Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnocení silných a slabých stránek

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnocení silných a slabých stránek"— Transkript prezentace:

1 Hodnocení silných a slabých stránek
napsal Dr Ian Smythe září 2013 © Ian Smythe 2013

2 DysVet Hodnocení silných a slabých stránek
Obsah Co se čtenář naučí Úvod Typy testů Modely hodnocení Modely hodnocení (2) Hodnocení v kontexu Kdo může hodnotit? Hodnocení v souvislostech Použití dotazníků při testování Od dotazníků k pomoci Comorbidity Inteligence a dyslexie Vzdělávací nebo léčebný model Oznámit, či neoznámit Silné, ale i slabé stránky Cíle Cílem tohoto modulu je představit základ všech obtíží, které mohou nastat při rozlišování silných a slabých stránek jedince s dyslexií a případně další otázky, které se tohoto týkají. Vynaložili jsme veškeré úsilí, aby byl modul pro čtenáře srozumitelný a obsahoval odkazy na další webové zdroje tam, kde jsou dostupné. 3

3 DysVet Hodnocení silných a slabých stránek
Co se čtenář naučí V tomto modulu se krátce zaměříme na hodnotící proces. Naším cílem je: Pochopit, proč bychom měli hodnotit a že je vše závislé na kontextu. Pochopit rozdíl mezi dotazníkem a komplexním testem. Pochopit rozdíl mezi diagnostikou „dyslexie“ a analýzou „potřeb“. Mít jasnou představu, které silné a slabé stránky lze testovat a jak. Mít základní znalosti toho, co výsledky znamenají a jak tyto informace správně použít. Pochopit, že s dyslexií souvisí řada dalších problémů, se kterými je třeba také pomoci. Pochopit, kdo může hodnocení provádět. Poznat alternativní modely dyslexie. Klíčové body Až příliš často jsou hodnocení zaměřena na nedostatky, nezdary, slabé stránky. My všichni však přesto máme silné stránky a dobré vlastnosti, které pozitivně přispívají ke zkvalitnění pracovního prostředí. POZOR, POZOR, DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!! Vezměte prosím na vědomí, že i když tento modul vám může pomoci lépe pochopit hodnotící proces a měl by vám umožnit poskytovat více podpory, NENAHRADÍ komplexní hodnocení, které by měla provádět kvalifikovaná osoba. To jen pro případ, že byste snad měli nějaké pochybnosti! 4

4 DysVet Hodnocení silných a slabých stránek
Úvod Lord Kelvin, slavný anglický vědec, před více než 170 lety prohlásil toto: Pokud to neumíte změřit, nemůžete to zlepšit. Tento výrok tak shrnuje, proč je nutné vytvořit určitou formu měření pro všechny jedince s dyslexií. Jinak řečeno, pokud nejsme schopni pochopit příčinu obtíží, nejen se čtením a psaním, nejsme schopni tyto nedostatky podporovat nebo je zlepšit. Stejně tak, kdo vytvoří hodnocení, pokud neexistuje možnost tyto nedostatky vylepšit? Úkol je tak o to těžší nejen proto, že hodnocení závisí na konkrétním kontextu, ale také proto, že každý jsme jiný a názory odborníků na to, co hodnotit, se velmi liší. Přesto však jsme schopni určit seznam oblastí, které lze hodnotit, viz níže. Klíčové body Dyslexie znamená víc, než jen potíže se čtením a psaním. Jedná se o celoživotní problém. Často lze využít silných stránek. Typy hodnocení Existuje mnoho typů hodnocení. Níže jsou uvedeny některé z těch, se kterými se můžete setkat. Většinu z nich vysvětlíme dále v této sekci. Diagnostika dyslexie Analýza potřeb Diagnostika gramotnosti Diagnostika týkající se pracovního místa Další obtíže Počítačové dovednosti Studijní dovednosti Kognitivní dovednosti 5

