Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operačním programu Podnikání a inovace a jeho aktuální výzvy Olomouc, 29.6.2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operačním programu Podnikání a inovace a jeho aktuální výzvy Olomouc, 29.6.2009."— Transkript prezentace:

1 Operačním programu Podnikání a inovace a jeho aktuální výzvy Olomouc, 29.6.2009

2 Program prezentace -- CzechInvest -- OPPI -- Aktuální výzvy -- Záruka a Progres -- Potenciál -- ICT a strategické služby -- Spolupráce – Technologické platformy -- Prosperita -- Školicí střediska -- Nemovitosti -- Patent -- eAccount

3 Představení agentury CzechInvest

4 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. ╌ podpora investic s vysokou přidanou hodnotou - přímé zahraniční investice do ČR a rozvoj domácích společností ╌ implementace rozvojových programů – strukturální fondy ╌ podpora rozvoje podnikatelského prostředí

5 OPPI - Operační program Podnikání a inovace 2007 - 2013

6 OPPI 2007 – 2013 -- navazuje na Operační program Průmysl a podnikání (OPPP) 2004 – 2006 -- hlavní programový dokument v sektoru průmyslu -- celé území ČR s výjimkou hlavního města Prahy -- cca 100 mld. Kč -- řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

7 Maximální míra veřejné podpory SF 2007 – 2013 30/40/50 (2011–2013) 40/50/60 36/46/56 (2007–2010) (velké/střední/malé podniky) v % ze způsobilých výdajů 40/50/60

8 Přehled programů OPPI Prioritní osaOblast podporyProgramAlokace 1. Vznik firem1.1 Podpora začínajícím podnikatelůmSTART0,6 1.2 Využití nových finančních nástrojůJEREMIE2,0 2. Rozvoj firem2.1 Bankovní nástroje podpory MSPPROGRES2,6 ZÁRUKA5,0 2.2 Podpora nových výrobních technologií a ICT v podnicích ROZVOJ3,0 ICT a strategické služby 7,0 ICT v podnicích4,2 3. Efektivní energie3.1 Úspory energie a obnovitelné zdrojeEKO-ENERGIE4,0 4. Inovace4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podnikůINOVACE14,0 4.2 Kapacita pro průmyslový výzkum a vývojPOTENCIÁL8,4 5. Prostředí pro podnikání a inovace 5.1 Platformy spolupráceSPOLUPRÁCE5,3 PROSPERITA12,0 5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojůŠKOLICÍ STŘEDISKA5,0 5.3 Infrastruktura pro podnikáníNEMOVITOSTI16,1 6. Služby pro rozvoj podnikání 6.1 Podpora poradenských služebPORADENSTVÍ5,0 6.2 Podpora marketingových služebMARKETING2,9

9 Programy využívané živnostníky -- START – zvýhodněné úvěry pro začínající podnikatele -- PROGRES – zvýhodněné podřízené úvěry -- ZÁRUKA – záruka k úvěru -- ROZVOJ – nákup strojů -- PATENT – pořízení práv průmyslového vlastnictví -- ICT V PODNICÍCH – nákup softwarů a ICT de podniku -- EKOENERGIE – využití obnovitelných zdrojů energie a úspory energie -- NEMOVITOSTI – příprava zóny, rekonstrukce objektu

10 Aktuálně schválené projekty v Olomouckém kraji -- OPPI v Olomouckém kraji celkem: 179/873 mil. Kč ╌ ICT v podnicích: 20/32,36 mil. Kč ╌ ICT a strategické služby: 9/82,48 mil. Kč ╌ Rozvoj: 31/231,29 mil. Kč ╌ Eko-energie: 15/70,26 mil. Kč ╌ Inovace – inovační projekt: 13/170,81 mil. Kč ╌ Inovace - patent: 14/8,84 mil. Kč ╌ Potenciál: 9/117,51 mil. Kč ╌ Spolupráce – klastry: 1/18,54 mil. Kč ╌ Školicí střediska: 7/32,28 mil. Kč ╌ Nemovitosti: 8/77,16 mil. Kč ╌ Poradenství: 3/0,7 mil. Kč ╌ Marketing: 49/31 mil. Kč ╌ Zdroj: CzechInvest, 9.9.2009

