Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozvojová spolupráce a média

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozvojová spolupráce a média"— Transkript prezentace:

1 Rozvojová spolupráce a média
Novinář a menšinová témata, PhDr. Alice Tejkalová

2 Rozvoj I Rozvoj – koncept rozvoje v 50. a 60. letech 20. stol., spojen hlavně s ekonomickým růstem, snaha rozvinout rychle země „3. světa“, stejně jako se rozvinula Evropa a USA v 18. – 19. stol., jenže se ukázalo, že prostý růst HDP nevede automaticky k růstu životní úrovně obyvatel podle teoretiků 70. let 20. stol. udržují země v centru země na periferii ve špatných podmínkách schválně – upevňují tak svou hegemonii dnes – kombinace přístupů - důraz na úroveň života obyvatel dlouhodobě/trvale udržitelný rozvoj – souvisí s ekologickými riziky

3 Rozvoj II Světová komise pro životní prostředí a rozvoj: udržitelný rozvoj je „rozvoj, jenž uspokojuje naše dnešní potřeby takovým způsobem, který neohrožuje šance budoucích generací uspokojovat jejich potřeby“ (kol. autorů: Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc, Praha, Člověk v tísni, o. p. s. 2007, s. 5) měření rozvoje – Index lidského rozvoje (Human Development Index) – kromě HDP zohledňuje očekávanou délku života a vzdělání (gramotnost a školní docházku) – používá se od r – vysoký, střední, nízký stupeň př. za rok 2004: vysoký stupeň (1-63): 1. Norsko, 2. Island, 3. Austrálie, 30. ČR, 38. Chile, 42. Slovensko, 50. Kuba střední stupeň (64 – 146): 65. Rusko, 81. Čína nízký stupeň (147 – 177): 170. Etiopie, 177. Niger

4 Rozvojová spolupráce a humanitární pomoc I
humanitární pomoc – aktivity, které představují bezprostřední reakci na humanitární krizi = situace, ve které jsou běžné prostředky lidí, které jim garantují důstojný život, ohroženy v důsledku přírodní katastrofy nebo lidmi zaviněné krize krátkodobá záležitost rozvojová spolupráce – snaha o snížení extrémní chudoby cestou udržitelného ekonomicko-sociálního rozvoje dlouhodobá záležitost

5 Rozvojová spolupráce a humanitární pomoc II
Motivy rozvojové spolupráce: etické, náboženské, politické, pragmatické ochrana lidských práv: 1948 Všeobecná deklarace lidských práv, 1966 Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, 1966 Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, 1984 Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému a ponižujícímu zacházení nebo trestání, 1989 Úmluva o právech dítěte Mezinárodní humanitární právo – definuje práva přímých i nepřímých účastníků ozbrojených konfliktů

6 Rozvojová spolupráce a humanitární pomoc III
vazba mezi bezpečností a rozvojem – zvýrazněna po 11. září 2001 chudoba = živná půda terorismu + potírání chudoby = snížení počtu ilegálních imigrantů do „vyspělých“ zemí rozvojová spolupráce – i podpora ekonomiky donora, hlavní motiv – nepřímé ekonomické zájmy pro některé dárce – významný motiv i šíření vlastní kultury (+ mezinárodní prestiž diplomacie) rozvojová spolupráce vs. rozvojová pomoc

7 Humanitární pomoc I Humanitární pomoc – co nejkratší, aby se na ní lidé nestali závislými špatný princip: „nemají nic, tak musejí být vděčni za všechno“ – lidská důstojnost je prvořadá! mezinárodní vládní a nevládní organizace nesmějí pomáhat, dokud je o to nepožádá místní vláda – viz humanitární krize v Barmě 2008

8 Humanitární pomoc II špatně plánovaná a organizovaná pomoc škodí, je neefektivní nebo nesmyslná, ponižuje a vytváří závislost – např. 1: toaletní papír do Íránu, např. 2: často je rychlejší a levnější zajistit přísun pitné vody na místě, např. 3: vepřové muslimům, např. 4: plošná distribuce pšenice Limity humanitární pomoci – tzv. zapomenuté krize – Čečna, Kongo, Srí Lanka, naproti tomu bohatě financované humanitární operace v Kosovu a Iráku velkou roli hrají geopolitické zájmy dárcovských zemí nezbytné – aspoň část peněz humanitár. organizací od soukrom. dárců

9 Humanitární pomoc III zpochybněna neutralita pomoci může být i přímo na místě – jednotlivými vůdci znepřátel. stran – nebezpečné dilemata pomoci: pomoc obětem války = legitimizace války? oběti demotivovány pomoci si samy? humanitár. prac. často svědky závaž. poruš. lidských práv – pokud by o něm informovali, ohrozili by životy kolegů a nemohli dál poskytovat pomoc nevinným – mlčení = spolupachatelství?