5 DysVet Hodnocení silných a slabých stránek
Co je diagnostika Předtím, než stanovíme, které nástroje při testování použít, musíme si položit čtyři následující otázky. Jaký je účel hodnocení? Pokoušíme se například zjistit: Nárok na čas navíc při profesní zkoušce. Nárok na úpravu pracovního prostředí. Vhodná technická podpora. Typ požadované podpory gramotnosti. 2. Jaké informace jsou pro tento účel potřebné? Po vymezení účelu je nutné určit, jaké informace jsou třeba ke splnění této potřeby. 3. Jakými metodami tyto informace získáme? Jedná se o formální písemné zkoušky? Budou se měřit skutečné dovednosti, a pokud ano, jak? Jaká jsou kritéria hodnocení? Kdo je oprávněn takovéto hodnocení provádět? 4. Jak budou výsledky vyhodnoceny a využity? Hodnocení samo o sobě pouze poskytuje informace o tom, kde se problém nachází. Záleží na schopnostech hodnotitele, který předává informace podpůrným mechanismům. Jaká informace je důležitá? Jak jsme se již například zmínili, údaje o spánkových návycích hrají důležitou roli při diagnostice dyslexie. Je důležité pochopit různé typy hodnocení, které můžete dělat, jejich význam a co s nimi uděláte. Není pochyb, že většina jedinců s dyslexií špatně spí a to zejména kvůli stresu a úzkosti, kterými trpí kvůli své práci. Ale nejedná se o nic, čím bychom určili, zda osoba trpí či netrpí dyslexií. Navíc nechcete měnit spánkové návyky samy o sobě, ale chcete změnit ty věci, které spánek ovlivňují. Proto byste se při hodnocení měli pokusit pochopit nejen silné a slabé stránky, ale i souvislosti, včetně těch mimo oblast gramotnosti. Pokud si objednáváte posudek … Pokud si objednáváte posudek, ať už jako zaměstnanec či zaměstnavatel, nepředpokládejte, že hodnotitel zná vaše potřeby. Poté, co stanovíte účel posudku, na základě výše uvedených informací, položte následující otázky: Jaké testy použijete? Potřebujete informace od kolegů nebo manažerů? Co bude výsledkem? (tj. co od tohoto posudku očekáváte?) Jak dlouho trvá zpracování takového posudku? 6

6 DysVet Hodnocení slabých a silných stránek
Diagnostika dyslexie versus analýza potřeb Mnoho lidí si myslí, že k tomu, abyste získali pomoc a podporu, musíte mít „nálepku“ dyslektik. Snaží se o to a považují to za svůj cíl. Navíc pak ti, kteří by měli potencionálně pomoci, opakovaně prohlašují, že nemohou nic udělat, pokud nemají k dispozici takovouto dokumentaci. Takto to však nemusí a ani nemělo by být. Z pragmatického hlediska však existuje mnoho případů, kdy je důležité takovouto nálepku mít – otevře vám dveře k financím a pomoci. Sponzoři mají pouze omezené finanční prostředky a ve většině případů je rozdělují na základě splněných kritérií v určitých oblastech (např. ve čtení jsou více než dva roky pozadu a není to způsobeno absencí). Z tohoto důvodu je pak takováto nálepka vyžadována. Tato nálepka vám však neřekne, co se požaduje. Například nesdělí, jaká výuka či cvičení je třeba, či jaká technologie osobě pomůže. Pokud chcete změnit život jedince s dyslexií, musíte nejprve určit jeho silné a slabé stránky a následně navrhnout takové strategie, které je pomohou překonat. Samotná nálepka to nespraví. Klíčové body Nelze popřít, že za určitých okolností vám mohou kolegové v práci říct: „Kdo říká, že jsi dyslektik? Já si myslím, že jsi jen líný.” Za těchto okolností je pak velmi důležité mít nějaký druh písemného dokladu, který prokazuje, že dyslexií trpíte. Papír sám o sobě však neříká, co s tím dělat. K tomu je třeba provést analýzu potřeb. Diagnostika dyslexie Poskytnout nálepku, která definuje omezení chápání určitých věcí Přístup k volně dostupným vzdělávacím zdrojům a financím Neříká, co je třeba vyučovat Analýza potřeb Pomůže určit pravděpodobné příčiny obtíží Definuje silné a slabé stránky Nemůže uvolnit další zdroje Pomůže definovat potřeby jednotlivce 7