11 Aktuální výzvy OPPI

12 Aktuální výzvy ProgramPříjem RŽPříjem PŽ Progres II16.3.2009 – 31.12.2009 Záruka II23.2.2009 – 31.12.2009 Potenciál II3.3. 2009 - 30. 9. 200915.7.2008 - 30.11. 2009 ICT a strategické služby II2.3.2009 – 2.10.20091.5.2009 – 15.1.2010 Spolupráce – Technologické platformy II 1.6.2009 – 1.10. 20091.9.2009 – 30.11.2009 Nemovitosti1.9.2099 – 31.3.2010do 10 měsíců od příjmu RŽ Školicí střediska1.11.2009 – 31.5.20101.1.2010 – 30.6.2010 Inovace – projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví 1.6.2009 – 31.5.20091.7.2009 – 31.8.2010

13 PROGRES ╌ podpora je poskytována ve formě podřízeného úvěru až do vše 20 mil. Kč (maximálně však do výše 75% předpokládaných způsobilých výdajů projektu) s pevnou úrokovou sazbou 3% p.a. Doba splatnosti je maximálně 7 let a a odklad splátek jistiny úvěru je max. 3 roky (období podřízenosti) ╌ Odvětvové vymezení: 08, 10, 11, 13-18, 20-23, 24.5, 25-33, 35, 41-43, 59, 61-63, 69-72, 73.2, 74, 78, 95 ╌ žadatel – MSP, účetnictví ╌ Způsobilé výdaje – pořízení a/nebo rekonstrukce dlouhodobého hmotného majetku (DHM), DPH ╌ alokace na výzvu 0,85 mld. Kč ╌ Příjem žádostí - od 16. 3. 2009 do 31. 12. 2009 ╌ Nelze kombinovat s jinými programy z OPPI!!!

14 ZÁRUKA ╌ podpora je poskytována ve formě zvýhodněné záruky do výše 80% jistiny zaručovaného úvěru; žadatel hradí část ceny záruky ve výši 0,1-0,3% p.a; současně je žadateli poskytnut finanční příspěvek 4% p.a. z výše záruky k úhradě zbývající části ceny záruky; záruka za úvěr je poskytována jako podpora de minimis ╌ Odvětvové vymezení: 14, 15, 17-26, 28-37, 40, 41, 45, 50.2-50.4, 51.3-51.5, 51.8, 51.9, 52.1-52.4, 52.7, 55, 60.21, 60.23, 60.24, 61.2, 63.1, 63.21, 63.3, 64, 70.1, 72, 73, 74.1-74.3, 74.7, 74.8, 80.101, 80.102, 80.2, 80.421, 80.422, 80.429, 85, 90, 92.1, 92.6, 93.01-93.04 ╌ žadatel – MSP, účetnictví i daňová evidence ╌ Způsobilé výdaje – pořízení a/nebo rekonstrukce DHM, resp. hmotného majetku a pozemků; pořízení zásob včetně drobného hmotného majetku; DPH ╌ alokace na výzvu 1,65 mld. Kč ╌ Příjem žádostí - od 23. 2. 2009 do 31. 12. 2009 ╌ Od 13.2.2009 je možno kombinovat ostatními programy z OPPI!!!

15 POTENCIÁL ╌ Vznik nebo rozšíření vývojového centra (oddělení) zaměřeného na výzkum, vývoj a inovaci výrobků nebo technologií, pokud existuje předpoklad jejich využití ve výrobě. ╌ Podporovány budou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly C 13-33; E 38.32; J 62, M 71.2, S 95.1 CZ-NACE. ╌ Minimální investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku využívaného pro účely projektu 5 mil. Kč, v případě velkých společností 10 mil. Kč ╌ Způsobilé výdaje – DHM a DNM + MSP navíc mzdy, pojistné, služby expertů a cestovné ╌ Žadatel – PO nebo FO zapsaná v Obchodním rejstříku ČR s minimálně dvouletou historií ╌ Výše dotace 1-100 mil. Kč / alokace na výzvu 2,58 mld. Kč ╌ Příjem registračních žádostí - od 3. 3. 2008 do 30. 9. 2009

16 ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY ╌ Program je určen všem podnikům, kteří chtějí vyvíjet vlastní softwarová řešení nebo vytvářet tzv. centra strategických služeb (tj. centra sdílených služeb a high-tech opravárenská centra) ╌ Nová softwarová řešení - CZ NACE 62 – činnost v oblasti IT ╌ Strategické služby fungují na principu outsourcingu ╌ CSS – funkčně samostatné jednotky, které přebírají plnou zodpovědnost za řízení, provoz a administraci určité vnitropodnikové funkce (od mateřských/dceřiných společností nebo externích zákazníků) v oblastech jako: účetnictví, finance, audit, lidské zdroje, IS, řízení vztahů se zákazníky, s dodavateli, grafika, animace, projektování, marketing apod. ╌ High-tech opravárenská centra provádí opravárenskou činnost zejména kancelářských strojů, výpočetní techniky, elektronických strojů a přístrojů, letadel atd. (NEZAHRNUJE - opravu dopravních prostředků) ╌ Minimální investice do DHM a DNM využívaného pro účely projektu 0,5/1/3 mil. Kč ╌ Podmínka vytvoření nových pracovních míst: ╌ Nová IS/ICT řešení: 3/5/10-- High-tech OC: 7/15/25 --CSS: 15/25/35 ╌ Způsobilé výdaje - 2 varianty: hmotný a nehmotný majetek nebo osobní náklady (hrubé mzdy zaměstnanců + povinné odvody za 2 roky) ╌ Žadatel – PO nebo FO zapsaná v Obchodním rejstříku ČR s minimálně dvouletou historií ╌ Výše dotace 1,5-80 mil. Kč / alokace na výzvu 2 mld. Kč ╌ Příjem registračních žádostí - od 2.3.2008 do 2.10.2009

