Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mrtvice je rychlá a co vy? MUDr. Ivo Schenk Nemocnice Písek a. s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mrtvice je rychlá a co vy? MUDr. Ivo Schenk Nemocnice Písek a. s."— Transkript prezentace:

1 Mrtvice je rychlá a co vy? MUDr. Ivo Schenk Nemocnice Písek a. s.

2 Definice Dle definice WHO je CMP definována jako rychle se rozvíjející klinické známky ložiskového mozkového postižení trvajícího déle než 24 hodin nebo vedoucího ke smrti, pokud klinické, laboratorní a základní zobrazovací vyšetření nesvědčí pro jinou příčinu neurologického deficitu

3 Dělení CMP a/ ischemické 80 – 85% b/ hemorhagické 10 – 15% c/ subarachnoideální krvácení 5%

4 Klasifikace ischemické CMP I. dle postižené tepny: supratentoriální - a cerebri anterior - a cerebri media - a cerebri media - a cerebri posterior - a cerebri posterior - perforující arterioly - perforující arterioly infratentoriálně - vertebrobaziální povodí infratentoriálně - vertebrobaziální povodí

5 Klasifikace ischemické CMP II. podle etiopatogeneze: a) ateroskleroza velkých arterií 20 – 45% aterotrombotický iktus aterotrombotický iktus arterioarteriální emboly arterioarteriální emboly b) kardioembolický subtyp – fibrilace síní chlopenní náhrady chlopenní náhrady myxon síně myxon síně infekční endokarditida infekční endokarditida stav po IM (do 4 týdnů) stav po IM (do 4 týdnů) trombus v levé komoře nebo síni trombus v levé komoře nebo síni akinetický segment l. komory akinetický segment l. komory dilatační kardiomyopatie dilatační kardiomyopatie

6 Klasifikace ischemické CMP II c) onemocnění malých tepen - lakunární ikty subkortikální subkortikální bb. ganglia bb. ganglia thalamus thalamus kmen kmen d) jiná příčina - kolagenózy vaskulitidy vaskulitidy nezánětlivé vaskulopatie nezánětlivé vaskulopatie fibromuskulární dysplazie fibromuskulární dysplazie moyamoya moyamoya amyloidní angiopatie amyloidní angiopatie e) nezjištěná příčina

7 Epidemiologie CMP CMP = druhá nejčastější příčina úmrtí ve vyspělých zemích CMP = druhá nejčastější příčina úmrtí ve vyspělých zemích U osob nad 60 let hlavní příčina invalidity U osob nad 60 let hlavní příčina invalidity Roční incidence 1. iktu 280 – 320/100 000 obyvatel Roční incidence 1. iktu 280 – 320/100 000 obyvatel Úmrtnost do 1 roku 40% Úmrtnost do 1 roku 40% Ročně v ČR 30 000 nových iktů Ročně v ČR 30 000 nových iktů Náklady na léčbu: odhad výše průměrných nákladů od první CMP do úmrtí 79 000 USD (Švédsko) Náklady na léčbu: odhad výše průměrných nákladů od první CMP do úmrtí 79 000 USD (Švédsko)

8 Etiopatogeneze ischemické CMP porucha prokrvení určité části mozku způsobená uzávěrem nebo zúžením mozkových tepen porucha prokrvení určité části mozku způsobená uzávěrem nebo zúžením mozkových tepen při částečné poruše prokrvení může dojít jen k postižení informační funkce neuronů s možností úplné úpravy neurologické poruchy při částečné poruše prokrvení může dojít jen k postižení informační funkce neuronů s možností úplné úpravy neurologické poruchy

9 Příčiny CMP Heterogenní onemocnění Nejčastější příčiny: ateroskleróza krčních a intrakraniálních tepen ateroskleróza krčních a intrakraniálních tepen embolizace nejčastěji z kardiálních zdrojů embolizace nejčastěji z kardiálních zdrojů mikroangiopatie perforujícíh arteriol mikroangiopatie perforujícíh arteriol disekce krční tepny disekce krční tepny trombofilní stavy trombofilní stavy trombóza intrakraniálních žilních splavů trombóza intrakraniálních žilních splavů paradoxní embolie cestou otevřeného foramen ovale paradoxní embolie cestou otevřeného foramen ovale vaskulopatie a vaskulitidy vaskulopatie a vaskulitidy vasospasmy při SAK vasospasmy při SAK infekce infekce genetická onemocnění genetická onemocnění

