Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

6. Seminář Asociace pro vzdělávání v CR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "6. Seminář Asociace pro vzdělávání v CR"— Transkript prezentace:

1 6. Seminář Asociace pro vzdělávání v CR
Komplexní inovace oboru cestovní ruch na VŠPJ reg. č. CZ 1.07/2.2.00/ TRENDY VE WELLNESS TURISMU Jiří Vaníček Vysoká škola polytechnická Jihlava 24. května 2012

2 Úvod Wellness i lázeňství jsou specifickou formou cestovního ruchu, využívají obdobnou infrastrukturu a také přinášejí pozitivní ekonomický a multiplikační efekt. Je třeba zdůraznit, že wellness je do jisté míry filosofií a způsobem přístupu k životu. V ČR se obvykle za wellness považuje těžko definovatelná oblast činností mezi lázeňstvím a fitness. V současné době prochází wellness v ČR velmi dynamickým vývojem. Je nutné ho chápat nejen jako aktuální trend a velkou podnikatelskou příležitost, ale právě jako zdravý, aktivní přístup k životu. Takový přístup může pomoci nalézat podnikajícím subjektům nové podnikatelské příležitosti a povede k lepšímu uspokojování potřeb zákazníků a může dávat i větší šanci uspět v konkurenčním boji na poli cestovního ruchu

3 Úvod Wellness ve volném překladu znamená být v pohodě či být fit. Toto slovo bylo poprvé v roce 1654 použito v monografii sira A. Johnsona jako ‚wealnesse‘. „Dr. Halbert L. Dunn, americký lékař, zavádí v šedesátých letech minulého století nové slovo wellness složené z well-being (dobré bytí) a fitness či hapiness.”

4 Úvod Wellness provází novou vlnu péče o zdraví, která přerůstá známý, i u nás zdomácnělý fitness (zdatnost). Již nejde jenom o tělesnou zdatnost, ale o celý životní styl, v němž hraje důležitou roli jako základ zdravého způsobu života a z něho plynoucí pohody. Wellness se definuje jako stálé a uvážené úsilí k udržení zdraví a dosažení nejvyšší úrovně životní pohody. Mít vysokou úroveň wellness znamená těšit se dobrému zdraví, být šťastný, být schopen řešit stresové situace, účastnit se náročné fyzické činnosti, být energický, mít dostatek sebedůvěry, milovat a být milován a žít plnohodnotným životem.”

5 Úvod Podle světové zdravotnické organizace je zdraví stav biologické, psychické a sociální pohody. V rámci tohoto vymezení se wellness člení na jednotlivé dílčí součásti, které jsou i základním předpokladem wellness životního stylu. Jedná se o: tělesnou krásu a zdatnost, pozitivní přístup k životu, zdravou výživu, osobní návyky a vnitřní rovnováhu. Wellness tedy znamená nejen být zdravý, ale i cítit se tak v co nejvyšší možné míře. Hlavním cílem je zvýšit kvalitu života.

6 Úvod Wellness je cesta, postup, přístup, který jsme zaujali k sobě samému a k okolí. Wellness je filozofie, pro kterou se svobodně rozhodneme a kterou budeme vyznávat.” Wellness zahrnuje celou řadu aktivit jako procházky, saunu, bazén, masáže, koupele a další příjemné činnosti, které stimulují naše smysly a mobilizují naše fyzické i duševní síly. Wellness je kombinací pěti dimenzí, které člověk musí ovlivňovat v případě, že chce dosáhnout kvalitního života.

7 Úvod Fyzická dimenze zahrnuje všechny fyzické aspekty našeho života, mezi které patří tělesná zdatnost, kontrola a ovlivňování hmotnosti, zdravá výživa, ale také i alkohol, tabák nebo drogy. Spirituální dimenzí rozumíme rozvoj vnitřní osobnosti, duševna a zahrnuje schopnost identifikovat a změnit vlastní slabosti, být skromný, přiznat svoje chyby nebo pomáhat ostatním. Emocionální dimenze wellness znamená schopnost radovat se ze života, umění se vypořádat se stresem, schopnost smát se. Nastává po rozpoznání a vyjádření svých pocitů, akceptování lidských nedostatků, vypořádání s napětím a stresem vhodnou relaxační činností.