7 DysVet Hodnocení silných a slabých stránek
Srovnávání s ostatními Běžně se používají dva standartní typy testů: Normativní testy Kriteriální testy Rozdíl mezi nimi je takový, že u prvního typu testu se provádí srovnání se zbytkem populace, kdežto druhý typ testu sleduje dovednosti jedince a nesrovnává je s ostatními. Například: Na pracovišti – osoba píše na počítači rychlostí patnáct slov za minutu. Přesně známe úroveň její dovednosti. Ale musíme zjistit, jak se ostatní dozví, zda je jejich úroveň psaní na počítači dobrá, průměrná nebo podprůměrná. (Rychlost patnácti slov za minutu je průměrná.) Ve škole – dítě při testu z pravopisu získá 10 bodů z 20. Analýzou údajů z výsledků pravopisného testu tohoto dítěte získáme dostatek informací, na základě kterých můžeme vytvořit plán, jak zlepšit jeho pravopisné znalosti. Nicméně stane se, že znalosti pravopisu dítěte vysoce převyšují průměr třídy. Takto si lze pomoci zejména při individuální výuce, ale jedinec pak nemusí mít nárok na další pomoc, pokud většina populace (např. národní průměr nebo dokonce průměr třídy) je mnohem nižší. Čí názor je rozhodující? Pokud hodnotíte jedince s dyslexií, je správné ptát se jeho kolegů? Odpověď je samozřejmě ano. Ale, dělejte to citlivě a ohleduplně. Důvodů, proč se ptát je několik, včetně: Jejich vnímání sama sebe nemusí být spolehlivé. Mohou podcenit či naopak přecenit své silné a slabé stránky v klíčových oblastech. Nemusí ocenit relativní úroveň dovednosti svých vrstevníků, kteří plní stejný úkol. Normativní hodnocení Srovnání s většinou populace Pomáhá k zajištění vzdělávacích zdrojů Nedostačující, pokud je ve třídě dobrý učitel a méně schopné dítě Kriteriální hodnocení Definuje, co jednotlivec umí či neumí Dostatečně určuje, co je třeba vyučovat Nedostačující, pokud neurčí potřebu dalších přístupů. 8

8 DysVet Hodnocení silných a slabých stránek
Modely hodnocení Hodnocení neznamená konec, ale začátek cesty. Je to bod, ve kterém se určí a zaznamenají silné a slabé stránky a vytvoří se vhodná doporučení. Proto je velmi důležité vytvořit model hodnotícího procesu. Takovýto model by měl být přizpůsoben jedinci. Na následujících stránkách je řada modelů, které nám pomohou pochopit dané problémy. Každá souvislost je jiná a hodnotitel musí vytvořit takový model, který je pro ně specifický, ať už jsou v zaměstnání, vzdělávají se, hledají zaměstnání nebo v jiných souvislostech. Klíčové body Dyslexie znamená víc, než jen potíže se čtením a psaním. Jedná se o celoživotní problém. Často lze využít silných stránek. Model čtení Tento model čtení funguje i v jiných jazycích. Ale je užitečný pouze tehdy, kdy se snažíme o zlepšení gramotnosti. Týká se zejména výuky ve škole nebo kurzů gramotnosti pro dospělé. Jeho využití na pracovišti je však omezené. Jakýkoli dobrý model by měl nejen specifikovat, co je třeba hodnotit, ale také poskytnout rámec pro odpovídající podporu. Čtení (výstup) Vizuální (oční) procesor Auditivní (sluchový) procesor Ortografický analyzátor Poslech (vstup) Písemný výstup Namluvený výstup Fonologický analyzér Ortografický syntetizér Fonologický syntetizér Pracovní paměť Procesor vizuální paměti Procesor auditivní paměti Ortografický slovník Fonologický slovník Sémantický slovník Motorický slovník Ruční motorická syntéza Mluvená motorická syntéza 9

9 DysVet Hodnocení silných a slabých stránek
Modely hodnocení (2) Při mozkové činnosti není na splnění jednoho úkolu určen jeden neuron nebo jejich řada. Ke splnění jednoho úkolu je třeba milionu neuronů. Ty však nejsou specifické pro tento úkol. Zatímco výzkum věnuje spoustu času a úsilí, aby zdokonalil naše znalosti těchto souvislostí, v každodenním životě oceníme pouze ten fakt, že se nejedná o individuální souvislost a že pokud určíme jednu slabou stránku, ta může mít dopad i na jiné oblasti. Níže naleznete příklad, na kterém lze vidět vzájemnou závislost mezi funkcí mozku a činnostmi, které děláme. V horní části je uvedeno to, co považujeme za „základní“ kognitivní procesy a v části spodní pak výsledky „chování“, v tomto případě se jedná o studijní dovednosti. Jak je vidět, nejen že všechny kognitivní dovednosti mají dopad na patřičné chování na určité úrovni, ale funguje mezi nimi i interakce, takže např. čtení ovlivňuje psaní. Klíčové body Všeobecně se ví a je potvrzeno i výzkumem, že nelze rozdělit proces čtení a psaní. Čím více čtete, tím se zlepšují vaše dovednosti ve psaní, a čím více píšete, zlepšujete své dovednosti ve čtení. Proto nemá smysl snažit se tyto dva procesy rozdělit, protože pokud máte potíže v jedné oblasti, je více než pravděpodobné, že máte obtíže i v té druhé. Je zřejmé, že toto neplatí vždy a zejména pak tehdy, pokud zde velkou roli hraje motivace a kdy mají dotčené dovednosti větší vliv na jednu oblast než na druhou. Ale obvykle platí, dyslexie znamená potíže se čtením a psaním. 10

