Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výroční zpráva za rok 2006 o stavu drogové problematiky v Evropě Název, místo, datum a čas.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výroční zpráva za rok 2006 o stavu drogové problematiky v Evropě Název, místo, datum a čas."— Transkript prezentace:

1 Výroční zpráva za rok 2006 o stavu drogové problematiky v Evropě Název, místo, datum a čas

2 Nejnovější informace o drogové problematice v Evropě Přehled drogové problematiky ve 29 zemích Údaje a analýzy: v Evropě podle zemí Nejnovější trendy a reakce Vybraná témata: Evropské protidrogové politiky rozdíly mezi pohlavími drogy v zábavních zařízeních

3 Vícejazyčný informační balíček Výroční zpráva za rok 2006: v tištěné podobě a on-line ve 23 jazycích http://annualreport.emcdda.europa.eu Další materiály on-line v angličtině: Vybraná témata http://issues06.emcdda.europa.euhttp://issues06.emcdda.europa.eu Statistický věstník http://stats06.emcdda.europa.euhttp://stats06.emcdda.europa.eu Přehledy údajů jednotlivých zemí http://dataprofiles06.emcdda.europa.euhttp://dataprofiles06.emcdda.europa.eu Národní zprávy zemí zapojených do sítě Reitox http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeid=435http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeid=435

4 Hlavní body v roce 2006 Část I: Výroční zpráva

5 Hlavní body v roce 2006 Drogy v Evropě jsou levnější než kdy předtím Heroin – záchyty a produkce rostou Pokračování přenosu infekčních onemocnění souvisejících s drogami Úmrtí – sestupný trend může být zavádějící

6 Hlavní body v roce 2006 (pokračování) Kokain – vzrůstající trend pokračuje, ale s náznaky stabilizace Kokain – celosvětová produkce roste, trasy dovozů se mění Problémy související s kokainem se v některých zemích stávají viditelnějšími

7 Drogy v Evropě jsou levnější než kdy předtím Významné rozdíly v cenách drog mezi jednotlivými zeměmi Analýza se zakládá pouze na omezeném počtu zemí Pouliční cena nezákonných drog v Evropě od období 1999–2004 v mnoha zemích u většiny drog klesla Ceny v Evropě po úpravě o inflaci celkově poklesly u konopné pryskyřice (19 %), rostlin konopí (12 %), kokainu (22 %), heroinu (45 %), amfetaminu (20 %), extáze (47 %)

8 Ceny drog (pokračování) Ceny drog jsou ovlivněny mnoha faktory: nabídkou, stupněm čistoty, typem produktu, zakoupeným množstvím atd. Analýza je obtížná: skrytá povaha nezákonného trhu, různá kvalita údajů z členských států a různé metody jejich sběru Další ukazatele (záchyty, prevalence, čistota atd.) nevykazují jasnou souvislost mezi cenou a trendy Je nutné lépe pochopit faktory ovlivňující ceny drog a dopad cen na úroveň spotřeby drog

9 Trendy spotřebitelských cen drog v Evropě v období 1999–2004

10 Heroin – záchyty a produkce rostou Afghánistán, největší dodavatel nelegálního opia na světě: odhadem 89 % celosvětové produkce (4 100 tun) v roce 2005 Současný nárůst produkce znamená, že celosvětová nabídka možná překračuje celosvětovou poptávku (UNODC) Asie (50 %) a Evropa (40 %) nadále zůstaly místy celosvětově největších zabavených množství heroinu Celková množství zachycená v Evropě od roku 1999 stále narůstají

11 Heroin (pokračování) Rekordní záchyty v roce 2004: odhadovaných 46 000 záchytů v Evropě vedlo k zadržení 19 tun heroinu. Nárůst o 10 % oproti objemu zadrženému v roce 2003 Nemůžeme přehlížet nebezpečí představované převisem nabídky nezákonného heroinu Heroin už není módní drogou, ale nová generace mladých lidí by se mohla stát zranitelnou Heroin a nitrožilní užívání – hlavní otázky veřejného zdraví v Evropě v dohledné budoucnosti