10 Klinický obraz Náhlý vznik mozkového postižení projevující se dle teritoria postižené tepny: Náhlý vznik mozkového postižení projevující se dle teritoria postižené tepny: a) slabostí, ochrnutím nebo poruchou citlivosti poloviny těla a) slabostí, ochrnutím nebo poruchou citlivosti poloviny těla b) poruchou symbolických funkcí – poruchy řeči b) poruchou symbolických funkcí – poruchy řeči čtení čtení psaní psaní porušení orientace apod. porušení orientace apod. c) poruchou vizu – výpady zorných polí, jednostranná amauróza, diplopie c) poruchou vizu – výpady zorných polí, jednostranná amauróza, diplopie d) náhle vzniklou závratí d) náhle vzniklou závratí e) epileptickými záchvaty e) epileptickými záchvaty f) zvracením f) zvracením g) poruchou vědomí g) poruchou vědomí

11 Diagnostika neurologické vyšetření neurologické vyšetření CT mozku CT mozku zhodnocení interního stavu a EKG zhodnocení interního stavu a EKG laboratorní vyšetření laboratorní vyšetření sonografie krčních a intrakraniálních tepen sonografie krčních a intrakraniálních tepen dle potřeby dále: CT perfúze CT perfúze transthorakální echokardiografie transthorakální echokardiografie angiografie – CT, MR, DSA angiografie – CT, MR, DSA MR mozku MR mozku LP LP

12 Léčba ischemické CMP a) CMP je nutno považovat za akutní stav, který vyžaduje okamžitou hospitalizaci. Součástí systému RZP je i osvěta veřejnosti o CMP a) CMP je nutno považovat za akutní stav, který vyžaduje okamžitou hospitalizaci. Součástí systému RZP je i osvěta veřejnosti o CMP b) při podezření na CMP je nutno volat na záchrannou službu s následným transportem nemocných do kvalifikovaných zdravotnických zařízení b) při podezření na CMP je nutno volat na záchrannou službu s následným transportem nemocných do kvalifikovaných zdravotnických zařízení c) nemocní s CMP by měli být léčení na specializovaných iktových jednotkách c) nemocní s CMP by měli být léčení na specializovaných iktových jednotkách

13 Léčba ischemické CMP II Přednemocniční terapie: zajištění vitálních funkcí zajištění vitálních funkcí zajištění žilního přístupu zajištění žilního přístupu péče o dýchací cesty péče o dýchací cesty podání antihypertenziv při TK 220/120 (snižovat pomalu do 180/110) podání antihypertenziv při TK 220/120 (snižovat pomalu do 180/110) symptomatická terapie - křeče, zvracení, bolest, úzkost apod. symptomatická terapie - křeče, zvracení, bolest, úzkost apod.

14 Léčba ischemické CMP III Nemocniční terapie Obecná: monitorování vitálních funkcí na JIP monitorování vitálních funkcí na JIP zajištění funkce plic a dýchacích cest zajištění funkce plic a dýchacích cest péče o KV systém (arytmie, srdeční selhávání) péče o KV systém (arytmie, srdeční selhávání) regulace TK regulace TK monitorování metabolismu glukózy monitorování metabolismu glukózy monitorování TT (nad 37,5 antipyretika), infekce – časně ATB monitorování TT (nad 37,5 antipyretika), infekce – časně ATB zajištění nutrice s korekcí elektrolytů a tekutin zajištění nutrice s korekcí elektrolytů a tekutin

15 Léčba ischemické CMP IV Nemocniční terapie specifická: aplikace rtPA (0,9/kg v indikovaný případech do 3 hodin od vzniku CMP) aplikace rtPA (0,9/kg v indikovaný případech do 3 hodin od vzniku CMP) při bazilární okluzi na specializovaných pracovištích rtPA i.a. při bazilární okluzi na specializovaných pracovištích rtPA i.a. u všech časná antiagregace, pokud není indikace antikoagulace nebo trombolýzy u všech časná antiagregace, pokud není indikace antikoagulace nebo trombolýzy plná heparinizace jen u vybraných nemocných - (fibrilace síní, direkce,závažná arteriální stenóza) plná heparinizace jen u vybraných nemocných - (fibrilace síní, direkce,závažná arteriální stenóza) do 6 hodin od vzniku CMP lze indikovat i.a. rtPA na specializovaných pracovištích do 6 hodin od vzniku CMP lze indikovat i.a. rtPA na specializovaných pracovištích

