Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mrtvice je rychlá a co vy?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mrtvice je rychlá a co vy?"— Transkript prezentace:

1 Mrtvice je rychlá a co vy?
MUDr. Ivo Schenk Nemocnice Písek a. s.

2 Definice Dle definice WHO je CMP definována jako rychle se rozvíjející klinické známky ložiskového mozkového postižení trvajícího déle než 24 hodin nebo vedoucího ke smrti, pokud klinické, laboratorní a základní zobrazovací vyšetření nesvědčí pro jinou příčinu neurologického deficitu

3 Dělení CMP a/ ischemické 80 – 85% b/ hemorhagické 10 – 15%
c/ subarachnoideální krvácení 5%

4 Klasifikace ischemické CMP
I. dle postižené tepny: supratentoriální - a cerebri anterior - a cerebri media - a cerebri posterior - perforující arterioly infratentoriálně - vertebrobaziální povodí

5 Klasifikace ischemické CMP
II. podle etiopatogeneze: a) ateroskleroza velkých arterií 20 – 45% aterotrombotický iktus arterioarteriální emboly b) kardioembolický subtyp – fibrilace síní chlopenní náhrady myxon síně infekční endokarditida stav po IM (do 4 týdnů) trombus v levé komoře nebo síni akinetický segment l. komory dilatační kardiomyopatie

6 Klasifikace ischemické CMP II
c) onemocnění malých tepen - lakunární ikty subkortikální bb. ganglia thalamus kmen d) jiná příčina - kolagenózy vaskulitidy nezánětlivé vaskulopatie fibromuskulární dysplazie moyamoya amyloidní angiopatie e) nezjištěná příčina

7 Epidemiologie CMP CMP = druhá nejčastější příčina úmrtí ve vyspělých zemích U osob nad 60 let hlavní příčina invalidity Roční incidence 1. iktu 280 – 320/ obyvatel Úmrtnost do 1 roku 40% Ročně v ČR 30 000 nových iktů Náklady na léčbu: odhad výše průměrných nákladů od první CMP do úmrtí 79 000 USD (Švédsko)

8 Etiopatogeneze ischemické CMP
porucha prokrvení určité části mozku způsobená uzávěrem nebo zúžením mozkových tepen při částečné poruše prokrvení může dojít jen k postižení informační funkce neuronů s možností úplné úpravy neurologické poruchy

9 Příčiny CMP Heterogenní onemocnění Nejčastější příčiny:
ateroskleróza krčních a intrakraniálních tepen embolizace nejčastěji z kardiálních zdrojů mikroangiopatie perforujícíh arteriol disekce krční tepny trombofilní stavy trombóza intrakraniálních žilních splavů paradoxní embolie cestou otevřeného foramen ovale vaskulopatie a vaskulitidy vasospasmy při SAK infekce genetická onemocnění

10 Klinický obraz Náhlý vznik mozkového postižení projevující se dle teritoria postižené tepny: a) slabostí, ochrnutím nebo poruchou citlivosti poloviny těla b) poruchou symbolických funkcí – poruchy řeči čtení psaní porušení orientace apod. c) poruchou vizu – výpady zorných polí, jednostranná amauróza, diplopie d) náhle vzniklou závratí e) epileptickými záchvaty f) zvracením g) poruchou vědomí

11 Diagnostika neurologické vyšetření CT mozku
zhodnocení interního stavu a EKG laboratorní vyšetření sonografie krčních a intrakraniálních tepen dle potřeby dále: CT perfúze transthorakální echokardiografie angiografie – CT, MR, DSA MR mozku LP

12 Léčba ischemické CMP a) CMP je nutno považovat za akutní stav, který vyžaduje okamžitou hospitalizaci. Součástí systému RZP je i osvěta veřejnosti o CMP b) při podezření na CMP je nutno volat na záchrannou službu s následným transportem nemocných do kvalifikovaných zdravotnických zařízení c) nemocní s CMP by měli být léčení na specializovaných iktových jednotkách

13 Léčba ischemické CMP II
Přednemocniční terapie: zajištění vitálních funkcí zajištění žilního přístupu péče o dýchací cesty podání antihypertenziv při TK 220/120 (snižovat pomalu do 180/110) symptomatická terapie - křeče, zvracení, bolest, úzkost apod.

14 Léčba ischemické CMP III
Nemocniční terapie Obecná: monitorování vitálních funkcí na JIP zajištění funkce plic a dýchacích cest péče o KV systém (arytmie, srdeční selhávání) regulace TK monitorování metabolismu glukózy monitorování TT (nad 37,5 antipyretika), infekce – časně ATB zajištění nutrice s korekcí elektrolytů a tekutin

15 Léčba ischemické CMP IV
Nemocniční terapie specifická: aplikace rtPA (0,9/kg v indikovaný případech do 3 hodin od vzniku CMP) při bazilární okluzi na specializovaných pracovištích rtPA i.a. u všech časná antiagregace, pokud není indikace antikoagulace nebo trombolýzy plná heparinizace jen u vybraných nemocných - (fibrilace síní, direkce,závažná arteriální stenóza) do 6 hodin od vzniku CMP lze indikovat i.a. rtPA na specializovaných pracovištích

16 Léčba ischemické CMP V Prevence a léčba komplikací
prevence TEN u imobilních nemocných s vysokým rizikem – miniheparinizace, nízkomolekulární heparin infekce po CMP – ATB, prevence aspirace, výživa sondou časná mobilizace profylaxe antikonvulzivy k prevenci recidiv epi záchvatů v případě deprese při CMP antidepresivní terapie v případě nitrolební hypertenze – osmoterapie a léčba diuretiky expanzivní infarkty mozečku s útlakem mozkového kmene – ventrikulostomie nebo chirurgická dekomprese chirurgická dekomprese a evakuace maligního hemisferálního infarktu – lze považovat za život zachraňující zákrok

17 Léčba ischemické CMP VI
Následná péče a rehabilitace Cíle: podpora návratu mozkových funkcí – maximální soběstačnost motivace nemocného reedukace řeči předcházení a ovlivňování komplikací – spasticita, kontraktury, zamrzlé rameno apod. psychoterapeutické působení pracovní rehabilitace – návrat pracovní schopnosti Rehabilitace musí probíhat dostatečně dlouho, dokud se nemocný zlepšuje Ošetřovatelská a sociální pomoc dle stupně postižení, výhodnější je péče v domácím prostředí Lázeňská péče je součástí rehabilitace

18 Prognóza nemocných s CMP
závisí na: lokalizaci a velikosti infarktu věku a přidružených onemocněních na poskytování intenzivní péče v časném stádiu včasnosti diagnózy a zahájení léčby

19 Riziko recidivy Do 30 dnů po CMP - 10% Do roka - 5%
Do 5 let – 30% Vysoké riziko zejména u nemocných s fibrilací síní a symptomatickou stenózou karotidy nad 70%

20 Prevence CMP I Primární prevence: omezení kouření stravovací návyky
redukce hmotnosti podpora fyzických aktivit léčba hypertenze, srdečních onemocnění, hyperlipidémie, cukrovky

21 Prevence CMP II Sekundární prevence: cílem je snížit riziko opakování iktu režimová a léčebná opatření jako u primární prevence specifické medikamentózní postupy – antiagregace, antikoagulace angioneurochirurgické nebo endovaskulární intervenční postupy v případě stenóz a uzávěrů extra nebo intrakraniálních mozkových tepen


Stáhnout ppt "Mrtvice je rychlá a co vy?"

Podobné prezentace


Reklamy Google