Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INTERNET – ZÁZRAČNÝ FENOMÉN

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INTERNET – ZÁZRAČNÝ FENOMÉN"— Transkript prezentace:

1 INTERNET – ZÁZRAČNÝ FENOMÉN
Mgr. Radek Širhal ZŠ a MŠ Křižanov ICT koordinátor a správce sítě © 2005 – 2009 Saferinternet.cz

2 Jak informační technologie působí na vztahy mezi lidmi
Internet je fascinující – bezesporu Někteří si každodenní život již neumí bez „něj“ představit Je dokonce možné,že Internet ovlivňuje naše myšlení Bezesporu jsou to počítače a počítačové sítě, co v současnosti komunikaci nejvíce ovlivňuje © 2005 – 2010 Saferinternet.cz 2

3 Jak informační technologie působí na vztahy mezi lidmi
Internet vytvořil zcela nový prostor pro komunikaci mezi lidmi. Jeho nové prostředí s sebou nese také nové modely vzájemného chování. Můžeme říci, že existují dvě základní roviny, na kterých ovlivňuje mezilidské vztahy. Osobní, tzn. komunikace či kontakt uživatelů v prostředí internetu Sociální, tzn. nejrůznějším způsobem se mění celá společnost. Při komunikaci dochází k přenosu informací, které mají za cíl poučení či ovlivnění jedince či skupiny, která je přijímá. Dochází k působení na příjemce, ale také zpětně na původce, který je také ovlivňován. © 2005 – 2010 Saferinternet.cz 3

4 Základy sebeobrany proti virům
Technický štít počítače Obecně platí, že počítač, který nemá žádný technický štít, se po připojení na internet do 60 vteřin stane terčem útoku. Pomocí škodlivého softwaru totiž kdokoliv může zjistit třeba tvoje hesla k bankovním účtům ovládaným po internetu a dostat se tak přímo k tvým penězům. Přitom je docela snadné se před tím vším ochránit, stačí jen nasadit ten správný technický štít! Základy sebeobrany proti virům Přečti si základní rady, jak se máš chovat, aby jsi nešel(la) virům naproti,ale naopak se před nimi bránil(a). Každý soubor či webová stránka jsou potenciálně nebezpečné, neexistuje žádný bezpečný zdroj. Používejte antivirový program. To je alfa a omega celé ochrany počítače. Pravidelně aktualizuj antivirový program. Antivirový program je nutné pravidelně informovat o nových kódech a nebezpečích prostřednictvím aktualizace jeho databází. Neexistuje více či méně nebezpečný virus. Často se lze setkat s reakcí „to jde, to jsem mohl dopadnout hůře“. Kardinální omyl! Jakmile se do počítače dostane „neškodný“ virus, znamená to, že se do něj může dostat COKOLIV. Snaž se vyhýbat nebezpečnému prostředí: nelegálním programů, stránkám s nebezpečným obsahem apod. Nejlepší virus je takový, který vůbec nedostanete. Pokud jsi nalezl virus, nepanikař. Zbrklá akce by mohla způsobit více škod, než vlastní útok.

5 Možnosti rodičovské kontroly
filtrování obsahu (na základě nastavených parametrů – hledá nevhodná slova v ech, www stránkách, analyzuje obrázky apod. monitorování aktivity PC (ne vše přichází po internetu, ale třeba i na CD, DVD apod. např. od spolužáků – funguje to na podobném principu jako filtrování obsahu) omezení přístupu ke zdrojům (PC po přihlášení nepovolené osoby (dítěte) odmítne příslušnou stránku zobrazit – velmi účinné, ale je závislé na použití kvalitní databáze a pravidlech) U Windows 7 je v rámci jednoho bezplatného rozšíření Windows Live Essentials 2011 stáhnout i program Zabezpečení rodiny)

6 Jak poznám, že se něco děje
Ne všemu se dá předem zabránit, ale existují mnohé varovné příznaky, kterých je dobré si všímat a které mohou ledasco napovědět. Patří k nim zejména: Dítě se začne chovat „jinak“ (= divně). Co dříve bez problémů akceptovalo nebo vyhledávalo (např. vaši pomoc u počítače) je mu najednou na obtíž a je to nežádoucí. Najednou chce být z nějakého důvodu samo, stáváte se překážkou. Dítě v určeném čase náhle bez zjevné příčiny MUSÍ být u počítače. Všechno ostatní jde v tu chvíli stranou, cíl je jediný. Dítě začne používat neobvyklé programy a odmítá vás seznámit s jejich účelem. Dítě za sebou znenadání začne „zametat stopy“ a mazat třeba historii navštívených www stránek, má evidentně důvod nebo potřebu něco skrývat. - Dítě se zdráhá povídat si o tom, co na počítači dělá a s kým komunikuje. Na počítači najednou chce trávit veškerý volný čas.

