Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Malování ve Windows Počítačová grafika Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Malování ve Windows Počítačová grafika Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci."— Transkript prezentace:

1 Malování ve Windows Počítačová grafika Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

2 Malování  aplikace, která je součástí MS Windows  jednoduchý bitmapový (rastrový) grafický program určení ke tvorbě obrázků ručním kreslením  Spuštění: Start→Všechny programy →Příslušenství → Malování Start→Všechny programy →Příslušenství → Malování

3 Popis prostředí programu:  Menu (Nabídka): ovládáme myší nebo F10  Panel nástrojů: výběr myší  Panel barev: Lt →obrys (barva popředí) Pt → výplň (barva pozadí)  Stavový řádek – stručně informuje o nástrojích, poloze myši, atd

4 Malování Panel nástrojů Panel barev Menu (Nabídka) Stavový řádek Plátno – plocha na kreslení

5 Nastavení velikosti obrázku  Velikost obrázku je dána na pracovní ploše bílým obdélníkem (plátnem).  Zadání rozměrů: tažením myši za úchopové body (malé čtverečky na okrajích bílého obdélníku pracovní plochy) tažením myši za úchopové body (malé čtverečky na okrajích bílého obdélníku pracovní plochy) zadáním rozměrů v dialogovém okně Obrázek  Atributy – nastavit Jednotky, potom Výška, Šířka, potvrdit OK zadáním rozměrů v dialogovém okně Obrázek  Atributy – nastavit Jednotky, potom Výška, Šířka, potvrdit OK

6 Panel nástrojů Výběr libovolného tvaru Guma a barevná guma Výběr libovolného tvaru Plechovka Výběr Lupa Štětec Text Křivka Mnohoúhelník Kapátko Tužka Sprej Úsečka Obdélník Elipsa Výběr nástroje – umístíme kurzor myši na nástroj a stiskneme Lt myši

7 Barva popředí a pozadí Barva popředí = barva nástroje  používá se pro čáry, okraje tvarů a text  Lt myši klikneme na požadovanou barvu v Paletě barev Barva pozadí  používá se pro výplň vnitřní části uzavřených tvarů, pozadí textových rámečků a při použití gumy  Pt (pravým tlačítkem) myši klikneme na požadovanou barvu v Paletě barev Barva popředí Barva pozadí

8 Nástroj Tužka a Štětec  při vybraném nástroji štětec – stisknutým Lt myši kreslíme červeně (barvou popředí), Pt myši modře (barvou pozadí). kreslí tenké čáry kreslí čáry různých tvarů a tloušťky - čáry volného tvaru

9 Nástroj Guma  vymaže kresbu tak, že ji překryje barvou pozadí  různé velikosti, lze nastavit tloušťku Barevná guma  Lt myši gumujeme vše (překryje barvou pozadí)  Pt myši gumujeme pouze barvu popředí -obrysu (překryjeme ji barvou pozadí) Chceme-li k mazání použít barvu odlišnou od aktuální barvy pozadí, klepneme Pt myši na požadovanou barvu na Panelu barev.

10 Pokud při kreslení uděláme chybu: Vrácení změny (Zpět):  Úpravy → Zpět (opakovat celkem 3 krát) Vymazání celého obrázku:  Obrázek → Vymazat obrázek Úkol :  Nakreslete nástrojem Štětec květ květiny.  Pomocí štětce a jeho tvaru šikmé úsečky vytvořte tvary písma v japonském stylu nebo hieroglify dle vlastní fantazie.

11  Vymazání malá plocha: nástroj guma malá plocha: nástroj guma větší plocha: tlačítko Výběr → Vymazat výběr (delete) větší plocha: tlačítko Výběr → Vymazat výběr (delete) celý obrázek: Obraz →Vymazat celý obrázek: Obraz →Vymazat  Uložení obrázku Soubor → Uložit Soubor → Uložit  Nastavení pravidelného obrazce - čtverce, kružnice SHIFT + Lt táhnout SHIFT + Lt táhnout

12 Nástroj Úsečka Postup:  klikneme na nástroj Úsečka  na Paletě barev zvolíme barvu  zvolíme tloušťku úsečky  nastavíme ukazovátko na začátek úsečky a stiskneme levé tlačítko myši  tažením myši nakreslíme úsečku + klávesa SHIFT – svislá, vodorovná, šikmá (pod úhlem 45o) úsečka – slouží ke kreslení rovných čar - různá šířka čáry

13 Úsečka  pro kreslení čáry Lt myši je automaticky používána nastavená barva popředí  pro kreslení čáry Pt myši je automaticky používána nastavená barva pozadí Změna barvy existující čáry: 1. Vybereme nástroj Plechovka 2. Z Palety barev vybereme požadovanou barvu. 3. Klepneme na čáru, kterou chceme změnit.