17 SPOLUPRÁCE – TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY II ╌ Program je určen na podporu vzniku a rozvoje národních technologických platforem (TP) ╌ Technologická platforma: kooperační oborové seskupení sdružující průmyslové podniky, oborová sdružení a svazy, výzkumné a finanční instituce, národní orgány veřejné správy, asociace uživatelů a spotřebitelů podílející se na výzkumu, vývoji a inovacích ve strategicky významné technologické oblasti na národní nebo mezinárodní úrovni všem podnikům, kteří chtějí vyvíjet vlastní softwarová řešení nebo vytvářet tzv. centra strategických služeb (tj. centra sdílených služeb a high-tech opravárenská centra) ╌ Způsobilé výdaje – osobní a provozní náklady ╌ Žadatel – Občanské sdružení nebo Zájmové sdružení právnických osob ╌ Výše dotace 75% / alokace na výzvu 100 mil. Kč / de minimis ╌ Příjem registračních žádostí - od 1.6. do 1.10.2009

18 PROSPERITA ╌ zakládání a rozvoj center pro transfer technologií, VTP, podnikatelských inkubátorů a za účelem zkvalitnění infrastruktury pro průmyslový výzkum, technologický vývoj a inovace nebo podpora rozvoje sítí business angels ╌ Způsobilé výdaje – investiční náklady nebo zajištění činností sítí business angels ╌ Žadatel – podnikatelské subjekty, VVI, VŠ, ÚSC a sítě business angels ╌ Výše dotace 1 – 30/5 – 300 mil. Kč / alokace na výzvu 4 mld. Kč ╌ Příjem registračních žádostí - od 2.3.2008 do 2.10.2009

19 ŠKOLICÍ STŘEDISKA ╌ dotace na výstavbu, pořízení, rozvoj a vybavení školicích prostor s cílem zlepšení kvality zázemí pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v oblasti průmyslu a podnikání ╌ Využití školicího střediska (počet dnů školení za rok / počet pracovních dnů * 100 %) musí činit ode dne ukončení realizace projektu alespoň 30 % ╌ Vzdělávací aktivity školicího střediska musí v nadpoloviční míře směřovat mezi zaměstnance subjektů z vymezených oblastí: zpracovatelský průmysl; průmyslové služby; energetika; stavebnictví; ICT; případně další aktivity nepřímo podporující výše zmíněné činnosti ╌ Způsobilé výdaje – DHM a DNM ╌ Žadatel – PO nebo FO, sdružení právnických osob, obecně prospěšné společnosti, občanské sdružení, oborové nebo profesní komory ╌ Výše dotace 200 tis. - 100 mil. Kč/alokace na výzvu 400 mil. Kč ╌ Příjem registračních žádostí - od 3.3. 2008 do 31.8.2009

20 NEMOVITSOTI 1/2 ╌ Program je podporuje vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí pro zpracovatelský průmysl na plochách určených uzemním plánem pro výrobu ╌ Podporované projekty: -- Projekt přípravy zóny -- Projekt výstavby nájemního objektu -- Projekt rekonstrukce objektu -- Projekt vyhotovení projektové dokumentace ╌ Odvětvové vymezení: CZ NACE 10 - 33, strategické služby a výzkum a vývoj ╌ Způsobilé výdaje – nákup pozemků a staveb, rekonstrukce staveb, odstranění nevyužitých staveb a na to navazující výstavba staveb, inženýrské sítě a účelové komunikace, projektová dokumentace, architektonická soutěž, inženýrská činnost ve výstvbě ╌ Žadatel – PO nebo FO zapsané v OR s minimálně dvouletou ekonomickou historií ╌ Výše dotace 1-500 mil. Kč/alokace na výzvu 4 mld. Kč/ ╌ Příjem registračních žádostí - od 1.9.2009 do 31.3.2010

