Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Taxonomie: představení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Taxonomie: představení"— Transkript prezentace:

1 Taxonomie: představení
Vítejte Na Taxonomii pracuje úřad OHIM ve spolupráci s vnitrostátním úřadem již několik let. 2. 1. července 2013 byla Taxonomie spuštěna v TMclass. Zde je několik základních informací, které objasňují, jak Taxonomie funguje a jaké možnosti a výhody představuje.

2 Co je to Taxonomie? Taxonomie Taxonomie je pomocník při třídění.
Je to nový způsob organizace výrobků a služeb v harmonizované databázi, který obsahuje menší skupiny v rámci každé třídy výrobků a služeb, souvisí s realitou na trhu a současně zachovává systém Niceského třídění. Taxonomie je hierarchická struktura, od obecného po specifické, která seskupuje výrazy s obdobnými vlastnostmi. Není alternativou k Niceskému třídění, ale inspiruje se Niceskou strukturou 45 tříd a dává strukturu obsahu jednotlivých tříd. Taxonomie dává strukturu harmonizované databázi, o celkovém rozsahu 65 000 výrazů, která zahrnuje 9 000 niceských výrazů tvořících abecední seznamy.

3 Taxonomie Účel 1. Taxonomie uživatelům umožní najít vhodné výrazy k popisu jejich výrobků a služeb rychlým a intuitivním způsobem. 2. Taxonomie nabízí přehled a objasňuje Niceské třídění obecně tím, že na jednom místě ukazuje celou strukturu třídy (do té míry, do jaké je zastoupena v harmonizované databázi). Předtím, než se na Taxonomii zaměříme podrobněji, podívejme se blíže na proces harmonizace.

4 Harmonizace Databáze, lingvistika a třídění
Účel – vytvořit společnou databázi předem schválených výrazů ve všech úředních evropských jazycích.

5 Projekt OHIM, Spojené království a Švédsko – původní řídící skupina
HARMONIZACE Harmonizace Projekt OHIM, Spojené království a Švédsko – původní řídící skupina Rozšířená o Německo a organizaci WIPO jako pozorovatele Angličtina jako základní jazyk Zahájen prostřednictvím projektu EuroClass (portál databáze třídění) v roce 2006. EuroClass sloučil všechny evropské databáze do jednoho společného portálu. Představou bylo mít jednu společnou databázi – ve všech jazycích. V současné době se k harmonizované databázi připojilo 15 vnitrostátních úřadů, které do konce roku 2013 doplní dalších pět. Všechny evropské vnitrostátní úřady mají být plně harmonizovány do konce roku 2014. Všechny výrazy musí být vždy v angličtině a právě z angličtiny se vyvozuje význam.

6 Vytvoření databáze Sloučení databází úřadů OHIM a UKIPO
HARMONIZACE Harmonizace Vytvoření databáze Sloučení databází úřadů OHIM a UKIPO Vyčištění obsahu Zaplnění mezery Byly sloučeny dvě největší databáze účastnických úřadů – protože byly v angličtině. Celkem obsahovaly až 115 000 výrazů. Při srovnání rozdílů při třídění bylo zjištěno 83 výrazů, které se lišily – jednalo se hlavně o chyby. Účelem čištění bylo zbavit se téměř totožných výrazů, které zbytečně zaplňují databázi. Rozdíly v interpunkci a pravopisu. Obsah klesl na téměř 64 000 výrazů. Jelikož databáze ostatních účastnických úřadů byly mnohem menší s pouhým zlomkem výrazů, rozdíl neboli „mezeru“ bylo nutné přeložit z angličtiny do jazyka účastnického úřadu. Tento postup se označuje jako „zaplnění“. Překlad vyhotovilo překladatelské středisko CdT (Centre de Traduction des Organes de l'Union Européenne). Byl potvrzen vnitrostátními úřady, které přijímají přihlášky v daném jazyce. Další potvrzení provedl úřad OHIM, neboť přijímá přihlášky ve všech jazycích.

7 Překlady Pojmové pochopení obsahu Problémy s překladem
HARMONIZACE Harmonizace Překlady Pojmové pochopení obsahu Problémy s překladem Překladatelská řešení Angličtina je jedním z nejbohatších jazyků na světě. Překlady nebylo možné provést výraz za výrazem. Mnoho jazyků má jedno slovo tam, kde jich angličtina má několik. Bylo nutné zohlednit nářeční rozdíly v rámci každého jazyka. Řešení: pojmy Sloučení výrazů, které znamenají totéž, do jednoho pojmu s jedním hlavním pojmem a neomezenými variantami. Pojmy byly vytvářeny pomocí počítačového zpracování lingvistických dat. Z 64 000 výrazů k 45 000 až 50 000 pojmů. Různé počty výrazů v každém jazyce. Stejný počet pojmů. Některé problémy s překladem zůstaly. Některé jazyky nemají pro některé pojmy žádné slovo. To je způsobeno lingvistickými rozdíly a kulturním vnímáním. Řešením bylo přidat neomezené specifikace do závorek. Při workshopech s každým účastnickým úřadem byla prodiskutována vysvětlení a kontext. Po případném doplnění vysvětlujících podrobností do závorek v některých jazycích mohly být pojmy pro daný úřad přijatelné.