7 Jak informační technologie působí na vztahy mezi lidmi
Kyberšikana Komunikace na internetu Opatrné zacházení s osobními údaji - ochrana osobních údajů Nakupování přes internet Jak ochránit sebe na Internetu © 2005 – 2010 Saferinternet.cz 7

8 S čím se běžně setkávají naše děti na internetu!!!

9

10 Kyberšikana je zneužívání, obtěžování, vyhrožování nebo týrání jiné osoby přes elektronická zařízení. Obvykle systémy pro instant messaging a zasílání ů. Může se jednat o opakované ubližování, výhrůžky nebo sexistické či hanlivé poznámky. Organizátoři internetové šikany mohou zveřejňovat soukromé informace svých obětí nebo na sebe dokonce brát jejich indentitu a jejich jménem publikovat určité materiály s cílem oběti očernit či zesměšnit. © 2005 – 2010 Saferinternet.cz 10

11 Příklad kyberšikany v ANJ

12 Kyberšikana – jak se bránit?
nereagovat – tzn. neodpovídat agresorovi, protože konstruktivní debata není stejně možná uložit, vytisknout, popř. jinak uchovat y, SMSky, apod. jako důkazní materiál. změnit svou virtuální identitu – vystupovat pod jinou přezdívkou, vytvořit si jiný , změnit SIM kartu… nikde neuvádět svou skutečnou identitu – jméno, věk, adresu, telefon… žádné údaje o sobě a blízkých, podle kterých bychom byli pro agresora identifikovatelní. Vystupovat pod obecnou nic neříkající přezdívkou. v případě, že se stanu obětí kyberšikany, zkusit vypátrat, kdo je agresor (prohlédnout si jeho osobní údaje, apod.) kontaktovat poskytovatele serveru ze kterého nás agresor šikanuje a zamezit mu přístup svěřit se rodičům svěřit se učitelům © 2005 – 2010 Saferinternet.cz 12

13 Rady rodičům a učitelům
Neuvádějte nikde své osobní údaje Chraňte své soukromí Buďte obezřetný k internetovým známostem Pozor na schůzky sjednané po internetu Poznávejte internet spolu s dětmi Poznávejte jak dítě používá internet Mluvte s dětmi o internetu Stanovte pravidla používání internetu Buďte k internetu zdravě kritičtí a učte to své děti Nekritizujte internetové bádání dětí Hlaste internetový obsah, který se vám jeví jako nezákonný Posilujte dodržováni internetové etikety Kladné stránky internetu převažují nad těmi zápornými © 2005 – 2010 Saferinternet.cz 13

14 Na co preventivně upozornit začínajícího školáka
Při nástupu do školy své dítě informujte o možném nebezpečí a jednotlivých projevech šikany, např. formou pohádky či příběhu. Zdůrazněte, že se nemusí bát o šikaně otevřeně mluvit. Naslouchejte svému dítěti, všímejte si detailů vyprávění o dění ve škole i mimo ni. Dítě seznamte s širším okruhem osob, na které se může v případě potřeby obrátit. Zdůrazněte, že nikdo nemá právo ubližovat druhým. Vhodné je použít nějaké ukázky z pohádky, např. (nad nikoho se nepovyšuj a před nikým se neponižuj). Informujte dítě o tom, že vhodnou obranou proti šikaně je dobrá parta a kamarádi, kteří se nebojí pomoci jeden druhému a projevy šikany oznámit někomu dospělému. Při pravidelných návštěvách rodičovských schůzek se informujte nejen na prospěch Vašeho dítěte, ale i na zařazení dítěte v kolektivu, popř. na jeho chování o vyučování i mimo něj. Promluvte o svých obavách s učitelem, ptejte se učitele na jeho názor na šikanu a nebojte se s ním spolupracovat. Zeptejte se učitele, jestli se problémem šikany ve škole zabývají. © 2005 – 2010 Saferinternet.cz 14

