Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. (1 Moj 2,24)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. (1 Moj 2,24)"— Transkript prezentace:

1 Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. (1 Moj 2,24)

2  Jednou ze 7 svátostí církve.  Každá svátost je dotek Ježíše Krista přinášející spasitelnou milost.  Kněz je (má být) osobním nositelem Ježíšovy přítomnosti.  Touto svátostí nechávají manželé vstupovat samotného Boha (Ježíše Krista) do svého vztahu. Ten druhý se pro ně stává (má být) Boží přítomností.

3  Přirozené společenství (ustanovené Bohem!!!) je povýšeno na svátost.  Patří spolu s kněžství do skupiny svátosti pro službu ve společenství.  Existuje pohled, že manželství je spojením dvou poloviny, které k sobě patří. Potom by lidé nežijící v manželství byli pouze neúplnými.

4  Manželství je spíše možnost a přirozená schopnost se darovat druhému. A v tomto darování najít sám sebe a své štěstí.  Jako každý vysoký cíl je náročný, tak je tomu i u manželů a mnoho manželů v této náročnosti neobstojí.  Bůh nebere své povolání nikdy zpět a neustále dává člověku možnost, aby k němu dorůstal.

5  Manželství nezačíná dnem svatby, ale celkovou výchovou ke skutečným hodnotám života.  Bezprostřední přípravou je známost, ke které je třeba přistupovat odpovědným způsobem.  Známost je mravně dovolená pokud je čistá a směřuje k manželství.

6 1. Čistá  Je třeba, aby známost byla prostá vlastních úkonů sexuality, které jsou vyhrazeny manželům.  Sexualita je spojena s niterností člověka a působí mezi mužem a ženou pouto, jenž zatím nemůže být prakticky uskutečněno.  Sexuální spojení mezi svobodnými potom vytváří tělesné pouto na úkor duchovního souznění, které jsou pro trvanlivost manželství rozhodující. Láska neznamená dívat se na sebe, ale stejným směrem. (Výrok klasika)

7 2. Směřující k manželství  Známost je jako vlak, do kterého když nastoupíte, tak jede, i když vy sami stojíte.  Psychologicky může známost trvat 1 – 3 roky. Záleží na lidech a intenzitě vzájemného prožívání. Čím častěji a více, tím rychleji a dříve.  Známost přirozeně (pokud se nerozpadne) směřuje k manželství. Nedá se prodlužovat do „nekonečna“.

8 2. Směřující k manželství  Po dané době buď začnete žít jako manželé (potom máte problém se 6. přikázáním) nebo se budete trápit.  Existuje také přechozená známost. Kdy už jsou „ti dva“ spíše jako „dobří kamarádi“.  Problém profesní náročnosti oddalující sňatky do pozdějšího věku s prodlužující se známostí. Pokud nemám reálnou vidinu na manželství, tak být spíše lidmi vzájemně blízkými.

9  Svatba by měla být přirozeným vývojem, kdy vzájemné poznávání (s neustálou možností se rozejít) doroste k úplnému odevzdání a poutu na celý život.  Odpovídá lidské psychice a sociálnímu cítění, aby se uskutečnila veřejným obřadem.  Pokud toho někdo zatím není schopen, tak není ani schopen k úplnému tělesnému odevzdání a přijetí toho druhého.

10  Jsou dva:  1. Vzájemné společenství života, tělesné společenství a vzájemná pomoc v životě.  2. Předávání života, být otcem, matkou. Mít děti, potomstvo.

11 1. Vzájemné společenství života.  Nebýt sám, možnost žít pro druhé. Učit se opravdové lásce, která učiní člověka šťastného. 2. Předávání života.  Přirozená touha vložená do každého člověka. A Bůh jim požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se a naplňte zemi. (1 Moj 1,28)

12  Oba cíle mohou být uskutečněny pomocí NEROZLUČITELNOSTI – VĚRNOSTI DO SMRTI  Manželství je VÝLUČNÉ a NEROZLUČITELNÉ.  Církevně lze pouze prohlásit, že manželství bylo neplatně uzavřeno. Od začátku v něm byla nějaká překážka způsobující neplatnost manželství.  Při nesnesitelném soužití existuje rozluka od stolu a lože.

13  Aby byla mravná, tak musí být podřízena cílům manželství – společenství lásky a předávání života.

14 1. Společenství lásky. Jakékoliv jednání v pohlavní intimitě urážející nebo ponižující jednoho z partnerů je špatné.

15  Aby byla mravná, tak musí být podřízena cílům manželství – společenství lásky a předávání života. 2. Předávání života. Jakékoliv jednání zabraňující početí života, kromě využívání přirozené dispozice plodných a neplodných dní v měsíčním cyklu ženy daným od Stvořitele, je nemravné.

16  V čem spočívá tato závažnost? (označení pro hřích je zneužívání manželství) 1. Degraduje samotné manžele na nástroj potěšení. „Chci mít jen z tebe potěšení, odmítám tvoji schopnost a důstojnost zplodit dítě, tak jak tě stvořil Bůh.“

17  V čem spočívá tato závažnost? (označení pro hřích je zneužívání manželství) 1. Degraduje samotné manžele na nástroj potěšení. „Chci mít jen z tebe potěšení, odmítám tvoji schopnost a důstojnost zplodit dítě.“ 2. Ničí manželskou lásku zaměřenou k předání života v samotném počátku. Opravdové dobro se rozlévá, sobectví chce jen vlastní potěšení.

18  Mnozí manželé žijí s falešným přesvědčením, že tím nikomu neubližují. A potom diví, že láska a jejich vzájemný vztah vysychá. Sami bourají základní pilíře smyslu a naplnění vlastního manželství.  Na druhou stranu je třeba říci, že pro mnohé manželství požadavek čistoty sexuálního života může zůstat jen ideálem, k němuž chtějí směřovat, ale nejsou ho zatím schopni dosáhnout. (Objektivní i subjektivní důvody)

19  Přesto, co bylo řečeno, manželství je povolání dávat život. Manželé mohou použít metodu plodných a neplodných dní pro rozumnou regulaci porodnosti.  Je třeba, aby byli odpovědní, ale také velkorysí v předávání života.  Manželé, kteří by se sice přesně drželi dovolené regulace porodnosti, ale tak, aby se vyhnuli dětem, také by se dopouštěli hříchu.

20  Tolik kněz a teolog žijící v celibátu.  Příště lékařka, manželka a matka.

21 Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. (1 Moj 2,24)


Stáhnout ppt "Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. (1 Moj 2,24)"

Podobné prezentace


Reklamy Google