8 Úvod Sociální dimenze wellness zahrnuje schopnost rozumět si s ostatními lidmi, navazování přátelství a blízkých vztahů, návštěvy přátel či dávat najevo slušnost a spravedlnost. Mentální dimenze wellness zahrnuje tvůrčí schopnosti, radost ze získávání nových znalostí a zkušeností v podobě studia. Zahrnuje četbu, věnování pravidelného času studiu, čtení novin, zvýšení koncentrace během studia, ale také i zkrácení doby sledování televize.

9 Vývoj wellness v České republice
Wellness se do naší republiky dostalo se zpožděním v 90. letech 20. století. Je to dáno zejména separací od západního světa do roku 1989 a zřejmě také i vnímáním lázeňské péče. Zatímco ve světě jsou lázně synonymem relaxace a odpočinku, u nás má lázeňství výrazný medicínský charakter. Postupem doby se wellness začíná rozvíjet v ubytovacích zařízeních, lázeňských a fitness centrech. Získává stále větší popularitu a vznikají i samostatná wellness centra, která nabízí zejména sály pro aerobic, jógu, spinning, tenisové a squashové kurty. Vzrůstá poptávka po masážích, whirpoolech, saunách, soláriích a beauty službách.

10 Wellness v cestovním ruchu
Wellness v CR je zahrnuto pod zdravotní CR a u nás se rozvinuly dvě formy wellness. Jedná se o lázeňský a hotelový wellness. Lázeňský wellness se vyvinul v místech, kde je poskytována klasická lázeňská péče. Jelikož lázeňských hostů ubývá z důvodu menší ochoty pojišťoven platit tyto pobyty, musely lázně nabídnout wellness pobyty, které jsou daleko kratší než klasické lázeňské pobyty. Tyto pobyty si klienti hradí výhradně sami, a jelikož se jedná o zákazníky zdravé, nemusí být pod dohledem lékařů. V tomto případě se jedná vlastně o aktivní dovolenou, a jelikož jde o klienty samoplátce, je důležité poskytovat vysokou kvalitu nejen samotných wellness služeb, ale i služeb spojených s ubytováním a stravováním.

11 Wellness v cestovním ruchu
Hotelový wellness se vyznačuje připojením wellness služeb ke klasickým hotelovým službám. V některých hotelech nalezneme nabídku wellness služeb obsáhlejší, někde pouze doplňkovou. Vznikají už i vysoce specializované wellness hotely, které kromě pestré nabídky služeb nabídnou i celkovou atmosféru wellness. Tato zařízení jsou tvořena samotným wellness centrem, dále fitness centrem a kosmetickými salóny. Přínosem pro tyto hotely je získání nových zákazníků a zvýšení obratu. Neopomenutelným přínosem je i prodloužení turistické sezóny, jelikož wellness služby nejsou závislé na počasí.

12 Příklady produktů wellness
Relaxační a odpočinkové programy: Zřejmě nejoblíbenější druh pobytových programů. Obvykle zahrnují vstup do bazénu, vířivky, sauny, páry, různé druhy masáží a koupelí, případně vstup do fitness a nějakou sportovní aktivitu či zapůjčení sportovního vybavení. Programy pro ženy: Tyto typy programů bývají obvykle o něco delší než relaxační programy. Kromě obvyklých vstupů do bazénu, sauny a páry zahrnují specifičtější typy masáží, lymfatickou či anticelulitní. Dále tyto programy obvykle zahrnují pedikúru, manikúru, kosmetické ošetření, případně konzultace s odborníky v oblasti krásy a životního stylu.

13 Příklady produktů wellness
Hubnoucí programy: Takovéto programy učí klienty zdravému životnímu stylu, přiměřenému sportování a vhodnému stravování. Obvykle zahrnují především velké množství různorodých cvičebních lekcí, aby měl klient možnost vyzkoušet různorodá cvičení, dále plnou penzi, která klienta naučí, že je důležité jíst pravidelně v menších porcích. Samozřejmě zahrnují vstupy do bazénu, sauny a páry a různé druhy masáží, aby klient mohl i relaxovat. Časté bývají i konzultace s odborníky v oboru či psychology.

