Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krompach v Evropě bez hranic

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krompach v Evropě bez hranic"— Transkript prezentace:

1 Krompach v Evropě bez hranic

2 Program Od Mnichova k Evropě bez hranic - dvakrát o našich hranicích, ale tentokrát jinak - prof. PhDr. V. Nálevka, CSc. Shengenská dohoda a důsledky jejího rozšíření k pplk.Hýsek Evropa zaceluje jizvy po hranicích národních států - předseda SpK Jak se k Evropě bez hranic postaví Krompach? - předseda SpK, M. Štěpán, P. Mikeš Diskuse

3 Od Mnichova 1938 k Evropě bez hranic - dvakrát o našich hranicích, ale tentokrát jinak
Cesta k Mnichovu a Mnichov 1938 Evropa v boji o hranice Sjednocování Evropy Česká republika v Evropě bez hranic

4 Shengenská dohoda a důsledky jejího rozšíření k 1.1.2008
Schengenská dohoda – základní informace Státy současného Shengenu Rozšíření schengenského prostoru k Důsledky včlenění ČR do bezhraniční Evropy pro Krompach

5 Státy současného Schengenu

6 Shengen od

7 Evropa zaceluje jizvy po hranicích národních států
Evropské strukturální fondy Operační program pro podporu česko-saské přeshraniční spolupráce Popis situace v česko–saském pohraničí Cíle operačního programu Posuzování žádostí o podporu z operačního programu Pravidla řízení operačního programu Kdo a kdy se může o podporu ucházet

8 Evropské strukturální fondy
Dne se Česká republika stala plnoprávným členem Evropské unie. EU usiluje o snižování rozdílů v úrovni rozvoje regionů jednotlivých členských zemí prostřednictví evropských strukturálních fondů. ČR se otevírá touto cestou řada možností, jak podpořit všestranný a vyvážený rozvoj vlastního území.

9 Nové programovací období EU pro léta 2007 - 2013
V období 2007–2013 se České republice nabízí až 26,69 mld. €, přibližně 752,70 mld. Kč, které může čerpat z fondů EU. Pro úspěšné čerpání musí náš stát přidat navíc přibližně 132,83 mld. Kč z národních zdrojů na spolufinancování projektů, jelikož Evropská unie financuje maximálně 85 % způsobilých výdajů.

10 Program přeshraniční spolupráce ČR - Sasko dotační území

11 Situace v česko-saském pohraničí
Přírodní charakter prostředí s národními parky a vysokým podílem volné krajiny představuje vysoký potenciál pro cestovní ruch. Jako pozitivní impulsy pro ekonomický rozvoj a rozvoj cestovního ruchu je nutno zlepšit přede vším propustnost hranic a dopravní infrastrukturu. Od dubna 2011 lze v Evropské Unii očekávat volný pohyb zboží a služeb bez omezení.

12 Cíle operačního programu - 1
Cílem je vytvořit významné rozvojové možnosti, pro udržitelný rozvoj dotačního česko-saského území. Finanční dotace OP ČR – Sasko pro léta 2007 – 2013 činí celkem mil. EUR (….Kč) Čtyři prioritní osy operačního programu Rozvoj rámcových společenských podmínek (47% zdrojů). Zlepšení propustnosti hranice. Rozvoj a zlepšení dopravní infrastruktury, základního předpokladu pro rozvoj hospodářství a cestovního ruchu.

13 Cíle operačního programu - 2
Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu (30% zdrojů). Podpora vytváření společných struktur prostřednictvím propojení zařízení cestovního ruchu, včetně rozvoje v oblasti lázeňství. Zlepšení situace přírody a životního prostředí (17% zdrojů) . Kooperace v oblasti odpadového hospodářství Technická pomoc (6 %). Řízení programu přeshraniční spolupráce.

14 Posuzování žádostí o podporu z operačního programu - 1
Ukazatele výstupu a výsledku kooperace a rozvoje společných struktur v oblasti cestovního ruchu Zlepšení spolupráce v oblasti cestovního ruchu Délka vybudovaných resp. zrekonstruovaných turistických cest Vzniklé společné sítě a struktury Společné realizované marketingové koncepty

15 Posuzování žádostí o podporu z operačního programu - 2
Podmínky podpory projektů – minimálně dva ze čtyř způsobů spolupráce Společná příprava projektu a/nebo Společná realizace a/nebo Společné financování a/nebo Společný personál

16 Pravidla řízení programu - 1
Pro správu programu jsou zřízeny následující orgány Řídící orgán – Saské ministerstvo hospodářství a práce. Referát 36 Certifikační orgán - Saské ministerstvo hospodářství a práce. Referát 12 Auditní orgán –Saské ministerstvo financí Referát 17 Společný technický sekretariát – při Saské rozvojové bance Národní orgán – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Regionální subjekty - na české straně – Kraj Liberecký Kontroloři – v Sasku Rozvojová banka a v Česku Centrum pro regionální rozvoj ČR

17 Pravidla řízení programu - 2
Požadavky na projekty Budou stanoveny ve společném realizačním dokumentu Výběr projektů probíhá českou a saskou stranou jednomyslně Poskytování informací – na české straně příslušný regionální subjekt nebo Společný technický sekretariát

18 Potenciální příjemci pomoci a výzva k účasti
Především územní samospráva, její organizační složka a příspěvková organizace. Předpokládaný termín výzvy k účasti je konec roku 2007 nebo začátek roku 2008.