15 Rady při podezření na šikanování vašeho dítěte
Především ujistěte své dítě, že jste zcela na jeho straně, má vaši plnou podporu a může se spolehnout na vaši ochranu. Zjistěte o útoku na vaše dítě co nejvíce informací. Požádejte o pomoc ostatní členy rodiny. V případě vážného fyzického napadení nechte své dítě odborně ošetřit a neposílejte ho následující dny do přímého kontaktu s předpokládanými útočníky. Obraťte se na školu, nebojte se o šikaně promluvit otevřeně, např. na třídní schůzce, možná nebudete sami. Máte-li na ni podezření, spojte se s ředitelem školy nebo s třídním učitelem. Pokud podáváte písemnou žádost nebo stížnost, mějte schovanou kopii dopisu. Trvejte na osobní schůzce a neřešte celou záležitost pouze telefonicky. Nebojte se požádat ředitele o přeložení dítěte do jiné třídy, případně školy. Zkuste si ověřit poměry, které vládnou na jiné škole. Pokud s vedením školy nenajdete společné řešení, nevzdávejte to, obraťte se na příslušný školský úřad nebo na školní inspekci. Nechtějte po svých dětech, aby byly statečné a bránily se sami. Nemusí na to sílu. Jednejte bez prodlení. Pomozte svému dítěti zvládnout psychickou zátěž a informujte ho, jak se vyhnout nebezpečným situacím (např. co odpovědět, jak reagovat na provokace a jak zvládnout situaci v případě ohrožení). V případě důvodného podezření na páchaní trestné činnosti na vašem dítěti informujte neprodleně Policii ČR. © 2005 – 2010 Saferinternet.cz 15

16 Právní pomoc učitelům, rodičům a obětem šikany
podle § 158 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu : (1) Policejní orgán je povinen na základě vlastních poznatků, trestních oznámení i podnětů jiných osob a orgánů, na jejichž podkladě lze učinit závěr o podezření ze spáchání trestného činu, učinit všechna potřebná šetření a opatření k odhalení skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, a směřující ke zjištění jeho pachatele; je povinen činit též nezbytná opatření k předcházení trestné činnosti. (2) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, je povinen přijímat státní zástupce a policejní orgán. Přitom je povinen oznamovatele poučit o odpovědnosti za vědomě nepravdivé údaje, a pokud o to oznamovatel požádá, do jednoho měsíce od oznámení jej vyrozumět o učiněných opatřeních. z výše uvedeného plyne, že oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu že byl spáchán tr. čin (tedy trestní oznámení) může učinit kdokoliv, přitom tato osoba nemusí být ani přímo poškozená. © 2005 – 2010 Saferinternet.cz 16

17 Právní pomoc učitelům, rodičům a obětem šikany
Podle § 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku (1) Způsobilost fyzické osoby vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti (způsobilost k právním úkonům) vzniká v plném rozsahu zletilostí. (2) Zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého roku. Před dosažením tohoto věku se zletilosti nabývá jen uzavřením manželství. Takto nabytá zletilost se neztrácí ani zánikem manželství ani prohlášením manželství za neplatné. dokud není dítě zletilé mělo by být zastoupeno zákonným zástupcem, tudíž i trestní oznámení by mělo učinit prostřednictvím svého zástupce. © 2005 – 2010 Saferinternet.cz 17

18 Právní pomoc učitelům, rodičům a obětem šikany
Nebezpečné pronásledování – stalking, je zakotven v ust. § 354 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. Trestného činu nebezpečného pronásledování se dopustí ten, (1) Kdo jiného dlouhodobě pronásleduje tím, že a) vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou jemu nebo jeho osobám blízkým, b) vyhledává jeho osobní blízkost nebo jej sleduje, c) vytrvale jej prostřednictvím prostředků elektronických komunikací, písemně nebo jinak kontaktuje, d) omezuje jej v jeho obvyklém způsobu života, nebo e) zneužije jeho osobních údajů za účelem získání osobního nebo jiného kontaktu, a toto jednání je způsobilé vzbudit v něm důvodnou obavu o jeho život nebo zdraví nebo o život a zdraví osob jemu blízkých, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti. © 2005 – 2010 Saferinternet.cz 18

19 Právní pomoc učitelům, rodičům a obětem šikany
Podstatnými znaky stalkingu jsou: a) dlouhodobost pronásledování b) intenzita pronásledování – pronásledování musí být způsobilé vzbudit důvodnou obavu o život, zdraví atd. © 2005 – 2010 Saferinternet.cz 19

