Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropská síť pro surveillance a kontrolu rakoviny děložního čípku v nových členských zemích – projekt AURORA Modul 2: Komunikační dovednosti pro zdravotníky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropská síť pro surveillance a kontrolu rakoviny děložního čípku v nových členských zemích – projekt AURORA Modul 2: Komunikační dovednosti pro zdravotníky."— Transkript prezentace:

1

2 Evropská síť pro surveillance a kontrolu rakoviny děložního čípku v nových členských zemích – projekt AURORA Modul 2: Komunikační dovednosti pro zdravotníky

3 www.aurora-project.eu Tento kurz byl připraven v rámci projektu «AURORA» s finanční podporou z programu EU v oblasti veřejného zdraví.

4 OBSAH Efektivní komunikační dovednosti pro zdravotníky Komunikace pro zdraví Vztah lékař – pacient v preventivní péči Úkol lékaře Základní pravidlo Co dělat? Jak mluvit? Vysvětlete preventivní charakter Pap testu Změna zdravotních návyků Odstraňování špatných zdravotních návyků Změna zdravotních návyků pomocí změny postojů Vliv vzdělávání Vliv obav z onemocnění Proč se lidé mění? Rozhovor Principy Zjistěte fakta a promyslete si své odpovědi Kliničtí psychologové Shrnutí Zdroje

5 Efektivní komunikační dovednosti pro zdravotníky

6 Vztah lékař – pacient v preventivní péči Dilema: ano, ale… Jak hovořit s pacienty Změna zdravotních návyků Motivační rozhovor o Proč se lidé mění? o Příklad: dialog lékař - pacient Shrnutí Vztah lékař-pacient Ano...ale Jak mluvit? Zdravotní návyky Rozhovor Shrnutí Komunikace pro zdraví

7 Vztah lékař – pacient v preventivní péči První návštěva lékaře je pro pacienta klíčová - může být buď začátkem efektivního vztahu či může skončit zklamáním na obou stranách a hledáním jiného lékaře či odmítnutím preventivní péče (např. Pap test). Vztah lékař-pacient Jak mluvit? Zdravotní návyky Rozhovor Shrnutí Ano...ale

8 Komunikace mezi lékařem a pacientem probíhá ve verbální i neverbální rovině a lékař při ní získává i předává informace a buduje tak terapeutický vztah. Komunikace se může zdát jednoduchá. Ve skutečnosti ale může být tento druh komunikace pro lékaře poměrně obtížným úkolem. Úkol lékaře Vztah lékař-pacient Jak mluvit? Zdravotní návyky Rozhovor Shrnutí Ano...ale

9 Vztah lékař-pacient Jak mluvit? Zdravotní návyky Rozhovor Shrnutí Ano...ale Je skutečně na lékaři, aby se k pacientovi choval s potřebným respektem a získal natolik jeho důvěru, aby mu mohl poskytnout tu nejlepší péči, zejména v oblasti prevence.

10 Základní pravidlo, které je třeba znát především při preventivní péči Co se lékař musí naučit přijmout jako první, je: Vztah lékař-pacient Jak mluvit? Zdravotní návyky Rozhovor Shrnutí Ano...ale

11 PACIENTOVO DILEMA: ANO…ALE… …když se lidé chtějí změnit a současně se změnit nechtějí. …když by si pacientka ráda nechala udělat Pap test…ale současně jí v tom brání např. stydlivost, rozpaky, nevědomost či kulturní a náboženské zábrany. Pap test….? Vztah lékař-pacient Jak mluvit? Zdravotní návyky Rozhovor Shrnutí Ano...ale

12 Jedná se o rozporuplné pocity pacienta a jejich vyřešení je pro změnu klíčové. Vyřešení rozporných pocitů umožní pacientovi učinit správné rozhodnutí směrem ke změně. Podstatou řešení problému, kdy pacient neví kudy kam, je řešení jeho rozporuplných pocitů Vztah lékař-pacient Jak mluvit? Zdravotní návyky Rozhovor Shrnutí Ano...ale PACIENTOVO DILEMA: ANO…ALE…

