Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Katedra fyzikální chemie L. Čapek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Katedra fyzikální chemie L. Čapek."— Transkript prezentace:

1 Katedra fyzikální chemie http://kfch.upce.cz/ L. Čapek

2 Co je to fyzikální chemie  Fyzikální chemie = vědní obor jež tvoří teoretický základ inženýrských oborů  Vysvětlení jevů, se kterými se běžně setkáváme http://www.chem1.com/acad/webtext/thermeq/TE2.html Entropie

3 Proč fyzikální chemie 10 důvodů proč si zvolit fyzikální chemii  Seznámení se s širokým spektrem experimentálních technik  Prestižní záležitost  Vysoká flexibilita uplatnění a vysoká poptávka po absolventech  Rozvíjení samostatnosti při řešení problémů nejen z oblasti fyzikální chemie  Relativně čisté a bezpečné prostředí  Nejen práce na přístroji, ale i získání znalostí o principu techniky  Činnost na aktuálních vědeckých tématech  Řada ocenění diplomových prací  Účast studentů na mezinárodních publikacích  Za posledních 10 let 5 Nobelových cen z oblasti fyzikální chemie (z toho 3 v oblasti katalýzy)  Dostanete odpovědi i na otázky, které Vás ani nenapadlo si položit  Přátelská atmosféra a mladý dynamický kolektiv 2007/2008

4 Úspěchy studentů magisterského studia (2005-2008) Cena rektora za vynikající diplomovou práci  2005, Ing. J. Coufal, Biochemická degradace glycerolu (školitel Doc. F. Skopal)  2008, Ing. M. Setnička, Katalytická oxidativní dehydrogenace n-butanu na oxidových katalyzátorech na mesoporézních nosičích (školitel Doc. P. Čičmanec) Cena Nadačního fondu Miroslava Jurečka za vynikající úroveň závěrečné diplomové práce  2006, Ing. J. Adam, Struktura a aktivita V-HMS katalyzátorů pro oxidativní dehydrogenaci propanu (školitel Ing. L. Čapek) Cena děkana za vynikající diplomovou práci  2006, Ing. J. Kwiecien, Separace reakční směsi pro transesterifikaci řepkového oleje (školitel Doc. F. Skopal)  2008, Ing. L. Vaněk, Potenciál katalyzátorů na bázi přechodných kovů v oxidativní dehydrogenaci ethanu (školitel Ing. L. Čapek)

5 Základní oblasti fyzikální chemie Základní oblasti fyzikální chemie  Kinetická teorie hmoty - plyn, kapalina, pevná látka  Chemická reakce  Uskutečnitelnost chemické reakce (Ano / Ne) - Termodynamika  Do jaké míry, vliv reakčních podmínek na tvorbu látek - Chemické rovnováhy  Jakou rychlostí - Reakční kinetika  Fázové rovnováhy - destilace, rektifikace  Elektrochemie  Spektroskopie KFCH Bakalářské studium

6 Obhájené bakalářské práce 2007, 2008 Obhájené bakalářské práce 2007, 2008 * Cena generálního ředitele společnosti Synthesia, a.s. - 3.místo JménoNázev práceŠkolitel J. BartákViskozitní chování podchlazené taveniny Ge 0.02 Se 0.98 Ing. J. Shánělová Š. Botková *Využití a způsob likvidace oxidu dusnéhoIng. L. Čapek O. KissInterakce kyslíku s povrchem oxidických katalyzátorůDoc. P. Čičmanec E. KoudelkováHistorie, současnost a budoucnost zeolitové chemieDoc. R. Bulánek L. Kunte Studium acidobazických aktivních center pevných látek pomocí spektroskopických metod Ing. V. Lochař J. KučerováPotenciál mesoporézních materiálů v heterogenní katalýzeIng. L. Čapek P. KutálekNové směry v oxidativní dehydrogenaci ethanuIng. L. Čapek P. PriecelZpůsoby likvidace CO2 a jeho využití v katalytických procesechIng. L. Čapek I. VoleskáRelaxační chování amorfního Ge 2 Se 98 Prof. J. Málek Bakalářské studium

7 Fyzikální chemie  Fyzikální chemie pro pokročilé  Rovnovážná a nerovnovážná termodynamika Specializace fyzikální chemie Specializace fyzikální chemie Průmyslové aplikace  Heterogenní katalýza  Významné katalytické reakce a jejich využití Aplikace fyzikální chemie  Formulace fyzikálně chemických problémů  Aplikovaná chemická kinetika Biofyzikální chemie  Biofyzikální chemie  Biochemie Strukturní analýza materiálů  Experimentální metody strukturního výzkumu  Kalorimetrické a termochemické metody  Hmotnostní spektrometrie  Povrchové jevy na tuhých látkách Navazující magisterské studium

8 Diplomové práce 2005-2008 Diplomové práce 2005-2008 JménoNázev práceŠkolitel Ing. J. Adam Struktura a aktivita V-HMS katalyzátorů pro oxidativní dehydrogenaci propanu Ing. L. Čapek Ing. J. CoufalBiochemická degradace glyceroluDoc. F. Skopal Ing.M. ČernochEthanolýza řepkového olejeDoc. F. Skopal Ing. K. Frolich Interakce molekul CO s alkalickými kovy ve vysoko- silikátových zeolitech typu MFI a FER Doc. R. Bulánek Ing. M. KolářováStudium entalpické relaxace nekrystalických materiálůProf. J. Málek Ing.J. KwiecienSeparace reakční směsi pro transesterifikaci řepkového olejeDoc. F. Skopal Ing. M. MasopustováDoc. K. Komers Ing. PipekVliv reakčních podmínek na průběh katalytické amoxidace propanu na Fe-silikalitech Doc. R. Bulánek Navazující magisterské studium