8 Výsledek harmonizace Kompletní databáze výrobků a služeb
Harmonizovaný pracovní tok pro vývoj a údržbu Další harmonizace postupů Dokončená databáze, kde jsou všechny výrazy předem schváleny účastnickými úřady, ve všech jazycích Přihlašovatelé pak mohou používat stejný seznam ve všech úřadech EU. Umožňuje automatické překlady do všech jazyků – jak pro uživatele, tak pro úřad OHIM (který musí poskytnout překlady). Organizovaný pracovní tok toho, jak rozšířit databázi o nové výrazy ve všech jazycích. (TMC) Zahájení další harmonizace třídění a konvergence postupů třídění.

9 Taxonomie a její výhody
Taxonomie znamená další zařazení výrazů třídění do kategorií. Seskupení všech výrazů do menších skupin, v rámci Niceských tříd, a umístění skupin do hierarchického systému. Seskupení na základě výrazů, které mají z hlediska trhu obdobné vlastnosti. Byla vytvořena navíc k systému Niceského třídění. Nenahrazuje Niceské třídění. Je zdokonalením Niceského třídění. Všechny změny, které v Niceském třídění provedl Výbor odborníků, se v Taxonomii projeví v den, kdy začne platit. Organizace WIPO byla zapojena do tvorby Taxonomie od prvního dne a s jejími odborníky na třídění jsme spoluupracovali na strukturách jednotlivých tříd. Taxonomie byla vytvořena ve spolupráci se všemi evropskými vnitrostátními úřady, které potvrdily a schválily nové struktury.

10 Class 39 Základní informace o Taxonomii
Nice Class Headings Doprava a přeprava Balení a skladování zboží Koordinování cestovních příprav pro jednotlivce a skupiny Nice Class Headings Doprava a přeprava Balení a skladování zboží Koordinování cestovních příprav pro jednotlivce a skupiny Lodní doprava Služby letecké přepravy Zajišťování doprovázení turistů Převozy sanitkou Půjčování kolečkových židlí (pojízdných křesel) Vykládání nákladu Doprava ropovodem Osobní doprava Půjčování závodních automobilů Řidiči (Služby -) Taxikářské služby Organizování okružních výletů Železniční doprava Zprostředkování přepravy Zásobování elektřinou Doprava plavidly Podmořské záchranné práce Pronájem potápěčských zvonů (kesonů) Doručování pizzy Rozvod a zásobování vodou Lodní trajektová doprava Lodní doprava Služby letecké přepravy Zajišťování doprovázení turistů Převozy sanitkou Půjčování kolečkových židlí (pojízdných křesel) Vykládání nákladu Doprava ropovodem Osobní doprava Půjčování závodních automobilů Řidiči (Služby -) Taxikářské služby Organizování okružních výletů Železniční doprava Zprostředkování přepravy Zásobování elektřinou Doprava plavidly Podmořské záchranné práce Pronájem potápěčských zvonů (kesonů) Doručování pizzy Rozvod a zásobování vodou Lodní trajektová doprava Niceské třídění je jednoduché třídění pouze s číslem třídy a skupinou výrazů. Současný trh přichází každý den s novými výrobky a službami. Všechny tyto nové výrobky a služby zapadají do systému Niceského třídění. Znamená to však také, že obsah mnoha Niceských tříd je stále rozsáhlejší. Výsledkem je systém třídění, kde třídy obsahují tak diferencované typy výrobků či služeb, že je stále obtížnější je najít. Proto poté dostaneme pouze číslo a pod ním velkou skupinu výrazů výrobků či služeb. V mnoha třídách není mezi řadou výrobků či služeb obsažených ve třídě žádný vztah nebo je vztah mezi nimi jen malý. Je k dispozici záhlaví Niceských tříd, ale v mnoha případech označuje celý obsah třídy nedostatečně. Řešením je doplňující strukturování výrazů v rámci Niceského třídění – a to nazýváme Taxonomie.

11 Skupiny a struktury Základní informace o Taxonomii ZÁKLADNÍ INFORMACE
Taxonomie staví na dvou základních částech, skupinách a strukturách. Skupina je seskupením výrazů označujících výrobky a služby, které jsou již v téže Niceské třídě a mají obdobné vlastnosti. Povaha společné vlastnosti (společných vlastností) závisí na třídě a/nebo realitě na trhu. Základní vlastnosti jsou tyto: účel, jednoduchost/složitost, cíloví spotřebitelé, prodejní kanály. Každá skupina dostane také název. Tento název je z hlediska obsahu vysoce popisný a musí, v přirozeném smyslu slov, popsat každý samostatný výraz v rámci skupiny. Z tohoto důvodu sestavujeme hierarchickou strukturu složenou z těchto skupin.

