Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Iva Dudková www.vscht.cz.  Fakulta chemické technologie  Fakulta technologie ochrany prostředí  Fakulta potravinářské a biochemické technologie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Iva Dudková www.vscht.cz.  Fakulta chemické technologie  Fakulta technologie ochrany prostředí  Fakulta potravinářské a biochemické technologie."— Transkript prezentace:

1 Ing. Iva Dudková www.vscht.cz

2  Fakulta chemické technologie  Fakulta technologie ochrany prostředí  Fakulta potravinářské a biochemické technologie  Fakulta chemicko-inženýrská www.vscht.cz

3 Nabídka VŠCHT Praha v rámci celoživotního vzdělávání  Semináře, kurzy a programy celoživotního vzdělávání pořádají všechny fakulty VŠCHT Praha  Kurzy se pořádají ve výukových prostorách VŠCHT Praha v Dejvicích nebo v konferenčním centru VŠCHT Praha na Jižním městě.  Účastníkům kurzů je možné zajistit ubytování na koleji VŠCHT

4  krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé tréninky, kurzy a kvalifikační programy strukturované podle konkrétních potřeb podniků, firem a společností pro  specialisty a odborné pracovníky  front line management  střední a vyšší management  orientace na  prohloubení odborných znalostí v profesi  aktuality v chemicko-technologických oborech  normy a legislativu EU v příslušném oboru  lektorsky zabezpečené  špičkovými odborníky působícími na VŠCHT Praha Vzdělávací činnost celoživotního vzdělávání www.vscht.cz

5 Programy realizované pro firmy na zakázku  LOVOCHEMIE, a.s.  pro mechaniky: Nové metody práce a normy v oblasti chemického průmyslu  pro technology: Technologie a ekologie anorganických procesů  KAUČUK, a.s. (nyní SYNTHOS Kralupy, a.s.)  kurz pro mechaniky strojní údržby  CHEMOPETROL, a.s.  dlouhodobá spolupráce na kvalifikačním vzdělávání pro technology  Kurz pro pracovníky odboru životního prostředí Magistrátu hl.m.Prahy  jako certifikované školicí středisko SIPVZ (Státní informační politiky ve vzdělávání) provádíme školení počítačové gramotnosti pro učitele základních a středních škol, opakovaně již léta organizujeme Letní školu chemie pro středoškolské učitele

6 www.vscht.cz Fakulta chemické technologie  Organická syntéza se zaměřením na syntézu léčiv  Simulační procesy v chemických technologiích  Technologické procesy pro ochranu životního prostředí  Technická elektrochemie v moderních zdrojích elektrické energie a v ochraně životního prostředí  Moderní zdroje energie pro trvale udržitelný rozvoj společnosti  Korozní inženýrství  Bezpečnost a legislativa při práci s chemickými látkami  Termoplasty v chemické praxi  Polymorfie pevných farmaceutických substancí  Těžké kovy v životním prostředí  Příprava a charakterizace průmyslových heterogenních katalyzátorů  Keramické materiály

7 www.vscht.cz Fakulta technologie ochrany prostředí  Technologie vody a prostředí  Tuhé odpady a kontaminované zeminy  Olfaktometrická měření  Plynárenské nástavbové studium  Odpady, jejich využití a zneškodňování  Měření emisí – stupeň vedoucí měření, manažer

8 www.vscht.cz Fakulta potravinářské a biochemické technologie  Zavádění HACCP v provozech společného stravování  Systém kritických bodů (HACCP) –příprava na certifikaci Manažer HACCP  Vnitřní audit, příprava auditorů pro vnitřní audit systému HACCP  Novinky v potravinářské legislativě  Autenticita potravin, detekce falšování, kauzy, příklady  Systémy řízení jakosti a zdravotní nezávadnosti ve výrobě potravin  Novinky v potravinářských technologiích I  Novinky v potravinářských technologiích II  Aktuální problémy zdravotní nezávadnosti potravin

9 www.vscht.cz Fakulta chemicko-inženýrská  Moderní trendy v podnikovém managementu a v ekonomice  Úspory energie u chemických a potravinářských procesů  Riziko při haváriích s účastí nebezpečné látky pro osoby a životní prostředí  Chemické senzory a senzorové systémy  Snímače pro provozní měření technologických veličin  Fyzikálně-chemické vlastnosti látek z hlediska ochrany a tvorby životního prostředí  Koloidní systémy a jevy na povrchových rozhraních(fyzikálně- chemické vlastnosti systémů potravinářské chemie)  Fyzikálně-chemická měření (postupy, standardy, odhady chyb)

10 www.vscht.cz Fakulta chemicko-inženýrská  Termodynamické vlastnosti reálných systémů důležitých v průmyslové praxi (výpočet vlastností, zdroje dat, odhadové metody)  Matematický popis fyzikálně-chemických dějů (kinetika a rovnováhy chemických reakcí, fázové rovnováhy)  Fyzikálně-chemické základy separačních procesů (extrakce, destilace, membránové separace)  Kurzy pro pedagogy středních škol zaměřené na informační technologie  Počítačové technologie ECDL – příprava na zkoušky s mezinárodní platností  Algoritmizace a programování v programovém a vizualizačním prostředí MATLAB

11 www.vscht.cz Děkuji za pozornost Ing. Iva Dudková Oddělení celoživotního vzdělávání, VŠCHT Praha


Stáhnout ppt "Ing. Iva Dudková www.vscht.cz.  Fakulta chemické technologie  Fakulta technologie ochrany prostředí  Fakulta potravinářské a biochemické technologie."

Podobné prezentace


Reklamy Google