Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Implementace UR 12. 12. 2012. UR jako průnik tří pilířů rozvoje: ekonomického + sociálního + environmentálního Ekonomika Sociální soudržnost Environmentální.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Implementace UR 12. 12. 2012. UR jako průnik tří pilířů rozvoje: ekonomického + sociálního + environmentálního Ekonomika Sociální soudržnost Environmentální."— Transkript prezentace:

1 Implementace UR 12. 12. 2012

2 UR jako průnik tří pilířů rozvoje: ekonomického + sociálního + environmentálního Ekonomika Sociální soudržnost Environmentální limity

3 Postupy implementace UR win-win řešení (ideálně) hledání trade-offs mezi různými zájmy význam vedení procesů, jak se rozhoduje vyhodnocování dopadů a různých variant řešení zapojení menšinových názorů/nic by nemělo být opominuto strategické řízení

4 Strategické řízení původně odpověď firem na rychle se měnící podmínky a vzrůstající rizika ve vnějším okolí orientace na budoucnost: identifikace a zhodnocení možných budoucností, uvažování v delší časové perspektivě specifikace (kvantifikace) cílů stanovení kompetencí a odpovědnosti adaptabilita a flexibilita při řízení (včetně vládních struktur) průběžně sleduje shodu mezi všemi relevantními aktéry vyžaduje provázanost strategií na prováděcí dokumenty nižší úrovně angažovanost občanské a odborné veřejnosti evaluace a učení se

5 Strategické řízení, procesní nástroj ur Strategie (udržitelného) rozvoje představuje rámec pro realizaci dílčích politik, v rámci přípravy strategií se formuluje vize (kam jdeme) - priority (na co se zaměřit) – cíle (termínované, měřitelné)- opatření ( harmonogram plnění). Obecné (zastřešující) strategie jsou předpokladem koherence (provázanosti) politik. Nástroji pro zajištění provázanosti politik nižší úrovně jsou např. ex-ante hodnocení dopadů (SEA – EIA).

6 Komponenty strategického přístupu: Vize a hodnoty Analýza Principy a kritéria Aktéři Schopnost realizace

7 Postup při tvorbě strategií: Vize Priority Cíle (termínované, měřitelné) Opatření ( harmonogram plnění)

8 Podmínky realizace strategického přístupu Zapojení aktérů Vstupní analýza Politická vůle ke strategickému řízení Schopnost řešení konfliktů /vyjednávání/ kooperativní jednání Otevřené/transparentní rozhodovací procesy/ variantní řešení

9 Plánování x řešení konkrétních problémů Veřejně politické problémy jsou nerealizované potřeby, hodnoty či příležitosti pro zlepšení, které lze řešit prostřednictvím státních nebo veřejných institucí Ve veřejné politice jsou tři typy problémů (Dunn, 2004): - dobře strukturované - středně dobře strukturované - špatně strukturované Podle organizační úrovně: - nadnárodní, centrální, regionální, lokální

10 Typy problémů podle Dunna (Veselý, 2007) Dobře strukturované Středně dobře strukturované Špatně strukturované RozhodovateléJeden nebo několik mnoho Množství alternativ Limitované Mnoho HodnotyKonsensus Konflikt VýstupyJistota nebo riziko NejistotaNeznáme PravděpodobnostMožno stanovitNemožno stanovit PříkladyVedení trasy cyklostezky Řešení cyklistické dopravy Doprava v Praze

11 Aktéři UR a jejich role Podniky (společenská odpovědnost - CSR, eko-management ) Obce, města, samospráva (strategické řízení rozvoje, snižování ekologické stopy obce, města..) Stát (stanovení regulace – zákony, vyhlášky….) Politické strany (nastolování agendy, přenos hodnot do veřejné rozhodovací sféry) NNO (nastolování agendy, watch dog, služby…) Zemědělci Vědci Média Veřejnost - neorganizovaná

12 Podniky Cíl: přispět k udržitelné výrobě a spotřebě Nástroje: -Společenská odpovědnost (CSR – Corporate Social Responsibility) – dobrovolné přijetí závazků v oblasti UR -Systém řízení podniků a auditu z hlediska ochrany ŽP (EMAS) -Integrovaný systém řízení -Čistší produkce -Nejlepší dostupné techniky (BAT) a benchmarking -Ekoznačení

13 Obce, města Cíl: Připravit a realizovat strategie udržitelného rozvoje města, obce, regionu Nástroje: - Místní Agenda 21 -TIMUR (Týmová iniciativa pro místní UR) -Iniciativa Sustainable Cities (UNEP)

14 NNO Vzdělávání. Osvěta. Advokační činnosti Výzkum, nastolování nové politické agendy Služby v oblasti UR (podpora obcím, péče o určitá území apod…)

15 Literatura Indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni: www.timur.cz Manuál udržitelné spotřeby a výroby, Cenia, Praha, 2008 Veselý. A.: Strukturace problémů ve veřejné politice Mezřický, V: Politika životního prostředí a udržitelného rozvoje, Praha, Portál 2005 Moldan, B.: Podmaněná planeta, Praha, Nakladatelství Karolinum, 2009


Stáhnout ppt "Implementace UR 12. 12. 2012. UR jako průnik tří pilířů rozvoje: ekonomického + sociálního + environmentálního Ekonomika Sociální soudržnost Environmentální."

Podobné prezentace


Reklamy Google