. Petr Cikrle, Ph.D.2008

2 PROGRAM PŘEDNÁŠKY: A. ÚVOD B. ZKOUŠENÍ BETONU NA VÝVRTECH DLE ČSN EN 12504-1 C. JINÉ ZPŮSOBY STANOVENÍ PEVNOSTI V TLAKU (ČSN 731317) D. ODBĚRY VZORKŮ PRO CHEMICKÉ ZKOUŠKY E. ZÁVĚR BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

3 C. JÁDROVÉ VÝVRTY DLE ČSN EN 12504-1 ČSN EN 12504-1 Zkoušení betonu v konstrukcích – Část 1: Vývrty – Odběr, vyšetření, a zkoušení v tlaku ČSN EN 12504-1 Zkoušení betonu v konstrukcích – Část 1: Vývrty – Odběr, vyšetření, a zkoušení v tlaku Vývrty získané jádrovým vrtákem jsou pečlivě vyšetřeny, upraveny zabroušením nebo koncováním a zkoušeny v tlaku normovým postupem. Vývrty získané jádrovým vrtákem jsou pečlivě vyšetřeny, upraveny zabroušením nebo koncováním a zkoušeny v tlaku normovým postupem. BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

4 Odběr betonu ze sloupu – Ø 100 mm Odběr betonu ze sloupu – Ø 100 mm BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

5 Odběr betonu z piloty – Ø 100 mm Odběr betonu z piloty – Ø 100 mm BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

6 ODBĚRY VÝVRTŮ OBECNĚ Odběr vývrtu - vždy značný zásah do konstrukce Odběr vývrtu - vždy značný zásah do konstrukce Před vlastním provedením vývrtů je nezbytné plně zvážit účel zkoušení a hodnocení výsledných údajů Před vlastním provedením vývrtů je nezbytné plně zvážit účel zkoušení a hodnocení výsledných údajů Počet vývrtů vychází z velikosti a členitosti zkoumané konstrukce. Počet vývrtů vychází z velikosti a členitosti zkoumané konstrukce. BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

7 Masivní, leč hustě vyztužený sloup – vývrt Ø 50 mm Masivní, leč hustě vyztužený sloup – vývrt Ø 50 mm BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

8 Umístění vývrtů na konstrukci se volí v návaznosti na konstrukční důsledky: Umístění vývrtů na konstrukci se volí v návaznosti na konstrukční důsledky: – odebrat z míst největšího tlakového namáhání; – přednostně z míst, kde je minimum výztuže; – ne v blízkosti spár nebo hran beton. prvků. Označení a identifikace probíhá ihned po ukončení vrtání kdy se na vývrt označuje typ prvku, umístění a orientace vrtu. Označení a identifikace probíhá ihned po ukončení vrtání kdy se na vývrt označuje typ prvku, umístění a orientace vrtu. BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

9 Odběr betonu z trámu – Ø 50 mm Odběr betonu z trámu – Ø 50 mm BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

10 „Výlov“ odvrtaného a odlomeného jádra „Výlov“ odvrtaného a odlomeného jádra BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

11 Průměr vývrtů: Průměr vývrtů: – co nejmenší, minimální zásah do konstrukce; – co největší kvůli struktuře betonu – pokud je velikost maximálního zrna kameniva (nikoliv frakce!) větší než 1/3 průměru vývrtu, má to značný vliv na zjištěnou pevnost. Délka vývrtu pro pevnost v tlaku vychází z: Délka vývrtu pro pevnost v tlaku vychází z: – Dříve L v rozmezí (1 až 2) d; – Nyní zda se má provést srovnání s krychelnou pevností (L=1d) nebo válcovou pevností (L=2d). BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

12 POPIS VÝVRTŮ Označení vzorku, části konstrukce; Označení vzorku, části konstrukce; Orientace vzhledem ke konstrukci. Orientace vzhledem ke konstrukci. BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

13 POPIS VÝVRTŮ Vyznačení hloubky, nesmazatelné označení uprostřed i na koncích Vyznačení hloubky, nesmazatelné označení uprostřed i na koncích BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

14 POPIS VÝVRTŮ Posouzení kameniva: Posouzení kameniva: – druh (těžené, drcené); – přibližné složení frakcí; – největší velikost zrna na povrchu vzorku; – stejnoměrnost rozložení po výšce vývrtu; – jiné vlastnosti; BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

15 POPIS VÝVRTŮ Zhutnění betonu: Zhutnění betonu: – vizuálně určením velikosti kaveren, dutin a pórů. – stanoví se celková charakteristika (rozlišuje se beton bez pórů, málo pórovitý, pórovitý, velmi pórovitý, mezerovitý), – počet dutin a kaveren, – rozměry největší dutiny (kaverny). Poloha výztuže - množství, směr, hloubka, rozměry a druh výztuže. Poloha výztuže - množství, směr, hloubka, rozměry a druh výztuže. BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