12 Pokračování přenosu infekčních onemocnění souvisejících s drogami HIV – prevalence infekce je mezi injekčními uživateli drog stále ve většině evropských zemí nízká. Míra nákazy kolem 1 % injekčních uživatelů drog nebo méně je v Evropě v 10 zemích, pod 5 % ve většině zemí Jsou však zaznamenávány nové infekce HIV připisované nitrožilnímu užívání drog a v některých oblastech a skupinách obyvatelstva může jejich počet narůstat Hepatitida typu C (HCV) – vysoká prevalence mezi injekčními uživateli drog v Evropě: v některých vzorcích testovaných injekčních uživatelů drog přesahuje 60 % Programy výměny injekčních jehel a stříkaček jsou nyní běžné. Tvoří součást širšího přístupu (informace, osvěta, komunikace)

13 Úmrtí – sestupný trend může být zavádějící 7 000 až 8 000 úmrtí souvisejících s drogami v Evropě ročně Podle nejnovějších údajů tvoří 3 % všech úmrtí dospělých do 40 let Odhady přímo souvisejí s užíváním drog, hlavně opiátů, ale nezahrnují úmrtí související s nehodami, násilím nebo chronickými onemocněními Typická oběť předávkování v Evropě: muž, kolem 35 let. Věk obětí předávkování se v Evropě zvyšuje

14 Úmrtí související s drogami (pokračování) Snižování počtu náhlých úmrtí souvisejících s drogami v období 2000–2003 Snížení počtu těchto úmrtí se dostavilo po 14% nárůstu v období 1995–2000 Podle údajů dostupných pro období 2003–2004 počet zaznamenaných úmrtí vzrostl o 3 %, což ukazuje, že klesající trend může být zavádějící Nemusí to předznamenávat dlouhodobý posun, ale 13 z 19 zemí překládajících zprávy zaznamenalo určitý nárůst

15 Kap. 7, obr. 13 Dlouhodobé trendy náhlých úmrtí souvisejících s drogami, 1985–2004

16 Kokain – vzrůstající trend pokračuje, ale s náznaky stabilizace Zhruba 10 milionů Evropanů (více než 3 % dospělých ve věku 15–64 let) kokain někdy vyzkoušelo Zhruba 3,5 milionu jich jej pravděpodobně užilo za poslední rok (1 %) Okolo 1,5 milionu (0,5 % dospělých) uvádí, že kokain užili minulý měsíc Z historického hlediska je užívání kokainu na evropské poměry vysoké, ale stále je významně nižší než v USA, kde celoživotní užívání dosahuje 14 % Významné rozdíly: míra prevalence je stále v mnoha zemích nízká Ve dvou nejvíce postižených zemích (Španělsku, Spojeném království) po dramatickém nárůstu koncem 90. let 20. století dochází ke stabilizaci

17 Kap. 5, obr. 6 Prevalence užívání kokainu v posledním roce mezi všemi dospělými (ve věku 15–64 let) a mladými dospělými (ve věku 15–34 a 15–24 let)

18 Kap. 5, obr. 7 Trendy prevalence užívání kokainu v posledním roce mezi mladými dospělými (ve věku 15–34 let)

19 Kokain – celosvětová produkce roste, trasy dovozů se mění Celosvětová produkce kokainu: přibližně 687 tun v roce 2004 (UNODC) Většina kokainu zachyceného v Evropě sem přichází z Jižní Ameriky. Jako tranzitní cesta se využívají latinskoamerické, karibské a nyní čím dál tím častěji africké země V Evropě bylo v roce 2004 zadrženo 74 tun kokainu – 20% pokles oproti roku 2003 Počet odhadovaných zachycení se v Evropě v roce 2004 zvýšil o 36 % na 60 890 Pyrenejský poloostrov je významnou vstupní branou pro dovážený kokain a byla na něm zadržena více než polovina kokainu zachyceného v Evropě