10 DysVet Hodnocení silných a slabých stránek
Co je komorbidita Komorbiditou označujeme společný výskyt dvou souvisejících obtíží. Běžně má jedinec s dyslexií i motorické obtíže (dyspraxie), které mají vliv na gramotnost (např. psaní rukou), ale také je nutné zaměřit pozornost i na jiné oblasti, než je gramotnost či tradiční akademické oblasti. Z tohoto důvodu je pak nutné vytvořit hodnotící protokol, který má dostatečně široký záběr a definuje všechny oblasti, na které může mít vliv v daném kontextu. Obrázek se snaží ukázat vztahy mezi kognitivními funkcemi, které jsou u dyslexie podstatné a jaký mohou mít dopad na jiné oblasti speciálních potřeb. O jakou obtíž se jedná? Skupiny odborníků zabývající se dyslexií a dyspraxií zahrnuly následující obtíže do dotazníku sloužícího k určení obtíží v těchto specifických oblastech. Zpožděný vývoj řeči Potíže se řečí Obtíže při sebeobsluze Zkřížená lateralita Časté zapomínání/potíže s pamětí Obtížné postupování podle instrukcí Špatná orientace v prostoru Problémy s navazováním Špatná organizace/Nepořádnost Špatné zpracování verbálních informací Občasná nešikovnost Potíže s opisováním z tabule Nesprávné držení pera Neúhledné písmo Potíže se záznamem na papír Nestálý výkon ve škole Potíže se soustředěním Úzkost a nízké sebevědomí 11

11 DysVet Hodnocení silných a slaých stránek
Proč vázání tkaniček předurčuje dyslexii V typickém dotazníku týkající se dyslexie, jsou obvykle zahrnuty otázky typu - měli jste problémy se čtením a psaním. Ačkoliv se jedná o zásadní otázky, které jsou součástí definice dyslexie, souvisí také s tím, co se pokoušíte definovat. Některé dotazníky však obsahují i ne zcela jasné otázky, jako např. „Máte problémy se zavazováním tkaniček?“ Mnoho otázek v takovém dotazníku je zcela jasných v tom, na co poukazují. Např. následující dvě otázky, pokud jsou položeny současně, vám poví něco o verbální krátkodobé paměti. Jste zmatení, pokud dostanete více instrukcí najednou? Děláte chyby, když zapisujete telefonní vzkaz? Pokud má jedinec potíže s oběma (jedna potvrzuje druhou), pak je nutné přijmout takovou strategii, která pomůže tyto obtíže zminimalizovat. Méně jasná otázka je tato: Máte potíže si vybavit správné slovo, které chcete říct? V tomto případě je nezbytné zapojit „kreativitu“. Většina jedinců si zvolí nejpřímější cestu k řešení problému, založenou na znalostech, které získali ve škole nebo které si přečetli. Pokud však takovou možnost nemají, musí si najít alternativní řešení. A alternativním řešením na daný problém je kreativita. K zavázání tkaniček je třeba motorická paměť, a protože většina jedinců, kteří trpí dyspraxií (mají potíže s motorikou), trpí také dyslexií, je často tento problém potencionálním ukazatelem. Může jít také o mnohé další potíže s pamětí, od potíží se psaním až po obtíže s naučením se nové slovní zásoby. Klíčové body Dyslexie znamená víc, než jen potíže se čtením a psaním. 12

12 DysVet Hodnocení silných a slabých stránek
Hodnocení v kontextech Udělali jste někdy chybu při objednávání na internetu nebo když jste si rezervovali let či dovolenou? Pokud je vaše odpověď ne, pak jste výjimečný člověk. Většina lidí takovéto chyby dělá. Rozdíl u jedince s dyslexií je ten, že pro něj je cesta k samotnému formuláři mnohem delší, vyplňování trvá déle a má tendenci dělat chyby. Pokud jste v pozici, kdy máte ohodnotit jedince s dyslexií, formálně či neformálně, měli byste zvážit alternativní způsoby hodnocení, které nejsou součástí běžného hodnotícího procesu, ale jsou součástí každodenního života. Příkladem může být vyplnění online náborového formuláře řetězce supermarketu, nebo formuláře banky v papírové podobě. Mějte na paměti, že dyslexie neznamená jen potíže se čtením a psaním, ale potíže s osvojováním těchto dovedností. Podstatná proto není jen konečná verze vyplněného formuláře, důležité jsou obtíže, které během vyplňování nastaly. Formulář z banky 13

