Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

V. Nesesmilníš IX. Nebudeš dychtit po ženě bližního svého

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "V. Nesesmilníš IX. Nebudeš dychtit po ženě bližního svého"— Transkript prezentace:

1 V. Nesesmilníš IX. Nebudeš dychtit po ženě bližního svého

2 V. Nesesmilníš IX. Nebudeš dychtit po ženě bližního svého
Znění: „Nesesmilníš“ - Ex 20,4; Dt 5,18 „Nebudeš dychtit po ženě svého bližního“ - Ex 20,17; Dt 5,21 Žena a majetek, žena jako majetek Zákaz „dychtění“.

3 V. Nesesmilníš IX. Nebudeš dychtit po ženě bližního svého
2. Smysl a význam obou přikázání v dějinách a přítomnosti Teologický rozměr Dekalogu Směřování od polygamie k monogamii. Roste respekt k manželství. V Novém zákoně tento vývoj pokračuje. Muž a žena mají stejnou důstojnost. Vzájemná vazba lásky a věrnosti vylučuje takové vztahy, které vztah manželství narušují.

4 V. Nesesmilníš IX. Nebudeš dychtit po ženě bližního svého
3. Kritika manželství jako instituce 1. Vládnoucí morálka je vždy morálkou vládnoucích. Cílem je osvobodit člověka, aby si sám uspořádal svá pudová přání. 2. „Humanistická sexuální etika“. Svoboda partnerů k navazování mimomanželských vztahů. 3. „Fakticky prožívané je dobré a správné“, a jako takové musí být státem respektováno (manželství na zkoušku).

5 V. Nesesmilníš IX. Nebudeš dychtit po ženě bližního svého
4. Smysl lidské pohlavnosti V našem těle žijeme a vše prožíváme také skrze naši pohlavnost. Pohlavní vývoj začíná již časně prenatálně. Sexualita jako naplnění, štěstí v. egoizmus

6 V. Nesesmilníš IX. Nebudeš dychtit po ženě bližního svého
Pocit studu Vývoj a rozvoj sexuality. Nestačí pouhá informace o biologických faktech. 5. Sexualita v manželství Sexuální zážitek může zprostředkovat sjednocení s milovaným partnerem, nechává zakoušet štěstí v těžkostech života. Usmiřuje, přispívá k zrání osobnosti, k podpoře rodinné atmosféry.

7 V. Nesesmilníš IX. Nebudeš dychtit po ženě bližního svého
Měřítkem pro sexuální styk v manželství je lidská důstojnost. Sexuální styk může být lidský důstojný jen tehdy, pokud pokud respektuje druhého partnera (nemyslitelné je jakékoliv kupčení se sexem – a to je zde míněno uvnitř manželství). Tam, kde vládne nedůvěra, žárlivost a spory, kde je odmítáno odpuštění a konflikty nejsou řešeny, tam není možná ani sexuální harmonie.

8 V. Nesesmilníš IX. Nebudeš dychtit po ženě bližního svého
a) Regulace porodnosti Ze závazku k zodpovědnému rodičovství vyplývá také otázka po mravně dovolených způsobech regulace početí. Každý manželský akt musí zůstat otevřený pro předání života. Proto je odmítáno „každé jednání, které před manželským stykem nebo při něm nebo při rozvíjení přirozených účinků má za cíl nebo za prostředek zabránit početí“ (KKC 2370, HV 14, FC 32).

9 V. Nesesmilníš IX. Nebudeš dychtit po ženě bližního svého
Metoda přirozeného plánování rodičovství – sledování menstruačního cyklu ženy a jejich projevů. Podle toho se řídí sexuální život. To však nemusí mnoha párům vyhovovat. Svědomí a plánování rodičovství.

10 V. Nesesmilníš IX. Nebudeš dychtit po ženě bližního svého
b) Operační sterilizace Je operační sterilizace ospravedlnitelná? Co postižení? Nevratnost zásahu. Násilná sterilizace. Kastrace jako léčba sexuálních deviantů. .

11 V. Nesesmilníš IX. Nebudeš dychtit po ženě bližního svého
c) Umělé oplodnění - IVF Homologní oplodnění: oplodnění pohlavní buňky pohlavní buňkou téhož partnera. Heterologní oplodnění: oplodnění pohlavní buňky pohlavní buňkou cizího partnera. FIVET: Fertilisation in vitro with embryo transfer.

12 V. Nesesmilníš IX. Nebudeš dychtit po ženě bližního svého
Motivy: naplnění manželství překonání manželské krize Tvrzení: „jen vlastní dítě může odstranit utrpení bezdětných manželů“

13 V. Nesesmilníš IX. Nebudeš dychtit po ženě bližního svého
Řešení: Je otázkou, který motiv je mravně odůvodnitelný. Dítě se nemůže stávat účelem za překonání krize nebo kvůli splnění přání. (Kant). Přání mít dítě je mravně oprávněné, jestliže je motivováno láskou k dítěti samému a touhou naplnit manželství.