10 Humanitární pomoc a média I
rozvojové země v médiích – souvislost s mimořádnou událostí – přírodní katastrofa, válečný konflikt – ne všechny „pokrývány“ stejně – závisí na řadě aspektů – tzv. CNN efekt – mediální přenos události hraje velmi významnou roli pro zahájení řešení situace Lékaři bez hranic (MSF) každoročně seznam 10 nejopomíjenějších světových krizí (v USA jim hlavní zprávy na 3 nejvýznam. stanicích věnují max. 0,05% času) – v roce 2006 – např. násilí ve Středoafrické republice, důsledky války v Čečně, nárůst výskytu tuberkulózy, akutní podvýživa, násilí v Kolumbii, střety ve Střední Indii atp.

11 Humanitární pomoc a média II
Např. srovnání mediálního pokrytí událostí a následně vybraných financí – tsunami 2004 a zemětřesení v Pákistánu 2005 - během tsunami přišlo o domov 1, 5 mil. lidí, během zemětřesení – 3 mil. lidí tsunami ve zpravodajství ČT 249x – vybráno 9, 6 mil. USD, zemětřesení 38x – vybráno USD čím složitější krize a obtížnější dostupnost místa pro média, tím menší zpravodajské pokrytí

12 Rozvojové země v médiích I
Motto: Moucha ve vlastním oku je horší než zemětřesení v Číně. zpravodajské hodnoty – jejich komplementarita či nahrazování např. hladomor v Etiopii – dodnes problém, ale mediálně zajímavé v době zájmu celebrit v 1. pol. 80. let 20. stol. – Live Aid média v Evropě a ve světě k tématům rozvoj. Zemí blíž než česká – koloniální minulostí + téma lid. práv a humanitární pomoci nastoleno už v 60. letech 20. stol., u nás až v 90. letech

13 Rozvojové země v médiích II
nadace BBC World Service Trust – ve více než 50 zemích světa – poslání – používat média pro rozvoj ve 3 oblastech (dobré vládnutí a lidská práva, zdraví, obživa) - v rozvoj. zemích soustředěna na vysílání pořadů o zdraví, zemědělství atp. – převážně rádio – noviny ve velkých městech + nutno číst, TV drahá

14 Rozvojové země v médiích III
Reuters Foundation – od roku 1982 – cíl – podporovat novináře v rozvoj. zemích + internet. zpravodajský portál AlertNet = info online zdroj o humanitární pomoci The Independent RED – Edition – v roce čísla deníku jako RED Edition – výtěžek věnován fondu – boj proti HIV&AIDS, TBC a malárii – redakční týmy tehdy vedli Bono a Giorgio Armani – propagace značky RED – používají ji firmy, které 1 % zisku odvádějí na fond, za vznikem RED – Bono, fond v roce 2002 Kofi Annan am. Vanity Fair v létě 2007 – spec. vydání o Africe

15 Rozvojové země v médiích IV
kurzy pro tamní novináře – BBC, Reuters, Deutsche Welle, niz. Wereldomroep – důležité pro rozvoj tamních společností i pro média, která školení pořádají Rozvojové země v českých médiích (studie pro ČvT, 2007) srovnání roku 2003 a 2006 – výskyt klíčových slov rozvoj. pomoc, rozvoj. spolupráce, boj proti chudobě, boj s chudobou, humanitár. pomoc, rozvoj. země, rozvoj. projekty, rozvoj. cíle analyz. média: HN, LN, MF, Právo, Ekonom, Lidé a země, Ref., Res., Týd., Lit.n., Udál., UK, TN, Deník/1. Zp., OD 18:00, Radiof., Výslech R. Imp., Pressklub F1, ČRo6

16 Rozvojové země v médiích V
2003 a 2006 – 2042 příspěvků s rozvoj. či humanitár. tematikou, 63 % v roce 2003 – rozdíl díky zpravodajství z Iráku na jaře 2003 84 % příspěvků podobu informativ. zpravodajství 2003, 82 % 2006, rozhovory 7 % a 9 % - nejvíc jich bylo na ČRo 6 rozsah příspěvků – 2003 – 49 % 1 odstavec, 2006 – 63 % 1 odstavec, pouze zmínka – 2003 – 32 %, 2006 – 23 %, celý příspěvek – 2003 – 19 %, 2006 – 14 % v roce 2003 – nejvíc Právo, 2006 – MF DNES, v elektronických – ČRo 6, v denících relativ. malé rozdíly, veřejnopráv. více než soukromá

17 Literatura a domácí úkol
Kol. autorů: Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc, Praha, Člověk v tísni, o. p. s


Stáhnout ppt "Rozvojová spolupráce a média"

Podobné prezentace


Reklamy Google