13 DysVet Hodnocení silných a slabých stránek
Kdo může hodnotit? Otázka týkající se toho, kdo může posoudit dyslexii, je spjata s tím, jaký je účel takového posudku. Ten je pak závislý na výsledku a to zejména v případě, kdy je nutné brát v úvahu finanční hlediska. V případě, že se jedná o finanční hlediska, jako je přidělení lektora nebo asistenta, poskytnutí počítače a softwaru a změnu pracovního prostředí, je pak nutné, aby byl hodnotitel schválen sponzorem. Sponzor se však může obrátit na profesionální instituce, aby zjistil, jaká je minimální kvalifikace hodnotitele. Profesionální institucí může být národní asociace dyslexie, profesní instituce pro pracovní psychology a další jim podobné úřady a instituce. Pokud však jediné, co potřebujete zjistit, je jaká pomoc se nabízí, stačí vám jednoduchý dotazník. S ním jste schopni určit známé obtíže a vhodný způsob pomoci. Příklad dotazníku naleznete na konci tohoto modulu. Dotazník může rozšířit osoba, která má dostatečně specializované znalosti, která pochopí potřeby jedince s dyslexií a poskytne příslušné poradenství a podporu. Instituce oprávněné hodnotit Pedagogicko – psychologické poradny Jaké jsou hlavní body týkající se kvalifikace těch, kteří definují dyslexii/potřeby jedinců s dyslexií? „Kvalifikovaný“ hodnotitel musí: vědět, co je dyslexie rozumět testování rozumět administraci specifických testů rozumět interpretaci specifických testů vědět, jak vytvořit plán výuky Odkazy 14

14 DysVet Hodnocení silných a slabých stránek
Hodnocení v souvislostech Pokud je dyslexie na pracovišti posuzována jako pracovní znevýhodnění, můžeme za určitých okolností argumentovat, že se nejedná o znevýhodnění, která zaměstnance omezuje v práci. Podívejme se na dva příklady jedinců s dyslexií, kdy jeden pracuje jako office manager a druhý kácí stromy. (NB Jedná se o zjednodušené příklady, které vystihují podstatu.) Povinností office managera je psát zprávy a číst množství dokumentů. Je jasné, že pokud trpí dyslexií, ta má značný vliv na jeho práci a může mu být nabídnuta příslušná pomoc. Avšak je-li pracovní činností pouze kácení stromů (nevšímejme si psaní zpráv, hledání vhodných stromů, organizace práce apod.), tato práce nevyžaduje dovednosti spojené s gramotností. A tak ačkoliv dřevorubec může trpět těžkou formou dyslexie, ta není považována za postižení pro výkon práce, a tak nemá nárok na žádnou pomoc. Ironií je, že dřevorubec má tuto práci proto, protože systém vzdělávání selhal při včasné diagnóze, ale nyní nemá nárok na žádnou pomoc, protože gramotnostní dovednosti nejsou pro tento typ práce podstatné. Nicméně kdyby chtěl zvýšit své šance na povýšení, mohl by se pokusit zlepšit své dovednosti návštěvou kurzů zvyšování gramotnosti, které by následně vedly k ohodnocení a klasifikaci postižení v novém studijním prostředí. Tímto argumentem se však stále soustředíme na prvky gramotnosti ve studijním prostředí a ignorujeme omezení týkající se neschopnosti si přečíst složení na obalech potravin, neschopnosti si správně vyložit jízdní řády a nepochopit informace jako jsou daňové požadavky nebo pozastavení služby kvůli nereagování na předchozí dopis. Pro mnoho jedinců s dyslexií jsou tyto potíže v jejich každodenním životě tak podstatné, jako jsou schody pro vozíčkáře. 15