13 Co dělat Navažte s pacientem oční kontakt, podejte si ruce a představte se Pacienta pohodlně usaďte a začněte se sbližováním Nestůjte Nechte pacienta, aby vyprávěl svůj příběh Používejte otevřené otázky Nepředpokládejte, že pacient je zdravotnický odborník – vysvětlujte – používejte příklady Poznejte prostředí, z něhož pacient přichází (náboženské či kulturní zábrany) Povzbuzujte pacienta, aby sám kladl otázky Věnujte pozornost pacientovým projevům – verbálním i neverbálním Vyhněte se odsuzujícímu způsobu vyjadřování a chování Povzbuzujte Rozvíjejte partnerský vztah – to povzbudí pacienta, aby se vrátil a podstoupil další test Uvědomte si své neverbální projevy – nedávejte najevo podráždění, nesouhlas, netrpělivost Vztah lékař-pacient Jak mluvit? Zdravotní návyky Rozhovor Shrnutí Ano...ale

14 ŠpatněŠpatně Chtěla bych si nechat udělat Pap test ….ale příliš se stydím... Nestyďte se přede mnou, každý den vyšetřuji mnoho žen! Ženy, zejména ty z marginalizovaných skupin (např. migrantky) mohou mít kulturní a náboženské důvody, které jim brání nechat se vyšetřit lékařem- mužem. Jak mluvit s pacientkou? Vztah lékař-pacient Jak mluvit? Zdravotní návyky Rozhovor Shrnutí Ano...ale

15 Chápu vaše pocity – ale pojďme si říci, co vlastně Pap test je – jakým způsobem prospěje vašemu zdraví. SprávněSprávně Byla byste radši, kdyby Pap test provedla ošetřovatelka? ;) Vztah lékař-pacient Jak mluvit? Zdravotní návyky Rozhovor Shrnutí Ano...ale

16 ŠpatněŠpatně “Protože je to dobré pro vaše zdraví” nebo “protože vás to ochrání před rakovinou” Řada žen se bojí dokonce i slova „rakovina“. Mnoho žen, zejména v rozvinutých zemích, věří, že pokud se cítí dobře, nemohou mít žádný zdravotní problém. Cítím se dobře, proč bych si měla dát dělat Pap test Vztah lékař-pacient Jak mluvit? Zdravotní návyky Rozhovor Shrnutí Ano...ale

17 Vysvětlete preventivní charakter Pap testu SprávněSprávně Vztah lékař-pacient Jak mluvit? Zdravotní návyky Rozhovor Shrnutí Ano...ale KLIKNĚTE ZDE KLIKNĚTE ZDE

18 Vysvětlete preventivní charakter Pap testu SprávněSprávně Některé choroby se vyvíjejí dlouhou dobu – když se budete o sebe starat a dáte si pravidelně udělat test, ušetříte si v budoucnu peníze i problémy zpět Vztah lékař-pacient Jak mluvit? Zdravotní návyky Rozhovor Shrnutí Ano...ale

19 Vysvětlete preventivní charakter Pap testu Díky testu lze zabránit tomu, aby se z prekancerózních lézí rozvinula rakovina SprávněSprávně zpět Vztah lékař-pacient Jak mluvit? Zdravotní návyky Rozhovor Shrnutí Ano...ale

20 Bojím se rakoviny… nechci se dozvědět, jestli mám rakovinu ŠpatněŠpatně Chápu, že se bojíte, ale není to tak hrozné, jak si myslíte Vztah lékař-pacient Jak mluvit? Zdravotní návyky Rozhovor Shrnutí Ano...ale

21 Informujte klientku jednoduše ale přesně o preventivním charakteru Pap testu. Nepředpokládejte, že každá žena rozumí zdravotnické terminologii. Ukažte pochopení a uklidněte klientku bez ohledu na to, jak naivní mohou být její dotazy. SprávněSprávně Vztah lékař-pacient Jak mluvit? Zdravotní návyky Rozhovor Shrnutí Ano...ale

22 Vztah lékař-pacient Jak mluvit? Zdravotní návyky Rozhovor Shrnutí Ano...ale VysvětleteVysvětlete

23 ŠpatněŠpatně Nechci zjišťovat, jestli mám infekci HPV, můj partner se bude na mne zlobit, budu mít nepříjemnosti Vztah lékař-pacient Jak mluvit? Zdravotní návyky Rozhovor Shrnutí Ano...ale