21 NEMOVITSOTI 2/2 ╌ Projekt rekonstrukce objektu -- podlahová plocha min. 500 m2 -- pokud budou náklady na odstranění stávajícího a výstavbu nového objektu v součtu nižší než náklady na jeho rekonstrukci, je možné objekt zdemolovat a postavit nový -- je možné navýšení původní podlahové plochy a kubatury o 100% původního stavu objektu -- obvyklá cena nemovitosti musí být nižší než plánovaná investice -- 25% podlahových ploch je možné využít pro jiné účely než dovoluje program -- omezení dotace 1500/3000 Kč/m3 u objektů nad/pod 6 m světlé výšky ╌ Projekt přípravy zóny -- zóna pouze pro svou potřebu -- nákup pozemku, inženýrské sítě a účelové komunikace (pouze přípojky), projektová dokumentace zóny, hrubé terénní úpravy -- omezení dotace 300 Kč/m2

22 INOVACE/PATENT ╌ dotace na ochranu práv průmyslového vlastnictví - program podporuje průmyslově- právní ochranu vynálezů, designu výrobků a obchodního názvu či značky -- patentů v ČR a zahraničí -- užitných vzorů (pouze v případě, že byla současně s přihláškou užitného vzoru podána přihláška vynálezu) v ČR a zahraničí -- průmyslových vzorů v zahraničí -- ochranných známek v zahraničí ╌ žadatel – MSP, VVI, VŠ a ostatní instituce terciálního vzdělávání, FO ╌ služby oprávněných zástupců, poradců, expertů, studie, překlady, správní poplatky spojené s udělením práva průmyslového vlastnictví. ╌ Výše dotace 10 tis. - 1 mil. Kč / alokace na výzvu 60 mil. Kč (de minimis) ╌ Příjem registračních žádostí - od 1.6.2009 – 31.5.2010 ╌ Plná žádost – 90 dnů, potvrzení o podání přihlášky

23 Postup podávání žádostí na CzechInvestu během patentového řízení u Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) Postup na CzechInvestu Postup u ÚPV INOVACE/PATENT - Způsob podávání žádostí Podání registrační žádosti u agentury CzechInvest přes eAccount Podání přihlášky vynálezu u Úřadu průmyslového vlastnictví Zveřejnění přihlášky Udělení patentu Žádost o úplný průzkum Podání plné žádosti včetně příloh u agentury CzechInvest přes eAccount Podání žádosti o platbu včetně příloh u agentury CzechInvest

24 eAccount

25 „eAccount“ ╌ eAccount – informační systém pro žadatele -- podání žádosti přes internet -- žadatel má nepřetržitý on-line přístup k žádosti -- formuláře pro žadatele na jednom míst po celou dobu realizace projektu -- sledování lhůt pro žadatele, kontextové nápovědy -- uživatelsky příjemnější a rychlejší systém -- úbytek papírů - přechod k elektronické administraci

26 -- 1. krok: elektronický podpis -- 2. krok: založení Master účtu -- 3. krok: Podání RŽ -- 4. Krok: Podání Plné žádosti Hodnocení projektu -- 5. Krok: Podpis podmínek Vydání Rozhodnutí -- 6. Krok: Žádost o platbu -- 7. Krok: Monitoring eAccount

27 eAccount Náhled internetové aplikace

28 Pravidla poskytnutí dotace Důležité dokumenty -- Text programu -- Výzva k programu -- Pokyny pro žadatele -- Výběrová kritéria -- Osnova podnikatelského záměru -- Pravidla (publicita, způsobilé výdaje, výběr dodavatelů, etapizace) -- Podmínky poskytnutí dotace, aj.

29 Kontakty Ing. Pavlína Slepičková 587 332 187 Ředitelka regionální kanceláře Ing. Lenka Gondová 587 332 188 Regionální projektová manažerka Jana Bosáková 587 332 186 Regionální projektová manažerka CzechInvest Regionální kancelář pro Olomoucký kraj Jeremenkova 40B 772 00 Olomouc olomouc@czechinvest.org www.czechinvest.org/olomoucky-kraj

30 Informace www.czechinvest.org

31 Informace www.mpo.cz

32 © Copyright, CzechInvest 2007. All rights reserved Ing. Pavlína Slepičková Ředitelka regionální kanceláře pro Olomoucký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest pavlina.slepickova@czechinvest.org Olomouc@czechinvest.org 587 332 187 Jeremnkova 40B, 17. patro, Olomouc Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Operačním programu Podnikání a inovace a jeho aktuální výzvy Olomouc, 29.6.2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google