20 Právní pomoc učitelům, rodičům a obětem šikany
Pro posouzení každého případu je tudíž nezbytné znát konkrétní okolnosti pronásledování. V případě že budou pachatelem použity při dlouhodobém nebezpečném pronásledování podstatně intenzivnější výhružky např. usmrcením, těžkou újmou na zdraví nebo jinou těžkou újmou, může dojít k souběhu obou trestných činů nebezpečného vyhrožování dle § 353 a nebezpečného pronásledování dle § 354 trestního zákoníku. Podobně bude přicházet v úvahu i souběh s dalšími trestnými činy, zejména s vydíráním nebo trestnými činy proti životu a např. ublížení na zdraví dle § 146 trestního zákoníku atd. © 2005 – 2010 Saferinternet.cz 20

21 Právní pomoc učitelům, rodičům a obětem šikany
- teoreticky by se dalo uvažovat o naplnění skutkové podstaty trestného činu pomluvy podle ust. § 184 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto ustanovení spáchá trestný čin ten, kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.Osobně jsem však přesvědčen, že nebyla naplněna intenzita, tj. zákonem vyžadovaná „značná míra“. V případě nižší intenzity by se dále mohlo jednat o na plnění skutkové podstaty přestupku proti občanskému soužití podle ust. § 49 odst. 1 písm.a) zákona č. 200/1990 Sb., přestupkového zákona. Podle tohoto ustanovení se přestupku se dopustí ten, kdo jinému ublíží na cti tím, že ho urazí nebo vydá v posměch. Právní pomoc učitelům, rodičům a obětem šikany © 2005 – 2010 Saferinternet.cz 21

22 Právní pomoc učitelům, rodičům a obětem šikany
Jak škola – respektive vedení školy může trestat kyberšikanu ve škole? Jaké důsledky může z vyskytnutého nežádoucího jednání vyvodit? © 2005 – 2010 Saferinternet.cz 22

23 Právní pomoc učitelům, rodičům a obětem šikany
Nakládání s osobními a citlivými údaji © 2005 – 2010 Saferinternet.cz 23

24 Komunikace na internetu
Sociální sítě YouTube,Facebook – zástupci,kteří umožňují bezplatné vystavování vlastního obsahu. YouTube - zveřejnění téměř jakéhokoli vlastního či cizího videa Facebook – Lidé.cz – takřka neomezená prezentace okolnímu světu Twitter,Spolužáci.cz,Lidé .cz(skoro stejně oblíbený portál jako facebook) Líbímseti.cz – veřejná seznamka,stejně tak Rande.cz © 2005 – 2010 Saferinternet.cz 24

25 Příklad zneužití internetu

26 Komunikace na internetu
Facebook – minimální věková hranice 13 let – toto však není zjišťováno!! Všechny shora uvedené sociální sítě a další,neuveřejněné,mají velmi slabé opatření proti zabraňování obsahu s nežádoucím obsahem – i v tomto uvedeném obsahu se mohou děti a mladí lidé setkat s dětskou pornografií a zobrazením násilí. © 2005 – 2010 Saferinternet.cz 26

27 Nevhodný obsah Jak se mohu dostat k nevhodnému obsahu?
Špatně vypsané heslo ve vyhledávači Účelově vybraná adresa obsahu Surfování na stránkách pro dospělé – uvedeny odkazy na erotické nabídky Mnoho velkých internetových portálů má na svých stránkách běžně oblast s reklamami a odkazy na erotické a pornografické stránky Nechtěné či neočekávané výsledky vyhledávání při zadávání vyhledávacích hesel – „Britnei Spears“ namísto „Britney Spears“ – najde uživatel i pornografické odkazy!! © 2005 – 2010 Saferinternet.cz 27

28 Komunikace POSLAT - NEPOSLAT – to je oč tu běží……..!!!!!!
Rady,jak se vyvarovat zneužití osobních údajů – zasláním obrázků,videí,zpráv,fotografií při komunikaci na internetu a použití sociálních sítí…… © 2005 – 2010 Saferinternet.cz 28

29

30 Komunikace a vše co s ní souvisí
Obrázky a videa jsou důležitou součástí na některých webových stránkách – Vždy mysli,než něco pošleš!!!! Obrázky(images) zůstanou online napořád – mohou být pozměněny,vyměňovány, přeposílány,kopírovány a používány kdekoli na světě!!! Zda nechceš,aby někdo viděl Tvé obrázky,fota(např.třídní učitel),uprav si profil!!!! (edit your profile) PAMATUJ!!!! – zda něco posíláš,posíláš „to“ na největší televizní obrazovku světa,kterou může shlédnout až miliony lidí!!!!! © 2005 – 2010 Saferinternet.cz 30