24 Lidé velmi často nechápou, že infekce HPV se šíří především pohlavním stykem. ŠpatněŠpatně Řada lékařů se v této fázi nechce angažovat, což může vést k chybnému pochopení situace ze strany pacientky Vztah lékař-pacient Jak mluvit? Zdravotní návyky Rozhovor Shrnutí Ano...ale

25 SprávněSprávně Vysvětlete, co je to HPV; Že virem HPV se nakazí většina žen; Že infekce je po řadu let asymptomatická; Že většina žen s infekcí HPV nikdy nebude mít rakovinu; Poskytněte pacientce osvětové a vzdělávací materiály. Vztah lékař-pacient Jak mluvit? Zdravotní návyky Rozhovor Shrnutí Ano...ale

26 Změna zdravotních návyků “Zlozvyk nevyhodíš oknem. Musí od tebe odejít po schodišti, krok za krokem.” Mark Twain Vztah lékař-pacient Jak mluvit? Zdravotní návyky Rozhovor Shrnutí Ano...ale

27 Odstraňování špatných zdravotních návyků v důsledku změny postojů - zejména vlivem: vzdělávání obav z vlastního onemocnění (příklad nemoci v blízkém okolí) Vztah lékař-pacient Jak mluvit? Zdravotní návyky Rozhovor Shrnutí Ano...ale

28 Změna zdravotních návyků pomocí změny postojů Podejte pacientkám správnou informaci o důsledcích jejich špatných zdravotních návyků. To je může motivovat ke změně těchto návyků směrem k lepšímu. Kampaně zaměřené na změnu postojů - vzbudit touhu po změně; pouhé „učení“, jak přesně postupovat, není úspěšné. Vztah lékař-pacient Jak mluvit? Zdravotní návyky Rozhovor Shrnutí Ano...ale

29 Vliv vzdělávání Předávané informace musí obsahovat jasné závěry. Sdělení, které vychvaluje přednosti screeningu rakoviny prsu, by mělo obsahovat výslovný závěr, že pacientka by měla změnit své chování a akceptovat screening. Radikální sdělení bývají s ohledem na změnu postojů úspěšnější, ale jen do určité míry Velmi radikální sdělení berou pacienti s rezervou. V případě aktivit, která pomáhají zjistit onemocnění – např. screening karcinomu cervixu – se jeví jako nejefektivnější, když terapeut zdůrazní problémy, k nimž může dojít, pokud pacient takovouto aktivitu odmítne. Pokud jde o podporu dobrých zdravotních návyků (např. používání vhodného opalovacího krému), bývá nejefektivnější zdůraznění přínosu pro zdraví pacienta. Vztah lékař-pacient Jak mluvit? Zdravotní návyky Rozhovor Shrnutí Ano...ale

30 Pokud je pacientka vnímavá k argumentaci o změně zdravotních návyků, pak by se komunikace měla zaměřit pouze na pozitivní aspekty změny. Pokud se však pacientka nekloní k přijetí argumentů lékaře, je třeba s ní probrat klady i zápory změny. Například: S pacientkami, které se rozhodly pro screening, by měl lékař probrat pouze přínos screeningu pro jejich zdravotní stav. Pacientky, které se ještě nerozhodly, zda screening podstoupí či nikoli, lze lépe přesvědčit v diskuzi, kde budou zdůrazněna rizika z toho plynoucí a současně vysvětleno, jak je možné se těmto rizikům vyhnout. Vliv vzdělávání Vztah lékař-pacient Jak mluvit? Zdravotní návyky Rozhovor Shrnutí Ano...ale

31 Vliv vzdělávání Poskytnutí informace však ještě nezajistí, aby ji příjemce interpretoval správně. Když jsou lidé informováni o svých zdravotních rizicích (negativní typ informace), mají tendenci: zpracovávat tuto informaci defenzivně začít nazírat problém jako méně závažný a daleko běžnější, než se původně domnívali, místo aby reagovali vhodnou změnou zdravotních návyků. Vztah lékař-pacient Jak mluvit? Zdravotní návyky Rozhovor Shrnutí Ano...ale

32 Vliv obav z onemocnění Tento faktor vychází z předpokladu, že pokud se lidé bojí, že některý jejich návyk může poškodit jejich zdraví, změní své chování, aby se dále nestresovali obavami. Čím bojácnější jedinec je, tím větší je pravděpodobnost, že změní příslušný zdravotní návyk. Výzkumy ukazují, že tento vzorec chování však vždy neplatí. Změnit či ne..? Vztah lékař-pacient Jak mluvit? Zdravotní návyky Rozhovor Shrnutí Ano...ale

