Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SEMIRAMIS o.s. STRATEGICKÝ PLÁN 2008 - 2013. VIZE - vysvětlení  Vize stanovuje cílový stav organizace v daném čase.  Je definovaná v přítomném čase.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SEMIRAMIS o.s. STRATEGICKÝ PLÁN 2008 - 2013. VIZE - vysvětlení  Vize stanovuje cílový stav organizace v daném čase.  Je definovaná v přítomném čase."— Transkript prezentace:

1 SEMIRAMIS o.s. STRATEGICKÝ PLÁN 2008 - 2013

2 VIZE - vysvětlení  Vize stanovuje cílový stav organizace v daném čase.  Je definovaná v přítomném čase.  Musí být motivující pro vedení i pracovníky organizace.  Měla by být hodnotná a specifická pro danou organizaci.  Vize není román (přiměřená délka textu).

3 VIZE SEMIRAIS o.s.  Semiramis o.s. je stabilní a profesionální organizace poskytující kvalitní a vzájemně navazující služby především ve Středočeském kraji.  Služby jsou zaměřeny zejména na řešení drogové problematiky a jsou realizovány v rámci přehledně definovaných programů.  Zaměstnanci organizace jsou spokojení a motivovaní odborníci.

4 POSLÁNÍ - vysvětlení  Vysvětluje důvod existence organizace.  Je srozumitelné všem zainteresovaným stranám i každému pracovníkovi.  „Vývěsní štít“- nejstručnější základní možná informace o organizaci.  Dává odpovědi na otázky: Kdo službu poskytuje; Kde je služba poskytována; Komu je služba poskytována (kdo je naším zákazníkem); Jak je služba poskytována, co můžeme nabídnout; Co chceme dělat, co je cílem služby; Proč je služba poskytována, o co usiluje;

5 POSLÁNÍ SEMIRAMIS o.s.  Posláním Semiramis o.s. je poskytovat kvalitní a odborné služby osobám ohroženým užíváním návykových látek formou terénních, ambulantních a poradenských programů, především na území Středočeského kraje. Semiramis o.s. vytváří podmínky a poskytuje zázemí pro stabilní chod a rozvoj všech odborných programů.

6 VIZE/POSLÁNÍ SEMIRAMIS o.s. Vize  Semiramis o.s. je stabilní a profesionální organizace poskytující kvalitní a vzájemně navazující služby především ve Středočeském kraji.  Služby jsou zaměřeny zejména na řešení drogové problematiky a jsou realizovány v rámci přehledně definovaných programů.  Zaměstnanci organizace jsou spokojení a motivovaní odborníci. Poslání  Posláním Semiramis o.s. je poskytovat kvalitní a odborné služby osobám ohroženým užíváním návykových látek formou terénních, ambulantních a poradenských programů, především na území Středočeského kraje. Semiramis o.s. vytváří podmínky a poskytuje zázemí pro stabilní chod a rozvoj všech odborných programů.

7 SWOT ANALÝZA - vysvětlení Silné stránky organizace Slabé stránky organizace PříležitostiOhrožení

8 Silné stránky organizace:  možnost vzdělávání  komunikativnost – otevřená komunikace  fundraising organizace (1)  PR organizace  potenciál odborných pracovníků (2)  loajalita a nasazení pracovníků  tradice a zkušenosti  originalita přístupů  průbojnost  schopnost prosadit se (3)  lobing  moderní vize Slabé stránky organizace:  málo pracovníků (málo chlapů) (1)  prostorové zázemí  přetíženost pracovníků  nejistota z nového způsobu vedení  občasná operativní řešení  rozmazlenost a převztahovanost (3)  respektovaní rolí  rivalita mezi centry  nedůslednost, nedotahování (2)  rozpínavost  předsudky vedení – spolupráce s další organizací ve Středočeském kraji Příležitosti organizace:  změna financování (2)  změna na hracím poli (3)  Laxus – možnost spolupráce (1) Ohrožení organizace:  umístění služeb (lokace) (3)  nedostatek kvalifikovaných pracovníků (1)  volby (2)

9 Systém naplňování Strategického plánu STRATEGICKÝ PLÁN SEMIRAMIS o.s. 2008 – 2013 Vize a Poslání KLÍČOVÉ OBLASTI Jedná se o 4 základní obecné oblasti, které jsme společně vydefinovali. Jejich naplněním budeme udržovat vizi a poslání Semiramis o.s. - budeme vědět kdo jsme, co děláme a kam máme namířeno. OPATŘENÍ Více jasných a konkrétních záměrů a témat, kterými když se budeme zabývat, cíleně se jim věnovat a budeme se orientovat tímto směrem, docílíme naplnění Klíčových oblastí. Pod každou Klíčovou oblastí se nachází několik základních Opatření. PROJEKTY Jednotlivé podrobně rozepsané praktické činnosti, které realizují jednotlivci, týmy, centra apod. Jedná se o praktickou představu toho, co budeme dělat, kdo, metody a s jakou kvalitou. Je to soubor praktických činností, které vedou k naplnění jednotlivých vydefinovaných Opatření. Ke každému se může vázat jeden nebo i více Projektů.