15 DysVet Hodnocení silných a slabých stránek
Využití dotazníků pro hodnocení Pro mnoho lidí představují dotazníky nástroj malé hodnoty. Ale ve správných rukách je to nástroj velmi ceněný a někdy i daleko informativnější a podrobnější než celkové hodnocení. Dotazníky jsou dobré tehdy, pokud je dobrý jejich obsah, zpětná vazba a uživatel. Jsou užitečné pro definici známých vlastností a lze je použít jako výchozí bod pro rozvoj podpory. Nemusí být formální. Lze je strukturovat jako „rozhovor“, ale je nutné jim dát určitou formální strukturu, hlavně tehdy pokud dotyčný nezná správné techniky. Na níže uvedených příkladech se pokusíme zjistit, zda je možné oddělit ty, u kterých je možné nabídnout určitou podporu od těch oblastí, které bereme pouze jako informace. Cvičení Projděte si odpovědi a snažte se vymyslet takové otázky, které je nutné položit, abyste dostali příslušnou odpověď. Pozor, žádné z těchto tvrzení vám neumožní říct, zda osoba trpí dyslexií. Co by však dobrý dotazník měl udělat, je říci, jaká podpora je třeba. Informace z rozhovoru Níže jsou uvedeny poznámky od zaměstnaných dospělých, kteří sami sebe považují za dyslektiky. Nezákonné řízení, protože nezvládl teoretickou zkoušku Nerozumí otázce v silničních pravidlech Musí pracovat s telefonem, což je pro něj obtížné V práci má kreativní nápady, ale nedostatek sebedůvěry, aby se o ně podělil. Špatná krátkodobá paměť na fakta či tabulky s násobilkou. Při psaní má špatnou skladbu věty Při psaní je slovní zásoba jednodušší než při hovoru Písmo je tiskací, ne kurziva. Čtení není plynulé a dělá zjevné chyby Musí opakovaně číst odstavce, aby je pochopil Potíže s orientací Zmatený, pokud dostane několik instrukcí najednou Potíže se zapamatováním čísel Neumí si zorganizovat myšlenky na papíře Opakovaně je mu sdělováno, že neodevzdává úkoly včas. 16

16 DysVet Hodnocení silných a slabých stránek
Od dotazníku k pomoci Níže je uvedeno několi typů pomoci, které lze jedinci s dyslexií nabídnout. Seznam není úplný, ale ukazuje, jak reakce na tvrzení (viz předchozí strana), poskytuje informace pro efektivní pomoc. Využití technologie Technologii lze využít mnoha způsoby. Často však není důležitý přístup k technologii, ale to, co ji doprovází. Nemá smysl poskytovat technologii někomu, kdo nemá dostatečné instrukce, jak ji správně použít. Kde jsou dobré pomocné technologie Čtení: není plynulé a dělá zjevné chyby (Převod textu do řeči) Musí opakovaně přečíst odstavec, aby jej pochopil (Převod textu do řeči) Při psaní je slovní zásoba jednodušší než při hovoru (Převod řeči do textu) Neumí si zorganizovat myšlenky na papíře (Pojmové mapy) Kde pomohou paměťové pomůcky Musí pracovat s telefonem, což je pro něj obtížné. Špatná krátkodobá paměť na fakta a tabulky s násobilkou. Je zmatený pokud dostane několik instrukcí najednou. Má potíže si zapamatovat čísla. Zeptejte se, zda jsou pro jedince s dyslexií možné úlevy (např. čas navíc) Má potíže s porozuměním otázce v silničních pravidlech Další pomoc (např. praxe) V práci má kreativní nápady, ale nedostatek sebedůvěry, aby je sdělil ostatním. (Budování sebedůvěry) Opakovaně je mu sdělováno, že odevzdává úkoly pozdě. (Organizační dovednosti) Poskytuje vysvětlení Nezákonné řízení, protože nesložil teoretickou část zkoušky Píše tiskacím písmem, ne kurzivou. 17