33 Vliv obav z onemocnění Přesvědčování, které vyvolá příliš mnoho strachu může ve skutečnosti snahy o změnu chování podkopat. Samotný strach: nemusí být dostatečným impulzem ke změně chování; nemusí vyvolat dlouhodobé změny zdravotních návyků. Pokud není spojen s: příslušnými doporučeními; informacemi o účinnosti správných zdravotních návyků. Vztah lékař-pacient Jak mluvit? Zdravotní návyky Rozhovor Shrnutí Ano...ale

34 Proč se lidé mění? Zájem o motivaci pacientky často začíná úvahami, proč ženy nechtějí podstoupit Pap test. Ale produktivnější a užitečnější je otázka, proč se ženy chtějí starat o své zdraví. Podle Millera a Rollnica (2002) má motivace tři složky: Ochotu změnit se Schopnost změnit se Odhodlání změnit se Vztah lékař-pacient Jak mluvit? Zdravotní návyky Rozhovor Shrnutí Ano...ale

35 Lidé chtějí změnit své chování, pokud existuje dostatečně velký rozpor mezi tím, co se děje v současnosti a tím, čemu přikládají význam v budoucnosti. Ochota: pochopení významu změny Nejprve musí lékař tento rozpor u pacienta navodit. Vztah lékař-pacient Jak mluvit? Zdravotní návyky Rozhovor Shrnutí Ano...ale

36 Schopnost: sebedůvěra k provedení změny Někdy jsou ženy ochotné, ale ne schopné postarat se o své zdraví. V této části rozhovoru by lékař měl nabídnout řešení. Vztah lékař-pacient Jak mluvit? Zdravotní návyky Rozhovor Shrnutí Ano...ale

37 Odhodlání: otázka nastavení priorit Vztah lékař-pacient Jak mluvit? Zdravotní návyky Rozhovor Shrnutí Ženy mohou být ochotné i schopné postarat se o své zdraví, ale nikoli odhodlané. Nechci mít rakovinu děložního čípku, ale Pap test není teď ta nejdůležitější věc. Ano...ale

38 Rozhovor Co víte o rakovině děložního čípku? Něco jsem o tom slyšela... Lékař začíná klást otevřené otázky Vztah lékař-pacient Jak mluvit? Zdravotní návyky Rozhovor Shrnutí Ano...ale

39 Rozhovor Víte, že se můžete chorobě bránit? A jak? Vztah lékař-pacient Jak mluvit? Zdravotní návyky Rozhovor Shrnutí Ano...ale

40 Rozhovor Musíte si nechat pravidelně udělat Pap test Já vím, ale pro mne to bude problém Klientka okamžitě vyjadřuje rozporuplné pocity, které mohou být snadno chápány jako obranný postoj. Vztah lékař-pacient Jak mluvit? Zdravotní návyky Rozhovor Shrnutí Ano...ale

41 Rozhovor Proč to bude pro vás problém? Budu se trochu stydět Místo konfrontace používá lékař jednoduchou reflexi Chápu, že takové vyšetření není pro ženu příjemné. Ne, to není Nevím, ale doufám, že budu zdravá Reflexe a podpora lékaře jsou velmi významné Přála bych si, aby to tak bylo, ale myslím si, že se můžete pojistit tím, že se budete o své zdraví sama starat, např. tak, že si dáte udělat Pap test Lékař vnímá, že přetrvávají ambivalentní pocity a využije tuto příležitost, aby posílil motivaci pacientky tím, že ji nutí přemýšlet o budoucnosti Co myslíte, že se může stát, pokud si nedáte udělat Pap test ? Vztah lékař-pacient Jak mluvit? Zdravotní návyky Rozhovor Shrnutí Ano...ale