16 Jádrové vývrty ze sloupů, f c = 5 až 10 MPa Jádrové vývrty ze sloupů, f c = 5 až 10 MPa BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

17 Jádrové vývrty ze sloupů, f c = 0 až 5 MPa Jádrové vývrty ze sloupů, f c = 0 až 5 MPa BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

18 Jádrové vývrty z masivních opěr Jádrové vývrty z masivních opěr BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

19 PEVNOST BETONU V TLAKU ČSN EN 12390-1 Zkoušení ztvrdlého betonu ČSN EN 12390-1 Zkoušení ztvrdlého betonu BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

20 Jak se má těleso porušit Jak se má těleso porušit BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

21 Jak se nemá těleso porušit Jak se nemá těleso porušit BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

22 Pevnost betonu v tlaku f c v MPa je dána vztahem F je maximální zatížení při porušení, v N; A c je průřezová plocha zkušebního tělesa, v mm 2 ; Je-li štíhlost válce = 1,0 a průměr válce 150 mm nebo 100 mm, pak se výsledek nemusí přepočítávat a je považován za shodný s krychelnou pevností BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

23 Alternativní výpočet pevnosti v tlaku dle ČSN 73 1317 Průměr d ≠ 150 mm - přepočet na d = 150mm; – (d= 50 mm, d= 100 mm) Štíhlost ≠ 2 - přepočet na = 2; – ( = 1 až 2) Přepočet z válcové na krychelnou pevnost; BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

24 ≠ 2 = 2 d ≠ 150d = 150 f c,cube f c,cyl BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

25 Pevnost betonu v tlaku na válcích f c,cyl v MPa se určí ze vztahu  c,cy je opravný součinitel pro štíhlost válce ≠ 2 (ČSN 73 1317);  cy,d je opravný součinitel pro průměr válce d ≠ 150 mm (Kloknerův ústav ČVUT v Praze) ; BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

26 Hodnoty součinitelů štíhlosti  c,cy : Je-li štíhlost = 2,0 pak  c,cy = 1,00 Je-li štíhlost = 1,5 pak  c,cy = 0,95 Je-li štíhlost = 1,3 pak  c,cy = 0,92 Je-li štíhlost = 1,1 pak  c,cy = 0,88 Je-li štíhlost = 1,0 pak  c,cy = 0,85 Hodnoty součinitelů průměru  cy,d : Je-li průměr d = 150 mm, pak  cy,d = 1,00 Je-li průměr d = 100 mm, pak  cy,d = 0,95 Je-li průměr d = 50 mm, pak  cy,d = 0,91 BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

27 Pevnost betonu v tlaku na krychlích f c,cube v MPa  cy,cu je součinitel pro přepočet válcové pevnosti na krychelnou pevnost (ČSN 73 1317); f c,cyl [MPa] 4,0 až 2525,1 až 3535,1 až 5050,1 až 60  cy,cu 1,251,201,151,10 BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

28 Hodnoty součinitelů štíhlosti  cy,cu : f c,cyl [MPa] 4,0 až 2525,1 až 3535,1 až 5050,1 až 60  cy,cu 1,251,201,151,10 BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

29 Příklad výpočtu: ve cvičení Příklad šťastného diagnostika: BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

30 Mikrovývrty – v podstatě NDT metoda Mikrovývrty – v podstatě NDT metoda BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

31 KARBONATACE BETONU Chemický proces, působením CO 2 dochází ke změnám v betonu Chemický proces, působením CO 2 dochází ke změnám v betonu pH čerstvého betonu 12 – 12,5 pH čerstvého betonu 12 – 12,5 pH větší než 9,5 - reaguje fenoftalein, beton zfialoví pH větší než 9,5 - reaguje fenoftalein, beton zfialoví pH menší než 9,2 – žádná reakce pH menší než 9,2 – žádná reakce BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

32 Příklady hloubky karbobatace betonu Příklady hloubky karbobatace betonu BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

33 OBSAH CHLORIDŮ V BETONU U konstrukcí vystavených solení (mosty, vozovky apod.). U konstrukcí vystavených solení (mosty, vozovky apod.). Odběr vzorků za sucha!!! (rozpuštění solí). Odběr vzorků za sucha!!! (rozpuštění solí). Ve více výškových i hloubkových úrovních. Ve více výškových i hloubkových úrovních. Homogenizace vzorků – více vrtů na jednom místě, bere se prášek. Homogenizace vzorků – více vrtů na jednom místě, bere se prášek. BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

34 DĚKUJI ZA POZORNOST ! BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292


Stáhnout ppt "BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292."

Podobné prezentace


Reklamy Google