Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PREZENTACE Statutární město Most – elektronická aukce Statutární město Most – elektronická aukce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PREZENTACE Statutární město Most – elektronická aukce Statutární město Most – elektronická aukce."— Transkript prezentace:

1 PREZENTACE Statutární město Most – elektronická aukce Statutární město Most – elektronická aukce

2 Porodní bolesti aneb jak jsme začínali  přesvědčit vedení organizace k zakoupení systému e-aukce  současně přesvědčit vedení organizace k aktivní účasti na průběhu e-aukcí  zajistit si podporu a součinnost složek, které budou e-aukce organizovat  zajistit důkladné proškolení administrátorů e-aukcí  zajistit dostatečnou prezentaci v regionálních médiích  zajistit soulad systému e-aukce s interními směrnicemi organizace týkajícími se realizace veřejných zakázek Co je nutné před a v průběhu provozování e-aukce zajistit?

3 Město Most – využití e-aukcí Dodávky Software, hardware, podlahový mycí automat, elektrokotel, gastrozařízení, nábytek, automobily, automatický externí defibrilátor Služby Inženýrská činnost, technické zabezpečení voleb Stavební práce Výměna oken a dveří, komunikace

4 Největší současné problémy e-aukce v Mostě Město Most využívá v současné době e-aukci v největší míře na realizaci veřejných zakázek na dodávky, především pak v oblasti IT. Jedním z největších problémů je téměř nulové využití e-aukcí u veřejných zakázek na stavební práce. Přes dostatečnou prezentaci v médiích i v odborných kruzích (např. v rámci OHK) se nám nepodařilo přesvědčit dodavatele stavebních prací k účasti v e-aukcích. Jejich jediným argumentem v rámci společného bojkotu e-aukce je tvrzení  JE TO POD NAŠI ÚROVEŇ. JAK TENTO PROBLÉM ŘEŠIT? Shodli jsme se na jediném možném řešení  v roce 2010 provedeme výběr dodavatelů veřejných zakázek na stavební práce převážně formou e-aukce. I.

5 Největší současné problémy e-aukce v Mostě E-aukci využívá v rámci všech složek statutárního města Most stále málo účastníků. Na magistrátu se jedná především o odbor investic a údržby a odbor informačních systémů. Využití e-aukce u ostatních odborů magistrátu a především u příspěvkových organizací je téměř nulová. Hlavní problém spočívá především v neochotě příslušných vedoucích pracovníků jednotlivých odborů, úseků či složek. Ač proběhla série školení a prezentací, nedaří se aplikovat předané poznatky a zkušenosti do praxe. Dalším problémem, především u příspěvkových organizací, je nedostatek pracovníků pro administrování e-aukcí. JAK TENTO PROBLÉM ŘEŠIT? 1.Trpělivě přesvědčovat a prezentovat výhody e-aukcí 2.Realizovat koncepční změnu v rámci magistrátu a vytvořit úsek, odbor či oddělení, které se bude zabývat pouze prováděním veřejných zakázek pro všechny složky magistrátu – tzv. oddělení veřejných zakázek II.

6 E-aukce města Most v roce 2009 v roce 2009 celkem 18 e-aukcí  13 e-aukcí 0 - 500 tis. Kč; 2 e-aukce 0,5 - 1 mil. Kč; 3 e-aukce nad 1 mil. Kč v roce 2009 celkem 18 e-aukcí  13 e-aukcí 0 - 500 tis. Kč; 2 e-aukce 0,5 - 1 mil. Kč; 3 e-aukce nad 1 mil. Kč největší objem e-aukce 1,5 mil. Kč největší objem e-aukce 1,5 mil. Kč nejvíce účastníků jedné e-aukce: 20 nejvíce účastníků jedné e-aukce: 20 nejvíce položek jedné e-aukce: 58 nejvíce položek jedné e-aukce: 58 nejvyšší dosažená úspora vůči porovnávací nejvyšší dosažená úspora vůči porovnávací ceně: 59,5 % ceně: 59,5 % nejvyšší dosažená úspora vůči nejnižší úvodní nabídkové ceně: 42,5 % nejvyšší dosažená úspora vůči nejnižší úvodní nabídkové ceně: 42,5 % průměrná úspora: 16,5 % průměrná úspora: 16,5 % celková úspora v roce 2009: 1.891.391.- Kč celková úspora v roce 2009: 1.891.391.- Kč nejdelší e-aukce: 2 hod. 38 minut, 69 x prodlouženo nejdelší e-aukce: 2 hod. 38 minut, 69 x prodlouženo