16 Léčba ischemické CMP V Prevence a léčba komplikací prevence TEN u imobilních nemocných s vysokým rizikem – miniheparinizace, nízkomolekulární heparin prevence TEN u imobilních nemocných s vysokým rizikem – miniheparinizace, nízkomolekulární heparin infekce po CMP – ATB, prevence aspirace, výživa sondou infekce po CMP – ATB, prevence aspirace, výživa sondou časná mobilizace časná mobilizace profylaxe antikonvulzivy k prevenci recidiv epi záchvatů profylaxe antikonvulzivy k prevenci recidiv epi záchvatů v případě deprese při CMP antidepresivní terapie v případě deprese při CMP antidepresivní terapie v případě nitrolební hypertenze – osmoterapie a léčba diuretiky v případě nitrolební hypertenze – osmoterapie a léčba diuretiky expanzivní infarkty mozečku s útlakem mozkového kmene – ventrikulostomie nebo chirurgická dekomprese expanzivní infarkty mozečku s útlakem mozkového kmene – ventrikulostomie nebo chirurgická dekomprese chirurgická dekomprese a evakuace maligního hemisferálního infarktu – lze považovat za život zachraňující zákrok chirurgická dekomprese a evakuace maligního hemisferálního infarktu – lze považovat za život zachraňující zákrok

17 Léčba ischemické CMP VI Následná péče a rehabilitace Cíle: podpora návratu mozkových funkcí – maximální soběstačnost podpora návratu mozkových funkcí – maximální soběstačnost motivace nemocného motivace nemocného reedukace řeči reedukace řeči předcházení a ovlivňování komplikací – spasticita, kontraktury, zamrzlé rameno apod. předcházení a ovlivňování komplikací – spasticita, kontraktury, zamrzlé rameno apod. psychoterapeutické působení psychoterapeutické působení pracovní rehabilitace – návrat pracovní schopnosti pracovní rehabilitace – návrat pracovní schopnosti Rehabilitace musí probíhat dostatečně dlouho, dokud se nemocný zlepšuje Ošetřovatelská a sociální pomoc dle stupně postižení, výhodnější je péče v domácím prostředí Lázeňská péče je součástí rehabilitace

18 Prognóza nemocných s CMP závisí na: lokalizaci a velikosti infarktu lokalizaci a velikosti infarktu věku a přidružených onemocněních věku a přidružených onemocněních na poskytování intenzivní péče v časném stádiu na poskytování intenzivní péče v časném stádiu včasnosti diagnózy a zahájení léčby včasnosti diagnózy a zahájení léčby

19 Riziko recidivy Do 30 dnů po CMP- 10% Do roka - 5% Do 5 let - 25 – 30% Vysoké riziko zejména u nemocných s fibrilací síní a symptomatickou stenózou karotidy nad 70% Vysoké riziko zejména u nemocných s fibrilací síní a symptomatickou stenózou karotidy nad 70%

20 Prevence CMP I Primární prevence: omezení kouření omezení kouření stravovací návyky stravovací návyky redukce hmotnosti redukce hmotnosti podpora fyzických aktivit podpora fyzických aktivit léčba hypertenze, srdečních onemocnění, hyperlipidémie, cukrovky léčba hypertenze, srdečních onemocnění, hyperlipidémie, cukrovky

21 Prevence CMP II Sekundární prevence: cílem je snížit riziko opakování iktu režimová a léčebná opatření jako u primární prevence režimová a léčebná opatření jako u primární prevence specifické medikamentózní postupy – antiagregace, antikoagulace specifické medikamentózní postupy – antiagregace, antikoagulace angioneurochirurgické nebo endovaskulární intervenční postupy v případě stenóz a uzávěrů extra nebo intrakraniálních mozkových tepen angioneurochirurgické nebo endovaskulární intervenční postupy v případě stenóz a uzávěrů extra nebo intrakraniálních mozkových tepen


Stáhnout ppt "Mrtvice je rychlá a co vy? MUDr. Ivo Schenk Nemocnice Písek a. s."

Podobné prezentace


Reklamy Google