31 Komunikace a vše co s ní souvisí
Sociální sítě jsou čím dál tím víc populárnější na internetu! Udržujte své soukromí v kyberprostoru co nejlépe – buďte co nejvíce opatrní při aktualizaci svých stránek – tzn. že budetet mít kontrolu nad lidmi,kteří jsou schopni dostat se na Vaše stránky!!!!!! © 2005 – 2010 Saferinternet.cz 31

32 A co vy?!? Pokud máte vytvořen svůj osobní profil na jakékoli sociální síti – pak kdokoli může Váš obsah shlédnout – NE KAŽDÝ je však důvěryhodným „přítelem“ či příjemcem !!!! Aktualizovat Váš profil přidáním „skvělého“ vašeho obsahu je jistě zábavné, – ale NE VŠE je vhodné na Váš web publikovat!!!! Vaše datum narození, číslo mobilního telefonu či adresa bydliště a některé formy fotografií,je lepší na internet vůbec nedávat!!!!! © 2005 – 2010 Saferinternet.cz 32

33 Online nakupování Nenech se napálit – podvody při online nakupování
Nejvíce podvodníci lákají na luxusní a zboží, které je v běžných obchodech drahé. Jde hlavně o parfémy, šperky, mobily, hodinky, značkové oblečení, léky a další zboží, o které je zájem. Podle čeho poznáš, že jde o podvod? Podvodníci chtějí zaplatit za zboží předem! Neplať, dokud ti zboží nedorazí! Jakmile podvodníkovi dojdou peníze na účet, přestane s tebou komunikovat a peníze od něj už nedostaneš zpět!!! © 2005 – 2010 Saferinternet.cz 33

34 Nejásej, ani když ti zboží přijde. Protože…….!!!!
Může ti dojít jiný druh zboží, než si objednáš……… Je levnější - podvodník více vydělá Zboží se po krátké době rozbije,je nefunkční U podvodníka nemáš jak zboží reklamovat!!! © 2005 – 2009 Saferinternet.cz 34

35 7 zlatých základních pravidel internetových nákupů……
Nákupy na netu.. 7 zlatých základních pravidel internetových nákupů…… Zvol bezpečná hesla a nikomu je nesvěřuj 8 znaků - kombinace písmen, čísel a zvláštních znaků (čárky, pomlčky). Jako heslo nepoužívej jména nebo slova, která mají vztah k tvé osobě a dají se tak snadno uhodnout. Pro různé internetové aplikace používej různá hesla. Pozor na ochranu osobních údajů Pozor si dej i na tzv. phishing. Pokud dostaneš , kde od tebe někdo (může se vydávat i za banku!) chce číslo karty, PIN nebo hesla k účtům, IGNORUJ HO!! Je obchod seriózní? Ověřit existenci adresy - hodnocení od dřívějších zákazníků - známka důvěry. (v ČR - APEK nebo Sdružení obrany spotřebitele (SOS)). Obecně platí: je lepší se vyhnout zcela neznámým portálům - stránkám s erotickým obsahem - nelegálním softwarem - malým prodejcům hudebních nahrávek nebo počítačových her. © 2005 – 2009 Saferinternet.cz 35

36 4. Pročti si podmínky nákupu
Na internetové stránce srozumitelně popsané platební a dodací podmínky! Jasnost záruky a možnost vrácení zboží! Zjistit způsob dodání zboží – platba poštovného a dopravy???? Prodejce mimo EU – zjistit finanční podmínky cla či daní 5. Prostuduj si kupované zboží Pečlivě prohlédnout fota zboží – rozměry ne vždy odpovídají skutečnosti – nesrovnalosti prodiskutovat před nákupem s prodejcem! 6. Plať bezpečně Dobírka - skutečně bezpečná platba (platba až při vyzvednutí zboží) – dovoz domů - stejně bezpečné Platba bankovním převodem – uskutečnění platby několik dní – hrozba nedodání zboží obchodníkem! Platba kartou – velká nejistota – obchodník zná číslo karty – kdokoliv cizí se může dostat k číslu tvé karty – hrozba zneužití Tvého bankovního konta,i když máš kartu u sebe v kapse!!! 7. Něco se ti nelíbí? Zboží můžeš do 14 dnů vrátit! – je to zákonná povinnost!!!! © 2005 – 2009 Saferinternet.cz 36

