Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výroční zpráva 2005: stav drogové problematiky v Evropě

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výroční zpráva 2005: stav drogové problematiky v Evropě"— Transkript prezentace:

1 Výroční zpráva 2005: stav drogové problematiky v Evropě
Tato prezentace v programu PowerPoint je založena na šesti tiskových zprávách doprovázejících uveřejnění Výroční zprávy za rok Doporučujeme, aby se přednášející před vlastní prezentací podrobně seznámil s obsahem těchto tiskových zpráv. Tiskové zprávy č. 9–13 i tato prezentace podléhají embargu až do zveřejnění zprávy v 10:00 SEČ (bruselského času) dne 24. listopadu 2005. Tiskové zprávy 2005 (online ve 22 jazycích) Č. 8/2005 – Nejnovější informace o drogové problematice v Evropě Výroční zpráva za rok 2005 agentury EU pro drogy Č. 9/2005 – Kokain, amfetaminy, extáze a konopí Nejnovější trendy „Pro mnoho mladých Evropanů se preferovanou stimulační drogou stává kokain“ Č. 10/2005 – Infekční nemoci, problémové užívání drog a úmrtí souvisejících s drogami „Heterosexuální přenos předstihuje nitrožilní užívání drog, co se týče způsobu nakažení u nových případů AIDS“ Č. 11/2005 – Více než půl milionu Evropanů je v současnosti poskytována substituční léčba „Léčba závislosti na opiátech se značně rozšířila, její dostupnost však stále není všude stejná“ * Č. 12/2005 – Nový vývoj v protidrogové politice a legislativě „Vzrůstající obavy z dopadu užívání drog na naše komunity“ * Č. 13/2005 – Výroční zpráva za rok 2005: Středem zájmu trestné činy a vězeňství „Většina zemí EU hlásí nárůst trestné činnosti související s drogami“ * * Zahrnuje vybrané téma Jméno, místo, datum a čas

2 Aktuální informace o drogové problematice v Evropě
Přehled situace v oblasti drog ve 29 evropských zemích Data a analýzy: za celou Evropu a podle zemí Nejnovější trendy a přijímaná opatření Vybrané problémy: rušení veřejného pořádku související s drogami alternativy k trestu odnětí svobody buprenorfin Viz tisková zpráva č. 8/2005

3 Vícejazyčný aktuální balíček
Výroční zpráva 2005: v tištěné verzi a online ve 22 jazycích Další online materiál v angličtině: Vybraná témata Statistický bulletin Národní zprávy v rámci sítě Reitox Viz tisková zpráva č. 8/2005

4 Přehled hlavních trendů 2005
Část I Tato první část se zabývá nejnovějšími informacemi o různých drogách a také o infekčních nemocech a úmrtích souvisejících s drogami.

5 Přehled hlavních trendů 2005
Kokain se v některých částech Evropy stává stimulační drogou mnoha mladých Evropanů Vzrůstající trend užívání amfetaminu a extáze Konopí je stále nejoblíbenější evropskou drogou – národní rozdíly se zmenšují a situace se vyrovnává Až 2 miliony problémových uživatelů drog v EU Užívání více drog, ústřední rys drogového fenoménu v EU Viz tiskové zprávy č. 9/2005 a č. 10/2005

6 Přehled hlavních trendů 2005 (pokračování)
Heterosexuální přenos předstihuje jako příčina nových případů AIDS nitrožilní užívání drog Celková nízká prevalence HIV u injekčních uživatelů drog Hepatitida B a C jsou stále nejčastějším onemocněním injekčních uživatelů drog Předávkování je hlavní příčinou úmrtí mezi uživateli opiátů, ale počty úmrtí mladých lidí klesají Viz tisková zpráva č. 10/2005

7 Kokain – v některých částech Evropy stimulační droga mnoha mladých Evropanů
Kokain: nyní hlavní prvek na evropské drogové scéně Ukazatele obchodu a spotřeby naznačují nárůst dovozu a užívání drogy Stále velké rozdíly mezi zeměmi V letech 2002 až 2003 se objem zabaveného kokainu v EU téměř zdvojnásobil (z 47 tun na více než 90) Viz tisková zpráva č. 9/2005