20 Problémy související s kokainem se v některých zemích stávají viditelnějšími Problémy se stávají viditelnějšími, ale stále jsou relativně malé S kokainem souvisí okolo 12 % všech nových žádostí o léčbu závislosti, ale země se mezi sebou významně liší Ve Španělsku a v Nizozemsku, kde je užívání kokainu relativně zavedené, nyní minimálně každá čtvrtá žádost o léčbu drogové závislosti souvisí s kokainem Je nutné lépe pochopit, co tvoří vhodnou léčbu závislosti na kokainu a cracku Bylo zaznamenáno zhruba 400 úmrtí souvisejících s kokainem

21 Drogy v Evropě – fakta a čísla 65 milionů dospělých někdy užilo konopí (celoživotní užívání) – 20 % dospělých 10 milionů dospělých někdy užilo amfetaminy – 3 % dospělých 8,5 milionu dospělých někdy užilo extázi – 2,6 % dospělých Dnes se v EU odhaduje 1,7 milionu problémových uživatelů drog (zejména uživatelé heroinu) Pro informace o jednotlivých drogách viz shrnutí „Drogy v Evropě – fakta a čísla“

22 Hlavní body v roce 2006 Část II: Vybraná témata

23 Hlavní body v roce 2006 Rozšiřování rozsahu strategií v oblasti drog Zařízení poskytujících péči drogově závislým osobám se zaměřením na ženy je v Evropě stále nedostatek U žen existují jiné vzorce škod na zdraví souvisejících s drogami Uzavírá se propast rozdílů mezi ženami a muži?

24 Hlavní body v roce 2006 (pokračování) Podle průzkumů pravidelní návštěvníci klubů s desetkrát větší pravděpodobností (než jejich vrstevníci) vyzkoušeli stimulující drogy Klubová turistika a užívání drog v čase dovolených Dlouhodobá rizika spojená s konzumací alkoholu jsou často ignorována Potíže při monitorování

25 Rozšiřování rozsahu strategií v oblasti drog Téměř všechny evropské země nyní zasazují politické iniciativy do celkové národní protidrogové strategie nebo akčního plánu Objevují se náznaky rozšiřování rozsahu strategií tak, aby zahrnovaly zákonné návykové látky (alkohol, tabák, léky) i nezákonné drogy Více než dvě třetiny šetřených zemí v politických dokumentech na zákonné látky nějakým způsobem odkazují

26 Zařízení poskytujících péči drogově závislým osobám se zaměřením na ženy je v Evropě stále nedostatek Roste povědomí o potřebách žen užívajících drogy, které nyní tvoří zhruba 20 % osob podstupujících léčbu drogové závislosti Téměř všechny země EU a Norsko mají nejméně jedno zařízení pro léčbu drogové závislosti určené výhradně ženám nebo ženám s dětmi, přístup k těmto zařízením je však často omezený Většina žen je stále léčena v nespecializovaných zařízeních Přibližně jedna ze čtyř žen (23 %), která se zapojí do ambulantní léčby, žije v současnosti s dětmi Obavy o uspořádání péče o děti mohou ženy odradit od vyhledání pomoci. Ukázalo se, že služby zaměřené na ženy udrží ženy v léčbě.

27 U žen existují jiné vzorce škod na zdraví souvisejících s drogami V závislosti na konkrétní zemi představují ženy 7-35 % úmrtí souvisejících s drogami Rozdíly mezi muži a ženami ve vývojových trendech v oblasti úmrtí Mezi roky 2000 a 2003 došlo v zemích EU-15 u mužů k poklesu počtu úmrtí na předávkování drogami přibližně o 30 %, zatímco u žen pouze o 15 % Nedávné údaje ze studií injekčních uživatelů drog z devíti zemí EU ukázaly, že míra prevalence HIV dosahuje v průměru 13,6 % u mužů a 21,5 % u žen užívajících drogu nitrožilně Nemají tedy opatření na zmírnění škod na zdraví zaměřená na vysoce rizikové uživatele drog na ženy menší dopad než na muže?