14 Příklady produktů wellness
Sportovní programy: Tyto programy mohou být přímo zaměřené na určitý druh sportu jako je jóga, pilates, zumba či mohou zahrnovat různé typy cvičebních lekcí. Samozřejmě tyto typy programů zahrnují zapůjčení sportovního vybavení a vstup do fitness. K těmto pobytům bývá přidávána sportovní masáž, která uvolňuje a regeneruje celé tělo. Romantické programy: Stále oblíbenější typy programů, které bývají i těmi nejluxusnějšími a nejdražšími. Zahrnují společné koupele a masáže, vstup do bazénu a sauny, romantickou večeři, snídaně servírované na pokoji, jízdy kočárem, dárky v podobě květin, čokolád a ovocných mís.

15 Fitness Fitness neboli fyzická zdatnost, je nejdůležitější součástí wellness životního stylu. Fitness souvisí se schopností vykonávat fyzickou činnost. Mezi fyzickou aktivitu nemusíme zařazovat pouze pohyb nebo cvičení či posilování, ale i všechno, co děláme v průběhu běžného dne: chůze, vaření, žehlení, úklid nebo třeba jogging. Fitness je někdy popisovaný jako schopnost provádět každodenní úkoly svižně bez přílišné námahy, s dostatkem energie a s dostatečnou rezervou pro spokojené prožívání volného času a zvládání nepředvídaných událostí.

16 Fitness Fitness lze členit na dvě hlavní kategorie:
1. Zdravotně orientovaný fitness, jehož čtyři složky: kardiorespirační vytrvalost, svalová síla a vytrvalost, flexibilita a složení těla mají přímý kladný účinek na zdraví. 2. Dovednostně (někdy také výkonnostně) orientovaný fitness, jehož složky mají vliv na výkonnost, ale nemají přímý účinek na zdraví: hbitost, rovnováha, koordinace, rychlost, reakční doba. Pro zlepšení celkového fitness je nejúčinnější tělesné cvičení. Posilováním se zvětší a zpevní svalová hmota, která poté produkuje více enzymů a je schopna odbourat více zásobního tuku. Strečinkem se získá optimální flexibilita, díky které lze provádět pohyby bez problémů a nepoškodí se při tom svaly, vazy a klouby.

17 Rozdíl mezi lázeňským, wellness a fitness provozem
V moderním pojetí je wellness kombinací relaxačních a některých léčebných metod a obráceně lázně nabízejí kromě léčby i některé prvky wellness. Pro pacienty v lázních bývají lázeňské kůry i zdrojem potěšení a pocitu štěstí. Pacienti si užívají příjemného pocitu, že je o ně postaráno a profesionálně pečováno. Wellness služby nabízejí také možnosti příjemné relaxace a odpočinku, ale vždy půjde v prvé řadě o preventivní charakter bez komplexního odborného vedení lékařů a zdravotnického personálu jak je tomu v lázeňství..

18 Rozdíl mezi lázeňským, wellness a fitness provozem
Proto největším rozdílem mezi klasickou lázeňskou léčbou a wellness, je v tom že lázeňská léčba má především léčebnou funkci. Oproti tomu wellness má za hlavní cíl udržení a obnovu zdraví člověka. Wellness je chápán jako zdravý životní styl, který nemocem předchází. Dalším rozdílem je zakotvení lázeňství v systému léčebné péče v České republice. V lázeňských zařízeních je dán pevný rozpis procedur a platí zde, i když je stále volnější lázeňský řád. Lázeňství se liší oproti wellness způsobem financování. Lázeňský pobyt je zcela nebo zčásti hrazen zdravotními pojišťovnami, je zde možnost i samoplacení. U wellness pobytů jde výhradně o samoplacení

19 Rozdíl mezi lázeňským, wellness a fitness provozem
Fitness provozy jsou především zaměřené na cvičení ve fitness centrech a na fyzickou zdatnost. Za pomocí činek nebo cvičebních trenažérů jsou doplněny o aerobní cvičení. Jejich cílem je zlepšení držení těla, zdatnosti a také zachování zdravého životního stylu. V současnosti se i fitness centra zaměřují na prvky wellness např. vířivé vany, masáže. V České republice bývá wellness provoz často označován jako propojení činností lázeňství a fitness.