42 Rozhovor L: Proč to bude pro vás problém? P: Nemám čas. L: Vím, že podstoupení screeningu vám zabere čas. P: Pracuji, mám děti, opravdu na to nemám čas. L L: Takže když se do screeningového programu nezapojíte, ušetříte čas. P: Ano, samozřejmě! L L: A co si myslíte, že by se mohlo stát, pokud máte došlo na vašem čípku k nějakým abnormálním změnám? P: Doufám, že tam žádné abnormality nejsou. L: Přál bych si, aby nebyly, ale pokud by přesto k tomu došlo, kolik času vás to pak bude stát? P: Máte pravdu, léčba by zabrala mnohem více času a nemohla bych chodit do práce. L: Jaké další problémy by s tím byly ještě pro vás spojené? P: Nemám nikoho, kdo by se postaral o mé dítě... L: Neplatí tedy, že obětování jedné hodiny na Pap test vám může v budoucnu ušetřit mnoho dnů? P: Ano, máte pravdu. Jednoduché ujištění Místo konfrontace používá lékař jednoduchou reflexi Lékař vnímá, že přetrvávají ambivalentní pocity a využije tuto příležitost, aby posílil motivaci pacientky tím, že ji nutí přemýšlet o budoucnosti Lékař používá reflexi a drží se úvah o budoucnosti Společně s pacientkou tyto úvahy dále rozvíjí Lékař používá sugestivní otázky Vztah lékař-pacient Jak mluvit? Zdravotní návyky Rozhovor Shrnutí Ano...ale

43 Rozhovor Jak mi může Pap test pomoci? Pokud mám rakovinu, tak ji mám a nic to nemůže změnit. Při vyšetření mohou být zjištěny abnormality děložního čípku, které mohou vést až k rakovině. Pokud zjistíme, že abnormality jsou v časném stádiu, můžeme zabránit rozvoji rakoviny děložního čípku. Předávání informací Vztah lékař-pacient Jak mluvit? Zdravotní návyky Rozhovor Shrnutí Ano...ale

44 Zásady Spolupráce: vyvarovat se autoritativních postojů, místo toho rozvíjet při komunikaci partnerský vztah Spíše klást otázky než činit prohlášení Spíše naslouchat než poučovat Spíše podporovat než přesvědčovat Argumenty pro změnu by měl prezentovat spíše klient než lékař Vztah lékař-pacient Jak mluvit? Zdravotní návyky Rozhovor Shrnutí Ano...ale

45 Zjistěte fakta a promyslete si své odpovědi Při práci s ženami z marginalizovaných skupin: Uvědomte si, že zde existuje jazyková bariéra a pokuste se použít tlumočníka. Pokud jste muž a znáte kolegyni, která by mohla Pap test provést, doporučte ji. Vysvětlete, co je to Pap test, co je to rakovina děložního čípku a jakou roli u ní hraje HPV Při objasňování infekce HPV a její spojitosti s rakovinou děložního čípku buďte věcní a vyvarujte se odsuzujícího postoje. Vysvětlete, jak běžná je infekce HPV a že i když téměř každá žena je infikována, jen u malého počtu se rozvine rakovina děložního čípku. Je třeba respektovat odlišné kulturní postoje, stud, strach či rozpaky. Vztah lékař-pacient Jak mluvit? Zdravotní návyky Rozhovor Shrnutí Ano...ale

46 Kliničtí psychologové Vyvinuli metody vedoucí ke změně zdravotních návyků. Metody využívají: Vzdělávací faktory Motivační faktory Psycholog zjišťuje: Vnímání náchylnosti ke zdravotním rizikům Přesvědčení o významu zdravotních návyků pro snížení či eliminaci těchto rizik Vnímání osobní schopnosti vyrovnat se s těmito riziky Vztah lékař-pacient Jak mluvit? Zdravotní návyky Rozhovor Shrnutí Ano...ale

47 Shrnutí To, zda žena praktikuje určité zdravotní návyky, závisí na několika faktorech: Velikost rizika Nakolik věří, že je konkrétním rizikem ohrožena Nakolik věří, že může svým konáním toto riziko snížit Do jaké míry je prosazované preventivní opatření efektivní, potřebné a realizovatelné Vztah lékař-pacient Jak mluvit? Zdravotní návyky Rozhovor Shrnutí Všechny fotografie publikovány se souhlasem FreeDigitalPhotos.net Ambro, Stewart Miles, Castillo Domonici, Andy Newson, photostock Ano...ale

48 Vztah lékař-pacient Jak mluvit? Zdravotní návyky Rozhovor Shrnutí správně špatně správně špatně Ano...ale Zdroje: klikněte zdezde