8 Údaje a čísla o kokainu Kokain zkusilo v průběhu svého života zhruba 9 milionů Evropanů (3% všech dospělých) V posledním roce tuto drogu pravděpodobně zkusilo 3 až 3,5 milionu lidí (1% všech dospělých) Zhruba 1,5 milionu osob je klasifikováno jako stávající uživatelé drogy (poslední měsíc) (0,5% všech dospělých) 1% až 11,6% všech mladých dospělých má zkušenost s kokainem; užívání zejména mezi mladými muži ve městech Viz tisková zpráva č. 9/2005

9 Údaje a čísla o kokainu (pokračování)
Nejvyšší úrovně užívání v poslední době mezi mladými dospělými vykazují Španělsko a Spojené království (přes 4%, podobně jako USA) Zhruba 10% žádostí o léčbu drogové závislosti v EU je spojeno s užíváním kokainu „Určující faktor“ ve zhruba 10% drogových úmrtí; úmrtí pouze ve spojení s užíváním kokainu však nejsou častá Nový problém: spojitosti s kardiovaskulárními nemocemi Crack se omezuje na několik velkých měst (Nizozemsko, Spojené království) Viz tisková zpráva č. 9/2005

10 Užívání kokainu mladými dospělými (15–34 let) v poslední době (minulý rok)
Zdroj: Výroční zpráva za rok 2005, komentář

11 Jiná stimulancia – hlavní trendy
Narůstající trend v užívání amfetaminů a extáze ve většině zemí EU (mladí dospělí) Nejvyšší míru užívání amfetaminů v poslední době (mladí dospělí) vykazuje Dánsko, Estonsko a Spojené království (+/- 3%); Spojené království je jedinou zemí EU s významným poklesem užívání v poslední době Nejvyšší míru užívání extáze (mladí dospělí) vykazuje Estonsko, Španělsko, Česká republika a Spojené království; stabilizace v Německu, Řecku a Spojeném království Viz tisková zpráva č. 9/2005

12 Jiná stimulancia (pokračování)
Evropa je stále hlavním centrem výroby extáze, ale výroba se rozšiřuje i do jiných částí světa Globální výroba a záchyty drog se stále soustřeďují v Evropě Narůstající problémy s užíváním metamfetaminu v Africe, Asii, Austrálii, USA a na Novém Zélandu. V EU významné užívání zejména v České republice Experimentování s „halucinogenními houbami“ je nyní celkem běžný jev (15–16 let) Viz tisková zpráva č. 9/2005

13 Trendy užívání amfetaminů + extáze v poslední době (v minulém roce) mladými dospělými (ve věku 15–34 let) Výroční zpráva za rok 2005, kapitola 4, obrázky 8 a 9

14 Konopí je stále nejoblíbenější drogou v EU
Zkušenost s konopím má více než 62 milionů Evropanů (více než 20% všech dospělých) V minulém roce užilo konopí zhruba 20 milionů (více než 6% všech dospělých) Zhruba 9,5 milionů jsou „současní uživatelé“ (téměř 4% všech dospělých) Odhaduje se, že zhruba 3 miliony mladých dospělých, hlavně mužů, užívají konopí denně nebo téměř denně Viz tisková zpráva č. 9/2005

15 Konopí – rozdíly mezi zeměmi se zmenšují
Výsledky studie ESPAD z let z průzkumů užívání drog mezi evropskými školáky (15–16 let) 1995 (prevalence celoživotního užívání konopí): dramatické rozdíly mezi zeměmi (41% Spojené království, 37% Irsko, ale většina zemí pod 10%) 2003: devět členských států EU vykázalo odhady celoživotního užívání přesahující 20% Výsledky studie ESPAD a jiných průzkumů vykazují určité známky sbližování; nejvýznamnější vzestup v nových členských státech EU ze střední a východní Evropy Viz tisková zpráva č. 9/2005

16 Trendy užívání konopí v poslední době (v minulém roce) mladými dospělými (ve věku 15–34 let)
Výroční zpráva za rok 2005, kapitola 3, obrázek 4 Ke sbližování mezi zeměmi dochází také u mladých dospělých (15–34 let)

17 Až 2 miliony problémových uživatelů drog v EU
1,2 až 2,1 mil. problémových uživatelů drog a až 1,3 mil. injekčních uživatelů drog Odhady prevalence od poloviny do konce 90. let vykazují určitý nárůst počtu problémových uživatelů drog v Dánsku, Rakousku, Finsku, Švédsku a Norsku Stabilizace nebo pokles v České republice, Německu, Řecku a Irsku Jinde nejsou jasné závěry o trendech Viz tisková zpráva č. 10/2005