12 CLASS 39 Základní informace o Taxonomii Balení a skladování zboží
Potrubní přeprava a distribuce a distribuce prostřednictvím kabelů Balení a skladování zboží Parkoviště a uskladnění vozidel, kotviště Doprava a přeprava Navigační služby (určování polohy a určování trasy a kursu) Doprava a doručování zboží Pronájem dopravních prostředků Služby v oblasti cestování a osobní doprava Záchranné služby, vyprošťování, odtah vozidel Jako příklad zde uvedeme strukturu třídy 39. Jak bylo uvedeno, základem je Niceské třídění, a nejvyšší úrovní našich struktur je proto číslo Niceské třídy. Pod čísly tříd jsou skupiny Taxonomie, které byly vytvořeny na základě harmonizované databáze výrobků a služeb – to je obsah Taxonomie. Druhá úroveň se skládá z obecných skupin, které zahrnují všechny výrazy v rámci třídy. Aby struktura dostala větší hloubku, jsou některé skupiny ještě dále rozčleněny pomocí jedné nebo několika vrstev podskupin. Nákladní doprava a stěhovací služby Doručování poštovních zásilek, kurýrní služby Organizování prohlídek pamětihodností a okružních jízd, služby průvodců a organizování cest a výletů

13 Vylepšení Výhody taxonomizovaného třídění VÝHODY
Myslíme si, že Taxonomie je obrovským vylepšením a zdokonalením současného systému třídění. Přímou výhodou zavedení Taxonomie je samozřejmě rychlejší a snadnější sestavování seznamů výrobků a služeb. Projevuje se také velmi slibně, pokud jde o pomoc při třídění a automatizaci z hlediska úřadů. K budoucím možnostem patří srovnávání a pomoc při hodnocení podobnosti. Vedle toho jsme také přesvědčeni o tom, že Taxonomie má komplexnější výhodu. Vytvořením struktury pro velké množství údajů, které tvoří harmonizovanou databázi výrobků a služeb, získáme lepší přehled o tom, co databáze skutečně obsahuje, a to jak pro konečné uživatele, tak pro správce údajů. Doplněním této struktury do Niceských tříd se celý obsah třídy stane díky skupinám s popisnými názvy transparentní. Bude snadné vyvodit celý obsah každé třídy. Díky tomuto strukturování a následné transparentnosti by mělo být docíleno lepšího porozumění tomu, jak třídění funguje.

14 Zavádění Taxonomie je nová a nebyla ještě plně vyzkoušena. Nelze říci, jaké budou všechny zaváděné prvky a důsledky v budoucnosti. Zpočátku bude zaváděná verze velmi základní – pomoc při třídění výrobků a služeb a při sestavování seznamů pro účely podávání přihlášek. Organizace WIPO spustila Taxonomii v dubnu 2013 během posledního zasedání Výboru odborníků. Verze organizace WIPO se opírá pouze o výrazy z Niceského abecedního seznamu a funguje pouze v angličtině a francouzštině. 1. července se spouští zavedení Taxonomie v rámci TMclass, a to na základě harmonizované databáze s 64 000 výrazů ve 23 jazycích. Doplníme též možnosti používání Taxonomie při elektronickém podávání přihlášek v jednotlivých úřadech a prostřednictvím internetových služeb a při integraci TMclass v rámci elektronického podávání přihlášek.

15 TMclass Taxonomie: Jaké jsou výhody? Zavádění Taxonomie
Při hledání výrazů třídění v TMclass pro účely vyplnění přihlášky: Umožňuje vám najít výrazy snadno a intuitivně. 1. Procházení: Pokud chcete vidět celý systém třídění, můžete procházet strukturu Taxonomie. Nalevo uvidíte 45 tříd a každou z nich můžete otevřít, abyste odkryli skupiny dole. Takto získáte rychle přehled o tom, které výrobky a služby jsou v jednotlivých třídách. Můžete se zaměřit na skupiny výrazů, které jsou pro vás zajímavé, a můžete ignorovat ty, které zajímavé nejsou. 2. Vyhledávání: Pokud znáte typ výrobku nebo služby, o které máte zájem, můžete provést vyhledávání. Napravo uvidíte všechny výrazy, které obsahují vyhledávané slovo. Nalevo ve stromě Taxonomie uvidíte, kde se tyto výrazy nacházejí ve 45 třídách. Díky tomu se budete moci soustředit na skupiny výrazů, které vás zajímají. UKÁZKA (viz seminář v TMclass)

16 kontaktujte nás: Děkujeme Vám www.oami.europa.eu
(+ 34) (ústředna) (+ 34) (technické případy v rámci elektronického podnikání) (+ 34) (hlavní fax) twitter/oamitweets youtube/oamitubes kontaktujte nás: Děkujeme Vám


Stáhnout ppt "Taxonomie: představení"

Podobné prezentace


Reklamy Google