14 V. Nesesmilníš IX. Nebudeš dychtit po ženě bližního svého
Hodnocení FIVET: Argument pro FIVET: „při tomto postupu jde o léčbu nemoci v širším smyslu, jako například sterility ženy. Tímto způsobem není defekt sterility řešen, ale obcházen, aby se mohla uplatnit přirozená plodnost ženy. Není v manželství, kde toto je jediná cesta, jak mít vlastní dítě a manželství naplnit, když manželství směřuje k předání života?“

15 V. Nesesmilníš IX. Nebudeš dychtit po ženě bližního svého
Kongregace pro nauku víry – instrukce Donum vitae: Důstojným místem pro zplození dítěte je manželský akt. Jakýkoliv způsob plození, který není plodem manželského styku, nelze mravně ospravedlnit. (Moje otázka: v čem vlastně spočívá důstojnost manželského styku? Můžeme ji vyvozovat z pouhého biologického úkonu?)

16 V. Nesesmilníš IX. Nebudeš dychtit po ženě bližního svého
Hodnocení homologního a heterologního oplodnění. Co je vlastně dovoleno? Další aspekty – problematika embryí FIVET – otázka nadbytečných embryí,

17 V. Nesesmilníš IX. Nebudeš dychtit po ženě bližního svého
Další problémy: zřizování bank zárodečných buněk (spermií, vajíček), náhradní matka, náhradní děloha, experimenty s embryi (problém – vznik embrya, i embryo je osoba, tedy účel o sobě), klonování, práce s kmenovými buňkami (adultní – se kterými jsou snad lepší výsledku, embryonální – nese s sebou manipulaci nebo i zničení embrya), výzkum vedoucí ke zničení embryí.

18 V. Nesesmilníš IX. Nebudeš dychtit po ženě bližního svého
6. Otázky předmanželské a mimomanželské sexuality Člověk „je bytost, která svými četnými svobodnými rozhodnutími den ze dne sebe samu utváří. Proto člověk poznává, miluje a uvádí ve skutek mravní dobro podle stupně svého vlastního růstu (KKC 2343; FC 34).

19 V. Nesesmilníš IX. Nebudeš dychtit po ženě bližního svého
a) masturbace Projev sexuálního zrání Projev neurotického naladění Egoizmus Hodnocení – sebestřednost v. nezralost

20 V. Nesesmilníš IX. Nebudeš dychtit po ženě bližního svého
b) Sexuální život před manželstvím Je otázkou, zdali může člověk, který v manželství nežije dostát všem závazkům, které z plného sexuálního života vyplývají? Celý vztah, i jeho sexuální rozměr, by měl růst rovnoměrně a do manželství směřovat. Manželství na zkoušku, sexuální vztah na zkoušku

21 V. Nesesmilníš IX. Nebudeš dychtit po ženě bližního svého
c) Nemanželská životní společenství Existují různé formy nemanželských svazků: Někteří partneři žijí spolu, aniž by počítali s trvalým svazkem. Další do manželství vstoupit chtějí, ale nemohou se nyní odhodlat nebo odkládají vstup z praktických důvodů. Nemanželské soužití jako alternativa k „měšťáckému“ způsobu života.

22 V. Nesesmilníš IX. Nebudeš dychtit po ženě bližního svého
Motivy: Strach, rozvody. „Nepotřebuji mít papír.“ Rizika: Rozhodnost a síla jasného rozhodnutí. Veřejné vyznání právní ochrana.

23 V. Nesesmilníš IX. Nebudeš dychtit po ženě bližního svého
Vztahy, kde existuje opravdová snaha o poctivý život s druhým člověkem. Rodiče a jejich děti, které žijí v nemanželském vztahu: Někdy to rodiče strpí. Jindy se pro svoje špatné zkušenosti neodvažují radit. Jindy se vyhýbají konfliktům protože mají strach, že dítě ztratí. Jindy je naopak „vyhodí z domu“.

24 V. Nesesmilníš IX. Nebudeš dychtit po ženě bližního svého
c) Homosexualita Formy homosexuality: homosexualita v pubertě – vývojová záležitost – později je vystřídána v heterosexuální chování. Pseudohomosexualita – situačně podmíněna – není „k dispozici“ heterosexuální partnrer. Bisexualita – partneři homo- i heterosexuální.

25 V. Nesesmilníš IX. Nebudeš dychtit po ženě bližního svého
„Pravá“ homosexualita – člověk je přitahován celý život pouze stejným pohlavním. Homosexualita – geneticky podmíněný sklon k homosexuálnímu chování. Projevuje se v několika fázích: Objevování homosexuální odlišnosti. Poté plynulý přechod až k plnému homosexuálnímu setkání. Společný život homosexuálních párů.

26 V. Nesesmilníš IX. Nebudeš dychtit po ženě bližního svého
Dva názory na „léčitelnost“ homosexuality: Člověk s homosexuálními vlohami nemůže změnit své homosexuální sklony. Existují určité terapie, které mohou za příznivých podmínek změnit trvalou změnu homosexuálních sklonů.

27 V. Nesesmilníš IX. Nebudeš dychtit po ženě bližního svého
Církev se nestaví proti homosexuálům, ale odmítá homosexuálnímu chování. „Jsou povoláni naplnit Boží vůli ve svém životě a jsou-li křesťany, spojit těžkosti, s nimiž se mohou setkávat v důsledku svého stavu, s obětí Pána na kříži“ (KKC 2358). Eticky: homosexuál je stejně odpovědný za svoje chování jako heterosexuál. Homosexualita = neplodnost – z podstaty věci... Diskutovaná je možnost adopce dětí homosexuálními páry. Registrované partnerství – může být někdy rodinou?


Stáhnout ppt "V. Nesesmilníš IX. Nebudeš dychtit po ženě bližního svého"

Podobné prezentace


Reklamy Google