14 Nástroj Obdélník, Zaoblený obdélník a Elipsa  Nastavení tloušťky obrysové čáry u nástroje Úsečka (Křivka). u nástroje Úsečka (Křivka).  Pravidelný tvar (čtverec, kruh) s klávesou SHIFT. s klávesou SHIFT. volba způsobu výplně jen obrys (bez výplně) s obrysem a výplní jen s výplní

15 Nástroj Mnohoúhelník  lze kreslit složitější tvary a zajímavé obrazce  strany mnohoúhelníku jsou spojované úsečky volba způsobu výplně

16 Postup  nejprve tažením myši nakreslíme úsečku (1. stranu mnohoúhelníku)  klepneme Lt vždy na místo, kde bude další vrchol mnohoúhelníku  spojení 1. a posledního vrcholu (uzavření mnohoúhelníku): 2 krát Lt na místo posledního vrcholu nebo 1 krát na 1. vrchol mnohoúhelníku nebo vybrat jiný nástroj  při uzavření se mnohoúhelník vybarví, pokud máme vybraný obrys s výplní  tloušťku čáry mnohoúhelníku nastavujeme u nástrojů Úsečka nebo křivka  chceme-li použít strany pod úhly 45o a 90o, držíme SHIFT

17  Úkol :  Nakreslete vlajky některých států, např. Japonsko, Švédsko vlajky některých států, např. Japonsko, Švédsko dopravní značky dopravní značky

18 Nástroj Výběr  pomocí tohoto nástroje lze přesouvat části obrázků  máme-li výřez obrázku označený tímto nástrojem Výběr, můžeme měnit jeho velikost, různě ho otáčet, převracet, zkosit, ale i kopírovat do schránky - označí část obrázku do pravoúhelníku (obdélníku, čtverce) - výběr libovolného tvaru - část obrázku si vybíráme obkreslením - při označování detailů, malých částí nebo když nám do části obrázku, kterou chceme označit, zasahují jiné.

19 Mazání části obrázku nástrojem Výběr:  umožní odstranění větší plochy  označíme část obrázku a klávesou Delete ji odstraníme Kopírování  označíme obrázek nebo jeho část nástrojem Výběr  Úpravy  Kopírovat nebo CTRL+C nebo Pt  Kopírovat  Úpravy  Vložit nebo CTRL+V nebo Pt  Vložit  uchopíme nakopírovaný obrázek v levém horním rohu a přetáhneme na místo, kam potřebujeme  můžeme opakovat

20 Překlápění a otáčení  nástrojem Výběr označíme  Pt do výběru nebo Obrázek  Překlopit či otočit – vybrat z možností  OK

21 Režim průhlednosti:  při zapnutém tlačítku Výběr se objeví pod Panelem nástrojů ikony průhlednosti (1. ikona – neprůhlednost, 2. ikona – průhlednost)  klikneme Lt myši na ikonu průhlednost zapnutá – průhledná barva pozadí, v našem případě je bílá Nabídka Obrázek  Kreslit neprůhledně  pokud chceme kreslit průhledně, nesmí být zatržítko

22 Úkol :  Nakreslete robot robot síť krychle, kvádru síť krychle, kvádru žebřík žebřík

23 Nástroj Plechovka  nejprve nakreslíme obrys útvaru a potom ho vybarvíme – klikneme myší dovnitř útvaru, barva se vylije do celé uzavřené plochy  klepnutím Lt vyplníme plochu barvou popředí, klepnutím Pt bude použita barva pozadí  pokud nedotáhneme čáru, vznikne mezera (okraj útvaru je přerušen), dojde k rozlití barvy po celé ploše (krok Zpět  místo např. tužkou pomocí lupy spojíme)  tímto nástrojem nemusíme vybarvovat jen uzavřené plochy, ale i obrysy útvarů – myší klikneme na čáru, kterou chceme změnit (u složitějšího tvaru čáry se změní barva i připojených čar k vybarvení uzavřené plochy, popř. obrysu útvaru

24 Nástroj Sprej  zmáčkneme tlačítko myši a tažením myši kreslíme obrázek  záleží na rychlosti pohybu myši  Lt – barva popředí  Pt – barva pozadí  nanášíme barevné kapičky  3 možnosti rozptylu kapiček

25 Nástroj Lupa  ke kreslení detailů  k jemné a přesné práci s jednotlivými body obrazu  výběr ze 4 možností zvětšení  nejprve vybereme tu část obrazu, kterou chceme zvětšit, potom vybereme lupu  ve zvětšeném obrázku můžeme používat všechny nástroje kromě Textu  chceme-li lupu zrušit, opět ji vybereme a klepneme někam do obrázku

26  pro lepší a přesnější kreslení v režimu Lupa si lze zapnout tzv. mřížku (síť, do které kreslíme jednotlivé body): Zobrazit  Lupa  Zobrazit mřížku (CTRL+G) Zobrazit  Lupa  Zobrazit mřížku (CTRL+G)  zrušení mřížky: Zobrazit  Lupa  zrušíme zaškrtnutí u Zobrazit mřížku nebo Zobrazit  Lupa  Normální velikost  můžeme si zapnout tzv. miniaturu (na obrazovce vidíme jak zvětšený náhled, tak samotný celý obrázek, pokud provádíme úpravy, jsou vidět i na miniatuře Zobrazit  Lupa  Zobrazit miniaturu  tento nástroj je vhodný pouze k jemným úpravám obrázku, není vhodné takto kreslit celý obrázek, protože tak nemáme přehled o skutečné velikosti obrázku