18 Problémové užívání drog (pokračování)
Počty nových uživatelů heroinu v celé Evropě zřejmě klesají (vrchol ve většině zemí počátkem 90. let) Míra nitrožilního užívání mezi uživateli heroinu v léčbě v několika zemích klesají V Dánsku, Řecku, Španělsku, Francii, Itálii a Spojeném království uvádí nitrožilní užívání méně než 50% nových uživatelů opiátů vstupujících do léčby Viz tisková zpráva č. 10/2005

19 Užívání více drog (Polyvalentní užívání)
Nyní hlavní rys drogového fenoménu v EU Analýza podle jednotlivých látek již není možná Analýza dopadu užívání drog na veřejné zdraví musí dnes brát v úvahu komplexní situaci provázané spotřeby psychoaktivních látek včetně alkoholu a tabáku Viz tisková zpráva č. 9/2005

20 Heterosexuální přenos předstihuje jako příčina nových případů AIDS nitrožilní užívání drog
Většina nových případů AIDS v EU >2001 se přičítala injekčním uživatelům drog (IUD); nyní převažuje heterosexuální přenos Proč? Lepší přístup HIV-pozitivních IUD k vysoce účinné antiretrovirové léčbě (HAART). Přes 75% osob, které potřebují HAART, k ní má nyní ve většině zemí západní Evropy přístup. Lepší přístup IUD k léčbě/službám harm reduction; určitý pokles nitrožilního užívání Viz tisková zpráva č. 10/2005

21 Případy AIDS podle způsobu přenosu a roku stanovení diagnózy (1987–2003) upravené dle zpoždění hlášení, EU Statistický věstník 2005 – obrázek INF-2

22 Celkově nízká prevalence HIV mezi IUD
Prevalence infekce HIV mezi IUD – nízká ve většině členských států EU a kandidátských zemích Promořenost virem HIV je pod 1% IUD v České republice, Řecku, Maďarsku, Slovinsku, Slovensku, Finsku, Spojeném království, Bulharsku a Rumunsku Vyšší míra výskytu (+/- 10%) v Estonsku, Španělsku, Francii, Itálii, Lotyšsku, Nizozemsku, Polsku a Portugalsku Hepatitida B a C je stále hlavní příčinou chorob IUD v Evropě Viz tisková zpráva č. 10/2005

23 Předávkování je hlavní příčinou úmrtí mezi uživateli opiátů, ale počty úmrtí mladých lidí klesají
Nižší podíl úmrtí z předávkování do věku 25 let než před deseti lety ve většině z 15 původních zemí EU, což naznačuje pokles počtu mladých narkomanů a počtu mladých injekčních uživatelů Odlišná situace v nových členských státech EU a kandidátských zemích, kde počet úmrtí lidí mladších 25 let od poloviny 90. let do roku 2002 vzrostl Celkový počet hlášených úmrtí souvisejících s drogami z EU-15 a Norska klesl z v roce 2001 na případů v roce 2002, což představovalo pokles o 15% V celé EU se úmrtí související s drogami drží na historicky vysoké úrovni, ale existují známky toho, že vrcholu již snad bylo dosaženo Viz tisková zpráva č. 10/2005

24 Dlouhodobý trend přímých úmrtí souvisejících s drogami v EU, 1985–2003
Statistický věstník 2005 – obrázek DRD-G8

25 Přehled hlavních trendů 2005
Část II Tato druhá část se zabývá vybranými zjištěními v oblasti léčby, politiky a legislativy.