20 Marketingový výzkum společnosti Incoma GfK
Výsledky výzkumu ukazují, že frekvence cvičení je typická pro dvě třetiny sportujících. Denně sportuje 15% z dotázaných. 4 x týdně a více nejčastěji sportují muži s vysokoškolským vzděláním a lidé z velkých měst. Wellness zařízení alespoň jednou za týden využívá 24% respondentů, 37 % navštěvuje wellness jednou za měsíc. Respondenti hodnotili důležitost jednotlivých charakteristik vybavení a nabízených služeb. Z výzkumu vyplynulo, že nejdůležitějším parametrem wellness centra je čistota a hygiena daného zařízení. Dalším důležitým bodem byl personál, ochota a vstřícnost a odborná kvalifikace. Pro naprostou většinu dotázaných je základním prvkem wellness centra bazén, recepce, moderní sociální zařízení, sauna, masáže a v neposlední řadě relaxační a fitness centrum .

21 Marketingový výzkum společnosti Incoma GfK

22 Marketingový výzkum společnosti Incoma GfK
Výzkum ukázal, že 74% respondentů volí wellness centrum na osobní doporučení, 47% volí wellness centra v blízkosti bydliště, popřípadě se snadným dojezdem a doletem. 29% vyhledává wellness služby na internetu. Ukázalo se tedy, že nejlepší reklamou pro wellness centrum je osobní dobrá zkušenost, předávaná dále. Do nově otevřeného wellness centra by 67% respondentů nalákala nabídka výhodných balíčků. Kdy za stejné peníze, dostane klient nějakou mini službu zdarma. Příkladem může být masáž s ošetřením rukou. Oblíbené jsou i malé dárky a slevové karty. Tato zjištění mohou být ukázkou ekonomického uvažování typického pro současnost, nejspíše budou platné i nadále.

23 Marketingový výzkum společnosti Incoma GfK
Za nejdůležitější, tak jako v českém průzkumu považují zákazníci čistotu wellness centra, profesionální přístup personálu a příjemné prostředí. V pozadí zůstává celá řada nabídek jako je Wi-Fi, luxusní přípravky a luxusní prostředí. Důvody k návštěvě wellness centra: Relaxace 85% Stress management 56% Anti – aging 56% Zlepšení vzhledu 49 % Zlepšení zdraví 48% Zmírnění chronických zdravotních potíží 24% Nejčastěji kupované služby: Masáže 92% Ošetření nohou a rukou 66% Ošetření obličeje 52% Peeling těla 49% Speciální balíčky 15% Vodní procedury 9%

24 Dotazníkové šetření v hotelových wellness
Zajímalo nás, jaký podíl návštěvníků wellnes centra jsou hoteloví hosté a na kolik využívají wellness místní obyvatelé. Hotely jsou seřazeny podle podílu hostů. Je patrné, že podíl hotelových hostů se značně liší. To znamená, že každé zařízení by mělo volit marketingovou strategii podle místních podmínek a umístění hotelu s wellness službami. Ve většině případů využívají wellness především hoteloví hosté, kdy průměrně je to 79 % návštěvníků wellness centra.

25 Dotazníkové šetření v hotelových wellness
Hotel číslo Podíl hotelových hostů Podíl příchozích návštěvníků 1 41 % 59 % 2 71 % 29 % 3 77 % 23 % 4 5 93 % 7 % 6 99 % 1 % 7 Průměr 79 % 21 %

26 Dotazníkové šetření v hotelových wellness
Důvod návštěvy hotelových hostů v jednotlivých zařízeních se velmi výrazně liší. Výrazný je zvláště podíl těch, kteří tráví v hotelu dovolenou. Téměř polovina návštěvníků tráví v hotelu dovolenou a využívá služeb wellness centra hotelu. Další čtvrtina přijede do destinace na výlet a využije služeb hotelového wellness centra. Hotely s wellnes jsou často využívány hosty, kteří jsou na služební cestě.