10 KLÍČOVÉ OBLASTI - vysvětlení Jsou definovány s ohledem na nutnost:  Najít optimální způsob jak dosáhnout cílového stavu (vize) v daném čase.  Sledovat cestu a úkol (vize – poslání).  Uspokojit požadavky cílových skupin (analýza cílových skupin).  Naplnit očekávání zainteresovaných stran (analýza zainteresovaných stran).  Využít dostatečně silných stránek a příležitostí /preskriptivní a deskriptivní strategie/ (SWOT).  Minimalizovat dopad slabých stránek organizace a vnějších ohrožení (SWOT, analýza rizik).

11 KLÍČOVÉ OBLASTI SEMIRAMIS o.s. 1. ROZVOJ A STABILITA LIDSKÝCH ZDROJŮ 2. ROZVOJ A KVALITA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 3. ZAJIŠTĚNÍ STABILITY ORGANIZACE 4. SPOLUPRÁCE

12 OPATŘENÍ pro KO 1 Rozvoj a stabilita lidských zdrojů OPATŘENÍ:  Vytvoření systému vzdělávání Např.: Interním vzdělávacím systémem; Externím vzdělávacím systémem  Péče o zaměstnance Např.: Bazén; PR do organizace; Odměny; Motivace; Supervize; Horizontální a vertikální kariérní řád; Funkční tým; Dostatečné zázemí  Zpracovaný systém náboru zaměstnanců Např.: Adiktologie; Spolupráce s VŠ a VOŠ; Specifické aktivity propagace náboru  Tvorba odborníků Např.: Aktivní účast na konferencích; Publikace; Analýzy; Výzkumy apod.

13 OPATŘENÍ pro KO 2 Rozvoj a kvalita poskytovaných služeb OPATŘENÍ:  Udržení, rozšíření a optimalizace služeb Např.: KC MB – rozšíření služeb, zakošatit; KC NBK – subutex; CTP – rozšíření do dalších měst; CPP – redukce, nové služby; CDSV – více služeb, více věznic  Sladění se zákonnými normami Např.: MPSV; RVKPP; Soc. právní ochrana dětí; Trestní zákon apod.  Kvalita služeb Např.: Odpovídající zázemí; Vnitřní metodiky služeb; Systém hodnocení; Vzdělávání

14 OPATŘENÍ pro KO 3 Zajištění stability organizace OPATŘENÍ:  Stabilizace a rozvoj finančních zdrojů Např.: Strategičtí partneři; Fondy Evropské unie; Kvalitnější lobing  Zajištění infrastruktury pro výkon služeb Např.: MB; NBK  Vztahy s veřejností Např.: Kvalitní PR; Místní komunity; Odborná veřejnost  Funkční řídící a administrativní aparát Např.: Strategické plánování; Personalista; Supervize vedení; Účetní na plný úvazek apod.

15 OPATŘENÍ pro KO 4 Spolupráce OPATŘENÍ:  Laxus Např.: CDSV; CPP apod.  Další organizace směrem ven Např.: Vytipování organizací; Stáže; Odborné platformy; Klienti apod.  Spolupráce uvnitř organizace Např.: Spolupráce mezi centry; Společné vzdělávání apod.

16 PROJEKTY I.  Základní stavební kámen naplňování Strategického plánu organizace.  Odvíjí se od aktivního a inovativního přístupu všech složek organizace – řídící složka, jednotlivá centra i aktivita jednotlivců.  Zpracování projektů vede k dosažení vydefinovaných „Opatření“.  Projekty popisují konkrétní způsob dosažení cílů ve vymezeném čase.  Musí obsahovat: - Co - Kdo - Kdy - Jak - Za kolik udělá

17 PROJEKTY II.  Povinnou metodou pro zpracování projektu, jeho projednání s vedením organizace a jeho schválení je metoda „Logického rámce“.  Projekty mohou zpracovávat všechny složky organizace – vedení organizace, jednotlivá centra nebo samotní jednotlivci.  Projekt lze zaměřit na metodu, službu, jediné centrum nebo i na celou organizace se všemi centry a službami.  Systém komunikace o jednotlivých podaných projektech je následující: - Vedení organizace, centrum nebo jednotlivec zpracuje tzv. Logický rámec projektu. - Logický rámec projektu je po odborné a finanční stránce konzultován Odborným a Finančním ředitelem organizace. - OŘ FŘ vydají písemné stanovisko k dalšímu postupu.

18 MATICE LOGICKÉHO RÁMCE CíleObjektivně ověřitelné ukazatele Prostředky ověřeníVnější předpoklady Cíl Cíl vůči vyššímu cíli Účel Účel vůči cíli Výstup Výstup vůči účelu Činnost Činnost vůči výstupu aby…., pak je třeba… jestliže…., pak… jestliže… a zároveň, pak…

19 Možnost něco změnit, máme všichni… Každý, kdo chce něco změnit, pro to musí něco udělat… S iniciací změny přichází zodpovědnost… Kdo, když ne my? Kdy, když ne teď?...

20 Troufneš si za nimi přijít s návrhem na změnu právě TY !!!!! ?????


Stáhnout ppt "SEMIRAMIS o.s. STRATEGICKÝ PLÁN 2008 - 2013. VIZE - vysvětlení  Vize stanovuje cílový stav organizace v daném čase.  Je definovaná v přítomném čase."

Podobné prezentace


Reklamy Google