28 Uzavírá se propast rozdílů mezi ženami a muži? Mezi ženami a muži existují značné rozdíly téměř ve všech aspektech drogové problematiky Mezi uživateli drog ve všech zemích EU je stále více mužů než žen, zejména v oblasti častého, intenzivního a problémového užívání drog Neexistuje pádný důkaz, že by se propast rozdílů mezi ženami a muži v užívání drog uzavírala Z údajů o užívání drog mezi studenty (15–16 let věku) však vyplývají znepokojující trendy. Zdá se, že v některých zemích dívky v celoživotním užívání drog a alkoholu chlapce již dohánějí.

29 Podle průzkumů pravidelní návštěvníci klubů s desetkrát větší pravděpodobností vyzkoušeli stimulující drogy V některých případech uvedly užití stimulantů přibližně dvě třetiny pravidelných návštěvníků klubů Více než 60 % pravidelných návštěvníků klubů dotazovaných v zábavních zařízeních ve Francii, Itálii a Spojeném království uvedlo, že již vyzkoušeli kokain Více než polovina pravidelných návštěvníků klubů dotazovaných v České republice, Francii, Maďarsku, Nizozemsku a ve Spojeném království uvedla, že již v životě vyzkoušeli extázi

30 Obr. 2 Prevalence vyzkoušení extáze v průzkumech provedených v klubech a mezi běžnou populací

31 Rekreační užívání drog (pokračování) Podle některých průzkumů v životě již vyzkoušelo ketamin 7 % (Česká republika) až 21 % respondentů (Maďarsko)......přičemž v případě GHB se podíl osob, které již v životě vyzkoušely tuto drogu, pohyboval od 6 % (Spojené království) až po 17 % (Nizozemsko) Pokud jde o halucinogenní drogy, byl vysoký počet uživatelů zaznamenán při průzkumech v klubech v České republice (45 % respondentů již v životě vyzkoušelo LSD) a ve Francii (55 % respondentů již vyzkoušelo halucinogenní houby)

32 Klubová turistika a užívání drog v čase dovolených Podle průzkumů mladí lidé s větší pravděpodobností drogu vyzkoušejí na své zahraniční dovolené, případně ji na dovolené užívají častěji než obvykle Ve Španělsku se rekreační užívání drog objevuje nejvíce v blízkosti turistických destinací V jedné švédské studii bylo zjištěno, že mladí lidé, kteří vyzkoušeli nelegální drogy, tak ve 23 % případů učinili poprvé mimo Švédsko Při rozhovorech s mladými lidmi, kteří se vraceli z Ibizy, bylo v rámci studie Spojeného království zjištěno, že četnost užívání všech drog byla na dovolené vyšší než v domácím prostředí

33 Dlouhodobá rizika spojená s konzumací alkoholu jsou často ignorována Pro většinu mladých lidí v celé EU stále ještě není užívání drog nedílnou součástí prostředí taneční hudby Stěžejními prvky tohoto prostředí pro většinu z nich zůstávají hudba, sociální aspekty a alkohol Výrobci alkoholických nápojů se v současné době snaží vytěžit z lukrativního trhu v oblasti taneční hudby maximum, přičemž nové alkoholické nápoje zaměřují na nižší věkové skupiny Znepokojivá jsou zdravotní rizika ohrožující pravidelné návštěvníky klubů, kteří nadměrně konzumují alkohol, často ve spojení s nelegálními drogami Pravidelní návštěvníci klubů jsou si obvykle zdravotních a právních rizik souvisejících s užíváním drog vědomi, méně už si uvědomují problémy související s alkoholem a dlouhodobá rizika

34 Potíže při monitorování EMCDDA v současné době čelí obtížné úloze monitorovat mnohem širší spektrum látek než před deseti lety Pro monitorovací systémy, které se tradičně zaměřovaly na užívání jednotlivých látek, je velkým problémem užívání více drog Rozvoj nových metodik pro pochopení tohoto druhu užívání drog musí být v našem budoucím programu jednou z priorit Vedle monitorování dnešní situace je úkolem EMCDDA monitorovat nové drogy a nové trendy, které mohou v budoucnu ohrožovat veřejné zdraví


Stáhnout ppt "Výroční zpráva za rok 2006 o stavu drogové problematiky v Evropě Název, místo, datum a čas."

Podobné prezentace


Reklamy Google