26 Přehled hlavních trendů 2005
Přes půl milionu Evropanů nyní podstupuje substituční léčbu; užívání buprenorfinu je nyní běžnější Rozsah léčby u jiných drogových problémů je více omezený Řešení dopadu užívání drog na komunity Vzestup počtu drogových trestných činů ve většině zemí EU Země dávají přednost léčbě před trestem odnětí svobody Viz tiskové zprávy č. 11/2005, č. 12/2005 a č. 13/2005

27 Přes půl milionu Evropanů nyní podstupuje substituční léčbu
Velký nárůst služeb pro uživatele opiátů (za posledních deset let sedminásobný) Substituční léčbu podstupuje +/ klientů ve 28 zemích (EU-25, Norsko, Bulharsko, Rumunsko) Dostupnost léčby se stále v Evropě značně liší, zejména mezi EU-15 a novými a budoucími členskými státy Na 10 nových členských států, Bulharsko a Rumunsko připadá pouze něco málo přes 1% osob podstupujících substituční léčbu v Evropě Viz tisková zpráva č. 11/2005

28 Buprenorfin – stále běžnější léčebná metoda
Zhruba 80% osobám v substituční léčbě je předepisován metadon Nyní je k dispozici širší škála léčebných možností; téměř 20% klientů v substituční léčbě nyní dostává buprenorfin Koncem roku 2004 všechny země EU-15 hlásily určité/omezené využívání léčby buprenorfinem Mezi 10 novými členskými státy EU je běžný pouze v České republice Viz tisková zpráva č. 11/2005

29 Rozsah léčby uživatelů drog je stále omezený
Navzdory zvýšenému využívání substituční léčby závislosti na opiátech je léčba u jiných typů užívání drog stále omezená Možnosti celkové léčby pro osoby, které mají problémy s kokainem, jsou špatně rozvinuté Jen málo zemí nabízí služby speciálně upravené pro problémové uživatele konopí, navzdory rostoucí poptávce po léčbě Je třeba více investic k zajištění dostupnosti léčby pro všechny osoby, které ji potřebují, bez ohledu na to, kde žijí nebo jakou drogu užívají Viz tisková zpráva č. 11/2005

30 Dopad užívání drog na komunity
Nová tendence postupů pro regulaci drog se cíleně zaměřuje na chování související s drogami, která mají negativní vliv na společnost jako celek Rušení veřejného pořádku, nová zastřešující koncepce zahrnující protispolečenské chování a činnosti a rušení pořádku (např. užívání drog na veřejnosti, pouliční prodej drog) Omezování rušení veřejného pořádku souvisejícího s drogami je nyní hlavním cílem národní protidrogové politiky v pěti zemích; jiné země řeší jednání spadající do tohoto pojmu v rámci širší definice bezpečnosti nebo veřejného pořádku Jiné reakce: zákony proti rušení veřejného pořádku souvisejícího s drogami, místní policejní dohled atd. Viz tisková zpráva č. 12/2005

31 Vzestup počtu drogových trestných činů ve většině zemí EU
Drogové trestné činy vzestupný trend ve 20 zemích (1998–2003) Největší část drogových trestných činů tvoří užívání nebo držení drog (osobní použití) Podíl trestných činů týkajících se kokainu obecně vzrostl (1998–2003); nejčastěji uváděnou drogou ve spojení s trestnými činy ve většině zemí EU je stále konopí Počet trestných činů spojených s heroinem klesá ve všech zemích (1998–2003) kromě Rakouska a Spojeného království Viz tisková zpráva č. 13/2005

32 Země dávají přednost léčbě před trestem odnětí svobody
Pro mnoho problémových uživatelů drog může být vězení zvláště škodlivým prostředím Široký politický konsensus ohledně odklonu od trestu odnětí svobody ve prospěch léčby u pachatelů užívajících drogy Věznice jsou přeplněné – léčba může být efektivnějším způsobem trestu Nový protidrogový akční plán EU 2005–2008 žádá členské státy, aby účinně využívaly a rozvíjely další alternativy k trestu vězení pro uživatele drog, kteří se dopustí trestných činů souvisejících s drogami Viz tisková zpráva č. 13/2005

33 Politici podporují sběr dat
EMCDDA více než deset let pracuje s členskými státy na komplexním obrazu evropské situačce v oblasti užívání drog Množství a kvalita dat ve výroční zprávě za rok 2005 odráží zájem politiků v celé EU investovat do procesu sběru dat a podporovat jej Silný konsensus ohledně potřeby zakládat přijímaná opatření na správném pochopení drogové situace a sdílet zkušenosti s účinnými opatřeními Tyto cíle jsou součástí nové protidrogové strategie a akčního plánu EU Viz Výroční zpráva za rok 2005, předmluva


Stáhnout ppt "Výroční zpráva 2005: stav drogové problematiky v Evropě"

Podobné prezentace


Reklamy Google