17 DysVet Hodnocení silných a slabých stránek
Inteligence a hodnocení dyslexie Dlouhá léta se vede debata o tom, že aby se u jedince „potvrdila“ dyslexie, je nutné prokázat vysokou míru inteligence (IQ). Nicméně stručným přezkoumáním obou, logiky a výzkumu, se došlo k závěru, že toto neplatí, což vede k zamyšlení, proč je tento mýtus neustále zachováván. (viz boční panel) Podle Výrokové logiky (Siegel a Smythe, 2005): 1. Jediné testy, které mohou určit poruchu čtení jsou ty, které potvrdí diagnózu s ohledem na definici. 2. Definice říká, že porucha čtení je definována obtížemi při osvojování schopností správného a plynulého čtení. 3. Test inteligence neměří plynulost a přesnost čtení. 4. Proto k určení dyslexie u jedince není nutné měřit jeho IQ. Další informace ze stejného zdroje ke zvážení: 1. Hypotéza o diskrepanci IQ – čtení předpokládá, že rozdíl mezi IQ a četbou je neočekávaný. 2. Skutečnost, že je neočekávaný je založený čistě na výši IQ a naznačuje, že IQ by mělo určovat schopnost čtení. 3. Na druhou stranu skutečnost, že počet bodů IQ ne vždy předpovídá poruchu čtení, jelikož může někdy dojít k diskrepenci ukazuje, že IQ neumí předpovídat schopnosti čtení a tím tak ruší předpoklad učiněný v bodu 2. 4. Proto je hypotéza diskrepence neplatná. Ano, možná budete muset prokázat, že příčina potíží není způsobena významným celkovým poškozením intelektu. Pokud však má jedinec specifické potíže se čtením, problém definujete a využijete dostupné zdroje, které pomohou tento problém překonat. Míra angažovanosti se poté může měnit v závislosti na IQ, zdroje a metody výuky se ale nemění. Výsledek je pak dán specifickým nedostatkem, motivací a schopnostmi výuky a ne naměřeným IQ. Výsledky výzkumu Součástí nedávného (2012) internetového semináře o dyslexii byl i dotaz na účastníky – jak dobrý je test inteligence, který indikuje dyslexii. Výsledky byly takovéto: Dobrý 21 % Dostatečný 30 % Špatný 34 % Velmi špatný 15 % To ukazuje, do jaké míry mýtus týkající se inteligence a dyslexie, přetrvává. Výsledky výzkumu Debatuje se, zda by testy inteligence neměly být vyřazeny z hodnotících protokolů, a tak by hodnocení mohlo provádět více lidí a tím by jeho cena klesla. Kdo je tedy ten, kdo říká, že inteligenční testy by měly být součástí? Odkazy Siegel a Smythe, 2005 Stanovich K (2002) 18

18 DysVet Hodnocení silných a slabých stránek
Vzdělávací nebo medicínský model Organizace diagnostiky dyslexie se liší mezi zeměmi a často i mezi místními úřady. Profese, která se nejvíce zaobírá procesem hodnocení, je tvořena kombinací průkopníků, kteří měli silný osobní zájem a těch, kteří mají přístup k nezbytným finančním prostředkům. Dvěma hlavními profesemi, které se diagnostikou zabývají bude profese pedagogická a medicínská. V některých případech je nutné brát v potaz i další profese, které patří do obou hlavních, jako jsou jazykoví a logopedičtí terapeuti. Protože dyslexie znamená potíže se čtením a psaním, které přímo souvisí se vzděláváním, intervence by měla být vzdělávací a ne medicínská (nelze ji vyléčit!). Dyslexie by měla být považována za problém vzdělávací a řešení by mělo být financováno z rozpočtu na vzdělávání. V některých zemích jsou však náklady kryty zdravotním pojištěním, což znamená, že hodnocení provádí lékaři, kteří nejsou vždy správně vyškoleni a nemají dostatečné zkušenosti z pedagogiky. Medicínský vs sociální model zajišťování diagnostiky Stručně řečeno, léčebný model financuje jednotlivce, kdežto model sociální se snaží změnit společnost. Medicínský model je viditelný v zemích, kde náklady na hodnocení pochází od vlády nebo jednotlivých systémů zdravotní péče a povede k nákupu pomůcek pro jednotlivce. Příkladem sociálního modelu je skotský vzdělávací systém, který zdarma poskytuje software pro převod textu do řeči, bez ohledu na formální hodnocení dyslexie. Z dlouhodobého hlediska tak sociální model přinese pomoc více lidem za daleko menší náklady. Proč tedy více lidí/zemí nezavádí tento sociální model? Lékařský model Společenský model Postižení definice Jedinec je omezen svým postižením nebo stavem Postižení, které vyžaduje adaptaci nutnou k provádění každodenních činností Strategie řešení postižení napravit jedince, korigovat postižení Odstranit překážky, zajistit přístup pomocí adaptace a univerzálního návrhu Metody řešení postižení Poskytnutí lékařských, odborných nebo psychologických a rehabilitačních služeb Poskytnutí podpory, např. IT, pomoc při hledání práce, speciální výuka Intervenční zdroje Poskytovatelé profesionálních, klinických a dalších rehabilitačních služeb Hlavní poskytovatelé služeb vyškolení pro práci s osobami speciální výuka Oprávnění Nárok na sociální dávky dle míry postižení Nárok na výpomoc jako základní právo občana Odkazy RoboBraille – příklad sociálního modelu podpory pro převod textu do řeči 19