7 1. aukční případ Technické zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2009 Druh VZ: služby Předmět VZ: kompletní zajištění služeb spojených s pronájmem PC sestav, tiskáren vč. náplní a papírů a sazby za případné prodloužení termínu průběhu voleb, pro potřeby všech 60-ti okrskových volebních komisí v celkem 22 objektech v Mostě Předpokládaná cena: v návaznosti na minulá období, kdy tyto služby standardně zajišťovaly místní (mostecké) společnosti na základě přímých zadání, byla předpokládaná cena stanovena ve výši 182.308.- Kč Průběh e-aukce:  8 vyzvaných uchazečů, z toho 4 prošli kvalifikací (po doplnění v rámci mezikola) a zúčastnili se soutěžního kola

8 1. aukční případ  soutěžní kolo trvalo 62 minut a celkem 16x bylo prodlouženo  z původně předpokládané ceny 176.750.- Kč bylo v průběhu e-aukce dosaženo vítězné částky 79.990.- Kč  došlo tedy k úspoře o 96.760.- Kč tj. o 54,1 %  v případě provedení veřejné zakázky obálkovou metodou, což by s největší pravděpodobností vyloučilo účast dvou společností z jiných regionů, by nebylo vytvořeno konkurenční prostředí a této úspory by dosaženo nebylo

9 2. aukční případ Digitální kopírovací zařízení Druh VZ: dodávka Předmět VZ: dodávka multifunkčního kopírovacího zařízení včetně prvních náplní a kompletního příslušenství, dopravy do místa plnění, připojení a zprovoznění, zaškolení obsluhy Předpokládaná cena: v návaznosti na zkušenosti z veřejných zakázek obdobného charakteru byla předpokládaná cena stanovena ve výši 180.000.- Kč Průběh e-aukce:  14 vyzvaných uchazečů, z toho 3 prošli kvalifikací (po doplnění v rámci mezikola) a zúčastnili se soutěžního kola

10 2. aukční případ  soutěžní kolo trvalo 58 minut a celkem 14x bylo prodlouženo  z původně předpokládané ceny 180.000.- Kč bylo v průběhu e- aukce dosaženo vítězné částky 100.000.- Kč  došlo tedy k úspoře o 80.000.- Kč tj. o 44,4 %  po zahájení soutěžního kola se všichni tři uchazeči cenově srovnali okolo hranice 150.000.- Kč a po dobu prvních 30-ti minut docházelo ke snižování o drobné částky  po uplynutí cca 50 minut došla s největší pravděpodobností jednomu z uchazečů trpělivost a provedl dvě snížení, každé o cca 10 tis. Kč, první snížení ze 120 tis. Kč na 110 tis. Kč ještě jeden z protiuchazečů opětoval, nicméně na druhé, kterým se uchazeč dostal na vítěznou částku 100.000.- Kč, již nereagoval

11 Město Most a budoucnost e-aukce  v 1. polovině roku 2010 provede odbor investic a údržby magistrátu města Most převážnou část veřejných zakázek formou e-aukce  pokusíme se prosadit využívání e-aukce jako formy veřejné zakázky i na ostatních odborech magistrátu a příspěvkových organizacích  chystá se uzavření dohody s OHK v Mostě o spolupráci v rámci prezentací systému e-aukce Co hodláme zlepšit?

12 Závěr Za pozornost děkuje a na příští setkání se těší Ing. František Jirásek Vedoucí odboru investic a údržby Magistrát města Mostu Radniční 1 434 69 MOST tel: 476448374 fax: 476703162 MT: 774710611 e-mail: Frantisek.Jirasek@mesto-most.cz


Stáhnout ppt "PREZENTACE Statutární město Most – elektronická aukce Statutární město Most – elektronická aukce."

Podobné prezentace


Reklamy Google