27 Nástroj text  text se po dopsání stává obrázkem a již nejde znovu upravovat, můžeme ho pouze označit a přesunout  pokud ho chceme upravit, musíme text vymazat, poopravit původní obrázek a vložit text znovu  pokud máme zapnutou lupu, nelze vložit text, musíme mít normální zobrazení  velikost a další parametry psaného textu můžeme měnit v panelu nástrojů Text pokud se při zvolení nástroje textu nezobrazí, zapneme: pokud se při zvolení nástroje textu nezobrazí, zapneme: Zobrazit  Panel nástrojů Text Zobrazit  Panel nástrojů Text

28 Zobrazit  Panel nástrojů Text  před zahájením psaní myší vyznačíme oblast, do které se text vepíše  pokud vyznačíme malý obdélník, bude se text zalamovat do dalšího řádku – zvětšíme za uchopovací bod  pokud chceme psát text přes sebe, nastavíme průhledné pozadí  pokud zapomeneme napsat např. háček, můžeme jej pomocí lupy (ve zvětšení vybereme z jiného textu) a kopírování umístit na správné místo  na text můžeme použít efekty jako překlápění a natáčení jen po 90 o, roztáhnutí a zkosení nebo inverzi barev

29 Uložení obrázku  v horní části dialogového okna vybereme disk a složku, kam chceme obrázek uložit  v dolní části okna napíšeme název obrázku a zvolíme formát, ve kterém bude obrázek uložen pokud nenastavíme jinak, je nabídnut formát BMP pokud nenastavíme jinak, je nabídnut formát BMP pro uložení můžeme použít i formát GIF (používaný pro internet, umožňuje bezeztrátovou kompresi, je ideální hlavně pro obrázky nakreslené v programu Malování) nebo JPEG (často používaný u skenovaných obrázků v prostředí Webu) pro uložení můžeme použít i formát GIF (používaný pro internet, umožňuje bezeztrátovou kompresi, je ideální hlavně pro obrázky nakreslené v programu Malování) nebo JPEG (často používaný u skenovaných obrázků v prostředí Webu) Soubor → Uložit

30  Můžeme ještě zvolit úroveň barevnosti: 24bitový rastr (paleta 16,7 milionů barev, výsledný soubor je největší) 24bitový rastr (paleta 16,7 milionů barev, výsledný soubor je největší) 256barevný rastr (8-bitová barva – běžná u programů pro kancelářské aplikace) 256barevný rastr (8-bitová barva – běžná u programů pro kancelářské aplikace) 16barevný rastr (4-bitová barva, paleta 16 barev – dnes již zastaralá) 16barevný rastr (4-bitová barva, paleta 16 barev – dnes již zastaralá) černobílý rastr (pouze černá a bílá barva) černobílý rastr (pouze černá a bílá barva) Otevření obrázku (souboru): Soubor → Otevřít

31 Úkol :  Nakreslete disketu disketu stonožku stonožku

32 Nástroj Křivka  nejprve tahem vyznačíme počáteční a koncový bod křivky – vidíme nakreslenou úsečku  na úsečku klikneme Lt (body zakřivení) – uchopením a tažením tvarujeme křivku – můžeme nejvýše 2 krát  ke kreslení plynulých hladkých křivek (při použití tužky vzniká kostrbatý tvar)  můžeme nastavit tloušťku křivky

33 Nástroj Kapátko Pokud nám při kreslení nestačí přednastavené barvy ze základního panelu, lze si zvolit vlastní barvy:  v nabídce Barvy  Upravit barvy (nebo 2 krát Lt na barvu v Paletě barev)  Definovat vlastní barvy – Lt na paletu barev – změníme odstín a sytost a potom změníme posunutím jezdce světlost barvy  Přidat do vlastních barev můžeme si vybrat barvu (přesný odstín) přímo z obrázku  Lt vybereme barvu popředí  Pt vybereme barvu pozadí

34 Náměty na kreslení:  ryba  drak  motýl

35 Roztáhnout či zkosit  nástrojem Výběr označíme  Pt do výběru nebo Obrázek  Roztáhnout či zkosit – Roztáhnout - doplnit velikost v %, Zkosit – úhel ve stupních  OK

36 Krychle ve volném rovnoběžném promítání zkrátit svisle na 50%, zkosit vodorovně na 45 o

37 Malování ve Windows – Počítačová grafika Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř.  Windows XP Professional  MS Office  Zoner - České kliparty  obrázky z internetu  obrázky nakreslené v Malování ve Windows Autor: Mgr. Bohumila Zajíčková ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz) www.zsrozmital.cz


Stáhnout ppt "Malování ve Windows Počítačová grafika Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci."

Podobné prezentace


Reklamy Google