19 DysVet Hodnocení silných a slabých stránek
Oznámit či neoznámit, toť otázka Většina jedinců s dyslexií váhá, zda svému zaměstnavateli sdělit, že trpí dyslexií. Důvodem je obava, že tato skutečnost by mohla stát v cestě jejich budoucímu povýšení. Nebo by jim neumožnila získat zaměstnání, o které se uchází. Bohužel, i když se většina zaměstnavatelů snaží postupovat podle zákona a jedince s dyslexií zaměstnat a pomáhat jim, je stále ještě mnoho případů, kdy vedení firmy neuznává kognitivní obtíže spojené s touto poruchou. Navíc nemají představu, jako tyto jedince podporovat a neuvědomují si, že mezi obtížemi při osvojování dovedností a neschopností si je osvojit je veliký rozdíl. V případě, když jedinec neoznámí známé postižení, může následovat disciplinární řížení či něco horšího. Pro jedince s dyslexií je však obtížné prokázat, že dyslexie byla důvodem k jejich výpovědi z práce, i když je zákon na jejich straně. Na internetu najdeme bohužel mnoho případů lidí, kteří dostali výpověď právě kvůli své dyslexii. Nemůžeme vědět, zda vše, co se píše, je pravda. Ale na druhou stranu existuje mnoho lidí, kteří zdarma nabízí pomoc a radu. Takto pomáhají jedincům s dyslexií poznat jejich práva a jak s nimi naložit. 20

20 DysVet Hodnocení silných a slabých stránek
Seznam testů pro odborníky Někteří čtenáři tohoto modulu budou zklamaní, protože v něm nenajdou seznam testů a jejich použití pro diagnostiku jedince s dyslexií. Jak jsme zmínili již dříve, je to z toho důvodu, že dyslexie je odborný předmět a přečtení krátké knihy vás nekvalifikuje natolik, abyste byli schopni zpracovat zprávy týkající se silných a slabých stránek jedince s dyslexií. Nicméně, pokud hledáte hodnocení, ať už pro sebe nebo pro zaměstnance, měli byste vědět, co by takovéto hodnocení mělo obsahovat. Níže naleznete základní seznam toho, které oblasti by hodnocení mělo pokrývat. Stručný seznam oblastí, které jsou zařazeny Všechny testy by měly být vedeny v kontextu se specifickými potřebami, s využitím kombinace testů a sebehodnotících dotazníků. Tam, kde je to možné, by tyto testy měly být normativní. Testy gramotnosti Čtení jednotlivých slov (skutečných a vymyšlených) Porozumění textu Pravopis Napsat stručný text Kognitivní dovednosti Paměťové dovednosti Verbální dovednosti Dovednosti vizuálního vnímání Další Počítačové dovednosti Důraz na vizuální stránku Studijní dovednosti Pracovní dovednosti 21

21 DysVet Hodnocení silných a slabých stránek
Závěr Dyslexii nelze brát jako překážku v zaměstnání. Je to jiný způsob myšlení a většina lidí bere hodnotící proces jako prostředek k určení slabých stránek a doufám, že nalezne strategie, jak je pomoci překonat. Je tu však i druhá strana. I když se nejvíce zmiňují nedostatky a slabé stránky, jsou tu i silné stránky, na které je nutné se zaměřit. Mnoho jedinců s dyslexií je dáváno za příklad toho, jak navzdory svým potížím dokázali uspět. Vlastně to lze brát tak, že mají úspěch díky své dyslexii. Ne všichni jedinci s dyslexií však mohou být úspěšnými podnikateli. Ale většina lidí má skrytý určitý talent a pracovní dovednosti, které lze rozvíjet. Cílem hodnocení by tedy nemělo být jen definování slabých stránek, ale také vyzdvižení potencionálních dovedností a zájmů, které se mohou v práci rozvíjet. 22

22 DysVet Hodnocení silných a slabých stránek
Doporučená četba týkající se dospělých, dyslexie a hodnocení Dyslexia and Employment: A Guide for Assessors, Trainers and Managers by Sylvia Moody (17 Apr 2009) Dyslexia in the Workplace: An Introductory Guide by Diana Bartlett, Sylvia Moody and Katherine Kindersley (30 Jul 2010) Dyslexia: How to survive and succeed at work by Sylvia Moody (3 Aug 2006) Smythe I (2013) Dyslang Module 6 Employment and Dyslexia Handbook 2009 by Ian Smythe (Jan 2009) Odkazy Dysvet seznam četby – 23


Stáhnout ppt "Hodnocení silných a slabých stránek"

Podobné prezentace


Reklamy Google