19 Jak se k Evropě bez hranic postaví Krompach?
Dvě základní možnosti volených představitelů Krompachu Nesouhlas s otevřením hranic pro motorová vozidla Souhlas s otevřením hranic pro motorová vozidla

20 Nesouhlas Krompachu s otevřením hranic pro motorová vozidla - 1
Důsledky zachování stávající hustoty silničního provozu a prostředí pro rekreanty v Krompachu nemožnost využít evropské finanční podpory pro rozvoj obce a neopakovatelnost této příležitosti v budoucnosti pokračující zaostávání Krompachu za sousedními příhraničními obcemi

21 Nesouhlas Krompachu s otevřením hranic pro motorová vozidla - 2
neudržitelnost přístupu, jehož podmínkou je trvalé udržování hraniční komunikace v havarijním stavu nedostatek pracovních příležitostí, stárnutí a postupné vymírání populace Krompachu

22 Věkové složení obyvatel Krompachu
Celkový počet trvale hlášených obyvatel je 152. Z toho: děti od jednoho roku do deseti let 19 od jedenácti do osmnácti let dospělí od 18 let do 30 let od 31let do 50 let od 51let do 62 let od 63let Průměrný věk osob do 18 let je 6,2 roku. Průměrný věk osob starších 18 let je 46,4 roku. Celkový průměrný věk všech obyvatel trvale hlášených v obci je 39,8 roku

23 Souhlas Krompachu s otevřením hranic pro motorová vozidla - 1
Důsledky přístup k vyřešení závažných problémů obce v oblasti dopravní infrastruktury a kanalizace vytvoření podmínek pro podnikatelské aktivity vznik nových pracovních příležitostí pro obyvatele Krompachu

24 Souhlas Krompachu s otevřením hranic pro motorová vozidla - 2
postupná likvidace zaostávání Krompachu za sousedními obcemi na obou stranách hranic zvýšení provozu osobních aut v obci

25 Jak by to bylo po otevření přechodů?

26 Hraniční přechody Petrovice - přechod plánován pro I.etapu otevření hranic. Dolní Světlá - připravuje se oprava vozovky směrem na hraniční přechod a plánuje se pro osobní automobily. Krompach - Hain - zůstane pro pěší a cyklo - pro vozidla je zatím nevhodný. Krompach - Jonsdorf - vzhledem ke stavu stávající vozovky, která je pro vozidla naprosto nevhodná, je v první etapě otevření hranic plánován jen pro pěší a cyklo.

27 Odkud a kam mohou směřovat vozidla ze saské strany? - 1

28 Odkud a kam mohou směřovat vozidla ze saské strany? - 2
Tři oblasti na německé straně, které by mohly být potenciálními zájemci o přechody v této oblasti: oblast Grosschőnau oblast Zittau oblast Jonsdorf a Oybin Hlavní směry při cestě do České republiky směr Děčín směr Česká Lípa směr Mladá Boleslav směr Liberec směr Máchovo jezero směr Stráž pod Ralskem a Hamr na jezeře

29 Odkud a kam mohou směřovat vozidla ze saské strany? - 3
Z oblasti Grosschőnau směr Děčín - Varnsdorf směr Česká Lípa - Varnsdorf, nebo Světlá směr Mladá Boleslav - Hrádek - Liberec směr Liberec - Hrádek směr Máchovo jezero - buď Varnsdorf nebo Světlá, případně Petrovice a Jablonné na Mimoň směr Stráž na jezeře - Petrovice a Jablonné

30 Obavy z motorových vozidel
O co Krompach přijde Co Krompach získá

31 Předpoklady pro přístup Krompachu k dotacím z programu příhraniční spolupráce
Příslušné rozhodnutí obecního zastupitelstva Krompachu. Vytvoření odpovídajících předpokladů pro operativní spolupráci se sousedními saskými obcemi Jonsdorf a Oybin, nebo alespoň jednou z nich.

32 Předpoklady pro přístup Krompachu k dotacím z programu příhraniční spolupráce
Rozpracování společných námětů pro přeshraniční spolupráci na úroveň odpovídající podmínkám pro vstup do soutěže o dotace z daného operačního programu. A to vše do uveřejnění výzvy k účasti v soutěži o dotace (tj. nejlépe do konce roku 2007 resp. začátku roku 2008).

33 Dohodnou se starostové Jonsdorfu, Krompachu a Oybinu na spolupráci?

34 Diskuse

35 Poděkování Děkuji Vám za účast
genmjr. v.v. Ing. Stanislav Chromec, CSc. předseda Sdružení pro Krompach o.s. GSM


Stáhnout ppt "Krompach v Evropě bez hranic"

Podobné prezentace


Reklamy Google