37 Co to je internetbanking a jak funguje?.......
Internetbanking - internetové bankovnictví. Stačí k tomu počítač - připojení k Internetu - internetový prohlížeč - možnost ovládání i z mobilů Výhody: přístup 24 hodin denně - snadná obsluha – z domova, kdekoliv,kde je online přístup Co k tomu potřebuješ? založený učet – možnost již od 15 let - studentský účet společný s touto službou Možnosti: platba obědů ve škole - telefonu a jiných pravidelných plateb × mohou přicházet peníze např. z brigád nebo třeba kapesné od rodičů Jak takové bankovnictví funguje? založený účet v bance aktivace služby internetového bankovnictví přidělení uživatelského jména a certifikačního kódu Co uděláš?.....Na internetu zadáš webovou adresu banky - přihlášení k bankovnictví - vyplníš uživatelské jméno - přidělený kód – jsi ve svém účtu - s účtem můžeš manipulovat,jako bys právě byl/a u přepážky v bance © 2005 – 2009 Saferinternet.cz 37

38 Internetbanking… Co všechno můžeš pomocí internetbankingu dělat?
Zadávat příkazy k úhradě (jednorázové platby) Zadávat inkasa (pravidelné platby) Zobrazit historii, co všechno jsi s účtem prováděl(a) Zobrazit zůstatek peněz na účtu Další služby, které nabízejí jen některé banky: Dobíjení kreditu na mobilní telefon Máš možnost investovat, ale do toho se nehrň, to dělají jen profíci !!!!! Můžeš uzavřít smlouvu o stavebním spoření – toto prodiskutuj s rodiči nebo s někým ,kdo za tebe zodpovídá Všechny operace s účtem provádíš pomocí autorizačního klíče, který zajišťuje zabezpečení proti případnému zneužití. Ten si můžeš nechat poslat na mobil pomocí SMS zprávy. © 2005 – 2009 Saferinternet.cz 38

39 Phishing!!!! Phishing není jen rybaření. Je to i podvod! Co to je P H I S H I N G - krádež citlivých informací, např. údajů o platební kartě nebo krádež jména a hesla k nějaké službě – P H I S H I N G - provozuje se pomocí falešného u a nejčastějším cílem je tvůj bankovní účet!!!!!! Mail se tváří jako by byl odeslán z banky!!! – zažádání o ověření totožnosti - po kliknutí tě odkaz zavede na falešnou stránku (která se ovšem tváří, že je v pořádku), kde odevzdáváš své údaje P O D V O D N Í K O V I !!!! Phishing schovaný za charitou….. Tento způsob podvodu je nejzákeřnější - využívá srdečnosti lidí. em přijde zpráva od fiktivní charitativní organizace s odkazem na ní! Po kliknutí na odkaz se - falešná stránka - postupně podvodníkovi odhalíte všechny informace o své platební kartě, případně účtu!!! © 2005 – 2009 Saferinternet.cz 39

40 Phishing dál….. Luxusní zboží levně
Podvodníci nabízejí levně voňavky, šperky, mobily a další zboží – zaplacení zboží - konec diskuze – žádné zboží – žádné monay Nabídka zaměstnání Tento způsob může potkat hlavně studenty. – tebe - odešleš finanční zálohu, např. jako rezervaci, ale tím celá akce končí - poskytnutí osobních údajů, které podvodníci mohou dál prodat Podvodné účty Na mail přijde falešný účet nebo faktura,( např. ze zasilatelské služby nebo obchodu), která po tobě žádá údaje o tvé platební kartě nebo zašle formulář, který obsahuje různé viry na přístup k tvému počítači!!!!! Krádeže hesel Existují prográmky, které si pamatují co napíšeš na klávesnici!!! Podvodníci je snaží nahrát do tvého počítače. K tomu stáčí, abyste otevřeli přílohu podvodného u, například pohlednici nebo nějakou reklamu……. © 2005 – 2009 Saferinternet.cz 40

41 Phishing závěrem….. Velký pozor si dej při používání Facebooku, Twitteru a podobných sítí, kde se pohybuje mnoho podvodníků. Budou se z tebe snažit vylákat všechno možné, na čem mohou vydělat.!!!!! To samé platí i o chatech nebo programech, které jistě denně používáš (ICQ, QIP, Miranda a další)……… © 2005 – 2009 Saferinternet.cz 41

42 Národní centrum bezpečnějšího internetu
© 2005 – 2009 Saferinternet.cz 42


Stáhnout ppt "INTERNET – ZÁZRAČNÝ FENOMÉN"

Podobné prezentace


Reklamy Google