27 Dotazníkové šetření v hotelových wellness
Hotel číslo Dovolená Výlet Služební cesta Projíždím Návštěva Zdravotní aj. 1 86 % 0 % 14% 2 69 % 29 % 2 % 3 40 % 17 % 38 % 3 % 4 39 % 34 % 18 % 5 16 % 46 % 6 32 % 35 % 11 % 9 % 7 30 % 5 % Průměr 48% 23% 21% 4% 2%

28 Dotazníkové šetření v hotelových wellness
Průměrná doba pobytu respondentů je 2 až 3 dny a výrazně se neliší mezi jednotlivými hotely. Pokud jde o výletníky, zdrží se v místě průměrně 3 až 5 hodin, znamená to, že návštěva wellness centra je často jediným cílem jejich výletu. Tomu také odpovídá průměrná doba strávená ve wellness centru, která činí pro většinu hotelů 3 hodiny. Návštěva hotelu není ve většině případů náhodná. Například v Praze 66 % respondentů dává vždy přednost ubytování v hotelu, který má wellness centrum. U wellness hotelu ve Středočeském kraji to však byla jen čtvrtina respondentů. V kraji Vysočina je to u jednoho hotelu 32 %, zatím co u druhého 72 %, V Brně je to přes 50 % respondentů.

29 Dotazníkové šetření v hotelových wellness
U hotelů v Olomouckém kraji je to dokonce 50 a 94 % respondentů, kteří při cestách vyhledávají hotely se službami wellness. Jak si vysvětit tak velké rozdíly mezi hotely dokonce v témž kraji? Při bližším rozboru se dá ukázat, že vyšší procento lidí, kteří vyhledávají přednostně hotely s wellness službami, je u hotelů vyšší kategorie a tedy i dražších hotelů a že důvody jsou ekonomické. Přednost hotelům s wellness službami, kde pobyt vyjde hosta mnohem dráž, si může dovolit jen bohatší klientela. Domníváme se, že lidé s nižšími příjmy dávají přednost návštěvě samostatných aquaparků a wellness center, které jsou pro ně finančně přijatelnější.

30 Dotazníkové šetření v hotelových wellness
Na otázku „Kde jste získal informace o tomto hotelu, který poskytuje wellness?“ je struktura odpovědí značně rozdílná. Zatímco pro Aquapalace Praha je nejčastější zdroj rozhlas a televize a pak internet, pak pro Mělník je to vlastní zkušenost a reference od známých, v Hrotovicích tvoří doporučení známých a přátel a vlastní zkušenost 83 % motivů k návštěvě tohoto wellness. V Počátkách je hlavní zdroj informací internet (47 %) a doporučení přátel (26 %). Tyto rozdíly jsou dané marketingovými aktivitami hotelu, jeho polohou a dobou existence.

31 Dotazníkové šetření v hotelových wellness

32 Dotazníkové šetření v hotelových wellness
Jednotlivé wellness hotely jsou seřazeny podle průměrné známky, kterou od respondentů obdrželi. Nejlepší hodnocení získal hotel Diana ve Velkých Losinách, nejhůře dopadly velké hotely v Praze a Brně. Nedomníváme se, že by úroveň poskytovaných služeb byla horší než v menších hotelích v malých městech. Hodnocení je vyjádření rozdílu mezi očekáváním a skutečností. Proto nejhorší „známku“ u těchto hotelů dostala cena poskytovaných služeb.

33 Dotazníkové šetření v hotelových wellness
Další otázka se týkala období, kdy respondenti nejčastěji navštěvují wellness zařízení. Nejméně často jezdí do těchto zařízení v létě, nejčastěji na podzim, pak na jaře. U některých zařízení nejčastěji respondenti preferovali zimu. Je vidět, že budování wellness center snižuje sezónní obsazení hotelů a že jde o dobrou investici pro další provoz hotelu. V dotazníku byly také dvě otevřené otázky: „Co se vám v tomto hotelu/wellness nejvíce líbilo?“ a „Co se vám v tomto hotelu/wellness naopak nelíbilo?“. V tomto případě byla struktura odpovědí téměř shodná pro všechny hotely: Nejčastěji se hostům líbil wellness provoz hotelu anebo jeho část (např. bazén).

34 Dotazníkové šetření v hotelových wellness
Prakticky u všech zařízení na otázku „co se vám nelíbilo“ převládala odpověď „vše se mi líbilo“, „na nic si nevzpomínám“, „nevím“. V některých případech se pak objevovaly připomínky ke kvalitě restaurace, špatná organizace u atrakcí, nevyhovující parkování před hotelem, malý prostor šaten, v jednom případě respondentům vadilo, že není ve wellness bazén

35 Děkujeme Vám za pozornost


Stáhnout ppt "6. Seminář Asociace pro vzdělávání v CR"

Podobné prezentace


Reklamy Google