9 Diplomové práce 2005-2008 Diplomové práce 2005-2008 JménoNázev práceŠkolitel Ing. M. PytelIng. V. Lochař Ing. J. PohlVliv emulgace na methanolýzu rostlinných olejůDoc. F. Skopal Ing.K. RaabováAmoxidace propanu na Fe-zeolitechDoc. R. Bulánek Ing.M. Setnička Katalytická oxidativní dehydrogenace n-butanu na oxidových katalyzátorech na mesoporézních nosičích Doc. P. Čičmanec Ing. L. SmolákováFTIR studie oxidace krotonaldehydu na MgO/V2O5Ing. V. Lochař Ing. L. SoukupováStudium kinetiky hydrolýzy metacholinu acetylchlinesterasouIng. A. Komersová Ing. L. Vaněk Potenciál katalyzátorů na bázi přechodových kovů v oxidativní dehydrogenaci ethanu Ing. L. Čapek Ing. M. VránováKinetika inhibice hovězí acetylcholinesterasyDoc. K. Komers Navazující magisterské studium

10 Profil absolventa Profil absolventa  Profil absolventa  Teorie a aplikace moderních instrumentálních metod  Řešení problémů chemie na základě zákonů fyzikální chemie  Vysoká flexibilita uplatnění a vysoká poptávka po absolventech  PC – základní SW + speciální SW k přístrojům (FTIR, UV-Vis, GC)  Jazyková příprava - závěrečné práce často součásti mezinárodních publikací  Prestižní záležitost  Uplatnění - chemický, farmaceutický a potravinářský průmysl (výroba a marketing)  Uplatnění absolventa Manager výzkumu Obchodní ředitelChemický průmyslVědec Navazující magisterské studium

11 Čím se zabýváme na katedře fyzikální chemie Chování nekrystalických materiálů  Prof. Jiří Málek  Ing. P. Košťál  Ing. Jana Shánělová  Ing. R. Svoboda Enzymatická katalýza  Doc. Karel Komers  Ing. Alena Komersová Výroba bionafty  Doc. František Skopal  Ing. Martin Hájek Heterogenní katalýza  Doc. Roman Bulánek  Ing. Libor Čapek  Doc. Pavel Čičmanec  Ing. Helena Drobná  Ing. Václav Lochař

12 a) Heterogenní katalýza Aktivita heterogenních katalyzátorů  Zpracování alkanů na cenné suroviny  Ochrana životního prostředí Studium vlastností heterogenních katalyzátorů  Poloha aktivních center Efektivní katalyzátor Vztah struktura - aktivita Lokalizace aktivního centra příprava katalyzátorů katalytická aktivita charakterizace 

13 a) Heterogenní katalýza UV-Vis spektrometr FTIR spektrometr kalorimetr Studium vlastností heterogenních katalyzátorů - lokalizace aktivních center  FTIR spektroskop  UV-Vis spektroskop  Nízkoteplotní kalorimetr  Adsorpční isotermy  Teplotně programované techniky  Kvantová chemie - model aktivního centra Řešení grantových projektů  16 mezinárodních publikací v r. 2008  26 příspěvků na konferencích v r. 2008

14 b) Výroba bionafty Bionafta se používá jako náhrada za ropná paliva pro diesely Vyrábí se z olejů a tuků výměnnou glycerolu v tuku metanolem s pomocí KOH Zaměřujeme na  Studium velmi zajímavého reakčního mechanismu  Zefektivnění výroby a její uvádění do praxe  Hledání nových ekonomicky výhodných surovin pro výrobu biopaliv: fritovací oleje  Využití vedlejších produktů: výroba čistého glycerolu (bezodpadová technologie)  Zdokonalování a vytváření nových analytických metod na nejnovějších přístrojích glycerol bionafta Výsledky pracoviště jsou patentovány a publikovány v mezinárodních časopisech Některé analytické metody hodnocení bionafty byly vyvinuty na našem pracovišti

15 b) Výroba bionafty Aparatura příprava bionafty Plamenový fotometr Flame 410 GC Shimadzu Při stanovení kvality bionafty se používají různé metody: od titrací až po HPLC a GC

16 c) Enzymatická katalýza Léčiva Alzheimerovy choroby - neurodegenerativní porucha stáří  Studium reakcí zpomalování Alzheimerovy choroby pH stat HPLC UV-Vis

17 d) Chování nekrystalických materiálů  Studium skel na bázi síry a selenu: materiály v nerovnovážném stavu využití jako datová media, optické kabely a spínače Komplexní výzkum jejich  Fyzikální stárnutí  Dilatometrie  Diferenciální skenovací kalorimetrie  Krystalizace  Diferenciální skenovací kalorimetrie  Optická a elektronová mikroskopie  Termická analýza  Viskozitního chování  Termická analýza  Rotační viskozimetrie

18 Mezinárodní spolupráce  Španělsko  Universidad de Malaga  Instituto de Ciencias de Materiales de Sevilla  Departament de maquines i motors termics, Universitat Politecnica de Catalunya  Itálie  Universita degli studi di Bologna  Finsko  Abo Akademi University, Turku  Japonsko  Hiroshima University  National Institute for Research in Inorganic Materials, Tsukuba  Česká republika  Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR  Ústavem makromolekulární chemie AV ČR  Vojenské lékařské akademie J. E. Purkyně v Hradci Králové


Stáhnout ppt "Katedra fyzikální chemie L. Čapek."

Podobné prezentace


Reklamy Google