Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do rozvojových studií Základní pilíře rozvojové pomoci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do rozvojových studií Základní pilíře rozvojové pomoci."— Transkript prezentace:

1 Úvod do rozvojových studií Základní pilíře rozvojové pomoci

2 podpora vzdělávání • Negramotnost a nedostatek vzdělání jsou jednou ze základních překážek samostatného vývoje jednotlivých rozvojových zemí. • Základní školu nenavštěvuje zhruba 115 milionů dětí po celém světě, téměř 60 % z tohoto počtu tvoří dívky.

3 podpora vzdělávání • Školní projekty zaměřené na šíření gramotnosti, posilování učitelských kapacit a metodologie se proto řadí v rámci rozvojové spolupráce ke klíčovým.

4 podpora zdravotnictví • Jedním z největších problémů zemí globálního Jihu je šíření HIV/AIDS a dalších nakažlivých nemocí, z nichž některé jsou v rozvinutějších zemích snadno léčitelné. Mnohé programy rozvojové spolupráce se proto soustředí nejen na zlepšení zdravotnického systému jednotlivých zemí, ale ve stejné míře se věnují prevenci chorob a sociální pomoci infikovaným.

5 rozvoj podnikání • Chudé oblasti většinou trpí vysokou nezaměstnaností a nízkým počtem pracovních míst, která nebývají ani dobře placená. Rozvojová spolupráce se proto často zaměřuje na rozvoj podnikání, například zřizování dílen a podniků, či na zvyšování kvalifikace obyvatel dané oblasti prostřednictvím různých kurzů. Nedílnou součástí rozvojové spolupráce je i technická pomoc při budování potřebných institucí a podmínek vhodných pro rozvoj podnikání.

6 fyzická infrastruktura • fyzická infrastruktura — Žádná země se neobejde bez investic do infrastruktury, ať již jde o zajištění pitné vody pro nejchudší obyvatele, přes budování dopravní sítě až po moderní telekomunikace potřebné pro rozvoj podnikání a přilákání zahraničních investorů. Ve světle prioritních potřeb (vzdělání, zdravotnictví) se však vede debata, do jaké míry se k tomu mají využívat omezené zdroje na rozvojovou pomoc a do jaké míry by tyto potřeby měly být financovány ze soukromých zdrojů.

7 životní prostředí • Rozvojové projekty se velmi často věnují také otázkám životního prostředí, ekologických katastrof, záchrany druhů živočichů i rostlin, geologických průzkumů, zalesňování atd. Od nich se odvíjejí globální kampaně, jako například aktivity na záchranu deštných pralesů v Brazílii nebo projekty zabývající se životními podmínkami lidí ve stále se rozrůstajících městech.

8 energetické zdroje • Velkým tématem rozvojové spolupráce je také otázka soběstačnosti a dlouhodobé udržitelnosti energetických zdrojů, které svět potřebuje ke své existenci. Na toto téma jsou zaměřeny aktivity jako výzkum a realizace projektů v oblasti alternativních zdrojů energie nebo hledání úspor v daných systémech.

9 gender a demokratizace, dobré vládnutí • Ke stále více propagovaným rozvojovým projektům poslední doby patří aktivity zaměřené na vzdělávání žen. Jejich práva a jejich schopnost vyjadřovat se k palčivým problémům chudoby a ekonomické nerovnosti jsou pro úspěch rozvojové spolupráce vnímány jako rozhodující.

10 SHRNUTÍ • Stejně tak je donory kladen důraz na transparentnost a hospodárnost při využívání prostředků z rozvojové spolupráce. Toto téma se dostalo do popředí nejen jako nezbytná součást úspěchu každého projektu, ale stalo se tématem samo o sobě.

11 SHTNUTÍ • Studie totiž ukázaly, že realizace rozvojové spolupráce v nedemokratických režimech má jen velmi malou účinnost. Finanční granty jsou proto v poslední době směřovány také přímo do oblasti tzv. dobrého vládnutí a rozvoje transparentního ekonomického prostředí.

12 Literatura Cabada, L., Kubát, M. a kol. Úvod do studia politické vědy, 2. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. Urban, L. a kol. Hospodářská politika. Praha: Victoria Publishing, 1994. Drulák, P. Teorie mezinárodních vztahů. Praha: Portál, 2003. Fic, V. M. Nové uspořádání světa. Brno: Vutium, 1999. Dewey, J. Demokracie a výchova. Praha: J. Leichter, 1932. Nováček, P. Křižovatky budoucnosti: směřování k udržitelnému rozvoji a globálnímu řízení. Praha: G plus G, 1999.


Stáhnout ppt "Úvod do rozvojových studií Základní pilíře rozvojové pomoci."

Podobné prezentace


Reklamy Google