49 Vztah lékař-pacient Jak mluvit? Zdravotní návyky Rozhovor Shrnutí Velmi dobře Ano...ale KLIKNĚTE ZDE

50 Vztah lékař-pacient Jak mluvit? Zdravotní návyky Rozhovor Shrnutí Moc jste se toho nenaučili! Ano...ale KLIKNĚTE ZDE

51 Zdroje Banks, SM., Salovey, P., Greener, S., Rothman, A.J., Moyer, A., Beauvais, J., & Spel, E. ( 1995). The effects of message framing on mammography utilization. Health Psychology, 14, 178-184. Barry D. Weiss. Health literacy and patient safety: Help patients understand. Manual for clinicians. Second edition2007 American Medical Association Foundation and American Medical Association. Becker, M.H. & Janz, N.K. (1987). On the effectiveness and utility of health hazard/health risk appraisal in clinical and nonclinical settings. Health Services Research, 22, 537-551. Carlson, N.R. (1998). Psychology of behavior. Boston: Allyn & Bacon. Conner, M. & Norman, P. (1995). Predicting health behavior: Research and practice with social cognition models. Buckingham, Philadelphia: Open University Press. Croyle, R.T., Sun, Y. C., & Louie, D. H. ( 1993). Psychological minimization of cholesterol test results: Moderators of appraisal in college students and community residents. Health Psychology, 12, 503-507. Gerrard, M., Gibbons, F. X., Benthin, A. C., & Hessling, R. M. (1996). A longititudinal study of the reciprocal nature of risk behaviors and cognitions in adolescents: What you do shapes what you think, and vice versa. Health Psychology, 15, 344-345. Kalichman, S. C., & Coley, B. (1996). Context framing to enhance HIV- antibody-testing messages targeted to African American women. Health Psychology, 14, 247-254. Leventhal, H. (1970). Findings and theory in the study of fear communications. In L. Berkowitz (Ed.), Advances in experimental social psychology (Vol. 5, pp. 120-186). New York: Academic Press. Millar, M. G., & Millar, K. (1995). Negative affective consequences of thinking about disease detections behaviors. Health Psychology, 14, 141- 146. Millar, M. G., & Millar, K. (1996). The effects of anxiety on response times to disease detection and health promotion behaviors. Journal of Behavioral Medicine, 19, 401- 414. Miller, W.R., Rollnick, S. (2002). Motivational Interviewing. Preparing People for Change. New York, London: The Guilford Press. Norman, P., Abraham, C. & Conner, M. (2000). Understanding and Changing Health Behavior: From Health Beliefs to Self-Regulation. Australia: Hardwood academic publishers. Ogden, J. (2003). Health Psychology: A textbook (2nd Eds). Buckingham: Open University Press. Rothman, A.J., & Salovey, P. (1997). Shaping perceptions to motivate healthy behavior: The role of message framing. Psychological Bulletin, 121, 3-19 Rutter, D. & Quine, L. (2002). Changing Health Behavior. Buckingham: Open University Press. S.E. Taylor & Thompson, S.C. (1982). Stalking the elusive ‘vividness’ effect. Psychological Review, 89, 155-181. Savard, M. Bridging the Communication Gap between Practitioners and their Patients. Role of HPV and Advances in Cervical Cancer Prevention in Monsonego J. (ED.) Emerging Issues on HPV Infections from Science to Practice, Basel: Karger Publications, 2006. Self, C. A., & Rogers, R.W. (1990). Coping with threats to health: Effects of persuasive appeals on depressed, normal, and antisocial personalities. Journal of Behavioral Medicine, 13. 343-358. Stroebe, W. & Stroebe, M., S. (1997). Social Psychology and Health. Great Britain: St Edmundsbury Press. Sturges, J. W., & Rogers, R.W. (1996). Preventive health psychology from a developmental perspective: An extension of protection motivation theory. Health Psychology, 15, 158-166. Sutton, S. R., & Eiser, J. R. (1984). The effect of fear-arousing communications on cigarette smoking: An expectancy-value approach. Journal of Behavioral Medicine, 7, 13-34. Weinstein, N.D. (1993). Testing four competing theories of health-protective behavior. Health Psychology, 12, 324-333.


Stáhnout ppt "Evropská síť pro surveillance a kontrolu rakoviny děložního čípku v nových členských zemích – projekt AURORA Modul 2: Komunikační dovednosti pro zdravotníky."

Podobné prezentace


Reklamy Google